ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις πρέπει να θέσουν ως στόχο την κατάκτηση και διατήρηση ενός μακροπρόθεσμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις διεθνείς αγορές. Για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου οι ελληνικές εξαγωγές επιβάλλεται να γίνουν θέμα εθνικής προτεραιότητας. Απαιτείται γενικός εκσυγχρονισμός και επαναπροσδιορισμός της εξαγωγικής στρατηγικής όχι με αποσπασματικά μέτρα, αλλά βάση ενός εθνικού σχεδίου στρατηγικής εξαγωγών.
Οι στόχοι των εξαγωγών μπορούν να επιτευχθούν µόνο αν σχεδιαστούν µε αποτελεσµατικό τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη θέµατα όπως ο ανταγωνισµός, η επιλογή των αγορών στόχου, η επιλογή των τρόπων µεταφοράς  των εµπορευµάτων και η σωστή τιµολόγηση

"Management by objectives works if you first think through your objectives.
Ninety percent of the time you haven't."
«Η διοίκηση µέσω στόχων είναι αποτελεσµατική όταν πρώτα έχεις σκεφτεί
διεξοδικά τους στόχους σου. Ενενήντα τοις εκατό των περιπτώσεων δεν το
έχεις κάνει.» Peter Drucker
Alexander Kourtesis - Εκτελωνισμοι Πειραιά
Εξαγωγές Νέα "Φιλοσοφία" η Παρουσίαση μου στο Mediterranean College of Athens 
Κατεβάστε από εδώ τον Οδηγό Εξαγωγών
Πώς να προωθήσετε τα προϊόντα σας στην Κίνα
Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές (προϊόντα) Σε αρχείο εδώ

Διαδικασίες
          Πληροφορίες Για έκδοση :
          Προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικών 
          (υγείας, ελεύθερης διακίνησης, κ.α.) κατά την εξαγωγή

         Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών
         Νομοθεσία
 • ΠΔ 221/1979:Τυποποίηση, συσκευασία και ποιοτικού ελέγχου των προς  εξαγωγή προοριζομένων επιτραπέζιων ελιών.
 • ΠΔ  28/1989:Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 221/1979
 • ΥΑ 2688/68993/2013:Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

                                                                                                       
         Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση , μην διστάσετε να μας στείλετε
         Email kourtesisa@hotmail.com info@ektelonismos.com ή να μας τηλεφωνήσετε
         Tel:  210  4005656 210 4005657
         MOBIL: 6977636709
         Tsamadou 38 Piraeus Greece
         http://www.ektelonismos.com/


   QUALITY IS : A way of thinks believing and and action every day of the year