Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2007

Διευκόλυνση εισόδου των ΑμΕΑ στα λιμάνια

ΕΓΚΥΚΛΙΟ που εφιστά την προσοχή στις διοικήσεις των λιμανιών για τη διευκόλυνση εισόδου των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις λιμενικές εγκαταστάσεις απέστειλε το ΥΕΝΑΝΠ.Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι: «Ως γνωστόν, στο Μέρος Β του Κώδικα ISPS παρέχονται οδηγίες για την επίτευξη και διατήρηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κεφ. XI-2 του Παραρτήματος I της ΔΣ SOLAS 74 και του Μέρους Α του ως άνω Κώδικα και ειδικότερα κατευθύνσεις που αφορούν τα μέτρα ασφάλειας που σχετίζονται με τον έλεγχο στη λιμενική εγκατάσταση», και τονίζεται:
«Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να μην παρεμποδίζεται η είσοδος στη λιμενική εγκατάσταση ατόμων με αναπηρία, εφιστούμε την προσοχή σας όπως στο πλαίσιο της εκπόνησης ή αναθεώρησης των Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) καθορίζετε συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία θα διευκολύνεται η πρόσβαση στη λιμενική εγκατάσταση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας.Επισημαίνεται ότι κατά την καθιέρωση της ανωτέρω διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διευκόλυνση των συγκεκριμένων ατόμων κατά την είσοδό τους στην λιμενική εγκατάσταση χωρίς όμως να επηρεάζεται η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το ΣΑΛΕ μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα ISPS».
Πηγή:Ναυτεμπορικη

Αύξηση 4% στα τιμολόγια ΟΛΠΑ το 2008

ΚΑΤΑ 4% θα αυξηθούν τα τιμολόγια του Οργανισμού Λιμένα Πατρών το 2008 με την συγκεκριμένη απόφαση να λαμβάνεται μετά από συνεδριάσεις της διοίκησης του οργανισμού με όλους τους χρήστες του λιμένος και με τους εκπροσώπους των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα.
Η διοίκηση του οργανισμού εισηγήθηκε αρχικά αύξηση 6% για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2006 η αύξηση ήταν 2,5% στα τέλη παραβολής, μηδενική για τα φορτηγά και 5% για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ενώ για το 2007 ήταν παντού μηδενική.
Επιπλέον, η αύξηση σε επίπεδο 6% τονίστηκε ότι είναι μικρότερη του συνολικού πληθωρισμού των τελευταίων δύο ετών. Τόσο ο πρόεδρος του ΟΛΠ Α κ. Νίκος Δούρος όσο και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Σωτήρης Μαμμάσης, ενημέρωσαν επίσης τους χρήστες και τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιριών για τα έργα που είναι σε εξέλιξη σήμερα στο λιμάνι, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ και αποσκοπούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον οργανισμό.;
Ετοιμο το 2009
Ενημέρωσαν επίσης, για την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών στο νέο λιμάνι και την προοπτική ολοκλήρωσής τους. Όπως επεσήμαναν, αυτό θα έχει γίνει με χρονικό ορίζοντα το 2009, οπότε θα είναι έτοιμα το πρώτο και το δεύτερο τμήμα του, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.Από την πλευρά τους οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη εξέφρασαν αντιρρήσεις και διαφώνησαν με την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αύξηση. Η διοίκηση του οργανισμού τόνισε ότι η πρόθεσή της είναι να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες με το ελάχιστο κόστος για το οποίο πρέπει να λάβει υπ' όψιν και την αύξηση των δικών του λειτουργικών εξόδων που προέρχονται, κυρίως, από την αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας καθώς και την αύξηση των τελών ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και συνολικά του τιμαρίθμου.
Τελικά, πάντως, η διοίκηση, διαμόρφωσε ως πρόταση, αύξηση των τιμολογίων μικρότερη κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή στο 4%, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι πλευρές. Η εισήγηση αυτή, θα τεθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠΑ προς τυπική έγκριση, τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Στο μεταξύ, το ίδιο θέμα θα αποτελέσει σύντομα αντικείμενο σύσκεψης και με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Λειτουργία των «Αττικών Λιμένων» υπό την ομπρέλα του Πειραιά

ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ότι απαιτείται άμεσα να αρχίσει επισταμένη μελέτη για την εκτίμηση των στρατηγικών και οικονομικών ωφελειών και επιπτώσεων από τη δραστηριοποίηση των «Αττικών Λιμένων» υπό την κοινή ομπρέλα του Πειραιά, καταθέτει μιλώντας στη «Ν» Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Νίκος Αναστασόπουλος υποστηρίζει ότι: «Είναι φανερό ότι ο Πειραιάς σύντομα δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με την παρούσα σύνθεση φορτίων και δραστηριοτήτων». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του το αργότερο σε μια πενταετία το λιμάνι του Πειραιά και ο όμορος αστικός ιστός θα επιβαρυνθεί σε τέτοιο σημείο που οι υποδομές ακόμη και αν επαρκούν θα χρησιμοποιούνται στα όρια των δυνατοτήτων τους.
Σε αυτό το πρόβλημα και με δεδομένους τους χερσαίους χώρους στο λιμάνι του Πειραιά, η μόνη εναλλακτική που βλέπει ο κ. Αναστασόπουλος είναι ο εξορθολογισμός των δραστηριοτήτων και των ροών σε συνολικό επίπεδο στα λιμάνια της Αττικής - Πειραιά, Λαύριο, Ελευσίνα Ραφήνα - και ο συντονισμός υπό μια κοινή στρατηγική ανάπτυξης και συντονισμού υπό τον Πειραιά, το Αττικό Λιμενικό Σύστημα.
«Με αυτό τον τρόπο ο Πειραιάς θα είναι σε θέση να μεταφέρει εμπορευματικό και επιβατικό έργο στα υπόλοιπα λιμάνια αυξάνοντας τους διαθέσιμους χώρους του για δραστηριότητες που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω υποδομών όπως λ.χ. η διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ και προσθέτει: «Παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι υποδομές των λοιπών λιμένων της Αττικής που στην παρούσα φάση υποχρησιμοποιούνται ή/και αδρανούν δίνοντας νέα ώθηση στην ανάπτυξη των λιμανιών αυτών και των γειτονικών περιοχών. Ταυτόχρονα οι γειτονικοί του Πειραιά αστικοί ιστοί θα αποσυμφορηθούν με πολλαπλές θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον και την κυκλοφορία». Η πρόταση αυτή δεν είναι καινοφανής. Για πρώτη φορά περιλήφθηκε το 1993 στο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδομής 2010» του υπουργείου Οικονομικών. «Σήμερα όμως, είναι περισσότερο από επιτακτική, καθώς επιβεβαιώνεται ποσοτικά αλλά και στρατηγικά», τονίζει χαρακτηριστικά.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2007

Προτεραιότητα στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών

Το 2008 μπορεί να χαρακτηριστεί έτος σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον λιμενικό τομέα της χώρας, με την είσοδο ιδιωτών στα τέρμιναλ των κοντέινερ να φιγουράρει στην πρώτη θέση της ατζέντας του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

Τουλάχιστον 700-800 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα πρέπει να διαθέτει εκείνος που θα θελήσει να αναλάβει τη διαχείριση των τέρμιναλ υποδοχής και διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί άπαξ, ενώ κάθε έτος θα πρέπει να καταβάλλει ενοίκιο στους δύο οργανισμούς λιμένων το οποίο θα καθορισθεί ποσοστιαία επί του συνόλου των εμπορευματοκιβωτίων που θα δεσμευθεί ότι θα διακινεί ετησίως από τα δύο αυτά λιμάνια για τα επόμενα 35, ίσως και περισσότερα, χρόνια.
Με βάση τα νούμερα αυτά δικαιολογημένα το 2008 χαρακτηρίζεται σε σχέση με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έτος σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον λιμενικό τομέα της χώρας, με την είσοδο ιδιωτών στα τέρμιναλ των κοντέινερ να φιγουράρει στην πρώτη θέση της ατζέντας του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργου Βουλγαράκη.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρισκόμαστε προ των θυρών των σημαντικών αυτών εξελίξεων, με το περιβάλλον του κ. Βουλγαράκη να δηλώνει ότι ο υπουργός αναμένει το πράσινο φως του Πρωθυπουργού για να προχωρήσει και με το περιβάλλον του Πρωθυπουργού να αφήνει να εννοηθεί ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις προς την κατεύθυνση αυτή.
Ο κ. Βουλγαράκης, από την πλευρά του, εκτιμά ότι συν τω χρόνω αποκτά όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτεί η εν λόγω μεταρρύθμιση. Εχει διαπιστώσει το ισχυρό ενδιαφέρον των υποψηφίων επενδυτών, ενώ θεωρεί ότι έχει καταφέρει να αποκτήσει ισορροπία στις συζητήσεις του με την πλευρά των εργαζομένων.
Εκτιμά ότι οι όποιες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τη σύμβαση ΟΛΠ και MSC δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις και, τέλος, σε επικοινωνιακό επίπεδο, θεωρεί ότι σήμερα το θέμα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από ό,τι βρισκόταν ένα έτος νωρίτερα.
Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τη στάση της απέναντι στις αποκρατικοποιήσεις στο σύνολό τους. Η αρχική θέση της για μη κρατικοποιήσεις εκτιμάται ότι αφορά κατ' αρχήν τον ΟΤΕ και την Ολυμπιακή, ενώ θα πρέπει να θεωρείται βέβαιον ότι θα επεκταθεί σε όλο το εύρος των μεταρρυθμίσεων που θα επιδιώξει η κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα λιμάνια.
Το μόνο βέβαιον πάντως προς το παρόν είναι ότι οι υποψήφιοι ιδιώτες που έχουν εκφράσει την επιθυμία να μετάσχουν σε έναν διεθνή διαγωνισμό εμφανίζονται πανέτοιμοι και οργανωμένοι ώστε να υποβάλουν τις προτάσεις τους σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση των διαγωνισμών.
Ηδη κάποιοι από αυτούς έχουν αναλώσει αρκετό καιρό σε διαβουλεύσεις μέσα από τις οποίες αναμένεται ότι θα προκύψουν συμμαχίες και κοινοπρακτικά σχήματα τα οποία θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στη διαχείριση των δύο τέρμιναλ σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.
Παρά το γεγονός ότι ήδη ένας μεγάλος αριθμός διεθνών εταιρειών του κλάδου έχει εκφράσει την πρόθεση να παρακολουθήσει τη διαδικασία των διεθνών διαγωνισμών, εν τούτοις στη συνείδηση των περισσοτέρων παραγόντων στα δύο λιμάνια οι βασικοί διεκδικητές θα είναι δύο:
Η Cosco Pacific και η Dubai Ports World. Γύρω από αυτούς τους δύο διεκδικητές εκτιμάται ότι θα στοιχισθούν οι άλλες εταιρείες, χωρίς να αποκλείεται κάποιες εξ αυτών την τελευταία στιγμή να επιδιώξουν μια αυτόνομη κάθοδο.
Εκείνες οι εταιρείες που θα επιλέξουν να διεκδικήσουν μόνες τους τα δύο τέρμιναλ θα είναι αυτές που ως σήμερα δεν είχαν καμία σχέση με τα δύο λιμάνια και ως εκ τούτου δεν έχουν τίποτε να χάσουν από μια αυτόνομη κάθοδο.
Αντίθετα, οι εταιρείες εκείνες που διατηρούν στενούς δεσμούς με τα δύο λιμάνια και πιστεύουν ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν από μόνες τους τον διαγωνισμό θα επιλέξουν τη συνεργασία με την εταιρεία εκείνη που θα κρίνουν ότι διαθέτει τα περισσότερα από τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αναλάβει τη διαχείριση των δύο τέρμιναλ.
Δεν είναι ακόμη σαφές το ποιος μιλάει με ποιον προς αυτή την κατεύθυνση. Το πλέον λογικό όμως είναι να μιλάνε όλοι με όλους, με όλα τα πιθανά ενδεχόμενα ανοιχτά. Οι πηγές του «Βήματος» αναφέρουν ότι οι μόνοι που δεν μιλούν μεταξύ τους είναι οι Αραβες με τους Κινέζους, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη του τα διεθνή δεδομένα, θα ήταν παρακινδυνευμένο να απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Τι θα κάνει ο κ. Βουλγαράκης
Το γεγονός ότι καταγράφεται ήδη μια ιδιαίτερα έντονη κινητικότητα στο επίπεδο αυτό είναι κάτι που ικανοποιεί τον κ. Βουλγαράκη, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι κατά 99,9% θα έχει απέναντί του έναν πετυχημένο διαγωνισμό εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά ως το τέλος αυτής της διαδρομής.
Το κυρίαρχο στοιχείο στους διαγωνισμούς αυτούς φαίνεται ότι είναι το αντίτιμο που θα καταβληθεί άπαξ, καθώς επίσης και το ετήσιο ενοίκιο, το οποίο πιθανότατα θα καθοριστεί ποσοστιαία επί του συνόλου των εμπορευματοκιβωτίων που θα δεσμευθούν οι ιδιώτες πάροχοι να διακινούν μέσω των δύο λιμένων σε ετήσια βάση.
Ποιοτικά κριτήρια λείπουν από τους διαγωνισμούς αυτούς, σύμφωνα πάντα με τα τελευταία δεδομένα. Η απουσία τέτοιων κριτηρίων φαίνεται ότι επηρεάζει αρνητικά κάποιες από τις εν δυνάμει υποψηφιότητες, για τις οποίες ωστόσο οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των διαγωνισμών. Ενα ακόμη σοβαρό θέμα που παραμένει σε εκκρεμότητα και πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα αφορά το τέρμιναλ του λιμένα του Πειραιά και ειδικότερα το τι προτίθεται να παραχωρήσει η κυβέρνηση.
Οι πληροφορίες του «Βήματος» κάνουν λόγο για παραχώρηση σε ιδιώτες της διαχείρισης των προβλητών 2 και 3. Η προβλήτα 1 θα παραμείνει υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
Εφόσον ισχύει η πληροφόρηση αυτή, τότε απαιτείται να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την αγορά γερανογεφυρών με τις οποίες θα εξοπλιστεί η προβλήτα 1, η οποία είναι μεν ολοκληρωμένη, πλην όμως απουσιάζουν τελείως οι αναγκαίες ανωδομές.
Προκειμένου να εξοπλιστεί και να τεθεί σε λειτουργία η εν λόγω προβλήτα, απαιτείται χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους και ως εκ τούτου ο τελικός πλειοδότης θα κληθεί να αναλάβει τη διαχείριση την ίδια χρονική περίοδο στην οποία θα είναι έτοιμος και ο Οργανισμός να λειτουργήσει τη δική του προβλήτα, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί το πρώτο τετράμηνο του 2009.
Ποιοι διεκδικούν τα δύο τέρμιναλ

