Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Οι Ισοτιμίες του EURO για δασμούς, ΦΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2014
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ ολες οι Ισοτιμίες του 2016
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2017
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2018

Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2017) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 01-01-2019 ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ATR1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Σας ενημερώνουμε ότι από τις Τουρκικές Τελωνειακές Αρχές δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ATR και των πιστοποιητικών καταγωγής EUR.1 & EUR-MED Τουρκίας, με το οποίο τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται και εγκρίνονται από τα τουρκικά τελωνεία με ηλεκτρονικό τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα:
Από 01-01-2019, δεν θα υπάρχει πια εντυπωμένη τελωνειακή σφραγίδα υγρού μελανιού στην σχετική θέση των πιστοποιητικών (θέση 12 στα πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR και θέση 11 στα πιστοποιητικά καταγωγής EUR.1 & EUR-MED) για την τελωνειακή έγκριση του εγγράφου, αλλά θα υπάρχει μία νέα σφραγίδα που θα είναι ηλεκτρονική.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ATR 1

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Οι Ισοτιμίες του EURO για δασμούς, ΦΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2014
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ ολες οι Ισοτιμίες του 2016
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2017
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2018

Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2017) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Οι Ισοτιμίες του EURO για δασμούς, ΦΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2014
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ ολες οι Ισοτιμίες του 2016
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2017
Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2017) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Οι Ισοτιμίες του EURO για δασμούς, ΦΠΑ NOEMBRIOY 2018

Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2014
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ ολες οι Ισοτιμίες του 2016
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2017
Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2017) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273