Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκτελωνισμός. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκτελωνισμός. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων

Η ΕΕΤΤ έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατά τον εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού (χώρες εκτός ΕΕ). Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να ελέγχουν τις σχετικές χρεώσεις και τα τέλη που τους επιβάλλονται, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1) Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τον εκτελωνισμό βασίζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική τελωνειακή νομοθεσία περί τριτοχωρικών εμπορευμάτων εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 22€, ή μη εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 45€.
2) Τα τέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Τέλη προς το Δημόσιο (δασμοί, ΦΠΑ, ΔΕΤΕ)
Τα τέλη αυτά καταβάλλονται ανεξαρτήτως του παρόχου που έχει αναλάβει τη διακίνηση της αποστολής. Τα αντικείμενα μη εμπορικού χαρακτήρα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 350€ υπόκεινται σε κατ' αποκοπήν δασμό 3,5%, εκτός κι αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον εκτελωνισμό με βάση τη δασμολογική κατάταξη του είδους. Ως εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη, χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς τους, (μικρή) προορίζονται, χωρίς καμία αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών. Για αξίες από 22€ μέχρι 150€ επιβάλλεται μόνο ο ΦΠΑ. Αν η αξία του αντικειμένου είναι πάνω από 150€ τότε επιβάλλονται ΦΠΑ και δασμοί.
Τέλη εκτελωνισμού από ΕΛ.ΤΑ.
Τα τέλη που προβλέπονται στον τιμοκατάλογο των ΕΛ.ΤΑ. είναι:
«Τέλος εκτελωνισμού» : 8€ για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε γι' αυτά τελωνειακή διασάφηση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου ή δέματα.
«Τέλος διαχείρισης δασμών» : 4€, πλέον των τελών εκτελωνισμού, για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε γι' αυτά τελωνειακή διασάφηση, η οποία δεν είναι "ατελής" αλλά προβλέπει την είσπραξη από τον παραλήπτη τους και την απόδοσή τους στις Τελωνειακές Αρχές δασμών ή φόρων από τα ΕΛΤΑ.
«Τέλος αναθεώρησης δασμών» : 10€ πλέον των τελών εκτελωνισμού και των τελών διαχείρισης δασμών μόνο στην περίπτωση που ο παραλήπτης επιθυμεί την αναθεώρηση των δασμών που περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν.
Τέλη εκτελωνισμού από εταιρεία ταχυμεταφορών
Εργατικά και έξοδα αποθήκευσης
Αμοιβή εκτελωνιστή, που συνήθως ξεκινά από τα 50 - 60€ και αυξάνει ανάλογα με την αξία του τιμολογίου
Εναλλακτικά ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει δικό του εκτελωνιστή ή να κάνει τον εκτελωνισμό ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πληρώνει αμοιβή εκτελωνιστή στην εταιρεία ταχυμεταφορών, αλλά απαιτείται η "Έκδοση Διατακτικής" με κόστος από 0€ μέχρι 35€, συν το κόστος του τρίτου εκτελωνιστή (αν υπάρξει).
3) Τα ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού είτε διακινούνται από τα ΕΛ.ΤΑ. είτε από εταιρείες ταχυμεταφορών, οφείλουν να επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη.
4) Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται από τους τιμοκαταλόγους των εταιρειών για τα ισχύοντα τέλη.
Κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με την επιβολή από τα ΕΛΤΑ "τέλους παρουσίασης στο τελωνείο" στα "τελωνειακώς ελεύθερα" ταχυδρομικά αντικείμενα, η ΕΕΤΤ διερεύνησε τη νομιμότητα του εν λόγω τέλους κατά τον εκτελωνισμό των εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων από χώρες εκτός ΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης και του εθνικού κανονιστικού πλαισίου. Ως αποτέλεσμα, έκρινε ότι τα ΕΛΤΑ δεν θα έπρεπε να επιβάλουν το συγκεκριμένο τέλος στους χρήστες. Σύμφωνα με το Ν. 3185/03, η ΕΕΤΤ κατέθεσε σχετική εισήγηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την επιβολή κύρωσης στα ΕΛΤΑ και σύστασης όπως εντός 2 μηνών προβούν στον επαναπροσδιορισμό των τελών που επιβάλλουν, κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφής η νομική βάση επιβολής τους και να μην προκαλείται σύγχυση στον τελικό χρήστη. Εδώ ο συνοπτικός πίνακας κόστους
Για περισσότερες πληροφορίες:
κα Δήμητρα Νικολακοπούλου, Τμήμα Δημοσιών Σχέσεων,
τηλ. 210 6151011,
email: dnikolakopoulou@eett.gr
Πηγή: ΕΕΤΤ
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων. http://www.ektelonismos.com 

Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Η στρατηγική έξι σημείων της Cosco για τον Πειραιά

Captain Wai President of Cosco
Οι προτεραιότητες της κινεζικής εταιρείας και το σχέδιο αμέσου δράσεως που πρόκειται να εφαρμόσει στο λιμάνι .