Πλην της Cosco Pacific και της Dubai Ports World, τα λιμάνια φέρεται ότι διεκδικούν η εταιρεία διαχείρισης λιμένων Hutchison, καθώς επίσης και οι εταιρείες τακτικών γραμμών MSC από την Ιταλία, Mearsk Line από τη Δανία και Zim Lines από το Ισραήλ, οι οποίες ήδη διαθέτουν πολυπληθείς αντιπροσωπείες στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια.
Προς το παρόν δεν έχει εμφανιστεί άλλος σοβαρός υποψήφιος να επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, ακόμη και οι παραπάνω υποψήφιοι είναι πολύ πιθανόν να μετάσχουν σε ευρύτερα κοινοπρακτικά σχήματα που θα δημιουργηθούν αποκλειστικά και μόνο για να ασχοληθούν με την ελληνική περίπτωση.
Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις, ο πάροχος ή οι πάροχοι που θα εισέλθουν στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν σε αυτά για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 35 ετών, ενώ αναφορικά με το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν προκειμένου να κριθούν ως εκείνοι που θα αναλάβουν τη διαχείριση, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται γύρω στα 700-800 εκατ. ευρώ συνολικά και για τα δύο τέρμιναλ, πέραν του ετήσιου ενοικίου που θα πρέπει να καταβάλλουν.
Ενα άλλο σημείο που θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του είναι ότι οι εκπρόσωποι των παραπάνω εταιρειών πιστεύουν πως έχει χαθεί πολύς και πολύτιμος χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου οι κεντρικές διοικήσεις των εν λόγω εταιρειών έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι τα εδώ επιτελεία τους είναι υπέρ το δέον αισιόδοξα για το τι μέλλει γενέσθαι, καθώς για πρώτη φορά το θέμα του διαγωνισμού συζητήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια και ως σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε.
Τι θα γίνει με τους εργαζομένους
Οι πληροφορίες του «Βήματος» συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο κ. Βουλγαράκης έχει καταφέρει να βρει κώδικες επικοινωνίας με την πλευρά των εργαζομένων, ενώ πιστεύει ότι η επικοινωνία αυτή θα ενισχυθεί την επόμενη περίοδο, όταν οι εργαζόμενοι διαπιστώσουν ότι, κατά τη γνώμη του, δεν κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας τους, αφού ο ΟΛΠ θα παραμείνει στο παιχνίδι ελέγχοντας τη μία από τις τρεις προβλήτες.
Συνάμα ο κ. Βουλγαράκης έχει αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο εθελουσίας εξόδου αλλά και ελκυστικών μετατάξεων, οι οποίες ελπίζει ότι θα μειώσουν δραστικά και τις όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν και διατυπώνονται σήμερα. Ο μεγαλύτερος βραχνάς του κ. Βουλγαράκη ήταν οι άνευ προηγουμένου διαταραγμένες σχέσεις του πρώην ΥΕΝ κ. Εμμ. Κεφαλογιάννη ειδικά με την πλευρά των εργαζομένων που πρόσκεινται στην κυβερνητική παράταξη, οι οποίοι υπήρξαν και οι πλέον ένθερμοι πολέμιοί του.
Σήμερα φαίνεται ότι ο κ. Βουλγαράκης έχει αποκαταστήσει την επικοινωνία του με τη ΔΑΚΕ στο λιμάνι, γεγονός που του επιτρέπει να συζητεί μαζί της όλα τα ανοιχτά θέματα. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εργαζόμενοι στο λιμάνι είναι σήμερα ο πλέον αστάθμητος παράγοντας στην όλη διαδικασία.
Πηγή:Το Βήμα της Κυριακής

Μετεγκατάσταση του ΥΕΝΑΝΠ σε νέο κτήριο

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ οι διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στο νέο κτήριο του υπουργείου στην Ακτή Βασιλειάδη. Το ΥΕΝΑΝΠ προκήρυξε επαναληπτικό τακτικό διαγωνισμό διεθνούς συμμετοχής ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του έργου της μεταφοράς των υπηρεσιών του ΥΕΝΑΝΠ στο νέο κτήριο στην Ακτή Βασιλειάδη και λοιπά κτήρια. Το έργο αφορά τη μετεγκατάσταση - μεταφορά - εγκατάσταση επιλεγμένου υλικού και εξοπλισμού Υπηρεσιών του ΥΕΝΑΝΠ, καθώς και του ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η κατασκευή
Πρόκειται για την πρώην 4ώροφη αποθήκη του ΟΛΠ . Το Μάιο του 1998, παραχωρήθηκε από τον ΟΛΠ η χρήση της στο ΥΕΝ για στέγαση των Υπηρεσιών του και, τον Ιούλιο 1998, το ΥΕΝ αναθέτει στην ΚΕΔ τη διαδικασία δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου «ανακατασκευή τετραώροφης αποθήκης Ακτής Βασιλειάδη για τη στέγαση των Υπηρεσιών ΥΕΝ». Η συνολική δομημένη επιφάνεια της αποθήκης ξεπερνά τα 40.000 μ2 και του πύργου VTS-VTMIS τα 2.400 μ2 και επιπλέον έχουν διαμορφωθεί μεγάλοι ημιυπαίθριοι χώροι. Ο πέριξ της αποθήκης χώρος το 2002 διαμορφώνεται στα 21.700 μ2. Διατίθενται 217 θέσεις στάθμευσης στον υπαίθριο χώρο και πέραν των 60 στους στεγασμένους χώρους στάθμευσης του Ισογείου και 1ου ορόφου. Στο ισόγειο του κτηρίου τοποθετείται και η πλειονότητα των Η/Μ εγκαταστάσεων. Στους επτά ορόφους του κτηρίου, πέραν των παραπάνω, έχουν χωροθετηθεί διάφορες χρήσεις, πέραν των καθαρά γραφειακών, όπως αίθουσα Τύπου, αίθουσες συσκέψεων, κυλικεία, ένα μικρό εστιατόριο, βιβλιοθήκη κ.ά.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Πάρτε τον αγώνα στα δικά σας χέρια


Με χειριστές μηχανημάτων και τεχνικούς συζήτησε χτες η βουλευτής του ΚΚΕ Ελπίδα Παντελάκη, καλώντας τους σε συντονισμένη πάλη για να μην περάσουν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης.

«Ηρθε η ώρα να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας. Να προσπεράσετε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες στο χώρο και να βγείτε μπροστά. Δεν υπάρχει άλλη λύση που να ωφελεί εσάς, εκτός από το συντονισμένο αγώνα με τους άλλους κλάδους εργαζομένων, για λιμάνι ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο».
Απέναντι στις ευθύνες τους έφερε τους χειριστές μηχανημάτων και τεχνικούς του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ) η Ελπίδα Παντελάκη, βουλευτής του ΚΚΕ, συνομιλώντας μαζί τους χτες νωρίς το πρωί, στη διάρκεια περιοδείας της στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων. Στο νευραλγικό χώρο δηλαδή του λιμανιού που αφορά στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας και τον οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ τον παραχωρεί στα νύχια των πολυεθνικών ομίλων, με στόχο τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της κερδοφορίας του μονοπωλιακού κεφαλαίου, συνεχίζοντας το δρόμο που έστρωσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Η Ελπ. Παντελάκη ανέφερε ότι τα πρώτα θύματα από την εισβολή των μονοπωλίων στο λιμάνι θα είναι οι εργαζόμενοι σε αυτό, καθώς θα επικρατήσει ο εργασιακός μεσαίωνας. Ομως, συμπλήρωσε, οι επιπτώσεις θα πλήξουν τους εργαζόμενους όλης της Αττικής και όχι μόνο, κάθε κλάδο που δραστηριοποιείται δορυφορικά στο λιμάνι, από μικροεπαγγελματίες και μικρές μεταφορικές ναυτιλιακές εταιρείες μέχρι τους οδηγούς. Ενώ με εκτοπισμό απειλείται η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτήν. Και γι' αυτό απαιτείται συντονισμένος αγώνας.
Κάλεσε τους εργαζόμενους να χαλάσουν κάθε επιχείρηση «εξαγοράς» τους που έχει στήσει η κυβέρνηση με τη μέθοδο των εθελούσιων αποχωρήσεων και μετατάξεων, τονίζοντας: «Πόσο κοστολογείτε όλη τη ζωή που περάσατε εδώ μέσα, τη δουλιά σας. Αφού σας ξεζούμισαν, έρχονται τώρα να σας διώξουν σαν στημένες λεμονόκουπες και από πάνω να σας πετάξουν και ένα "κόκαλο" για να σας ξεγελάσουν».
Επισήμανε την ανάγκη οργάνωσης του αγώνα τους, με Γενικές Συνελεύσεις, Επιτροπές Αγώνα ώστε να προσπεραστούν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στην Ομοσπονδία των Υπαλλήλων (ΟΜΥΛΕ) και στις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου, που με την τακτική τους ακόμα και τώρα προσφέρουν τα περιθώρια στην κυβέρνηση να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς της. Και σε συντονισμό με τους άλλους να αποκρουστούν τα κυβερνητικά σχέδια, ενώ ο αγώνας να έχει προοπτική την ανατροπή συνολικά αυτής της πολιτικής, για λιμάνια λαϊκή περιουσία.
Πηγή:Ριζοσπάστης

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ


Με μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων απαντούν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε διεθνείς διαγωνισμούς για την παραχώρηση της διαχείρισης των κοντέινερ τέρμιναλ σε ιδιώτες.
Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι, διοικητικοί και λιμενεργάτες, αποφάσισαν χθες να προχωρήσουν σε 24ωρες απεργίες στις 7, 11 και 14 Ιανουαρίου και να απέχουν από την υπερωριακή εργασία στις 5, 6, 8, 9, 10, 12 και 13 Ιανουαρίου.

Απόσπασμα απο την Ελευθεροτυπία:
Υποστολή σημαίας
Οι «μεταρρυθμίσεις» της κυβέρνησης για το 2008 και ιδιαίτερα μέχρι το καλοκαίρι του 2008, είναι η πώληση των σταθμών κοντέινερ σε ΟΛΠ και ΟΛΘ και η πώληση της Ολυμπιακής. Εκεί εξαντλούνται οι κυβερνητικές «προσδοκίες». Κυβερνητικός παράγοντας, μάλιστα, υπογράμιζε ότι εάν λιμάνια και Ολυμπιακή δεν προχωρήσουν μέχρι το καλοκαίρι, τότε αυτομάτως παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες, καθ όσον αρχίζουν να τρέχουν οι χρόνοι των πολιτικών χειρισμών.

Έρχεται μακρύ "καυτό" καλοκαίρι.


By:Alexander Kourtesis

Κινέζοι και Αραβες οδηγούν την κούρσα για την είσοδο ιδιωτών στα λιμάνια


Ενδιαφέρονγια ΟΛΠ και ΟΛΘ από Cosco Ρacific,Dubai World Ρorts και Μaersk

Με σειρά επιστολών προς τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γ. Βουλγαράκη επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για τα κοντέινερ τέρμιναλ των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης οι εταιρείες εκείνες που προτίθενται να μετέχουν στη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού παραχώρησης της διαχείρισης των δύο τέρμιναλ. Μετά τον πρώτο κύκλο επαφών που είχαν οι εκπρόσωποι των εν λόγω εταιρειών με τον κ. Βουλγαράκη, τώρα απέστειλαν και επίσημες επιστολές με τις οποίες σε πρώτη φάση εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα πλάνα μετεξέλιξης των δύο τέρμιναλ που μελετά η κυβέρνηση.
Ακολούθως ζητούν να ενημερωθούν για τα τεύχη του διεθνούς διαγωνισμού προκειμένου να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους να μετέχουν σε αυτόν υπογραμμίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση η απόφαση της κυβέρνησης νε εξετάσει το μέλλον των δύο τέρμιναλ με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ως τώρα επιστολές έχουν αποσταλεί στον κ. Βουλγαράκη από την Cosco Ρacific (Κίνα), την Dubai World Ρorts (Ντουμπάι), τη Μaersk Lines (Δανία), τη Ηutchison (Σιγκαπούρη), ενώ προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς αν ενδιαφέρονται για τη διαδικασία η Ζim Ρorts (θυγατρική της Ζim Lines- Ισραήλ) και η ΜSC (Ιταλία), αν και οι πληροφορίες τη θέλουν να μετέχει τελικά, τουλάχιστον σε επίπεδο διαπραγμάτευσης.
Κατά τη γνώμη αναλυτών, το γεγονός ότι κάποιες από τις παραπάνω εταιρείες μελετούν ακόμη το αν θα δηλώσουν δημοσίως το ενδιαφέρον τους για τη διαδικασία, όπως π.χ. η ΜSC, έχει να κάνει πρωτίστως με το αποτέλεσμα των συνεχών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούν υψηλόβαθμα στελέχη όλων των παραπάνω εταιρειών με απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Βήματος», η Cosco Ρacific είναι η μόνη εταιρεία που έχει ήδη ξεκαθαρίσει στους συνομιλητές της ότι είναι έτοιμη να συμφωνήσει στη δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος υπό τη βασική προϋπόθεση ότι θα ηγείται αυτή.
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, πέραν των μηνυμάτων που στέλνονται ένθεν και ένθεν, την ύπαρξη ή όχι κοινοπρακτικών σχημάτων θα καθορίσουν αποκλειστικά και μόνον οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού από την κυβέρνηση.
Παρά το εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο ΥΕΝ, οι συναντήσεις και οι συσκέψεις του κ. Βουλγαράκη συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, τόσο στον Πειραιά όσο και εκτός. Ο στόχος των συναντήσεων, ένας και μοναδικός: να υπάρξει μια αξιόπιστη εκτίμηση του κινδύνου απο τις αντιδράσεις των εργαζομένων ως προς την ολοκλήρωση της κυβερνητικής πολιτικής στον λιμενικό τομέα.
Πηγή:Το Βήμα

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007

Τελωνείον η... ΔΑΚΕ

Θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών σε τελωνειακές υπηρεσίες κατέλαβαν αρκετοί συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ οι οποίοι, όπως καταγγέλλεται, δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τις συγκεκριμένες καρέκλες. Η επιλογή των συνδικαλιστών έγινε εσπευσμένα προ ημερών καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2008 τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου οι οποίοι θα αξιολογούνται με βάση το πτυχίο τους αλλά και την προϋπηρεσία τους στην υπηρεσία.
Πηγή:Ημερησία

