Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Ισοτιμίες του EURO για δασμούς & ΦΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2014
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ ολες οι Ισοτιμίες του 2016
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2017
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2018
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2019

Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2017) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- Α.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Ο.Ε
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005657 - 210 4005656

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

BREXIT - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Μία νέα σχέση με μεγάλες αλλαγές 

Μία κωδικοποιημένη αναφορά των αλλαγών 
που θα επέλθουν από 1-1-21
Σε
Εμπόριο , υπηρεσίες , ενέργεια και κλίμα , μετακίνηση , αεροπορικές και οδικές μεταφορές , αλιεία ασφάλεια και συνεργασία , ευρωπαϊκά προγράμματα
Ακολουθήστε τον Σύνδεσμο
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- Α.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Ο.Ε

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005657 - 210 4005656