Η Cosco υποστηρίζει 100% την επένδυση της θυγατρικής της Cosco Pacific στον Πειραιά. Αυτό τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κινεζικού ναυτιλιακού ομίλου Γουέι Τζιαφού στην «Κ», εν όψει της επίσκεψής του στην Ελλάδα τον επόμενο μήνα.
Ο «κάπτεν Γουέι», όπως τον αποκαλούν οι συνεργάτες του, έχει ήδη οργανώσει μία σύσκεψη με όλες τις θυγατρικές του ομίλου, στην οποία τους ζήτησε να υποστηρίξουν πλήρως το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο χαρακτηρίζει ένα από τα πιο δύσκολα στοιχήματα που έχει αναλάβει η Cosco στο εξωτερικό.
Προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία της επένδυσης, ο επικεφαλής της Cosco έχει χαράξει και ακολουθεί μία στρατηγική έξι σημείων.
Πρώτον, έχει ζητήσει από την Cosco Container Lines να δραστηριοποιήσει οκτώ πλοία μεταφορικής δυναμικότητας 5.500 TEU (εμπορευματοκιβωτίων) το καθένα, ώστε στο δρομολόγιό τους από την Κίνα στη Μεσόγειο να σταματούν από δύο φορές στο λιμάνι του Πειραιά.
Δεύτερον, έχει ορίσει το λιμάνι ως κέντρο μεταφόρτωσης της Cosco για την ανατολική Μεσόγειο. Οπως εξηγεί, «ξεκάθαρα, με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας που έχουμε κάνει, οι ελληνικές εξαγωγές δεν είναι τόσες πολλές... Ούτε ο πληθυσμός ούτε οι εισαγωγές μπορούν να απορροφήσουν τη δυναμικότητά μας. Αρα, είπα ότι θα κάνω το λιμάνι του Πειραιά κέντρο μεταφόρτωσης εμπορευμάτων, όπως είναι η Σιγκαπούρη, που με πληθυσμό μόλις 6 εκατ. κατοίκων, επίσης είναι κέντρο μεταφόρτωσης για την ευρύτερη περιοχή».
Τρίτον, παράλληλα με την εγκατάσταση του κέντρου μεταφόρτωσης εμπορευμάτων στον Πειραιά, η Cosco σκοπεύει να αναπτύξει υπηρεσίες feeder (μικρότερων πλοίων) προς τις γειτονικές χώρες στη Μαύρη Θάλασσα, τη Νότια και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς και τη Δυτική Μεσόγειο. Οπως τονίζει, το δίκτυο της Cosco Europe θα αναπτύξει τις υπηρεσίες feeder, ώστε να μεταφέρονται στις αγορές της περιοχής τα εμπορεύματα που θα μεταφορτώνονται από τα πλοία της Cosco στον Πειραιά. Οπως τονίζει, αυτό σημαίνει μεγάλη αύξηση του όγκου διακίνησης εμπορευμάτων για το λιμάνι.
Τέταρτον, ο κάπτεν Γουέι έχει ζητήσει από τους συμμετέχοντες στην τέταρτη μεγαλύτερη συμμαχία μεταφοράς εμπορευμάτων στον κόσμο CKYH, στην οποία, εκτός από την Cosco Container Lines, ανήκουν οι Κ Line, Yang Ming Line και Hanjin Shipping, να ανοίξουν τις υπηρεσίες τους και να στείλουν πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι, στην ετήσια συνάντησή της την περασμένη εβδομάδα, η συμμαχία δεσμεύθηκε να αναλάβει δράση ώστε «να αξιοποιήσει πλήρως τα περιφερειακά κέντρα μεταφόρτωσης, να χτίσει δίκτυα feeder... και να βελτιστοποιήσει πόρους όπως οι εμπορευματικοί σταθμοί».
Επιπλέον, ο κάπτεν Γουέι ζήτησε από το δίκτυο της Cosco να προωθήσει τον Πειραιά στους υπάρχοντες πελάτες της, όπως είναι η MSC και η Maersk, ώστε να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το λιμάνι. Οπως λέει χαρακτηριστικά, «με κάποιες έχουμε ήδη φτάσει σε συμφωνία, με κάποιες άλλες το διαπραγματευόμαστε».
Τέλος, σε επίπεδο διοίκησης, μετέφερε κάποια πολύ έμπειρα διεθνή στελέχη στο λιμάνι του Πειραιά, επικεφαλής του οποίου ανέλαβε ο κάπτεν Φου, που μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος της κοινοπραξίας της Cosco στο λιμάνι της Νάπολης.
Παράλληλα, μετέφερε εσωτερικά έξι μεσαία στελέχη από το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα και άλλα μέρη για να οργανώσουν τις δραστηριότητες στον Πειραιά. Ολοι οι άλλοι εργαζόμενοι, τονίζει ο κάπτεν Γουέι, θα είναι ντόπιοι.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Cosco, μέσα σε μόλις έξι μήνες από την ανάληψη του εμπορευματικού λιμένα του Πειραιά από την εταιρεία του, η αποδοτικότητά του έχει ανέλθει στη μεταφορά 22 εμπορευματοκιβωτίων την ώρα, σε σχέση με 16 που ήταν πριν. Οπως τονίζει, «μπορούμε να τη βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο με τις επενδύσεις που θα κάνουμε». Σημειώνοντας ότι η μέγιστη αποδοτικότητα των λιμανιών του ομίλου είναι 28 εμπορευματοκιβώτια την ώρα, προσθέτει ότι ο κάπτεν Φου του υπόσχεται ότι μέχρι το τέλος του έτους, και εφόσον έχει προσληφθεί το 100% του προβλεπόμενου προσωπικού, η αποδοτικότητα του Πειραιά θα διπλασιαστεί, στα 30 εμπορευματοκιβώτια την ώρα. Σύμφωνα με τον κάπτεν Γουέι, «αυτή είναι η αποδοτικότητά μας. Το έχουμε πετύχει στο Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, τη Νάπολη... θα το πετύχουμε και στον Πειραιά. Και αν το πετύχουμε, οι εφοπλιστές θα προτιμούν τον Πειραιά». Οπως παραδέχεται, η απεργία των εργαζομένων δοκίμασε την καλή πίστη των τελευταίων: «Τη μία ημέρα τους ανακοινώσαμε τη λειτουργία του λιμανιού από τη Cosco και τους καλέσαμε στον Πειραιά και την επομένη, λόγω της απεργίας, αναγκαστήκαμε μα τους στείλουμε στο Πορτ Σάιντ... ήταν μία πολύ κακή κατάσταση». Πλέον, ο κάπτεν Γουέι εκφράζει την πεποίθηση ότι η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί - με την πολύτιμη συμβολή και της κυβέρνησης, όπως δεν παραλείπει να τονίσει.
Και ναυτιλιακές επενδύσεις στα σχέδια
Με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της Cosco επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα στήριξης της επένδυσής του στον Πειραιά, αλλά και της ελληνικής οικονομίας - σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα. Για τον σκοπό αυτό θέλει να συναντηθεί με τον Ελληνα πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, στον οποίο σκοπεύει να μεταφέρει την επιθυμία του κινεζικού ομίλου -και του ίδιου προσωπικά- να επενδύσει, πέρα από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, και στην κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ του εμπορευματικού λιμένα Πειραιά και σε ένα ευρύτερο φάσμα ναυτιλιακών υπηρεσιών.
Ο ίδιος αποκάλυψε στην «Κ» το ενδιαφέρον του για μία κοινοπραξία με ελληνικές εταιρείες για τη δημιουργία εμπορευματικού σταθμού στο λιμάνι ή κοντά σε αυτό, κάτι που θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του Πειραιά στον κύριο διαμετακομιστικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Ο επικεφαλής της Cosco δεν αποκλείει εξάλλου ούτε το ενδεχόμενο επένδυσης στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα ή σε άλλες, σχετιζόμενες με το λιμάνι, υπηρεσίες. Οπως λέει, μάλιστα, θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο να μεταφέρει στην Ελλάδα τα κεντρικά γραφεία των θυγατρικών που διατηρεί ο κινεζικός όμιλος στην Ευρώπη.
Οσο για τις απεργίες των εργαζομένων, αν και είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος και να μειωθούν οι προβλέψεις της εταιρείας για τον εμπορευματικό όγκο του λιμανικού φέτος στα 800.000 TEU (εμπορευματοκιβώτια), θεωρεί το θέμα λήξαν και τονίζει ότι η συνεργασία με τους Ελληνες εργαζομένους που έχει αρχίσει να προσλαμβάνει είναι εξαιρετική.
Πηγή:Καθημερινή (Της Κατερινας Σωκου)
Αναδημοσίευση : Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνιστής http://www.ektelonismos.com/

