ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


Τι χρειαζόμαστε για τις Εισαγωγές σας !!!
 • Πρωτότυπα Τιμολόγια
 • Κιβωτολόγιο
 • Φορτωτική
 • Ηλεκτρονική και έντυπη Εξουσιοδότηση
 • Κλείσιμο Παραγγελίας
 • Αριθμό EORI (Πληροφορίες Εδώ και έντυπα Εδώ)
 • CE  Γενικές αρχές σήμανσης, από εδώ κατεβάστε το αρχείο
  στην σελ 14 οι αρχές σήμανσης
   (όπου απαιτείται )
        Certificates ( Πιστοποιητικά ) Αναλόγως της χώρας προέλευσης
                                                                                                            

Τι χρειαζόμαστε για τις Εξαγωγές σας !!!

          Οι Εξαγωγές Υποβάλλονται απο 02/04/2012 μόνο Ηλεκτρονικά  
 • Πρωτότυπο τιμολόγιο με ΑΦΜ 
 • Packing List (Κιβωτολόγιο)
 • Δήλωση Προμηθευτού (αν τα εμπορεύματα προορίζονται
  για χώρες με προτιμησιακό καθεστώς)
 • Αίτηση και πιστοποιητικό  Eur 1 (αν τα εμπορεύματα προορίζονται
 • για χώρες με προτιμησιακό καθεστώς )
 • Εξουσιοδότηση έντυπη και Ηλεκτρονική απαραίτητα
 • Δελτίο Αποστολής
 • Αριθμό EORI (Πληροφορίες Εδώ και έντυπα Εδώ)
                                                                                                           

Αναλαμβάνουμε τον Εκτελωνισμό για
 • Παντός είδους μηχανήματα , 
 • Ανταλλακτικά , 
 • Ηλεκτρονικά είδη , 
 • Ειδών προηγμένης τεχνολογίας , 
 • Χημικά , 
 • Τρόφιμα, (Ελαιόλαδο), διαδικασίες, απαιτήσεις.  
 • Ειδών υγιεινής (πλακάκια ,εξοπλισμό σπιτιών κλπ) , 
 • Αγροτικά μηχανήματα , 
 • Ανταλλακτικά αυτοκινήτων , 
 • Ενδύματα (ρούχα παντός είδους , κοστούμια κλπ )
 • Pellet (Διαδικασία, δικαιολογητικά, διατυπώσεις)
 Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση , μην διστάσετε να μας στείλετε
      Email , (kourtesisa@hotmail.com) ή να μας τηλεφωνήσετε
    Tel : 210  4005656 , 210 4005657
     MOBIL: 6977636709
      Tsamadou 38 Piraeus Greece
      http://www.ektelonismos.com/


QUALITY IS : A way of thinks believing and and action every day of the year