Με... μποφόρ η είσοδος των ιδιωτών στα λιμάνια

Σφοδρή η αντίδραση των λιμενεργατών, αποφάσισαν χθες κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 4 έως τις 13 Ιανουαρίου .
Σκηνικό 2006... δημιουργείται και πάλι στο εμπορικά λιμάνια της χώρας με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να προωθεί και πάλι, τον διαγωνισμό για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα λιμάνια, διά της παραχώρησης υπηρεσιών και τους λιμενεργάτες να αντιδρούν, καταγγέλλοντας προσπάθεια «ξεπουλήματος» και να αποφασίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 4 Ιανουαρίου 2008 έως και τις 13 του ιδίου μήνα.
Αντίθετοι σε κάθε ιδέα εισόδου ιδιωτών στα εμπορικά λιμάνια εμφανίζονται οι εργαζόμενοι σε αυτά, καθώς εκτιμούν ότι «τα λιμάνια με την κερδοφορία που διαθέτουν είναι ικανά να ολοκληρώσουν τα όποια έργα υποδομών και εκσυγχρονισμού απαιτούνται». Στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΟΜΥΛΕ, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε έως την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2008 να γίνουν επαφές με τα πολιτικά κόμματα, στις 4 του μήνα να παραβρεθούν στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε. και από τις 5 Ιανουαρίου να προχωρήσουν σε σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων. Ειδικότερα: Στις 7 και στις 11 Ιανουαρίου θα γίνουν δύο 24ωρες απεργίες, ενώ όλες τις υπόλοιπες ημέρες, έως και τη 13η Ιανουαρίου, θα απόσχουν από την υπερωριακή απασχόληση και την εργασία τα Σαββατοκύριακα. «Στις 13 Ιανουαρίου θα συνεδριάσουμε εκ νέου προκειμένου να εξετάσουμε την κατάσταση και εάν χρειασθεί να προχωρήσουμε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας» ανέφεραν στην «Κ» συνδικαλιστές της ΟΜΥΛΕ.
Χρήστες του εμπορικού λιμένα ανέφεραν στην «Κ» ότι οι κινητοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν, σε πρώτο βαθμό δεν επιδρούν στην εύρυθμη ροή των εμπορευμάτων από τα λιμάνια στην αγορά αλλά συμπλήρωσαν ότι «εάν δεν βρεθεί λύση και κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, τότε ίσως εμφανισθούν προβλήματα και δούμε και πάλι τις μεγάλες μεταφορικές εταιρείες να βάζουν επίναυλο στα εμπορεύματα προς Πειραιά και Θεσσαλονίκη ή να τα προωθούν στην ελληνική αγορά μέσω ξένων, ανταγωνιστικών, λιμένων».
Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έως τα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται να προχωρήσει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον διαγωνισμό για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά λιμάνια. Στο σχέδιο του υπουργείου είναι να παραχωρηθούν λιμενικές υπηρεσίες σε ιδιώτες με στόχο την αναβάθμιση των λιμένων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, διεθνώς. Μάλιστα, προκειμένου να λειτουργήσει σωστά ο ανταγωνισμός θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο πάροχοι εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Για «ξεπούλημα» των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας, τη στιγμή μάλιστα που παρουσιάζουν υψηλότατη κερδοφορία κάνει λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Διαμαντίδης. «Δεν είμαστε αντίθετοι με λύσεις στις οποίες θα συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι. Θεωρούμε, όμως, απαράδεκτη την πρόταση του κ. Βουλγαράκη, για εθελουσία έξοδο λιμενεργατών και υπαλλήλων σε ΟΛΠ και ΟΛΘ, όταν η κυβέρνηση έχει ανοίξει το ασφαλιστικό, με σαφή πρόθεση την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης» ανέφερε ο κ. Διαμαντίδης.
Πηγή: Καθημερινή

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2007

Εισαγωγές Παιχνιδιών και όχι μόνο , και σήμανση CE
Άλλο ένα απόσπασμα απο την Ίδια εκπομπή των Φακέλων
Γιώργος Μπαμόπουλος, διευθυντής εργαστηρίων ΕΛΟΤ:
Η MATTEL (Mattel expands recall of Chinese toys) έχει ένα δικό της σύστημα ποιότητας που ελέγχει τους κατασκευαστές στην Κίνα, απλά υπήρχε ένα πρόβλημα με υποπρομηθευτές γιατί κι εκεί οι κατασκευαστές δίνουν σε μικρότερες εταιρίες, κι εκεί κάπου κάποιος έλεγχος ιδιαίτερα σε χρώματα τα οποία περιείχαν μόλυβδο δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε. Όταν ένα παιχνίδι βγαίνει από το εργοστάσιο η εταιρία που το παράγει πρέπει να αποδεικνύει ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Τότε και μόνο τότε το παιχνίδι παίρνει το αυτοκόλλητο με το γνωστό σε όλους μας σήμα CE.
Ευαγγελία Κεκελέκη, γενική γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.
Το σήμα CE, το οποίο υποτίθεται ότι είναι σήμα ασφάλειας, είναι εντελώς παραπλανητικό για τον καταναλωτή, και αυτό γιατί το σήμα CE δεν δίνεται μετά από ελέγχους ποιοτικούς σε ένα προϊόν, δίνεται συνήθως με την κατάθεση ενός φακέλου με δικαιολογητικά, όπου είτε ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας στην Ευρώπη αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι το προϊόν που βάζουν στην αγορά πληροί τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των παιχνιδιών.
Τάσος Τέλλογλου:
Πολλές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι το CE είναι απλά μία δικαιολογία για πολλούς κατασκευαστές.
Μεγκλένα Κούνεβα, επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι αλήθεια. Όχι ολόκληρη αλήθεια όμως . Το σήμα CE είναι μία υπεύθυνη δήλωση που κάνει ο ίδιος ο κατασκευαστής και δηλώνει ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπου αυτή υφίσταται. Γιατί δεν κατασκευάζονται όλα τα προϊόντα με βάση την νομοθεσία .Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το παιχνίδι ισχύει δύο δεκαετίες πλέον. Είχε διατυπωθεί σε έναν άλλο κόσμο χωρίς Κινέζους, παγκοσμιοποίηση και καταναλωτές που θέλουν να αγοράζουν όλο και φθηνότερο παιχνίδι.
Σχετικό Video
Σχετικό Link: CE

To Ε' Τελωνείο Πειραιά ανακηρύχθηκε το καλύτερο Τελωνείο της ΕυρώπηςΤο Ε’ τελωνείο του Πειραιά ανακηρύχθηκε στο καλύτερο τελωνείο της Ευρώπης από την άποψη της κατάσχεσης επικίνδυνων κινέζικων προϊόντων τον περασμένο χρόνο

Ηλίας Ζουριδάκης , Διευθυντής Ε΄ Τελωνείου Πειραιά
Ανοίγοντας το κοντέινερ προχωρούμε σε βάθος, γιατί συνήθως οι μπροστινές σειρές, μία δύο ,τρεις ,καμιά φορά και τέσσερις σειρές ,μπορεί να είναι ένα ανώνυμο. Ούτε επωνυμία ούτε τίποτα , ένα συνηθισμένο προϊόν που μπορεί να εισαχθεί και από εκεί και μέσα να έχει το παραποιημένο ,το επικίνδυνο.Το Ε’ τελωνείο του Πειραιά ανακηρύχθηκε στο καλύτερο τελωνείο της Ευρώπης από την άποψη της κατάσχεσης κινέζικων προϊόντων τον περασμένο χρόνο.
Ο διευθυντής του τελωνείου Ηλίας Ζουριδάκης μας δείχνει πόσο εφευρετικοί μπορεί να είναι οι διακινητές κλεψίτυπων προϊόντων, κοινώς «μαϊμούδων».
Πολλά επικίνδυνα παιχνίδια είναι «μαϊμούδες».
Ηλίας Ζουριδάκης, Διευθυντής Ε΄ Τελωνείου Πειραιά
Δηλαδή χρησιμοποιούν κάποια επωνυμία , όπως Coca Cola, batman χωρίς να έχουν τύχει εγκρίσεως , είναι παιχνίδια μαϊμού.
Τάσος Τέλλογλου
Αυτά συνήθως με τι χαρτιά έρχονται;
Ηλίας Ζουριδάκης , Διευθυντής Ε΄ Τελωνείου Πειραιά
Κανονικά χαρτιά.
Τη μέρα της επίσκεψης των «ΝΕΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ» στο 5ο τελωνείο έχει κατασχεθεί μία παρτίδα αυτών των επικίνδυνων γιογιό που έφτασαν εδώ μέσω Ντουμπάι από την Κίνα. Ηλίας Ζουριδάκης , Διευθυντής Ε΄ Τελωνείου Πειραιά
Απευθύνονται σε μικρά παιδιά και αυτό είναι επικίνδυνο και να καταπιεί κάτι από αυτά και να τυλιχτεί γύρω από τον λαιμό του.
Τάσος Τέλλογλου
Δεν είχε καθόλου συνοδευτικά έγγραφα δηλαδή αυτό;
Ηλίας Ζουριδάκης, Διευθυντής Ε΄ Τελωνείου Πειραιά
Είχε αλλά δεν είχε την σχετική έγκριση.
Τάσος Τέλλογλου, δημοσιογράφος
Οι άνθρωποι που εισάγουν αυτά είναι Έλληνες ή Κινέζοι ;
Ηλίας Ζουριδάκης, διευθυντής Ε΄ Τελωνείου Πειραιά
Μεγάλη πλειοψηφία είναι Έλληνες. Υπάρχουν όμως και Κινέζοι, αλλά οι περισσότεροι είναι Έλληνες .
Απόσπασμα απο την εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά ΝέοιΦάκελοι

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2007

ΠΑΣΟΚ: Οχι σε λύσεις με τις οποίες διαφωνούν οι εργαζόμενοι

«Απαράδεκτη και εκ του πονηρού για τους εργαζόμενους στα λιμάνια της χώρας» θεωρεί ο εισηγητής του ΚΤΕ Εμπορικής Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Διαμαντίδης την απόφαση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει τους δύο εμπορευματικούς Σταθμούς, με στόχο την απαξίωσή τους, για να δικαιολογήσει την παράδοσή τους σε διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους.Το ΠΑΣΟΚ, προσθέτει, δεν είναι αντίθετο σε λύσεις στις οποίες θα συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι «και χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταση του υπουργού Γ. Βουλγαράκη για εθελουσία έξοδο λιμενεργατών και υπαλλήλων σε ΟΛΠ και ΟΛΘ, όταν η κυβέρνηση έχει ανοίξει το Ασφαλιστικό με σαφή πρόθεση την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης».* Αντίθετος στο ξεπούλημα και ο υπεύθυνος Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΥΝ ο βουλευτής Π. Λαφαζάνης, που επισημαίνει: «Η πραξικοπηματική μέσα στις γιορτές ανακοίνωση της ιδιωτικοποίησης των δύο υπερκερδοφόρων σταθμών, εξυπηρετεί αποκλειστικά την πιο αχαλίνωτη ιδιωτική κερδοσκοπία».
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Ιδού η προίκα και οι.. προικοθήρες

Τα ίδια τα περσινά» θα ξαναζήσουμε με την απεργία και την αποχή των λιμενεργατών από υπερωρίες

Στην «προίκα», που επικαλούνται οι εργαζόμενοι και επιβεβαιώνουν οι διοικήσεις των ΟΛΠ και ΟΛΘ μέσω των ηλεκτρονικών τους sites, περιλαμβάνονται:
Στον Πειραιά, ο Σταθμός Εξυπηρέτησης Πλοίων Εμπορευματοκιβωτίων -Conteiner Terminal- «Ελευθέριος Βενιζέλος», μέσω του οποίου διακινούνται 1,4 εκατ. TEUS, γεγονός που τον κατατάσσει στα πρώτα ευρωπαϊκά λιμάνια στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και μεγαλύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο. Διαθέτει δύο προβλήτες με συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 2.774 μέτρα, με 9 θέσεις εξυπηρέτησης πλοίων, ενώ συνολικά η επιφάνεια του σταθμού είναι 900.000 τ.μ., με χώρους απόθεσης 626.000 τ.μ.
Στους προβλήτες, ο βασικός εξοπλισμός που ανήκει στον ΟΛΠ αφορά 14 γερανογέφυρες, 1 αυτοκινούμενο λιμενικό γερανό, 68 οχήματα στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 22 περανοφόρα, 29 τράκτορες και 39 ρυμουλκούμενα, ενώ στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ για την επόμενη πενταετία προβλέπεται ποσόν 430.000.000 ευρώ.
Στη Θεσσαλονίκη, θαλάσσια πύλη της βαλκανικής ενδοχώρας και πλησιέστερο λιμάνι της Ε.Ε. στις χώρες της Βαλκανικής και της Παρευξείνιας Ζώνης, ο Σταθμός που λειτουργεί στον μοναδικό εμπορικό προβλήτα έχει συνολικά έκταση 254.000 τ.μ., αποθηκευτική ικανότητα 3.695 teus σε θέση εδάφους, 4 σύγχρονες γερανογέφυρες, 26 περανοφόρα οχήματα, 5 σύγχρονα ανυψωτικά «κλαρκ», 17 ειδικά αυτοκινούμενα για μεταφορά κοντέινερ και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Ωστόσο ο κ. Βουλγαράκης είχε υποστηρίξει ότι «αν και είναι λιμενικός κόμβος της χώρας, αδυνατεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες από την αλματώδη αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης, τα τελευταία 3 χρόνια».