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Επένδυση από το Εμιράτο του Κατάρ στο Λιμάνι του Αστακού

Σε συμφωνία με την κυβέρνηση του Κατάρ για την υλοποίηση επένδυσης 10 δισ. ευρώ από το Εμιράτο στο λιμάνι του Αστακού, κατέληξε η ελληνική κυβέρνηση.
Όπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Κατάρ και υπουργό Ενέργειας, Abdullah bin Hamad Al Attiyah, για την υλοποίηση σημαντικής επένδυσης στην ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού, σε συνέχεια της επίσκεψης στο Κατάρ του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών, Σπύρου Κουβέλη.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συμφωνήθηκε η αμοιβαία στήριξη των δύο κυβερνήσεων ενόψει της έναρξης διαδικασίας αδειοδότησης του έργου, υπό την επίβλεψη της αρμοδίας υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνας Μπιρμπίλη. Διευκρινίστηκε ακόμη, ότι θα υπάρξει σύντομα ανταλλαγή επισκέψεων σε υψηλό πολιτικό επίπεδο.
Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, με την παράλληλη εφαρμογή πρωτοποριακής τεχνολογίας για τη συλλογή και αξιοποίηση των αερίων καύσης για την παραγωγή βιομάζας.
Η εν εν λόγω συνεργασία χαρακτηρίζεται ως αμοιβαία επωφελής, καθώς όπως εξηγείται, «για την Ελλάδα προκύπτει σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και ενεργειακό όφελος, ενώ το Κατάρ, ως εξαιρετικά σημαντικός παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, εξασφαλίζει ένα σημαντικό σημείο εισόδου σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Πηγή:Ναυτεμπορική
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνιστής http://www.ektelonismos.com/

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

48ωρη απεργία κήρυξαν εφοριακοί και τελωνειακοί

Από τα μπλόκα των αγροτών στα... μπλόκα τελωνειακών, εφοριακών θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες αντιμέτωπη η χώρα.
Το χορό των απεργιακών κινητοποιήσεων στο Δημόσιο ανοίγουν εφοριακοί και τελωνειακοί, οι οποίοι κήρυξαν 48ωρη απεργία στις 4 και 5 Φεβρουαρίου αντιδρώντας στην πρόθεση της κυβέρνησης να περικόψει τα επιδόματά τους.
«Συμφωνούμε με τη μείωση των αποδοχών μέχρι και 8%, πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε μειώσεις της τάξης του 25%», δήλωσε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΥ (ΠΟΕ - ΔΟΥ) Γ. Γρίβας, ο οποίος επισήμανε ότι οι εφοριακοί εκτός από την 48ωρη απεργία της επόμενης εβδομάδας προχωρούν και σε δύο 24ωρες στις 10 και 17 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, προανήγγειλε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τη διεξαγωγή του γενικού συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου.
Όπως είπε ο κ. Γρίβας στην περίπτωση που υιοθετηθούν όσα λέγονται, οι μισθολογικές απώλειες θα αγγίξουν κατά μέσο όρο τα 750 ευρώ το μήνα, καθώς απειλούνται από:
Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων που οδηγεί σε μείωση αποδοχών κατά 150 ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα.
Περικοπή από 20% - 40% των ΔΙΒΕΕΤ, και ΔΕΤΕ που σημαίνει μείωση αποδοχών κατά 400 ευρώ το μήνα.
Πλήρης κατάργηση των εξόδων κίνησης, που σημαίνει μείωση αποδοχών 200 ευρώ τον μήνα.
Πηγή:Ημερησία
Αναδημοσίευση σχόλιο: Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί: http://portscustoms.wordpress.com/ (Επάνω που είπαμε δόξα το θεώ γλυτώσαμε από τις απεργίες του ΟΛΠ , μας προέκυψαν και οι Τελώνες , άντε να πάει μπροστά αυτό το κράτος Όλοι την πάρτι τους κοιτάζουν , το πάρτι όμως που έχει στηθεί από καταβολές του Ελληνικού κράτους δεν το βλέπει κανείς ή μάλλον δεν θέλει να το δει)

ΟΛΠ: Προβλήτα Ι και μικρές προβλήτες με κοινοτική χρηματοδότηση

Με Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εντάχθηκαν στο Μέτρο 7.1 (Λιμάνια) του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη” με τελικό δικαιούχο τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ)
(α) Το έργο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Ελευθέριος Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο – Κατασκευή Προβλήτας Ι, συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού 24.592.590 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή 18.444.443 Ευρώ.
(β) Το έργο κατασκευή μικρών προβλητών στην περιοχή dock 1 του Κεντρικού Λιμένα, συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού 2.467.800 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή 1.850.850 Ευρώ
Οι σχετικές Αποφάσεις του ΥΠΟΙΑΝ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ
www.olp.gr/GR_PDF/Deltia_Typou/2010/1.pdf
www.olp.gr/GR_PDF/Deltia_Typou/2010/2.pdf
Πηγή:MariNews
Αναδημοσίευση ,Σχόλιο : Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνιστής, http://custom-brokers.blogspot.com/ (Όλα στο φώς τά πάντα στο διαδύκτυο )

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ e-ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ"

