Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Ισοτιμίες του EURO για ΔΑΣΜΟΥΣ & ΦΠΑ ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ 2021

 Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2014

Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ ολες οι Ισοτιμίες του 2016
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2017
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2018
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2019

Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2017) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- Α.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Ο.Ε
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005657 - 210 4005656

Η εκρηκτική πορεία των ναύλων θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ανάπτυξη