Πηγή:Ελευθεροτυπία

Κύκλος ενημέρωσης για τις παραχωρήσεις των ΣΕΜΠΟ


Σειρά επαφών ΥΕΝΑΝΠ και ΟΜΥΛΕ με τα πολιτικά κόμματα

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ, πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης στις 5 Ιανουαρίου 2008, θα ακολουθήσουν ο ΥΕΝΑΝΠ Γιώργος Βουλγαράκης, και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Αμφότεροι θα επιχειρήσουν το επόμενο διάστημα να συναντήσουν εκπροσώπους των κομμάτων τις αντιπολίτευσης για να τους ενημερώσουν για τις θέσεις τους.
Xθες ο υπουργός απέστειλε επιστολές στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την οποία τους ζητάει συνάντηση, προκειμένου να τους ενημερώσει για την πολιτική που έχει σχεδιάσει για την ανάπτυξη στα λιμάνια. Ο ΥΕΝΑΝΠ επίσης έστειλε το σχέδιο της κυβέρνησης για τη λιμενική πολιτική και την παραχώρηση των ΣΕΜΠΟ σε ΟΛΠ και ΟΛΘ και σε όλους τους βουλευτές ώστε να ενημερωθούν για τις εξελίξεις.
Μία ημέρα πριν, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στο σχέδιο της κυβέρνησης, αποφάσιζε να ενημερώσει όλους τους πολιτικούς φορείς για τις θέσεις της μέχρι τις 5 Ιανουαρίου που θα ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις με απεργίες και αποχές από υπερωριακή εργασία. Στο ίδιο μοτίβο ήταν και η απόφαση της Ενωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ που συνεδρίασε χθες αφού αποφάσισε να συνταχθεί πλήρως με το σχέδιο της ΟΜΥΛΕ.
«Το λιμάνι δεν χρειάζεται ιδιωτικοποίηση. Να το αφήσουν να λειτουργήσει για να μπορέσει να κάνει κέρδη της τάξεως του 75% όπως φέτος», ανέφερε στη «Ν» ο πρόεδρος της Ενωσης Λιμενεργατών Γιώργος Νουχουτίδης και προσέθεσε: «Από τη στιγμή που λες ότι δίνω το λιμάνι για 30 και 40 χρόνια, είναι ιδιωτικοποίηση».
Πάντως, τις προηγούμενες ημέρες, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαναν ότι τάσσονται υπέρ των θέσεων των εργαζομένων.
Τα επιχειρήματα
Ο ΥΕΝΑΝΠ, Γιώργος Βουλγαράκης, έχει αναγγείλει τη διεξαγωγή διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης για τους προβλήτες ΙΙ, και ΙΙΙ που θα κατασκευαστεί, ενώ την Ι θα κρατήσει ο ΟΛΠ για τον Πειραιά και για ολόκληρο το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων για τον ΟΛΘ.
Βασική θέση του υπουργού είναι ότι τα δύο λιμάνια έχουν πλέον να ανταγωνιστούν Παγκόσμιους Διαχειριστές (Global Operators), οι οποίοι είναι σε θέση να συντονίσουν τη στρατηγική ανταγωνισμού σε συνολικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονομίες κλίμακας. Τονίζει ότι παρά τη σημερινή κερδοφορία τους:
- Υπολείπονται σε παραγωγικότητα έναντι των ανταγωνιστικών λιμένων.
- Παρουσιάζουν σημαντική δυσκολία προσαρμογής στην υιοθέτηση διεθνών επιπέδων απόδοσης και στην πραγματοποίηση επενδύσεων.
- Αδυνατούν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωγραφικής τους θέσης.
Επίσης, τονίζει ότι το ύψος της επένδυσης, το χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των έργων, η προσέλκυση νέων πελατών αλλά και η εξειδίκευση που χρειάζεται στη διαχείριση διεθνούς διαμετακομιστικού σταθμού, είναι απαγορευτικά για τα δύο λιμάνια όπως λειτουργούν σήμερα, και επισημαίνει ότι όλα υποδεικνύουν την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Σε ό,τι αφορά τον προβλήτα Ι που θα παραμείνει στη διαχείριση του ΟΛΠ, ο ΥΕΝΑΝΠ υποστηρίζει ότι θα καταφέρει να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον ιδιώτη που θα αναλάβει τους άλλους δύο.
Από την άλλη, οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στα αναγκαία έργα μέχρι το 2015. Υποστηρίζουν ότι ο χρόνος είναι αναγκαίος. Με το ίδιο επιχείρημα υπογραμμίζουν ότι τα δύο λιμάνια θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια ύψους 710 εκατ. ευρώ συνολικά, αφού τα έργα θα γίνουν σταδιακά. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον προβλήτα Ι του ΣΕΜΠΟ στον Πειραιά, τονίζουν ότι δεν θα είναι ανταγωνιστικός, αφού δεν θα έχει περιθώριο επέκτασης. Επίσης αναφέρουν ότι δεν υπάρχει προηγούμενο δύο παρόχων υπηρεσιών.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2007

Λιμάνια: Κινητοποιήσεις εργαζομένων για το αναπτυξιακό σχέδιο
ΜΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ επιλέγουν να αντιδράσουν στην ανακοίνωση του ΥΕΝΑΝΠ Γιώργου Βουλγαράκη, ότι μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2008 θα προχωρήσουν οι διαγωνισμοί παραχώρησης των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια.

Χθες συνεδρίασε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και αποφάσισε να ακολουθήσει την ίδια τακτική που είχε ακολουθήσει με επιτυχία πριν από ένα χρόνο, όταν ο προκάτοχος του κ. Βουλγαράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης είχε επιχειρήσει να προωθήσει το συγκεκριμένο σχέδιο.
Η ΟΜΥΛΕ αποφάσισε το επόμενο διάστημα να ενημερώσει τους πολιτικούς φορείς, και να ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις της σε 5 Ιανουαρίου 2008 με αποχή από τις υπερωρίες και 24ωρες απεργίες μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου, όταν και θα εκτιμήσει ξανά την κατάσταση.
Η ΟΜΥΛΕ υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να περάσει το σχέδιο της παραχώρησης αφού θεωρεί ότι δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από το περσινό. «Μας κάνουν έξωση από το σπίτι μας και μας τάζουν ότι σε δύο χρόνια θα μας βάλουν σε ένα μικρότερο».
Το σχέδιο
Σύμφωνα με τα πλάνα του ΥΕΝΑΝΠ για τον ΟΛΠ το καταλληλότερο μοντέλο ανάπτυξής του είναι η παραχώρηση τμήματος του ΣΕΜΠΟ και ειδικότερα του υπάρχοντος Προβλήτα ΙΙ και του μελλοντικού Προβλήτα ΙΙΙ, με παράλληλη δραστηριοποίηση του Οργανισμού στον Προβλήτα Ι. Στον ΟΛΘ το καταλληλότερο μοντέλο είναι η συνολική παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ.
Στόχος είναι η αναβάθμιση και η αξιοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και η δημιουργία νέων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη, ελκυστικότερη και οικονομικότερη διακίνηση επιβατών και αγαθών.
Τα σημεία τα οποία επισημαίνει ο υπουργός είναι ότι πλέον ο λιμενικός ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται από παγκόσμιους διαχειριστές, και όχι από μεμονωμένα λιμάνια, ενώ παράλληλα τονίζει ότι οι καθυστερήσεις της πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων μέσα στον καθορισμένο χρόνο εξαιτίας του μη ανταγωνιστικού λειτουργικού πλαισίου, ακυρώνουν τις ευκαιρίες και κάνουν ορατό τον κίνδυνο περιθωριοποίησης.
Τέλος υπογραμμίζει ότι το μοντέλο παραχώρησης συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ανάληψη μεγάλου μέρους του κινδύνου και του κόστους των επενδυτικών σχεδίων του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, συνολικού ύψους 710 εκατ. ευρώ, ενώ οι λιμένες διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Παράλληλα υπογράμμισε ότι εξασφαλίζει του εργαζόμενους με εθελούσια έξοδο, παραμονή στην εργασία τους ή μετάταξή τους στο Δημόσιο Τομέα.
Στο δ.σ.
Συζήτηση για τις εξελίξεις πραγματοποιήθηκε και στη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΠ που έγινε προχθές. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Αναστασόπουλος μιλώντας στους εκπροσώπους των εργαζομένων υπογράμμισε ότι:
- Θέμα εθελουσίας θα έβαζε για να ανανεωθεί το προσωπικό
- Ο ΟΛΠ
- Ο ΟΛΠ σύμφωνα με τις τράπεζες δεν έχει την πιστοληπτική ικανότητα για να αντλήσει δάνεια για επενδύσεις 430 εκατ. ευρώ.
- Επίσης ο ΟΛΠ αδυνατεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα επενδύσεων γιατί οι διαδικασίες χρειάζονται τον τριπλάσιο χρόνο υλοποίησης σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες.
- Δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον απαραίτητο όγκο εμπορευματικών ροών.
- Ο προβλήτας ένα θα έχει καινούργια μηχανήματα, θα έχει βυθίσματα που θα καλύπτει τα πλοία νέα με τις τεράστιες χωρητικότητες, κάτι που δεν έχει ο υπό παραχώρηση προβλήτας.
Από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι ο ένας προβλήτας δεν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός γιατί δεν έχει περιθώρια επέκτασης. Παράλληλα τόνισαν ότι δεν υπάρχει εφαρμογή μοντέλου με δύο παρόχους, και αναρωτήθηκαν ότι αφού το σύστημα αυτό δεν πέρασε τελικά σαν οδηγία από την Ε.Ε. πώς θα εφαρμοσθεί στην Ελλάδα. Τέλος υποστήριξαν ότι η κίνηση αυτή είναι το ξεκίνημα για να πουληθεί το λιμάνι.
Ο εισηγητής του ΚΤΕ Εμπορικής Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Διαμαντίδης, τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δεχτεί το "ξεπούλημα" των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας, τη στιγμή μάλιστα που παρουσιάζουν υψηλότατη κερδοφορία», και προσέθεσε: «Ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είμαστε αντίθετοι με λύσεις στις οποίες θα συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι.
Θεωρούμε, όμως, απαράδεκτη την πρόταση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για εθελούσια έξοδο λιμενεργατών και υπαλλήλων σε ΟΛΠ και ΟΛΘ, όταν η κυβέρνηση έχει ανοίξει το Ασφαλιστικό».
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, υπεύθυνος Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΥΝ και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Πειραιά υπογραμμίζει: «Οι σχεδιασμοί εκποίησης και παράδοσης σε πολυεθνικά συμφέροντα των στρατηγικής εθνικής σημασίας λιμανιών της χώρας του κ. Βουλγαράκη και της κυβέρνησης, δεν θα περάσουν. Θα συντριβούν από τις εργατικές και λαϊκές κινητοποιήσεις, όπως απέτυχαν τα ανάλογα σχέδια επί υπουργίας του κ. Μ. Κεφαλογιάννη».
Ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας υπογράμμισε: Καλούμε τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και τη διοίκηση του ΟΛΠ να αλλάξουν «γραμμή πλεύσης. Να σταματήσει τώρα κάθε διαδικασία εκποίησης των πλέον σύγχρονων και κερδοφόρων δραστηριοτήτων του λιμανιού του Πειραιά, καθώς μια τέτοια εξέλιξη μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στους εργαζόμενους, στην οικονομική λειτουργία του ίδιου του ΟΛΠ αλλά και την ανάπτυξη του ευρύτερου Πειραιά». Τέλος το Εργατικό Κέντρο Πειραιά αναφέρει: «δεν θα σας επιτρέψουμε να ξεπουλήσετε με όποιον τρόπο τα λιμάνια».
Πηγή:Ναυτεμπορική

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2007

Προετοιμάζονται απεργίες

Απεργιακές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι στα δύο μεγάλα λιμάνια της Χώρας.
Οι απεργίες ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμα και μέσα στις εορτές των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς . Από έγκυρες πηγές πληροφορούμαι ότι οι απεργίες θα ξεκινήσουν με την μορφή "της αποχής από υπερωρίες" μία μορφή λευκής απεργίας που είχε "κόψει" τα πόδια και τα σχέδια της προηγούμενης ηγεσίας του ΥΕΝ.
Θα σας κρατάμε σε συνεχή ενημέρωση από "μέσα".

Ανοιξε ο δρόμος για εκχώρηση ΟΛΠ και ΟΛΘ


Την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα σε διεθνείς διαγωνισμούς για την παραχώρηση των εμπορευματικών σταθμών του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε στρατηγικούς επενδυτές ανακοίνωσε, χθες, ο υπουργός Ναυτιλίας Γ. Βουλγαράκης.
Οι διακηρύξεις των διαγωνισμών τόσο για τον ΟΛΠ όσο και για τον ΟΛΘ θα έχουν δημοσιευθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2008. Σύμφωνα με τον Γ. Βουλγαράκη, στόχος είναι η διαγωνιστική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008. Επόμενο βήμα θα είναι η προώθηση νέων επενδύσεων, μέσω ΣΔΙΤ, σε άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας, η μετατροπή τους σε Α.Ε. και η είσοδος ορισμένων εξ αυτών στο χρηματιστήριο.
Οι ανακοινώσεις του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας έγιναν μετά το τέλος της συνάντησής του με τους εργαζόμενους στα λιμάνια (ΟΜΥΛΕ), οι οποίοι δήλωσαν, στη συνέχεια, αντίθετοι με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και έτοιμοι την Πέμπτη να ανακοινώσουν κινητοποιήσεις. Ο κ. Γ. Βουλγαράκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει οπωσδήποτε στην εφαρμογή της λιμενικής της πολιτικής, για να αξιοποιηθούν οι υποδομές και να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό.
Εντονο ενδιαφέρον
Στο υπουργείο Ναυτιλίας έχουν κατατεθεί ήδη επιστολές δήλωσης πρόθεσης να συμμετέχουν στους δύο διαγωνισμούς από ναυτιλιακές εταιρείες, διαχειριστές φορτίων και τερματικών σταθμών, ενώ εκτιμάται ότι στην αγορά συζητούνται ήδη πιθανές συμμαχίες και κοινοπραξίες που θα διεκδικήσουν τα ελληνικά λιμάνια.
Ο ΟΛΠ θα παραχωρήσει τον προβλήτα ΙΙ και τη χερσαία έκταση για τον προβλήτα ΙΙΙ, τον οποίο ο ιδιώτης επενδυτής θα αναλάβει να κατασκευάσει. Το κόστος των υποχρεωτικών επενδύσεων στους δύο προβλήτες υπολογίζεται στα 330 εκατ. ευρώ. Ο ΟΛΠ θα διατηρήσει υπό την κατοχή του τον προβλήτα Ι, που θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει στα μέσα του 2009.
Ο ΟΛΘ, αντίθετα, θα παραχωρήσει ολόκληρο τον εμπορευματικό του σταθμό, που αποτελείται από τον προβλήτα 6, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας ο οργανισμός μελλοντικά σε άλλη έκταση θα προχωρήσει στη λειτουργία δικού του εμπορευματικού σταθμού.
Τίμημα
Ο κ. Βουλγαράκης, χθες, αρνήθηκε να αναφερθεί σε επιμέρους ζητήματα των διαγωνισμών, όπως το τίμημα που θα προβλέπει για την παραχώρηση, ο χρόνος της παραχώρησης, οι ακριβείς επενδύσεις που θα απαιτηθούν, λέγοντας ότι αυτά τα θέματα αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες του ΟΛΠ και του ΟΛΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον όσον αφορά τον ΟΛΠ, ο χρόνος παραχώρησης θα είναι μεταξύ 30 - 35 χρόνια και το τίμημα θα είναι ένα ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου τζίρου.