Με αισιοδοξία ετοιμάζεται να υποδεχθεί ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς-Αθηνών το ηλεκτρονικό τελωνείο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι εκτελωνιστές θα διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στις νέες διαδικασίες.
Σε αναμονή για την πλήρη έλευση του ηλεκτρονικού τελωνείου είναι, μεταξύ άλλων, και οι εκτελωνιστές, ως άμεσα εμπλεκόμενοι στις υπηρεσίες του και αντιμέτωποι με τις νέες συνθήκες. Εν όψει των επικείμενων αλλαγών μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς-Αθηνών (ΣΕΠΑ), κ. Κωνσταντίνο Στοΐλο, για να ακούσουμε την άποψή του σχετικά με τις εξελίξεις που φέρνει το ηλεκτρονικό τελωνείο τόσο στον τομέα των μεταφορών και της διακίνησης εμπορευμάτων όσο και στην ίδια τη φύση της δουλειάς τους. Το πέρασμα στην εποχή του ηλεκτρονικού τελωνείου είναι για τον κ. Στοΐλο μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Όπως επισημαίνει: “Στο πλαίσιο των εξελίξεων της παγκοσμιοποίησης και της αυτοματοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών, είναι φυσικό να επηρεαστεί και το παγκόσμιο εμπόριο και να δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό τελωνείο με σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη διακίνηση των εμπορευμάτων”. Προσθέτει δε ότι “είναι μια εξέλιξη που αναπόφευκτα θα άγγιζε τις τελωνειακές υπηρεσίες όλου του κόσμου, και αυτό έγινε και με τα ελληνικά τελωνεία”. Η εξέλιξη αυτή έχει για τον κ. Στοΐλο θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ταχύτητα του εκτελωνισμού και τη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς, όπως αναφέρει, “με την έλευση του ηλεκτρονικού τελωνείου θα υπάρξει ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και θα εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα η κοινοτική και εθνική τελωνειακή νομοθεσία”. Ερωτηθείς για το πώς θα ωφελήσει το ηλεκτρονικό τελωνείο στην αποτελεσματική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο πρόεδρος του ΣΕΠΑ υπογραμμίζει ότι: “Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων στη διαδικασία εκτελωνισμού θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και, το σημαντικότερο, θα συμβάλει καθοριστικά στην ταχύτητα, την ασφάλεια και τη σωστή διακίνηση των εμπορευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο”.
Απαραίτητη η θεσμική παρουσία του εκτελωνιστή.
Προκειμένου, όμως, να λειτουργούν όλα σωστά, ζητούμενο είναι η εκπαίδευση, εφόσον ο τρόπος εργασίας των εκτελωνιστών θα διαφοροποιηθεί. Ο κ. Στοΐλος επισημαίνει σχετικά: “Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκτελωνιστών στα νέα δεδομένα βρίσκεται στο στάδιο της προσαρμογής, και από την πλευρά του ΣΕΠΑ και της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών Ελλάδας (ΟΕΤΕ) καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε ο σημερινός εκτελωνιστής να συμμετέχει στις εξελίξεις και να είναι αρωγός του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των τελωνείων. Με τη συνεχή εκμάθηση των νέων ηλεκτρονικών μεθόδων, η θεσμική παρουσία του εκτελωνιστή, ως κατεξοχήν αρμοδίου καθ’ ύλην εξειδικευμένου επαγγελματία, πάντοτε σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές και τον επιχειρηματικό κόσμο, θα καταστεί ακόμα πιο απαραίτητη στην τελωνειακή διαδικασία”. Σε αυτό συμβάλλει και ο σύλλογος, καθώς, όπως μας λέει ο κ. Στοΐλος, “μέσα από τις επαφές του ΣΕΠΑ με τις τελωνειακές αρχές και τους εκπροσώπους των επιχειρηματιών έχει γίνει κατανοητό σε όλους ότι στη νέα τάξη πραγμάτων ο εκτελωνιστής θα είναι ακόμη πιο απαραίτητος και περισσότερο αναγκαίος στη διαδικασία εκτελωνισμού των εμπορευμάτων”.
Πηγή:supply-Chaine (ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΥΒΗ)
Αναδημοσίευση , Σχόλιο: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνιστής . http://www.ektelonismos.com/

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

ΟΛΠ: Έφυγαν με εθελουσία 42 εργαζόμενοι

Τις πράξεις απόλυσης 42 εργαζομένων, βάσει των διατάξεων του Ν.3654/2008 περί εθελουσίας εξόδου εργαζομένων στον ΟΛΠ Α.Ε. υπέγραψε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Γιώργος Ανωμερίτης. Σε ανακοίνωση της ΟΛΠ ΑΕ αναφέρονται τα εξής: "Όπως είναι γνωστό βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης του Σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ στην COSCO ψηφίστηκε το 2008 νόμος για την μείωση του προσωπικού του ΟΛΠ κατά 350 περίπου εργαζόμενους μέσω εθελουσίας εξόδου. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπήχθησαν τελικά 42 εργαζόμενοι. Όπως είναι γνωστό λόγω της αποτυχίας του προγράμματος εθελουσίας του Ν.3654/2008, έχει ζητηθεί δίμηνη παράταση της ισχύος του. Το κόστος αποχώρησης μηνιαίως για τον ΟΛΠ συντίθεται από το ποσό της σύνταξης (1650 ευρώ) και το ποσό καταβολής των Ασφαλιστικών Ταμείων (950 ευρώ μηνιαίως) χωρίς καμία άλλη παροχή ή bonus. Επομένως όλα όσα προσφάτως γράφτηκαν ως προβλέψεις κόστους της εθελουσίας στον ΟΛΠ, απολογιστικά δεν επαληθεύονται".
Πηγή:MariNews
Αναδημοσίευση , Σχόλιο : Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνιστής. http://www.ektelonismos.com/

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Διαλόγου συνέχεια χωρίς κλυδωνισμούς

