Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Ισοτιμίες του EURO για ΔΑΣΜΟΥΣ & ΦΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

 Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

Α.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Ο.Ε - Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com

6977636709   
2104005656
2104005657

Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

Ισοτιμίες του EURO για ΔΑΣΜΟΥΣ & ΦΠΑ ΜΑΙΟΥ 2024

 Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα

ΜΑΙΟΥ 2024

Α.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Ο.Ε - Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com

6977636709   
2104005656
2104005657

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Ισοτιμίες του EURO για ΔΑΣΜΟΥΣ & ΦΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

 Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Α.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Ο.Ε - Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com

6977636709   
2104005656
2104005657

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ισοτιμίες του EURO για ΔΑΣΜΟΥΣ & ΦΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

 Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Α.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Ο.Ε - Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com

6977636709   
2104005656
2104005657

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

IMEC - Ο Διάδρομος Ινδίας – Ευρώπης στον Παγκόσμιο Χάρτη Εμπορίου και Υποδομών

 Ο Οικονομικός Διάδρομος IMEC (Ινδία - Μέση Ανατολή - Ευρώπη) αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία μίας εναλλακτικής εμπορικής οδού, η οποία θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη, διαμέσου της Μέσης Ανατολής.
Θα είναι όχι απλώς ένας διάδρομος μεταφοράς προϊόντων και αγαθών αλλά ένα πλήρες δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές και καθαρού υδρογόνου μέσω καλωδίων και αγωγών.

Στο σχέδιο προβλέπεται και η προώθηση της digital economy με τη μεταφορά data μέσω μεγάλου δικτύου οπτικών ινών.
 Σκοπός:
 Ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας:
Ο IMEC φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και την ευημερία στις συμμετέχουσες χώρες, μέσω της τόνωσης του εμπορίου και των επενδύσεων.
Διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων:
 Δημιουργία μίας εναλλακτικής εμπορικής οδού, η οποία θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και θα μειώσει την εξάρτηση από υπάρχουσες διαδρομές.
Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας:
Ο IMEC θα περιλαμβάνει αγωγούς για την μεταφορά υδρογόνου και άλλων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας στην diversification των ενεργειακών πηγών και στην ενεργειακή ασφάλεια.
Προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας:
Ο διάδρομος θα ενσωματώνει ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες αιχμής, thúc đẩy την ψηφιακή οικονομία και την καινοτομία.
Σχεδιασμός:
Ο IMEC θα αποτελείται από δύο κύριους διαδρόμους:
 Βόρειος Διάδρομος:
Θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη, διαμέσου της Μέσης Ανατολής, μέσω χερσαίων και θαλάσσιων οδών.
 Νότιος Διάδρομος: Θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη, μέσω της Αφρικής, αξιοποιώντας θαλάσσιες οδούς.
Υλοποίηση:
 Η υλοποίηση του IMEC βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Έχουν ήδη υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών, ενώ έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του.
 Σημασία για την Ελλάδα:
 Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του IMEC. Ο Πειραιάς, για παράδειγμα, δύναται να αποτελέσει κομβικό λιμάνι για τον διάδρομο.
 Προκλήσεις: Η υλοποίηση του IMEC φέρει πλήθος προκλήσεων, όπως:
 Πολιτική αστάθεια:
Η περιοχή της Μέσης Ανατολής χαρακτηρίζεται από πολιτική αστάθεια, η οποία δύναται να επηρεάσει την υλοποίηση του διαδρόμου.
 Χρηματοδότηση:
Το κόστος υλοποίησης του IMEC είναι υψηλό και θα χρειαστεί σημαντική χρηματοδότηση. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις:
Η κατασκευή του διαδρόμου δύναται να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Συμπέρασμα:
 Ο Οικονομικός Διάδρομος IMEC αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο με πολλαπλά οφέλη.
Η υλοποίηση του, όμως, φέρει πλήθος προκλήσεων, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.
Πηγή: ΑΙ

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος

Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com

6977636709   
2104005656
2104005657