Εντός του 2008 η ολοκλήρωση των διαγωνισμών

ΟΛΠ
Εργαζόμενοι: 1.700 άτομα
Διακίνηση ΣΕΜΠΟ: 1,4 εκατ. τeus
Επενδυτικό πρόγραμμα: 430 εκατ. ευρώ
Κύκλος εργασιών στο 9μηνο 2007:126,14 εκατ. ευρώ
Κέρδη (προ φόρων): 26,73 εκατ. ευρώ
Μετά την παραχώρηση: πρόβλεψη διακίνησης 4,7 εκατ teus
Οι Μνηστηρες για τον ΟΛΠ
Cosco
Μaersk
Ηutchison
Dubai Ports World
Εurogate
ΡSΑ
Ζim
ΜSC
ΟΛΘ
Εργαζόμενοι: 500 άτομα (200 λιμενεργάτες)
Κύκλος εργασιών (πρόβλεψη 2007): 70 εκατ. ευρώ
Επενδυτικό πρόγραμμα: 280 εκατ. ευρώ
Μετά την παραχώρηση: πρόβλεψη διακίνησης 1,2 εκατ teus

Οι Μνηστηρες για τον ΟΛΘ
Cosco
Doubai Ports World
Hutchison
ΖΙΜ
Μaersk
ΜSC
Κίνητρα για εθελουσία έξοδο εργαζομένων
Η παραχώρηση των εμπορευματικών σταθμών θα συνοδευτεί με κίνητρα για την εθελούσια έξοδο όσων εργαζόμενων στα δύο λιμάνια είναι κοντά στη συνταξιοδότηση ή για μετατάξεις στον δημόσιο τομέα. Οι υπάρχοντες εργαζόμενοι μπορούν, επίσης, να παραμείνουν στον ΟΛΠ και να απασχοληθούν στον προβλήτα Ι, ενώ στον ΟΛΘ όσοι δεν αποχωρήσουν ή δεν μεταταχθούν θα προσληφθούν υποχρεωτικά από τον επενδυτή, διατηρώντας τα εργασιακά τους δικαιώματα. Το κόστος της εθελούσιας εξόδου, όπως διευκρινίστηκε, θα βαρύνει τους δύο οργανισμούς.
Πηγή:Ημερησία

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2007

Στρατηγικοί επενδυτές και στα λιμάνια


Θα γίνουν διεθνείς διαγωνισμοί για ΟΛΠ και ΟΛΘ εντός του Ιανουαρίου- Για τους εργαζομένους προβλέπεται εθελουσία έξοδος, μετατάξεις στο Δημόσιο ή πρόσληψη από τον ανάδοχο
Η αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο ιδιωτών στη διαχείριση των κοντέινερ τέρμιναλ των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, άρχισε χθες με τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γ. Βουλγαράκη να προαναγγέλλει την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσουν οι δύο διοικήσεις των λιμένων σε διεθνείς διαγωνισμούς εντός των πρώτων 15 ημερών του Ιανουαρίου. Ο κ. υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Βουλγαράκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πρόνοιες που υπάρχουν για την πλευρά των εργαζομένων είναι τέτοιες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και ως εκ τούτου εκτιμά ότι δεν έχουν πλέον λόγους να αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στη σχετική μεταρρύθμιση.
Σύμφωνα με τον υπουργό η μεταρρύθμιση αυτή φέρνει τα δύο λιμάνια στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας αλυσίδας των τακτικών διά θαλάσσης μεταφορών και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ιδιωτικοποίηση, αλλά στρατηγική συνεργασία με διεθνείς οίκους που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον εν λόγω τομέα. Επίσης ο κ. Βουλγαράκης είπε ότι έχει ήδη ενημερώσει την πλευρά των εργαζομένων για τις προθέσεις της κυβέρνησης, έχοντας αφήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα περίπου τριών εβδομάδων, προκειμένου οι εκπρόσωποί τους να μετέχουν σε διάλογο με τις διοικήσεις των δύο λιμανιών μέσα από τον οποίον θα οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ληφθούν υπέρ εκείνων που δυνητικά θα πληγούν από τις μεταβολές.
Σύμφωνα με το πλάνο του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στους ιδιώτες παρόχους θα παραχωρηθούν:
* Οσον αφορά τον ΟΛΠ, οι προβλήτες 2 και 3, η οποία στη πραγματικότητα βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού, ενώ η νέα προβλήτα 1 του λιμανιού, η οποία δεν διαθέτει ανωδομές θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του οργανισμού. * Οσον αφορά τον ΟΛΘ, παραχωρείται η μία και μόνη προβλήτα που διαθέτει το λιμάνι, ενώ όπως ανέφερε ο κ. Βουλγαράκης υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή άλλης μιας προβλήτας η οποία όταν κατασκευασθεί θα τελεί υπό τη διαχείριση του λιμένα. Με βάση αυτό το πλάνο παραχώρησης έχουν σχεδιαστεί και τα μέτρα που αφορούν τους εργαζομένους των δύο λιμένων, τα οποία προβλέπουν:
* Εθελουσία έξοδο για τους εργαζόμενους εκείνους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και μετατάξεις στον δημόσιο τομέα.
Επίσης για οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ που δεν θα επιλέξουν ή δεν εντάσσονται στις παραπάνω λύσεις θα μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους με το ίδιο εργασιακό καθεστώς στην προβλήτα 1 η οποία παραμένει στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά.
Εξάλλου, για τους εργαζομένους του ΟΛΘ που επιλέξουν να μην ενταχθούν στην εθελουσία έξοδο ή στις μετατάξεις ή δεν εντάσσονται στις παραπάνω προβλέψεις και δεν απορροφώνται σε άλλες δραστηριότητες του Οργανισμού, εξασφαλίζουν υποχρεωτικά την πρόσληψή τους από τον ανάδοχο, διατηρώντας τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Ο κ. Βουλγαράκης απέφυγε να τοποθετηθεί σε θέματα όπως το τίμημα της παραχώρησης ή ο χρόνος της παραχώρησης, καθώς επίσης και σε σειρά άλλων θεμάτων που συνδέονται με τους διεθνείς διαγωνισμούς.
«Μιλούμε για εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο οι διοικήσεις των οποίων θα καθορίσουν πλέον τις διαδικασίες» δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκείνος οφείλει να τοποθετηθεί σε επίπεδο πολιτικής, υλοποιώντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τις μεταρρυθμίσεις στα δύο λιμάνια. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και της Ενωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ που ενημερώθηκαν νωρίς χθες το πρωί από τον κ. Βουλγαράκη απέρριψαν και το νέο πλάνο της κυβέρνησης για την είσοδο ιδιωτών στα δύο λιμάνια. Σε ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ αναφέρεται ότι «οι εργαζόμενοι για μία ακόμη φορά με αποφασιστικότητα,ψυχραιμία και αγωνιστικότητα θα δώσουν και πάλι τη δική τους απάντηση».
Η διοίκηση της Ενωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ συνέρχεται σήμερα προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση, ενώ πολλά μέλη της ήδη από χθες έκαναν λόγο για κινητοποιήσεις μέσα στις γιορτές. Παρόμοια στάση αναμένεται να κρατήσει και η διοίκηση της ΟΜΥΛΕ η οποία συνεδριάζει την επόμενη Πέμπτη, προκειμένου να συζητήσει τις νέες προτάσεις Βουλγαράκη.
Μιλώντας στο «Βήμα» ο πρόεδρος της ΟΜΥΛΕ κ. Ι. Γεωργακόπουλος ανέφερε ότι θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν δυναμικά και στη νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει ιδιώτες μέσα στα λιμάνια, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει προς το παρόν τη μορφή των κινητοποιήσεων αυτών, κάτι που θα αποφασισθεί στις επόμενες ημέρες. Αναμενόμενες χαρακτήρισαν τις αντιδράσεις των εργαζομένων πηγές από περιβάλλον του κ. Βουλγαράκη, υποστηρίζοντας ότι « κανείς δεν περίμενε πως θα κάνει περίπατο ».

Mεταρρύθμιση στα λιμάνια μέρος δεύτερο

Σε διαδικασία παραχώρησης των ΣΕΜΠΟ σε ιδιώτες για επενδύσεις 710 εκατ. ευρώ

ΣΤΗΝ αφετηρία, για δεύτερη φορά σε διάστημα ενός έτους, με στόχο την παραχώρηση των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες, βρίσκεται το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Χθες ο υπουργός ΕΝΑΝΠ Γιώργος Βουλγαράκης παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου το σχέδιο της κυβέρνησης για να προχωρήσουν άμεσα, μέσα στον Ιανουάριο, οι μεταρρυθμίσεις. Το βασικό σκεπτικό της κυβέρνησης παραμένει το ίδιο με το περσινό, αφού τονίστηκε ότι ο λιμενικός ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται από παγκόσμιους διαχειριστές, και όχι από μεμονωμένα λιμάνια. Παράλληλα έγινε αναφορά στις δυσλειτουργίες που παρουσιάζει το υπάρχον δημόσιο μοντέλο διοίκησης, οι οποίες και «φρενάρουν» τις αναπτυξιακές προοπτικές των λιμανιών.
Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με την περσινή πρόταση που προέβαλε ο πρώην ΥΕΝ Μανώλης Κεφαλογιάννης είναι το σχέδιο για την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ , αφού τώρα θα παραχωρηθούν οι δύο από τις τρεις προβλήτες, ενώ πέρσι η παραχώρηση αφορούσε το σύνολο του ΣΕΜΠΟ.
Το άλλο σημείο αφορά την επιχειρηματολογία. Ο Μ. Κεφαλογιάννης υποστήριζε ότι τα δύο λιμάνια τείνουν σε διαρκώς μειούμενη κερδοφορία, ενώ φέτος μετά την εκτίναξη της κερδοφορίας τους γίνεται λόγος «Κερδοφορία χωρίς αναπτυξιακή τροχιά και μελλοντική προοπτική».
Χαρακτηρίστηκε όμως ενδεικτική και η πτώση που έχει ο ΟΛΠ τα τελευταία δύο χρόνια από την 50η θέση στην κατάταξη διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, στην 63η θέση σήμερα, ενώ οι ανταγωνιστές παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση.
Το σχέδιο
Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο ΥΕΝ στον ΟΛΠ το καταλληλότερο μοντέλο είναι η παραχώρηση τμήματος του ΣΕΜΠΟ και ειδικότερα του υπάρχοντος Προβλήτα ΙΙ και του μελλοντικού Προβλήτα ΙΙΙ, με παράλληλη δραστηριοποίηση του Οργανισμού στον Προβλήτα Ι. Στον ΟΛΘ το καταλληλότερο μοντέλο είναι η συνολική παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ.
Η συγκεκριμένη επιλογή, για δύο ή περισσότερους διαχειριστές, στον Πειραιά είναι και μία από τις βασικές θέσεις που έχει παρουσιάσει ο ελληνικός εφοπλισμός μέσω του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, αλλά και του εμπορικού κόσμου, όπως έχει εκφρασθεί από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.
Ο υπουργός σε ερώτηση της «Ν» για τη δυνατότητα του ΟΛΠ να είναι ανταγωνιστικός διατηρώντας τον προβλήτα Ι με το υπάρχον μοντέλο, που κρίνεται από την κυβέρνηση αναποτελεσματικό, απέναντι στην ιδιωτική πρωτοβουλία απάντησε ότι εκτιμά ότι θα καταφέρει να είναι ανταγωνιστικός, ενώ επεσήμανε και τη δυνατότητα που θα έχει να συγκρατεί τις τιμές.
Το σκεπτικό
Όπως ανέφερε ο υπουργός «Οι καθυστερήσεις της πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων μέσα στον καθορισμένο χρόνο εξαιτίας του μη ανταγωνιστικού λειτουργικού πλαισίου, ακυρώνουν τις ευκαιρίες και κάνουν ορατό τον κίνδυνο περιθωριοποίησης των ελληνικών λιμένων, με αυτονόητες συνέπειες για την ανάπτυξη της χώρας», και προσέθεσε: «Οι ελληνικοί λιμένες δεν ανταγωνίζονται πλέον άλλους ανεξάρτητους λιμένες, αλλά παγκόσμιους διαχειριστές που λειτουργούν τερματικούς σταθμούς. Οι τερματικοί σταθμοί απορροφούν εκείνοι το μεγαλύτερο μερίδιο της αυξανόμενης ζήτησης».
Κεντρικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης διαχείρισης των λιμένων αποτελεί η διαμόρφωση τερματικών σταθμών που λειτουργούν από παγκόσμιους διαχειριστές (Global Operators), οι οποίοι είναι σε θέση να συντονίσουν τη στρατηγική ανταγωνισμού σε συνολικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονομίες κλίμακας.
Το 2006, σε ποσοστό της παγκόσμιας δυναμικότητας σε ΤEUs το 56% ανήκε σε παγκόσμιους διαχειριστές, 22,6% σε ιδιωτικούς φορείς και 21,4% σε δημόσιους φορείς.
Αναφερόμενος στη ΝΑ Ευρώπη, ανέφερε ο ΥΕΝΑΝΠ ότι είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά καθώς σημειώνεται:
- Ραγδαία αυξανόμενος ρυθμός διακίνησης containers με εκτίμηση για τριπλασιασμό του την επόμενη δεκαετία
- Έντονη ζήτηση από μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες για δημιουργία hub ports στην ανατολική Μεσόγειο
- Το 2007 η διακίνηση containers στη Μεσόγειο αυξήθηκε περίπου κατά 22%, ενώ η Αν. Μεσόγειος, κυρίως λόγω της Μαύρης Θάλασσας, παρουσίασε αύξηση κατά 25%
- Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών των ανταγωνιστικών, προς τους ελληνικούς λιμένες (Κωστάντζα, Κωνσταντινούπολη Μερσίνα, Σμύρνη), με μεγάλους Παγκόσμιους Λιμενικούς Διαχειριστές
Ο ΟΛΠ
Ο ΟΛΠ έχει ήδη σχεδιάσει και εγκρίνει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο
με ορίζοντα την επόμενη επταετία, που ξεπερνά, μόνο για το Σ.ΕΜΠΟ, τα 430 εκ. ευρώ.
Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα:
- Τριπλασιασμός της δυναμικότητας του λιμανιού, καθώς αναμένεται να φτάσει τα 4,7 εκ. ΤΕU
- Το ύψος της επένδυσης
- Το χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των έργων
- Η ανάγκη για την προσέλκυση νέων πελατών που θα εξασφαλίσουν τον αναγκαίο όγκο εμπορευματικών ροών
- Ο απαιτούμενος βαθμός εξειδίκευσης στην διαχείριση διεθνούς διαμετακομιστικού σταθμού
Ο ΟΛΘ
Ο ΟΛΘ πραγματοποιεί ήδη την πρώτη φάση προγράμματος επενδύσεων το συνολικό κόστος του οποίου προϋπολογίζεται στο ποσό των 280 εκ. ευρώ
Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα:
- Τριπλασιασμός της δυναμικότητας του λιμένος, καθώς αναμένεται να φτάσει τα 1,2 εκ. ΤΕU
- Το ύψος της επένδυσης
- Το χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των έργων
- Η ανάγκη για την προσέλκυση νέων πελατών που θα εξασφαλίσουν τον αναγκαίο όγκο εμπορευματικών ροών
- Ο απαιτούμενος βαθμός εξειδίκευσης στην διαχείριση διεθνούς διαμετακομιστικού σταθμού.
Το εργασιακό μέλλον και οι αντιδράσεις των εργαζομένων
Όπως υπογράμμισε ο υπουργός στη διάρκεια της συνέντευξης, τήρησε την δέσμευσή του προς τους εργαζομένους, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις προθέσεις του υπουργού χθες το πρωί. Όπως ανέφερε εξέφρασαν αντιρρήσεις τις οποίες χαρακτήρισε αντιρρήσεις αρχής.
«Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και σαφή δέσμευση η πλήρης διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων για το σύνολο των εργαζομένων του ΟΛΠ και του ΟΛΘ», τόνισε και προσέθεσε: «Κανείς εργαζόμενος στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ δεν χάνει τη δουλειά του».
Οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ, με τη διαδικασία της παραχώρησης έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν:
- Την εθελούσια έξοδο, στην περίπτωση που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση. Υπολογίζεται ότι σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο σχέδιο θα στοιχίσει στον ΟΛΠ περίπου 50 με 60 εκατ. ευρώ για 300 εργαζόμενους.
- Τη μετάταξή τους στο Δημόσιο Τομέα.
Επίσης,
- Οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ που δεν επιλέξουν ή δεν εντάσσονται στις παραπάνω λύσεις μπορούν, αν το επιθυμούν, να συνεχίσουν την εργασία τους, με το ίδιο εργασιακό καθεστώς, στον Προβλήτα Ι, που παραμένει στον ΟΛΠ.
- Επιπλέον, οι εργαζόμενοι του ΟΛΘ, που δεν επιλέξουν ή δεν εντάσσονται στις παραπάνω λύσεις και δεν απορροφώνται σε άλλες δραστηριότητες του Οργανισμού εξασφαλίζουν υποχρεωτικώς την πρόσληψή τους από τον ανάδοχο διατηρώντας τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ μετά την ενημέρωση που είχαν από τον υπουργό προχώρησαν σε συνεδρίαση. Σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για τελεσίγραφο του Γιώργου Βουλγαράκη, προς τους εργαζόμενους. «Μοίρασε δήθεν διασφαλίσεις των εργαζομένων όπως γίνεται στις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό διάλυση. Ένα χρόνο μετά την προσπάθεια εκποίησης των λιμανιών έρχεται η κυβέρνηση να επαναφέρει το ίδιο σχέδιο χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη της:
- Ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ είναι Οργανισμοί με μεγάλη κερδοφορία (αύξηση κερδών στο εννεάμηνο 72% για τον ΟΛΠ και 170% για τον ΟΛΘ)
- Τα λιμάνια είναι βασικοί παράγοντες του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, της συνολικής ανάπτυξης της χώρας με ρόλο στην εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Οι εργαζόμενοι για μια ακόμα φορά με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και αγωνιστικότητα θα δώσουν και πάλι τη δική τους απάντηση».
Οι «μεγάλοι παίκτες» που παίζουν για τα δύο λιμάνια
Το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στους διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παραχώρηση της διαχείρισης των ΣΕΜΠΟ των δύο λιμανιών έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής έξι κολοσσοί της παγκόσμιας διαχείρισης λιμένων και ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών.
Ειδικότερα πρόκειται για την κινέζικη Cosco, την αραβική Dubai Ports World, την Hutchison από το Χονγκ Κονγκ, την AP Moller Maersk από την Δανία την Mediterranean Shipping Company από την Ελβετία, και την ισραηλινή ΖΙΜ.
Ανάλογα με τις προδιαγραφές που θα θέτουν οι δύο διαγωνισμοί, το πλέον πιθανό σενάριο είναι οι εταιρείες να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να προκύψουν σχήματα που θα ικανοποιούν πλήρως τις προϋποθέσεις που θα τίθενται.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2007