Ομαλά μέχρι τον Ιούνιο θα τρέξει το χρονοδιάγραμμα που αφορά στις προετοιμασίες ανάληψης του νήματος του εμπορικού λιμανιού από την Cosco, καθώς ο διάλογος μεταξύ ΟΛΠ-ΣΕΠ συνεχίζεται και οι δύο πλευρές εξακολουθούν της προσπάθειας να λυθούν τεχνικής φύσεως, κατά κύριο λόγο, ζητήματα. Υπενθυμίζεται ότι κατά την τελετή παραλαβής των γερανογεφυρών για την προβλήτα Ι, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Ανωμερίτης είχε αναφερθεί στις συνεργίες μεταξύ Ι και ΙΙ προβλήτας, συνεργίες οι οποίες είχαν επισημανθεί ότι θα συνέβαιναν ευθύς εξαρχής των συζητήσεων με την Cosco καθώς ο εκσυγχρονισμός της προβλήτας ΙΙ προαπαιτεί την απενεργοποίηση σημαντικού τμήματος της, γεγονός που συνεπάγεται ότι το έργο που θα συντελεσθεί σε αυτό τον τομέα θα εξυπηρετηθεί από την πρώτη προβλήτα. Ακριβώς σε αυτή τη συνέργια ποντάρουν και οι τρεις πλευρές δηλαδή, ΟΛΠ, ΣΕΠ και ΟΜΥΛΕ για να ρυθμίσουν τα λεπτής φύσεως ζητήματα απασχόλησης του δυναμικού που απασχολείται στο ΣΕΜΠΟ και εκτός των άλλων ρυθμίσεων που εξετάζει κατά πληροφορίες η κυβέρνηση με τον κ. Ανωμερίτη ούτως ώστε να υπάρξει ομαλή υλοποίηση σχεδιασμών που είχαν γίνει γνωστοί στο παρελθόν περί εθελουσίας εξόδου και μετατάξεων. Και οι τρεις πλευρές μέχρι στιγμής διατηρούν “σιγή ασυρμάτου” καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον των χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων του Πειραιά και συνακόλουθα των επιτελικών στελεχών των μεγάλων εταιρειών πλοία των οποίων προσεγγίζουν στον Πειραιά. Τούτου δοθέντος είναι προφανές ότι η επικείμενη γενική συνέλευση του Οργανισμού θα παρουσιάσει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς πέραν των θεμάτων της επίσημης παράδοσης παραλαβής και της αναγόρευσης του κ. Ανωμερίτη και σε Πρόεδρο του Οργανισμού ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν οι τοποθετήσεις εάν και εφόσον γίνουν περί της εξέλιξης των διαλόγων.
Πηγή:TheSeaNation
Αναδημοσίευση Σχόλιο: Αλέξανδρος Κουρτέσης ,Εκτελωνισμοί, http://ektelonismos.com/

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Εφτασαν την Παρασκευή 20-11-09 οι νέες γερανογέφυρες

Έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά οι τρεις από τις τέσσερις νέες γερανογέφυρες Super Post Panamax που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν containerships με πάνω από 10.000 teu.
Οι γερανογέφυρες είναι έτοιμες και συναρμολογημένες επί του πλοίου , όπως φαίνεται και στην φώτο της Ναυτεμπορικής . Τις γερανογέφυρες παρέλαβε ο Γ Ανωμερίτης .
Επίσης έχουν φθάσει μερικά από τα μηχανήματα ταχείας στοιβασίας RMG , που μαζί με το υπερσύγχρονο λογισμικό θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για τον νέο προβλήτα Ι . Εν τω μεταξύ βρίσκεται σε εξέληξη τριγωνική διαπραγμάτευση ανάμεσα στον ΟΛΠ Α.Ε., την Cosco και την MSC για τη προσέλκυση φορτίων τόσο στον προβλήτα Ι που θα διαχειρίζεται ο ΟΛΠ, όσο και για τον προβλήτα ΙΙ που θα διαχειρίζεται η Cosco Pacific.
Αλέξανδρος Κουρτέσης / Εκτελωνιστής http://www.ektelonismos.com

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Ο γόρδιος δεσμός του ΟΛΠ και το «πράσινο ιππικό

Τι έλεγαν στο περιθώριο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, με αφορμή την εδώ παρουσία του Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης με τον Κινέζο πρέσβη; Αυτήκοος μάρτυρας της συνομιλίας δεν υπήρξε, αλλά υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κουβέντα κράτησε αρκετά λεπτά και σίγουρα θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα.
Οσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα σχετικά με τον γόρδιο δεσμό του ΟΛΠ, υποστηρίζουν ότι ο Κινέζος πρέσβης είναι το πρόσωπο - κλειδί της άλλης πλευράς στις συζητήσεις. Κυρίως σε αυτές που γίνονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, καλά ενημερωμένες πηγές υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι της Cosco στην Αθήνα πρώτα συνεννοούνται μαζί του και μετά κάνουν οποιαδήποτε κίνηση. Αλλωστε, από την πρεσβεία έχει εκδοθεί και το απαγορευτικό για οποιαδήποτε δημόσια δήλωσή τους, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής που ακολουθείται. Υπενθυμίζεται ότι η μοναδική παρέμβαση που έχει γίνει από κινεζικής πλευράς μέχρι σήμερα, ήταν αυτή του πρέσβη λίγο πριν συναντηθεί με την κ. Λούκα Κατσέλη στο υπουργείο της λεωφόρου Μεσογείων, κατά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Και ήταν μία από τις πλέον διφορούμενες δηλώσεις, την οποία ακόμη προσπαθούν να ερμηνεύσουν. Ο πρέσβης, τέλος, είναι αυτός που ενημερώνει το Πεκίνο για τις όποιες εξελίξεις και κατά συνέπεια, τα όσα είπε με τον κ. Θ. Πάγκαλο αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Και μάλλον ήταν και εξαιρετικά αποτελεσματικά. Μια μέρα μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μουσικής, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη έκανε ουσιαστικά την πρώτη σκληρή δήλωση κατά των απεργών στον ΟΛΠ, τους οποίους κάλεσε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τυχαίο; Καθόλου, όπως τυχαία δεν είναι και η επιλογή του Γ. Ανωμερίτη, λίγες ώρες μετά, για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον ΟΛΠ. Τυχαία, τέλος, δεν είναι και μια άλλη εμπλοκή με νόημα που την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ετοιμάζονταν. Οι πληροφορίες λένε ότι στις διαπραγματεύσεις για να λυθεί η πολιορκία του ΟΛΠ αναλαμβάνει ρόλο και ο κ. Δ. Ρέππας. Πώς; Επισήμως, με την ιδιότητα του υπουργού Υποδομών. Ανεπισήμως, με εκείνη του ανθρώπου για τις δύσκολες αποστολές, καθώς γνωρίζει σε βάθος το… βαθύ ΠΑΣΟΚ και κατά συνέπεια θα μπορούσε να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμος στις διαπραγματεύσεις που εξελίσσονται και απαιτούν πολύ λεπτούς χειρισμούς.
Πηγή:Καθημερινή
Επεξεργασία,Σχόλιο :Αλέξ.Κουρτέσης Εκτελωνιστής
. http://ektelonismos.com/
(Θα τους χτυπήσουν εκεί που πονάνε ,βλέπε την προηγούμενη δημοσίευση)

