Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 01-01-2019 ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ATR1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Σας ενημερώνουμε ότι από τις Τουρκικές Τελωνειακές Αρχές δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ATR και των πιστοποιητικών καταγωγής EUR.1 & EUR-MED Τουρκίας, με το οποίο τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται και εγκρίνονται από τα τουρκικά τελωνεία με ηλεκτρονικό τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα:
Από 01-01-2019, δεν θα υπάρχει πια εντυπωμένη τελωνειακή σφραγίδα υγρού μελανιού στην σχετική θέση των πιστοποιητικών (θέση 12 στα πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR και θέση 11 στα πιστοποιητικά καταγωγής EUR.1 & EUR-MED) για την τελωνειακή έγκριση του εγγράφου, αλλά θα υπάρχει μία νέα σφραγίδα που θα είναι ηλεκτρονική.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ATR 1

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273