Άγνωστο ναυάγιο στη Ρόδο

Άγνωστο ναυάγιο του 14ου-15ου αιώνα εντοπίστηκε στην είσοδο του λιμανιού της Ρόδου, σε βάθος 15 μέτρων
Εκτός από τους σκαρμούς και την καρίνα του πλοίου, στο- άγνωστο μέχρι σήμερα- ναυάγιο στο λιμάνι της Ρόδου βρέθηκαν ακόμη ένα κανόνι, τρία σπαθιά, πέτρινα βόλια, αλλά και πολλά άλλα αντικείμενα. Ο εντοπισμός του ναυαγίου έγινε από ομάδα δυτών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, οι οποίοι ανέσυραν διάφορα αντικείμενα, όχι όμως και το πλοίο, δεδομένου ότι για να γίνει η ανέλκυσή του χρειάζεται ειδική διαδικασία. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα, προκειμένου να γίνει η αξιολόγησή τους και να χρονολογηθούν.
Μέχρι στιγμής δεν είναι δυνατόν να γίνει ο ακριβής προσδιορισμός της χρονολογίας του ναυαγίου, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι «το πιθανότερο είναι να πρόκειται για ναυάγιο του 14ου ή του 15ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι πολιορκούσαν την ιπποτοκρατούμενη τότε Ρόδο».
Όμως τα άλλα ευρήματα των δυτών, και κυρίως οι αμφορείς και τα αγγεία, προσδιορίζονται σε προγενέστερες εποχές που μπορεί να φτάνουν ακόμη και στους ελληνιστικούς χρόνους, δεδομένου ότι το λιμάνι της Ρόδου βρίσκεται στην ίδια θέση εδώ και 2.500 χρόνια.
Ο εντοπισμός του ναυαγίου και των άλλων ευρημάτων έγινε τον Μάρτιο του 2004 από τον επαγγελματία δύτη Βασίλη Μαντικό, ο οποίος έκανε βιντεοσκοπήσεις για λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου, προκειμένου να εκτελεστούν στην περιοχή διάφορα λιμενικά έργα. Σε μία από τις καταδύσεις του, ο κ. Μαντικός- και ύστερα από συνεννόηση με την Αρχαιολογία, το Λιμεναρχείο και με εισαγγελική άδειαανέσυρε από βάθος 10 μέτρων 8 αγγεία, 3 οινοχόες, 2 κηροστάτες και ένα μυροδοχείο. Ο ίδιος δύτης το 2003 είχε και πάλι ανασύρει από την ίδια περιοχή 10 αγγεία, τα οποία επίσης παρέδωσε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Πηγή:Τα Νέα

Τα λιμάνια θα διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους, τόνισε ο Γ.Βουλγαράκης

Τη διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα των ελληνικών λιμανιών υπογράμμισε ο υπουργός Γ.Βουλγαράκης, προσθέτοντας ότι οι διαδικασίες για την παραχώρηση σε ιδιώτες μέρους των δραστηριοτήτων των ΟΛΠ και ΟΛΘ, θα έχουν ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2008.
Τα παράπανω ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιώργος Βουλγαράκης, επεσήμανε στην παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου 2008-2015 για τα ελληνικά λιμάνια.
Η παραχώρηση θα γίνει με τη διαδικασία διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, πρόσθεσε ο υπουργός.
Ο κ. Βουλγαράκης αναφέρθηκε κυρίως στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Για το λιμάνι του Πειραιά, τόνισε ότι καταλληλότερο μοντέλο είναι η παραχώρηση τμήματος του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) και ειδικότερα της υπάρχουσας προβλήτας ΙΙ και της μελλοντικής προβλήτας ΙΙΙ, με παράλληλη δραστηριοποίηση του ΟΛΠ στην προβλήτα Ι.
Για το δεύτερο λιμάνι, τον ΟΛΘ, είπε ότι καταλληλότερο μοντέλο είναι η συνολική παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ.
Τι προβλέπεται για τους εργαζομένους
Σχετικά με τους εργαζόμενους στα δύο λιμάνια, ο υπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με εκπροσώπους τους πριν παραχωρήσει τη συνέντευξη Τύπου, είπε ότι με την διαδικασία της παραχώρησης έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την εθελουσία έξοδο, στην περίπτωση που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση ή την μετάταξή τους στο Δημόσιο Τομέα.
Επίσης, οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ που δεν επιλέξουν ή δεν εντάσσονται στις παραπάνω λύσεις, μπορούν, αν το επιθυμούν, να συνεχίσουν την εργασία τους, με το ίδιο εργασιακό καθεστώς, στην προβλήτα Ι που θα παραμείνει στον ΟΛΠ.
Οι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ, που δεν θα επιλέξουν και δεν εντάσσονται στις παραπάνω λύσεις και δεν απορροφώνται σε άλλες δραστηριότητες του οργανισμού, εξασφαλίζουν υποχρεωτικά την πρόσληψή τους από τον ανάδοχο, διατηρώντας τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και ναυτιλία, πρόσθεσε ο υπουργός, δημιουργούν νέες ευκαιρίες και κάνουν πιο ισχυρό τον διεθνή ανταγωνισμό, με την παρουσία των παγκόσμιων διαχειριστών (Global Operators), στους οποίους, το έτος 2006, ανήκε το 56% της παγκόσμιας δυναμικότητας σε TEUs (μονάδα μέτρησης εμπορευμακιβωτίων), γεγονός που, όπως είπε, δεν μας δίνει ως χώρα δυνατότητες να καθυστερήσουμε.
Παρά το γεγονός ότι ο ΟΛΠ είναι κερδοφόρος, τόνισε ο κ. Βουλγαράκης, η ανταγωνιστικότητά του υποχωρεί γιατί αναπτύσσονται ραγδαία άλλα λιμάνια της Μεσογείου. Πρέπει, συνέχισε, να προσαρμοστούμε στις διεθνείς προδιαγραφές και τις σύγχρονες ανάγκες του εμπορίου και των μεταφορών.
Οι εργαζόμενοι αντιδρούν
Σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Γ.Βουλγαράκη, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, με ανακοίνωσή τους, τονιζουν ότι η κυβέρνηση επαναφέρει το ίδιο σχέδιο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ότι ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ είναι Οργανισμοί με μεγάλη κερδοφορία και ότι τα λιμάνια είναι βασικοί παράγοντες του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, της συνολικής ανάπτυξης της χώρας, με ρόλο την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.
«Οι εργαζόμενοι, για μια ακόμα φορά, με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και αγωνιστικότητα θα δώσουν και πάλι την δική τους απάντηση», καταλήγουν.
Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ

Αιμορραγία 20 δισ. από το παράνομο εμπόριο


Tο αστρονομικό ποσό των 1720 δισ. ευρώ αγγίζει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το παραεμπόριο που γίνεται στη χώρα. Στοιχεία αναφέρουν ότι ένας στους επτά λιανέμπορους λειτουργεί έτσι, δηλαδή δεν δίνει απόδειξη λιανικής πώλησης στον αγοραστή του προϊόντος. Από την άλλη, ένα στα 10 ευρώ που καταβάλλει καθημερινά ο καταναλωτής για τις αγορές του κατευθύνεται σε προϊόντα του παραεμπορίου.
Μολονότι το παραεμπόριο δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα καθώς αντιπροσωπεύει το 7% του διεθνούς εμπορίου, οι ενδείξεις λένε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο στη χώρα μας. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε οικονομικό τέλμα, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα ταμεία του οποίου είναι μείον κατά 70 δισ. ευρώ περίπου (παραεμπόριο+ παραοικονομία).
Ο ΣΕΛΠΕ
Τα στοιχεία αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά η πολιτική ηγεσία, αλλά αδυνατεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής να βρει λύση. Το μείζον θέμα του παραεμπορίου το ανακίνησε πρόσφατα και ο ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος) σε συναντήσεις που είχε με τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλο και τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Χ. Φώλια. Σύμφωνα με πληροφορίες οι προτάσεις, που κατέθεσε ο ΣΕΛΠΕ ως πιο ενδεδειγμένες για την εξάλειψη του προβλήματος, ήταν πρωτίστως η ενίσχυση των περιπολιών στο δρόμο αλλά και η καλύτερη αστυνόμευση των τελωνείων στα σύνορα και στα λιμάνια της χώρας. Προτάσεις, για τις οποίες ο ΣΕΛΠΕ εμφανίζεται να πήρε διαβεβαιώσεις από τα αρμόδια υπουργεία ότι λόγω και των εορτών, θα υλοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου κ. Δ. Σκιαδά, εντός του προσεχούς διαστήματος πρόκειται να αποσταλούν έγγραφα σε όλους τους αρμόδιους φορείς, τόσο σε υπουργικό επίπεδο όσο και στον εμπορικό κόσμο της χώρας, προκειμένου να προχωρήσουν σε καταγραφή των παρανομιών που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και να προτείνουν βάσει της εμπειρίας τους πιθανές λύσεις. Όπως τόνισε ο κ. Δ. Σκιαδάς, όλοι οι φορείς θα έχουν στη διάθεσή τους το πολύ ένα μήνα για να ολοκληρώσουν την εργασία αυτή, εκτιμά δε ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να βρεθεί μια αξιόπιστη λύση.
Πηγή:Ισοτιμία

ΟΛΘ: Ενδιαφέρον Goldair Cargo για τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων

Μακραίνει η λίστα των ενδιαφερόμενων για τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, καθώς μετά τις επανειλημμένες κρούσεις διεθνών "κολοσσών", όπως η Hutchison και η Cosco, στο "παιχνίδι" μπαίνει τώρα και η Goldair Cargo.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εταιρία προτίθεται να συμμετέχει με μειοψηφικό ποσοστό (περίπου 10%), σε κοινοπραξία, που θα διεκδικήσει το έργο επέκτασης/διαχείρισης του ΣΕΜΠΟ, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Καλλίνικος Καλλίνικος, στη διάρκεια γεύματος εργασίας στη Θεσσαλονίκη.
Η εταιρία βρίσκεται σε σχετικές συζητήσεις με κινεζική αλλά και αμερικανική επιχείρηση, ενώ στο κοινοπρακτικό σχήμα δεν αποκλείεται να συμμετάσχει τελικά και επιχειρηματικός όμιλος, με τον οποίο η Goldair Cargo συνεργάζεται ήδη (στο πλαίσιο της μίας εκ των δύο κοινοπραξιών, που διεκδικούν την κατασκευή/διαχείριση του εμπορευματικού σταθμού Θριασίου).
Πηγή:Ναυτεμπορική

Στο α' εξάμηνο του 2008 η παραχώρηση δραστηριοτήτων των λιμανιών σε ιδιώτες

Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2008 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την παραχώρηση σε ιδιώτες μέρους των δραστηριοτήτων των λιμανιών, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιώργος Βουλγαράκης, παρουσιάζοντας το αναπτυξιακό σχέδιο 2008-2015 για τα ελληνικά λιμάνια.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, η παραχώρηση θα γίνει με τη διαδικασία διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Αναφερόμενος κυρίως στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός τόνισε ότι για μεν το πρώτο, καταλληλότερο μοντέλο είναι η παραχώρηση τμήματος του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) και ειδικότερα της υπάρχουσας προβλήτας ΙΙ και της μελλοντικής προβλήτας ΙΙΙ, με παράλληλη δραστηριοποίηση του ΟΛΠ στην προβλήτα Ι. Για το δεύτερο λιμάνι, ο κ. Βουλγαράκης υποστήριξε πως καταλληλότερο μοντέλο είναι η συνολική παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ.