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Λ.Κατσέλη: Η σύμβαση ισχύει και από Δευτέρα θα κόβει κανονικά τιμολόγια η ΣΕΠ

"Ο διάλογος συνεχίζεται και η Cosco θα κόβει τιμολόγια κανονικά από Δευτέρα"
Προχωράει κανονικά η υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Cosco. Αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης της υπουργού Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Κατσέλη με τους συνδικαλιστές το μεσημέρι δήλωσε:
"Θα συνεχίσουμε τον διάλογο προς όφελος του δημοσίου. Θα κάνει ο ΟΛΠ διάλογο με τη ΣΕΠ, θυγατρική της Cosco.Η κυβέρνηση λαμβάνει υπό ψη της, τις απόψεις των εργαζομένων. Ο διάλογος θα γίνει προς το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου. Η σύμβαση ισχύει και από Δευτέρα θα κόβει κανονικά τιμολόγια η ΣΕΠ".
Πηγή:Marinews
Επεξεργασία Σχόλιο: Αλέξανδρος Κουρτέσης. http://www.ektelonismos.com/ ( Λέτε να τα βρήκαν ? λέτε να έγινε κανένα θαύμα ? Να μου ζήσης Λούκα !!!!!! . Πάντως οι πρώτοι υπάλληλοι της ΣΕΠ εγκαταστάθηκαν στο λιμάνι και κατά τα λεγόμενα της Λούκα από Δευτέρα πιάνουν δουλειά)

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ για τη φυγή της MSC

Προ ολίγου οι συνδικαλιστικοί φορείς των λιμενεργατών, με κοινή ανακοίνωση τους τοποθετήθηκαν στα τεκταινόμενα ενώ δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες ή και τα επόμενα 24ωρα, να υπάρξει γενικότερη τοποθέτηση από την πλευρά των χρηστών, που προς ώρας εξετάζουν όλες τις πτυχές του θέματος, που είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να απασχολήσει ακόμα και το κυβερνητικό επιτελείο.
Αναλυτικότερα, στην κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν τα εξής:
“Ανακοινώθηκε από την MSC ότι διακόπτει τη Σύμβαση (5/9/2002) με την ΟΛΠ ΑΕ λόγω της μεταβίβασης της εκμετάλλευσης του Σ.ΕΜΠΟ (προβλήτας ΙΙ) στη ΣΕΠ (COSCO).
Η MSC με βάση την ανωτέρω σύμβαση διακινούσε τον μεγαλύτερο όγκο μπορευματοκιβωτίων transit και προφανώς η διακοπή θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το λιμάνι .
Η παραχώρηση ως «προίκα» του φορτίου της MSC στη COSCO και η ανερμάτιστη πολιτική της Κυβέρνησης της Ν. Δ. και της Διοίκησης του ΟΛΠ οδήγησε σ’ αυτά τα αποτελέσματα.
Η αποικιοκρατική σύμβαση παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ στην COSCO φέρνει τα πρώτα δυσμενή αποτελέσματα σε βάρος της Εθνικής Οικονομίας, της διεθνούς θέσης του Λιμανιού και των εργαζομένων”.
Πηγή:Theseanation
Επεξεργασία Σχόλιο:Αλέξανδρος Κουρτέσης. http://ektelonismos.com/ (Τώρα τι να πεί κανείς ? με το λιμάνι να υπολειτουργεί για ενάμιση χρόνο τώρα, τι θα κάνουν οι ναυτιλιακές , μα φυσικά θα την "κάνουν" κατά το κοινώς λεγόμενον , και θα κοιτάξουν το συμφέρον τους.)

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι λιμενεργάτες

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ Η ΟΜΥΛΕ
Επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο, ύστερα από απόφαση της διοίκησης της ΟΜΥΛΕ, 3ημερη απεργιακή κινητοποίηση και αποχή από απασχόληση το σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
Πρόκειται για κλιμάκωση η οποία στέλνει ένα ευθύ μήνυμα στη κυβέρνηση, ενόψει της συνάντησης που έχει αυτήν την ώρα η κ. Κατσέλη με τους συνδικαλιστές , το αποτέλεσμα της οποίας εναγωνίως περιμένει η αγορά. Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ στο παραταθέν μίνι άτυπο υπουργικό συμβούλιο, οι κ.κ Παπανδρέου, Κατσέλη και Πάγκαλος εξέτασαν τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα της ναυτιλίας και ειδικότερα το θέμα των χειρισμών αναφορικά με την εμμονή των συνδικαλιστών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο.
Διαβάστε πιο κάτω την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πειραιάς 13.10.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα ΔΣ της ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και της Ένωσης Λιμενεργατών στις σημερινές τους συνεδριάσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
την κήρυξη Τριήμερης Απεργίας 14-15-16/10/2009
και
αποχή από εργασία Σαββάτου-Κυριακής στις 17-18/10/2009

Καλούμε την Κυβέρνηση να παγώσει την εγκατάσταση της COSCO στο Σ.ΕΜΠΟ
Η αποικιοκρατική και λεόντειος σύμβαση εκποίησης του Σ.ΕΜΠΟ (προβλήτας ΙΙ) πρέπει να σταματήσει και να μην υπάρξουν τετελεσμένα.
Οι εργαζόμενοι αναμένουν να υπάρξει θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης στη συνάντησή της με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Με συνέπεια συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ μέχρι την τελική ΝΙΚΗ
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜAΝIΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πηγή:TheSeaNation
Επεξεργασία Σχόλιο: http://ektelonismos.com/ (A.K)

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

“Αδιανόητες και απαράδεκτες οι κινητοποιήσεις” λέει η ΔΝΕ


Στήν Φωτό Ο Πρόεδρος Της ΔΝΕ (Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης ) Κος Αρβανίτης

