Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006

Ηλεκτρονικά οι έλεγχοι και στα τελωνεία

Αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι θα διενεργούνται από τούδε και στο εξής από τα τελωνεία όλης της χώρας. Πλέον οι έλεγχοι θα «αποφασίζονται» από τα ηλεκτρονικά συστήματα, οι ενδείξεις των οποίων θα καταδεικνύουν τις ύποπτες εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων. Επί της ουσίας τα σχετικά έγγραφα εμπορευμάτων και συνοδευτικών δηλώσεων θα καταχωρίζονται τη στιγμή εισόδου ή εξόδου από τη χώρα των προϊόντων. Το σύστημα θα ενημερώνει τους τελωνειακούς υπαλλήλους σχετικά με την εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά, για παράδειγμα εάν έχει εμπλακεί σε παράνομες πράξεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, ακόμα και για τα φυσικά πρόσωπα που πιθανόν να εμπλέκονται (εταιρεία προορισμού κ.λπ.). Τα στοιχεία που θα προκύπτουν θα αξιολογούνται από τους υπαλλήλους και θα προχωρούν σε έλεγχο του φορτίου. Σε άλλες περιπτώσεις θα ενημερώνεται η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων προκειμένου να διεξαγάγει έλεγχο εντός των ελληνικών συνόρων.
«Ανάλυση κινδύνου»
Η φιλοσοφία του ηλεκτρονικού συστήματος «ανάλυσης κινδύνου» έγκειται στη διεξαγωγή λιγότερων, αλλά αποτελεσματικότερων φυσικών ελέγχων, με σκοπό την πάταξη του λαθρεμπορίου, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και τη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου.
Επιπλέον, με το σύστημα «ανάλυσης κινδύνου» γίνεται αντικειμενικότερος ο τρόπος λήψης απόφασης για το τι και πώς ελέγχεται στα τελωνεία, αφού η επιλογή για έλεγχο των εμπορευμάτων γίνεται εφεξής με βάση τις ενδείξεις και τις αντίστοιχες εντολές του συστήματος και όχι με την πρωτοβουλία τελωνειακού υπαλλήλου. Σημειώνεται πως οι συγκεκριμένες εντολές ελέγχου καταγράφονται προκειμένου να είναι δυνατός, ο εκ των υστέρων έλεγχος κάθε υπόθεσης.
Ο έλεγχος εμπορευμάτων που υπόκεινται στην καταβολή ΕΦΚ (καύσιμα, τσιγάρα) διενεργείται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα του βαθμού επικινδυνότητας που θα αναγράψει το σύστημα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο υφυπουργός, το ηλεκτρονικό σύστημα «λήψης αποφάσεων και ανάλυσης κινδύνου» (risk analysis) επεκτείνεται στα συνοριακά τελωνεία.
Eπαλήθευση ακρίβειας
Πρόκειται για ηλεκτρονική υπηρεσία εξέτασης των εμπορευμάτων για την επαλήθευση της ακρίβειας και εγκυρότητας των συνοδευτικών δηλώσεων, που λειτουργεί ως υποσύστημα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ΟΠΣΤ).
Το ηλεκτρονικό σύστημα λειτούργησε πιλοτικά στην Κεντρική Υπηρεσία για πρώτη φορά το 2000 και το 2003 επεκτάθηκε σε 27 εσωτερικά τελωνεία, το 2004 σε 22, το 2005 σε τρία και με διαταγή του υφυπουργού για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σύστημα εγκαταστάθηκε σε τρία συνοριακά τελωνεία (Εύζωνοι, Προμαχώνας, Δοϊράνη), με άμεση προοπτική εγκατάστασής του, έως το τέλος του έτους, σε όλα τα τελωνεία της Χώρας, συνοριακά (Νίκη, Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά, Κήποι κ.ά.) και εσωτερικά.
Ενα από τα προβλήματα που καλείται να λύσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έγκειται στις τακτικές ορισμένων τελωνειακών υπαλλήλων οι οποίοι ανάλογα με την περίσταση κλείνουν το σύστημα, αφήνοντας φορτία να περάσουν χωρίς να ελεγχθούν και να καταγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Πηγή: Καθημερινή