Όσον αφορά την τύχη των εργαζομένων στα δύο λιμάνια, βάσει της διαδικασίας της παραχώρησης, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την εθελουσία έξοδο σε περίπτωση που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση, ή την μετάταξή τους στο Δημόσιο Τομέα.

Επίσης, οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ που δεν επιλέξουν ή δεν εντάσσονται στις παραπάνω λύσεις, μπορούν, αν το επιθυμούν, να συνεχίσουν την εργασία τους με το ίδιο εργασιακό καθεστώς, στην προβλήτα Ι που θα παραμείνει στον ΟΛΠ. Οι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ που δεν θα επιλέξουν και δεν εντάσσονται στις παραπάνω λύσεις και δεν απορροφώνται σε άλλες δραστηριότητες του οργανισμού, εξασφαλίζουν υποχρεωτικά την πρόσληψή τους από τον ανάδοχο, διατηρώντας τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Σημειώνεται ότι υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας πριν τη συνέντευξη Τύπου είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Πάντως, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, με ανακοίνωσή τους, προμηνύουν νέο γύρο κινητοποίσεων καθώς, όπως επισημαίνουν, η κυβέρνηση επαναφέρει το ίδιο σχέδιο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ότι ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ είναι Οργανισμοί με μεγάλη κερδοφορία και ότι τα λιμάνια είναι βασικοί παράγοντες του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, της συνολικής ανάπτυξης της χώρας, με ρόλο στην εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007

Τα ξένα χρηματιστήρια ρίχνουν άγκυρα στον Πειραιά

«ΑΓΚΥΡΑ» στον Πειραιά ρίχνουν για τα καλά τα ξένα χρηματιστήρια, την ίδια στιγμή που το ελληνικό αδυνατεί να εκμεταλλευτεί την τόσο θετική συγκυρία για τη ναυλαγορά και να καρπωθεί ορισμένα από τα οφέλη μίας χρηματιστηριακής δραστηριότητας μεγάλων, μεσαίων και μικρών ναυτιλιακών εταιρειών και, ταυτόχρονα, να συμβάλει στην υλοποίηση του στόχου ενός ολοκληρωμένου ναυτιλιακού cluster (συστάδας) στον Πειραιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από 180 ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και 28 ελληνικές, είναι εισηγμένες σε 37 χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο. Οχι όμως και στο ελληνικό, αν και ο ελληνικός εφοπλισμός αποτελεί το σχεδόν το 10% σε αριθμό πλοίων και το 17,9% σε χωρητικότητα, του παγκοσμίου εμπορικού στόλου.

Πάντως, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μία ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία εισηγμένη στη Νέα Υόρκη, γένους… θηλυκού εξετάζει τη διασύνδεσή της με το Χ.Α., ενώ και ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιώργος Βουλγαράκης, προανήγγειλε πρόσφατα ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στις σχέσεις ναυτιλιακών εταιρειών και Χ.Α.

Το ελληνικό χρηματιστήριο αντιμετώπιζε πάντα την ποντοπόρο ναυτιλία με μία «φοβική» διάθεση, λόγω του ευμετάβλητου του ναυτιλιακού κύκλου. Στην άποψη αυτή συνεπικουρούνταν τόσο από μία έντονη αντίληψη του παραδοσιακού ελληνικού εφοπλισμού που θεωρούσε ότι μία ενδεχόμενη χρηματιστηριακή κατάρρευση του κλάδου θα αμαύρωνε την εικόνα του ελληνικού εφοπλισμού αλλά και από το αντικειμενικό γεγονός ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν είχε και δεν έχει το απαραίτητο βάθος για να σηκώσει το «βάρος» των κεφαλαίων που απαιτούν οι ναυτιλιακές εταιρείες.

Ωστόσο, οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τις κινήσεις των κεφαλαίων, ενώ παράλληλα, όπως προκύπτει κυρίως από την αγορά του Λονδίνου, υπάρχει ενδιαφέρον για είσοδο στο χρηματιστήριο εταιρειών μικρομεσαίου μεγέθους.

Ηδη, το Λονδίνο, περισσότερο μέσω της εναλλακτικής αγοράς ΑΙΜ και λιγότερο μέσω της Κύριας Αγοράς (LSE) διαμορφώνει τις συνθήκες προσέλκυσης πολλών ναυτιλιακών εταιρειών και από τη χώρα μας, ανταγωνιζόμενο ευθέως της Νέα Υόρκη και επιζητώντας να συμπληρώσει το «χρηματιστηριακό κενό» που είχε στο βρετανικό ναυτιλιακό cluster.

Οπως τόνισε πρόσφατα ο κ. David Pitman, διευθυντής marketing του London Stock Exchange, σε ημερίδα που οργάνωσε στη βρετανική πρωτεύουσα για τη ναυτιλία η Capital Link, το Λονδίνο προσφέρει υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος από ό,τι η Νέα Υόρκη, ενώ διαθέτει και την αγορά ΑΙΜ, που είναι η πιο επιτυχημένη αγορά για μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες.

Επίσης, όπως τονίσθηκε στην ίδια εκδήλωση, η εισαγωγή εταιρειών στο Λονδίνο είναι πιο εύκολη, από άποψη χρόνου και αυτό έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των ναυτιλιακών εταιρειών. Ενώ μέχρι φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν μόνο δύο εισηγμένες εταιρείες, ο αριθμός τους έχει ήδη αυξηθεί σε τέσσερις (Goldenport, Global Oceanic, Globus Maritime και πρόσφατα Hellenic Carriers), ενώ παράλληλα υπάρχουν αρκετές εταιρείες που εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εισαγωγής τους.

Την τάση αυτή ενισχύουν και οι εκτιμήσεις για περαιτέρω θετική πορεία της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου αλλά και των άλλων κλάδων, όπως είναι αυτός της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων. Μάλιστα, όπως τονίσθηκε από αναλυτές της HSBC, Jefferies International και NBG International, οι σημερινές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών δεν αντικατοπτρίζουν τις θετικές προοπτικές του κλάδου.

Οι προοπτικές της αγοράς

Στην ίδια εκδήλωση, έγινε συζήτηση για τις προοπτικές της ναυτιλίας. Ο κ. Paul Dowel της Howe Robinson εκτίμησε ότι η αγορά μπορευματοκιβωτίων θα κινηθεί σε θετικό έδαφος μακροπρόθεσμα. Η μείωση στις τιμές των ναύλων που παρουσιάστηκε τον τελευταίο καιρό οφείλεται στην εποχικότητα της αγοράς, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η συμφόρηση που παρατηρείται στα λιμάνια λειτουργεί υπέρ της αύξησης των τιμών των ναύλων.

Ο κ. Nigel Gardiner της Drewry Shipping Consultants τόνισε για το χύδην ξηρό φορτίο ότι οι αγορές χάλυβα, σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα παρουσιάζουν σημαντική άνοδο, εξαιτίας της αυξανόμενης ζήτησης από τη Νοτιοανατολική Ασία. Η αύξηση του αριθμού των πλοίων συμβαδίζει, πρόσθεσε, με την αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας, που επηρεάζεται κυρίως από την Κίνα και την Ινδία. Επίσης, εκτίμησε ότι οι τιμές των ναύλων μπορεί να παρουσιάσουν μικρή μείωση το 2008, τόνισε όμως ότι δεν αναμένεται σημαντική πτώση τους στο άμεσο μέλλον.

Ο κ. Simon Chattrabhuti της Galbraith's, μιλώντας για την αγορά της μεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, τόνισε ότι, παρά την ελαφρά πτώση των ναύλων τα τελευταία χρόνια, παρέμειναν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Πάντως, «βλέπει» άνοδο των τιμών των ναύλων για το 2008, λόγω της αυξημένης παραγωγής των χωρών του ΟΠΕΚ ενώ συμπλήρωσε ότι η είσοδος νέου τονάζ στην αγορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μιας ελαφράς πτωτικής τάσης το 2009.

Η ημερίδα που παρακολούθησαν πάνω από 200 επενδυτές ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών και, συγκεκριμένα, των Clarkson's (LSE), από τον κ. Richard Fulford-Smith, Goldenport Holdings (LSE) από τον κ. Ιωάννη Δράγνη, Global Oceanic Carriers (AIM), από τον κ. Μιχάλη Τσαρτσίνη Globus Maritime (AIM) από τον κ. Γεώργιο Καραγεωργίου και D'Amico International Shipping (εισηγμένη στο Μιλάνο) από τον κ. Marco Fiori.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2007

Το σχέδιο Βουλγαράκη για τα λιμάνια


Πώς θα αναλάβουν τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ οι ξένες εταιρείες που διακινούν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Η είσοδος ιδιωτών στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης είναι η νέα μεταρρύθμιση την οποία προετοιμάζει η κυβέρνηση, ακριβώς έναν χρόνο μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και του ΟΛΘ που προκάλεσε πέρυσι τα Χριστούγεννα τη λευκή απεργία των λιμενεργατών και απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων στα έσοδα του Δημοσίου.

«Να είσαι έτοιμος» είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γ. Βουλγαράκη, δίνοντάς του με αυτόν τον τρόπο την εντολή να οργανώσει τον διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί εντός των προσεχών εβδομάδων για την παραχώρηση σε ιδιώτες δύο προβλητών στον Πειραιά και της μοναδικής που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.

Η εντολή την οποία έλαβε ταυτόχρονα ο κ. Βουλγαράκης είναι να μην επαναλάβει τα λάθη που έκανε πέρυσι ο προκάτοχός του κ. Εμμ. Κεφαλογιάννης, οδηγώντας την κυβέρνηση σε μετωπική σύγκρουση με τους εργαζομένους που έχουν διασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα. Και όπως όλα δείχνουν, αυτή τη φορά η είσοδος ιδιωτών στα λιμάνια θα πραγματοποιηθεί συναινετικά, καθώς οι διαβουλεύσεις του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με τους λιμενεργάτες αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς.

Οπως πληροφορείται «Το Βήμα», η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει να παραμείνει κρατική η μία από τις δύο προβλήτες του λιμανιού του Πειραιά, για να απασχοληθούν εκεί οι 700 εργαζόμενοι που απασχολούνται σήμερα, και για την ακρίβεια όσοι απομείνουν ύστερα από ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, αλλά και ένα άλλο πρόγραμμα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η δεύτερη προβλήτα, που ήδη κατασκευάζεται, θα ενοικιαστεί με σύμβαση παραχώρησης για 50 χρόνια σε μία από τις πέντε εταιρείες που τη διεκδικούν και προέρχονται από την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, τη Δανία και την Ισπανία. Οι εταιρείες αυτές διακινούν σήμερα το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και υπόσχονται, εφόσον αναλάβουν το μάνατζμεντ του λιμανιού, θεαματική αύξηση της εμπορικής κίνησης και κατ' επέκταση των δημοσίων εσόδων. Στον διαγωνισμό εξάλλου που θα προκηρυχθεί σύντομα, για να ανακηρύξει τον ανάδοχο του έργου εντός τριών μηνών, θα προβλέπεται ότι η εταιρεία που θα αναλάβει τη λειτουργία της δεύτερης προβλήτας θα κατασκευάσει με δικά της έξοδα και μια τρίτη, η οποία θα ανήκει μεν στο Δημόσιο, αλλά θα τη διαχειρίζεται ιδιώτης.

Κατά τον ίδιο τρόπο, θα ανατεθεί σε ιδιώτες με σύμβαση παραχώρησης 50 ετών και η εκμετάλλευση της προβλήτας του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη με ταυτόχρονη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των 300 εργαζομένων που απασχολούνται σήμερα.

Το μόνο που απομένει πλέον για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την είσοδο ιδιωτών στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ είναι η συμφωνία των εργαζομένων, η οποία θεωρείται πια πιθανή, παρ' ότι στον κλάδο αυτόν έχουν μεγάλη δύναμη οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ. Ωστόσο στις διαβουλεύσεις ο υπουργός Ναυτιλίας έχει ως πρότυπο το μοντέλο που ακολουθεί η κυβέρνηση στα ζητήματα του Ασφαλιστικού και της Ολυμπιακής, ζητώντας πρώτα τις προτάσεις των εμπλεκομένων φορέων, χωρίς να παρουσιάζει την τελική πρότασή του, ιδίως για το μέλλον των εργαζομένων. Ο στόχος τον οποίο έχει θέσει ο κ. Βουλγαράκης είναι το τελικό μοντέλο αξιοποίησης του ΟΛΠ να γίνει αποδεκτό χωρίς τις συγκρούσεις και τις προστριβές του παρελθόντος, όπου η κυβέρνηση για να αμυνθεί αναγκάστηκε να αποκαλέσει προνομιούχους τους λιμενεργάτες με ολέθρια για την ίδια αποτελέσματα. Οι τελικές διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται από τον νέο πρόεδρο του ΟΛΠ κ. Δ. Μπεχράκη, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στις γιορτές, για να εξαγγείλει η κυβέρνηση τη νέα μεταρρύθμιση τον Ιανουάριο.
Πηγή: Το Βήμα της Κυριακής