Ανακοίνωση με καυστικό περιεχόμενο εξ αφορμής των εξαγγελθέντων κινητοποιήσεων στο λιμάνι του Πειραιά εξέδωσε προ ολίγου η Διεθνής Ναυτική Ένωση, η οποία και εκφράζει στη συντριπτική τους πλειοψηφία τους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων του ΟΛΠ και όχι μόνο. Στην ανακοίνωση της ΔΝΕ που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αρβανίτης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Χατζηαντωνίου, σχολιάζονται οι κινητοποιήσεις, ενώ γίνεται λόγος για ιδιότυπη ομηρεία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και του εμπορικού κόσμου σε μια κρίσιμη οικονομικά συγκυρία.
Πηγή:TheSeaNation
Επεξεργασία , Σχόλιο: Α.Κ

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΛΠ: Δεν μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία εισόδου της Cosco στο Σ.ΕΜΠΟ

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, Νίκος Αναστασόπουλος ξεκαθάρισε τη θέση τυο ΟΛΠ στη συνάντηση που είχε σήμερα με τους εργαζόμενους στο λιμάνι. Η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Cosco είναι νόμος του κράτους και δεν μπορεί ο Οργανισμός να αλλάξει την ημερομηνία εισόδου της κινεζικής εταιρείας στο λιμάνι.Με την τοποθέτηση αυτή ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Νίκος Αναστασόπουλος ξεκαθάρισε τη θέση του Οργανισμού πάνω στο αίτημα των εργαζομένων στο λιμάνι για πάγωμα της εισόδου της Cosco στον Πειραιά για μετά τις εκλογές.Η τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο ήταν της συνάντησης που είχε σήμερα το μεσημέρι με τις διοικήσεις της ΟΜΥΛΕ και των λιμενεργατών. Η διοίκηση του ΟΛΠ επεσήμανε στους εργαζόμενους ότι η σύμβαση παραχώρησης βρίσκεται σε πλήρη ισχύ από τις 6 Αυγούστου 2009, όταν και εκπληρώθηκαν όλες οι προϋποθέσεις έναρξης της ισχύος της. Τότε κατατέθηκαν οι εγγυητικές επιστολές , και η προκαταβολή ύψους 50 εκ. ευρώ.» «Με βάση την εξέλιξη αυτή η ΟΛΠ ΑΕ δεν έχει κανένα λόγο να μην τηρήσει τις υποχρεώσεις του» επεσήμανε ο Νίκος Αναστασόπουλος στους συνδικαλιστές και προσέθεσε: «Ως εκ τούτου προκειμένου να προστατεύσει τη σύμβαση που είναι και νόμος του κράτους δεν μπορεί με δική του πρωτοβουλία να μεταθέσει την ημερομηνία αυτή». Επίσης, ο Νικ. Αναστασόπουλος κατέστησε σαφές ότι οι καθυστερήσεις με υπαιτιότητα του ΟΛΠ δημιουργούν οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της Cosco τις οποίες ο Οργανισμός δεν επιθυμεί να αναλάβει. Τέλος ζήτησε από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να διευκρινίσουν εγκαίρως τις θέσεις τους όσο τις κινητοποιήσεις προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγορά.
Πηγή:Marinews
Επεξεργασία ,Σχόλιο:Α.Κ (Αρχίζουν να ηχούν τα τύμπανα του "πολέμου")

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

"Μπάχαλο" στο 5ο Τελωνείο καταγγέλλει η Ε.Τσουρή

Θέμα διαδικασιών που τηρούνται στο 5ο Τελωνείο του Πειραιά στο Ικόνιο, όσον αφορά τους ελέγχους εμπορευμάτων κοινοτικής και μη προελεύσεως, έθεσε με δέσμη ερωτήσεων της προς τα υπουργεία Οικονομίας και Ναυτιλίας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια για θέματα Ναυτιλίας Ελ. Τσουρή. Στο εισηγητικό συνοδευτικό των ερωτημάτων της περιγράφεται μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και χαοτική (?), γεγονός που αφήνει ευθέως να εννοηθεί ότι μπορούν να συμβούν τα μύρια όσα, από το να απολεσθούν εμπορεύματα έως και να διακινηθούν λαθρομετανάστες (εε οχι και έτσι Κα Τσουρή , έλεος!!). Η ερωτώσα βουλευτής *αναγνωρίζει το τιτάνιο έργο που καταβάλλουν οι υπάλληλοι των τελωνειακών, λιμενικών και αστυνομικών αρχών, σημειώνοντας ωστόσο, την ένδεια μέσων για την επιτέλεση του έργου τους και μάλιστα σε ρυθμούς που απαιτούντα από τον όγκο των εμπορευμάτων που διακινούνται καθημερινώς. Οι ερωτήσεις της βουλευτού και το συνοδευτικό έγγραφο επαναφέρουν στο προσκήνιο και ένα άλλο θέμα που είχε δει το φως της δημοσιότητας, όσον αφορά ασκηθείσα δίωξη κατά της διοίκησης του Οργανισμού για την απώλεια εμπορευματοκιβωτίου, η οποία έγινε με χρονική υστέρηση ετών όταν σε τυχαία διασταύρωση δηλωτικών διαπιστώθηκε η διαφορά. Το θέμα που θέτει η βουλευτής είναι μείζονος σημασίας, καθώς πλέον μετά το καλοκαίρι το λιμάνι αναμένεται να αυξήσει το διακινούμενο όγκο εμπορευμάτων δεδομένης της ελεύσεως του κινεζικού κολοσσού της Cosco. Στο μεταξύ, θέμα τελωνειακής επάρκειας έχει μπει και για ορισμένες άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις όπου καταπλέουν κρουαζιερόπλοια στα οποία απο-επιβιβάζονται τουρίστες. Και εκτός αυτού, καταπλέουν και σκάφη αναψυχής όπου κατά τα νομικά ειωθότα πρέπει να γίνονται έλεγχοι κατά κύριο λόγο για την ανάσχεση της διακίνησης λαθρομεταναστών, ναρκωτικών και άλλων ουσιών.
A.K Βασικά λοιπόν δεν φταίει το Τελωνείο αλλά ο ΟΛΠ που μάλλον του σηκώσαν το container μέσα απο τα χέρια , και "διεβεβαίωνε" το τελωνείο οτι το εμπόρευμα είναι εκεί νομίζω ?. *Κατά τα άλλα αναγνωρίζει το "Τιτανιο έργο" των τελωνειακών , Λιμενικών.
Πηγή:TheSeaNation

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Πόλεμος στα container terminals !!!