Ενα βήμα πριν την πώληση είναι το λιμάνι του Αστακού


ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ FUNDS, ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ Β. ΚΟΥΤΣΗ
Σε «ρότα» απόκτησης της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού, του μοναδικού «ιδιωτικού» λιμανιού στην Ελλάδα, βρίσκεται κοινοπραξία εταιρειών και επενδυτικών funds με επικεφαλής τον επιχειρηματία Βασίλη Κούτση.
Η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το υπουργείο Ανάπτυξης την περασμένη Πέμπτη, που αφορά στην ολοκλήρωση των έργων υποδομής στο λιμάνι, επιλύει το μοναδικό πρόβλημα που υπήρχε μέχρι σήμερα για την πώληση της Astakos Terminal, της εταιρείας δηλαδή που ελέγχει το λιμάνι.
Η Astakos Terminal είχε περάσει κατά 90% στον έλεγχο της ΑΕΓΕΚ. Η κατασκευαστική εταιρεία όμως αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσής της συμφώνησε να μεταβιβάσει την εταιρεία στις πιστώτριες τράπεζές της. Σε αυτές (επικεφαλής τους είναι η Alpha Bank) υπέβαλε πρόταση εξαγοράς της Astakos Terminal η πλευρά Κούτση.
Η πρόταση
Το επενδυτικό σχήμα υπό τον Β. Κούτση σκοπεύει να επενδύσει πάνω από 35 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του λιμανιού (φωτ. επάνω).
Ο επιχειρηματίας, που ήδη κατέχει μέσω της εταιρείας ΣΥΜΕΤ το 10% της Astakos Terminal (η ιδιοκτήτρια της ΝΑΒΙΠΕ) και το 50% της Akarport (η εταιρεία-διαχειρίστρια), ζητά να αποκτήσει την ΝΑΒΙΠΕ στον Αστακό έναντι συνολικού ποσού άνω των 150 εκατ. ευρώ.
Την προσπάθεια στηρίζουν δύο funds από τη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ με σημαντικές επενδύσεις σε ανάλογου χαρακτήρα έργα.
Η πρόταση του κοινοπρακτικού σχήματος που επιθυμεί να αποκτήσει το Astakos Terminal περιλαμβάνει και την υλοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ για την αγορά εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των υποδομών στη ΝΑΒΙΠΕ.
Η θέση του λιμανιού και της βιομηχανικής περιοχής στο Πλατυγιάλι του Αστακού θεωρείται ως στρατηγικής εμπορικής σημασίας, καθώς βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής από τα μεγάλα λιμάνια της Αδριατικής προς τη Διώρυγα του Σουέζ και τον Εύξεινο Πόντο.
Στη συνολική έκταση 1.910 στρεμμάτων, το λιμάνι καταλαμβάνει 750 στρέμματα (το μεγαλύτερο container terminal στην Ελλάδα 900 στρεμμάτων διαθέτει ο ΟΛΠ).
Πρόθεση των υποψήφιων αγοραστών του Astakos Terminal είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά κυρίως προς το λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ). Εκτιμούν ότι διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως οι καινούριες εγκαταστάσεις και κυρίως τα κατά 32% φθηνότερα του ΟΛΠ τιμολόγια της Astakos Terminal σε όσες ναυτιλιακές εταιρείες χρησιμοποιούν το λιμάνι της. Προβλέπουν ακόμη ότι η ραγδαία κίνηση της μεταφορικής κίνησης μέσω θαλάσσης θα δημιουργήσει το 2010 πλεόνασμα 5 εκατ. container, τα οποία δεν θα μπορούν να απορροφηθούν από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ελληνικών λιμανιών, και αισιοδοξούν ότι μεγάλο τους μέρος θα κατευθυνθεί προς τον Αστακό.Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες του λιμανιού έχουν ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες για την ενίσχυση της μεταφορικής κίνησης του Astakos Terminal. Συζητήσεις γίνονται και με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες container που έως σήμερα εξυπηρετούνταν από τα λιμάνια του Πειραιά και του Βόλου, ενώ βρίσκονται σε συζητήσεις με μεγάλη εταιρεία που αναζητά «βάση» στη Μεσόγειο για να μεταφορτώνει περί τα 5.000 αυτοκίνητα που θα διακινούνται στη συνέχεια προς τις αγορές της υπόλοιπης Ευρώπης.
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007

12-12-2007 ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Σήμερα 12-12-2007 το λιμάνι (Εμπορικό ΟΛΠ) του Πειραιά καθώς και το Τελωνείο θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα (πολιούχου της πόλης) και της 24ωρης απεργίας που κύριξε η ΓΕΣΕΕ για το ασφαλιστικό. Η κίνηση στούς δρόμους και τα καταστήματα της πόλης είναι ελάχιστη.

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007

Ερχονται οι ιδιωτικοποιήσεις «στρατηγικού χαρακτήρα»

Η επόμενη γενιά αποκρατικοποιήσεων αφορά δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται υποδομές και δίκτυα, λέει ο Γ. Αλογοσκούφης
Η επίσπευση των διαδικασιών πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ, του ΟΤΕ, των μεγάλων λιμανιών της χώρας (ΟΛΠ, ΟΛΘ, Ηρακλείου, Κέρκυρας κλπ.) των δικτύων ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), αλλά και των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας τίθενται στο κυβερνητικό στόχαστρο.


Μιλώντας χτες το βράδυ σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», ο υπουργός Οικονομίας στην αναφορά του για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που προτίθεται να υλοποιήσει η κυβέρνησή του, ανέφερε τα ακόλουθα αποκαλυπτικά: «Η επόμενη γενιά αποκρατικοποιήσεων αφορά δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται υποδομές και δίκτυα». Ο ...λιτός αυτός προσδιορισμός του Γ. Αλογοσκούφη, στην ουσία αφορά το σύνολο των πρώην ΔΕΚΟ - πλην τραπεζών που στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ιδιωτικοποιηθεί πλήρως - στις οποίες τα ιδιωτικά κεφάλαια έχουν ήδη βάλει πόδι.
Το διακύβευμα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι απλώς να περιέλθει στον ιδιωτικό τομέα ένα σημαντικό ποσοστό των στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεων, αλλά να περάσει πλέον και η διοίκησή τους, αίτημα το οποίο προβάλλουν μετ' επιτάσεως παράγοντες του κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια. Για τους εργαζόμενους, ευρύτερα τα λαϊκά στρώματα, μια τέτοια προοπτική είναι κυριολεκτικά εφιαλτική. Θα σηματοδοτήσει νέα επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, μέσω της ανόδου των τιμολογίων των παρεχόμενων υπηρεσιών, διάλυση των εργασιακών σχέσεων, μια διαδικασία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά και χειροτέρευση των γενικότερων όρων ζωής, όπως στην περίπτωση του νερού, όπου ο έλεγχός του, ως εμπορευματικού και χρηματιστηριακού προϊόντος, από τους ιδιώτες, εξ αντικειμένου δημιουργεί τεράστιους κινδύνους στη δημόσια υγεία.
Για το ίδιο θέμα, ο υπουργός έσπευσε μεν να δηλώσει την προσήλωση της κυβέρνησης και του ιδίου στις ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές, από την άλλη όμως έστειλε μήνυμα ότι η καθοδήγηση του όλου εγχειρήματος (το μοίρασμα της πίτας ανάμεσα στους κεφαλαιοκράτες) θα γίνεται υπό κεντρικό κυβερνητικό έλεγχο και αν χρειαστεί ...ανεπιθύμητοι παίκτες (π.χ. Marfin για ΟΤΕ) θα τους βρουν απέναντί τους. Στο πλαίσιο αυτό δήλωσε πως «είναι σαφές ότι οι αποκρατικοποιήσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν μόνο με τους κανόνες του Χρηματιστηρίου και σίγουρα δεν μπορεί να είναι σε αντίθεση με τη διακηρυγμένη κυβερνητική πολιτική. Θα προχωρήσουμε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και με κανόνες που θα διασφαλίσουν τα συμφέροντα της χώρας...».
Πηγή: Ριζοσπάστης

Πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο η Ελλάδα

H ΕΛΛΑΔΑ παραμένει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου και δεν κινδυνεύει άμεσα να χάσει αυτή την πρωτιά, αν και, τα τελευταία χρόνια, το μερίδιό της στον παγκόσμιο στόλο μειώνεται ελαφρώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη -UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκδοση της Θαλάσσιες Μεταφορές-Review οf Maritime Transport-2007, που δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή.
Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία του τέλους του 2006 για πλοία μεγαλύτερα των 1.000 gt από τη βάση του Lloyds' Register, «η Ελλάδα συνεχίζει να ελέγχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμο», ο οποίος αποτελείτο την 1η Ιανουαρίου 2007 από 3.084 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 170,181 εκατ. dwt. To μερίδιό του σε σχέση με τον παγκόσμιο στόλο (σε dwt) ανερχόταν στο 17,39%, ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το 2006 που ήταν 18,02%, το 2005 που ήταν 18,48% και το 2004 που ήταν στο 20,26%.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι και προ του 2000 και συγκεκριμένα στην έκθεση της UNCTAD, που αφορούσε το έτος 1996, ο ελληνόκτητος στόλος εμφάνιζε «μερίδιο αγοράς» στα επίπεδα του 17,4%, ωστόσο στη συνέχεια το αύξησε σε επίπεδα άνω του 20%. Οι μεγάλοι «ανταγωνιστές» της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (Γιαπωνέζοι και Γερμανοί) αύξησαν πάντως ελαφρώς τα μερίδιά τους το 2006, ενώ Νορβηγοί και Κινέζοι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
Ειδικότερα, μετά την Ελλάδα, δεύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο είναι η Ιαπωνία. Υπό την ιδιοκτησία Ιαπώνων εφοπλιστών ανήκουν 3.330 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 147,507 εκατ. dwt. Η Ιαπωνία εμφανίζει αυξημένο αριθμό πλοίων, κυρίως λόγω και της επιβατηγού ναυτιλίας (νησιωτική χώρα). Ακολουθεί η Γερμανία με 2.964 πλοία χωρητικότητας 85,043 εκατ. dwt, με την έμφαση να δίνεται στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ακολουθεί η Κίνα με 3.184 πλοία, χωρητικότητας 70,39 εκατ. dwt, και η Νορβηγία με 1.810 πλοία, χωρητικότητας 48,697 εκατ. dwt.
Συνολικά, ο παγκόσμιος στόλος έσπασε το ιστορικό φράγμα των 1 δισ. dwt, φθάνοντας, όπως επισημαίνει η UNCTAD, στους 1,04 δισ. dwt στις αρχές του 2007, σημειώνοντας μία αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2006 και έναντι αύξησης 7,2% το 2005. Η χωρητικότητα των δεξαμενοπλοίων αυξήθηκε το 2006 κατά 8,1% και εκείνη των πλοίων ξηρού χύδην φορτίου κατά 6,2%. Τα δύο αυτά είδη αντιπροσωπεύουν πλέον το 72% της συνολικής παγκόσμιας χωρητικότητας. Ο στόλος των φορτηγών πλοίων (general cargo) αυξήθηκε κατά 4,9% το 2006. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (η χωρητικότητα του αυξήθηκε κατά 17 εκατ. dwt), η οποία ανήλθε στο 15,5%.
Στο τέλος του 2006, ο υπό παραγγελία παγκόσμιος στόλος αποτελείτο από 6.908 υπό κατασκευή πλοία, συνολικής χωρητικότητας 302,7 εκατ. dwt, εκ των οποίων 118 εκατ. dwt αφορά τα δεξαμενόπλοια, 79 εκατ. dwt τα φορτηγά χύδην ξηρού φορτίου, τα 8 εκατ. dwt γενικού φορτίου, τα 51,7 εκατ. dwt των πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 45,6 εκατ. dwt άλλων τύπων πλοίων. Η εκτιμώμενη μέση ηλικία του παγκοσμίου στόλου μειώθηκε οριακά στα 12 χρόνια το 2006. Με βάση τον τύπο πλοίου, ο νεότερος στόλος είναι των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με μέση ηλικία τα 9,1 έτη. Η μέση ηλικία των δεξαμενοπλοίων παρέμεινε στα 10 χρόνια, η μέση ηλικία των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου μειώθηκε ελαφρά από 13,1 σε 12,9 έτη, και τα πλοία γενικού φορτίου συνέχισαν να αποτελούν το γηραιότερο τμήμα του παγκόσμιου στόλου με μέσο όρο ηλικίας τα 17,4 έτη. Επίσης, 35 χώρες ελέγχουν το 95,33% του παγκοσμίου στόλου (με βάση τη χωρητικότητα).
Οπως επισημαίνεται στην έκθεση της UNCTAD, το παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο συνέχισε να αυξάνεται και το 2006 σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αύξηση το 2006 σε σύγκριση με το 2005 ήταν της τάξης του 4,3% ή 7,4 δισ. τόνους. Η ζήτηση για υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς που μετράται σε τονο-μίλια αυξήθηκε κατά 5,5% στους 30.686 δισ. τόνους. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, η ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη της Κίνας, της Ινδίας και άλλων δυναμικά αναπτυσσόμενων χωρών, είναι η βασική κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του αυξανόμενου θαλάσσιου εμπορίου.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007

Διχάζει τους Πατρινούς το ν/σχ για τη χρήση του νέου λιμένα


ΣΩΡΕΙΑ αντιδράσεων προκάλεσε στην Πάτρα η ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την «ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις» και με δηλώσεις τους τόσο ο δήμαρχος, Ανδρέας Φούρας, όσο και βουλευτές του νομού τάχθηκαν αντίθετοι στο ενδεχόμενο να υπάρξουν περιορισμοί στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο μόλο της Αγίου Νικολάου, που αποτελεί παραδοσιακό περίπατο των κατοίκων της Πάτρας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος, σε δηλώσεις του, σημείωσε ότι πρόκειται για «απαράδεκτη» εξέλιξη και υποστήριξε ότι η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο μόλο δεν είναι θέμα προς διαπραγμάτευση, τονίζοντας ότι «το λόγο έχουν πλέον οι δημότες».Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Τσούκαλης, παρατήρησε ότι ο μόλος παύει να είναι χώρος περιπάτου και αναψυχής για τους Πατρινούς και υπογράμμισε ότι το μόνο που απομένει στους φορείς και τους πολίτες είναι να διεκδικήσουν με κινητοποιήσεις το αυτονόητο δικαίωμα να έχουν λόγο για τους δημόσιους χώρους της Πάτρας και το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη θάλασσά τους.Οι αντιδράσεις αυτές οδήγησαν τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Πατρών στην ανάγκη να προχωρήσει σε αναλυτική ανακοίνωση στην οποία σημειώνει: «Οσον αφορά το ενδεχόμενο αποκλεισμού του μόλου Αγίου Νικολάου, μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την 'ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων', ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν μεταβολές σε σχέση με το καθεστώς που ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο οι Πατρινοί έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο μόλο».
Υπό εκπόνηση η μελέτη
«Η τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, δεν προσφέρεται για την εξαγωγή βιαστικών συμπερασμάτων ούτε επιδέχεται παρερμηνείες», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΟΛΠΑ, σημειώνοντας ότι «το πώς θα εξυπηρετείται η πρόσβαση και οι προβλεπόμενες από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία συνθήκες ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, ώστε να εξακολουθήσει το λιμάνι της Πάτρας να λειτουργεί ως κόμβος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και δυτική πύλη της Ελλάδας, θα προκύψει από τη μελέτη που εκπονείται.Τα στοιχεία που κάνουν τον ΟΛΠΑ Α.Ε. να αισιοδοξεί για τη θετική έκβαση της υπόθεσης, που θα έπρεπε να ενώνει τις τοπικές αρχές, αντί να τις χωρίζει, είναι ότι οι εργασίες για το Α' και Β' τμήμα του νέου λιμανιού θα έχουν ολοκληρωθεί το 2009 (οριστικοποιείται ο ανάδοχος σύντομα), ενώ υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση και ότι η εφαρμογή της όποιας μελέτης εγκριθεί, θα ξεκινήσει μετά το 2009.Είναι όμως χρήσιμο για την ιστορία, αλλά και για να μην ερμηνεύονται λανθασμένα οι προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΝ, να επισημανθεί ότι το νομικό καθεστώς για τη διοίκηση και διαχείριση της λιμενικής ζώνης (Ν. 2132/2001) ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής κατά το έτος 2002.Οψιμες αντιδράσεις και διαφωνίες προδίδουν άλλες σκοπιμότητες, πάντως όχι το αυτονόητο καθήκον του τοπικού πολιτικού προσωπικού να εργάζεται για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την υπεράσπιση των συμφερόντων των Πατρινών», επισημαίνει ο ΟΛΠΑ.

Πηγή:Ναυτεμπορική