Η μεσόγειος φλέγεται». Όλα δείχνουν ότι ο πόλεμος των εμπορικών λιμανιών ενόψει της εξόδου από την παγκόσμια οικονομική κρίση θα αρχίσει να κορυφώνεται από τα μέσα και προς τα τέλη του 2010. Eνδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το λιμάνι Αλγκεσίρας, προχωρά ει ολοταχώς την ανάπτυξη νέων λιμενικών εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία Ro-Ro πλοίων περισσότερων πλοίων διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων αλλά και πλοίων μεταφοράς υγρών καυσίμων και άλλων χημικών παραγώγων. Στον ίδιο καμβά, ο Πειραιάς προχωρά την ανάπτυξη του 1ου προβλήτα, μέρος της χρηματοδότησης του οποίου θα γίνει, ως γνωστόν, μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στην ανατολική αλλά και Δυτική Μεσόγειο τα terminals βρίσκονται σε κατάσταση αναβρασμού καθώς η έξοδος από την κρίση εκτιμάται ότι θα έχει αλλάξει πολλά από τα βασικά δεδομένα, που ώθησαν σε σχεδιασμούς προ αυτής. Κανείς δεν είναι σίγουρος από τους ειδικούς αναλυτές, έως και επιτελικά στελέχη μεγάλων εταιρειών, για το ποιοι τύποι πλοίων και τι δυναμικότητας θα κληθούν στη μετά κρίση εποχή να καλύψουν τη ζήτηση. Τούτου δοθέντος στη Μεσόγειο ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους αρχής γενομένης από μεγάλο Ιταλικό Όμιλο, πλοία πολλαπλών δυνατοτήτων δηλαδή πλοία που μπορούν ταυτόχρονα να εξυπηρετήσουν διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων και επιβατών στο πλαίσιο μιας άλλης λογικής όπου οι πολλαπλές δυνατότητες θα προσφέρουν πολλαπλές λύσεις ενάντια σε λογικές του παρελθόντος όπου στις θαλάσσιες μεταφορές υπήρχαν διακριτές ικανότητες στα φορτηγά πλοία. Από την άλλη πλευρά, τα terminals σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναθεωρούν σχεδιασμούς που σχετίζονται με τους εξοπλισμούς καθώς η νέα τάση και οι φιλοσοφίες που υπάρχουν απαιτούν ευέλικτα μηχανήματα για την φορτοεκφόρτωση πλοίων. Στο ίδιο πλαίσιο δεν αποκλείεται προσεχώς να εκσυγχρονιστούν και τα τεχνολογικά μέρη, που αφορούν την εξυπηρέτηση δηλαδή τα συστήματα που παρακολουθούν ηλεκτρονικά εμπορευματικές ροές. Το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς η ευρωπαϊκή «λογική» περί των θαλασσίων διαδρόμων και της ανάπτυξης της ναυτιλίας των μικρών αποστάσεων προαπαιτεί ευελιξία συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών που σχετίζονται με τις εμπορευματικές ροές. Αυτή η περίπτωση, για τα ελληνικά δεδομένα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα ελληνικά λιμάνια εκτός ίσως της περίπτωσης του Πειραιώς, που εκσυγχρονίζει το σύστημα του, εμφανίζουν τεχνολογική υστέρηση σε σύγκριση με άλλα λιμάνια της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι και σε αυτόν τον τομέα θα απαιτηθούν να γίνουν σημαντικά βήματα.
Πηγή:TheSeaNation
Επεξεργασία: Α.Κ

Υπεγράφη η δανειοδότηση του 1ου προβλήτα

Εν πλω, για επίσκεψη στον 1ο προβλήτα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συνοδευόμενη από την ηγεσία του ΟΛΠ και του υπουργείου Ναυτιλίας μετά την ολοκλήρωση της τελετής υπογραφής δανείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη ανάπτυξη των υποδομών του 1ου προβλήτα αλλά και της αγοράς της υλικοτεχνικής υποδομής του. Νωρίτερα ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στους σχεδιασμούς του 1ου προβλήτα ενώ η ηγεσία του υπουργείου αναφέρθηκε και στους γενικότερους σχεδιασμούς λιμενικής πολιτικής, εστιάζοντας στη συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία οδηγεί στο προ ετών συναφθέν πρωτόκολλο δανεισμού ύψους 3 δις που είχε υπογραφεί επί υπουργίας Ν. Κεφαλογιάννη.
A.K = Αντε Καλή ανάπτυξη ,
Πηγή:TheSeaNation
Επεξεργασία: Α.Κ

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Καλοκαιρινό κυκλοφοριακό χάος στο λιμάνι !!

Η κίνηση μπροστά στο λιμάνι και ειδικά σόν χώρο αναχώρησης των πλοίων για Κυκλάδες και Κρήτη !!
Η άποψη ειναι πάνω απο την νέα γέφυρα μπροστά στον Ηλεκτρικό σταθμό.

Χρυσή ευκαιρία για τον Πειραιά, που φέτος η τουριστική κίνηση αναμένεται να μην είναι όπως άλλες χρονιές είναι η περίοδος αυτή, προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, πέριξ του λιμανιού. Την τελευταία πενταετία και πλέον, οι συζητήσεις περί του θέματος, έχουν πελαγοδρομήσει, καθώς στις απόπειρες που γίνανε διατυπώθηκαν από τους συναρμόδιους για το θέμα, διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Η πραγματική εικόνα είναι τις ώρες αιχμής, δηλαδή το πρωί, το μεσημέρι και αργά το απόγευμα, όπου κατά κύριο λόγο παρατηρείται μαζική είσοδος και αντίστοιχα έξοδος οχημάτων από την ευρύτερη περιοχή, όπου ασκούνται οικονομικές και άλλες δραστηριότητες. Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί, συνηγορούν στο ότι τώρα πλέον κάτι πρέπει να γίνει, σε συσχετισμό και με τους σχεδιασμούς που αφορούν την πολυσυζητημένη και πολυπόθητη επέκταση των μετρό και του τραμ. Οι προσβάσεις στο επιβατηγό λιμάνι τις ώρες αιχμής είναι δύσκολες και οι εικόνες του κυκλοφοριακού χάους, μάλλον δεν προσθέτουν στις καλές εικόνες που αποκομίζουν οι τουρίστες.
Πηγή: Portnet. Επεξεργασία Α.Κ