Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Τι κρύβεται πίσω από την επιστροφή του ΟΛΠ στην κερδοφορία

Καθαρά κέρδη 521 χιλιάδων ευρώ παρουσίασε η Ο.Λ.Π. Α.Ε το πρώτο τρίμηνο του 2012 έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011 ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 23,9 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 5,29% από πέρυσι.
Την ίδια ώρα όμως προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι τα κέρδη αυτά προέρχονται, όπως προκύπτει, από τις εξαιρετικές επιδόσεις της COSCO στον προβλήτα που της έχει παραχωρηθεί (Σ.ΕΜΠΟ ΙΙ) και τα επακόλουθα έσοδα που ελέω συμβάσεως εισπράττει η ΟΛΠ, η οποία την ίδια ώρα επιβαρύνεται με δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τις επενδύσεις στον προβλήτα που ακόμα διαχειρίζεται ο ίδιος (Σ.ΕΜΠΟ Ι).
Είναι χαρακτηριστικό ότι η εδώ εταιρεία της COSCO, η Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ) στο διάστημα Ιανουαρίου- Απριλίου πέτυχε άνοδο στην διακίνηση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της τάξης του 150% ενώ διακίνησε 679.600 teu σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο επικεφαλής της μητρικής της, Cosco Pacific, Xingu Wang στο Bloomberg. Η ΣΕΠ εμφανίζεται πλέον ως το δεύτερο μεγαλύτερο εκτός Κίνας λιμάνι της Cosco μετά τον σταθμό της στη διώρυγα του Σουέζ.
Υπενθυμίζεται πως η Cosco έχει αναλάβει με συμφωνία παραχώρησης -που περιλαμβάνει δεσμεύσεις για επενδύσεις- τη διαχείριση του προβλήτα ΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά και την κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ. Συνολικά η επένδυσή της υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 700 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της 30ετούς διάρκειας συμφωνίας.
Ήδη τα έργα στον προβλήτα ΙΙΙ έχουν ξεκινήσει.
Κατά το 2011 τα έσοδα της Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. ξεπέρασαν τα 101 εκατομμύρια δολάρια και τα κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 6,5 εκατ. δολ.
Η ΟΛΠ ΑΕ την ίδια ώρα εν μέσω των πολιτικών παλινωδιών που παρακολούθησε το πανελλήνιο την τελευταία διετία με την αρχικά εξαγγελθείσα ιδιωτικοποίηση, υπαναχώρηση και τελικά πάγωμα κάθε πρωτοβουλίας λόγω ακυβερνησίας, επιχειρεί ακόμα να ανορθώσει τις δραστηριότητες του στον προβλήτα Ι αντί , πχ, να εισπράττει ήδη και από εκεί έσοδα από παραχωρησιούχους.

 • Η ΟΛΠ πήρε αρχικά δάνειο ύψους 35 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του Προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο που εκταμιεύθηκε την 30/7/2008
 • Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε τριάντα εξαμηνιαίες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από την 15η Δεκεμβρίου 2013 έως και την 15η Ιουνίου 2028. 
 • Το δάνειο αυτό φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίμηνο. 
 • Ακόμα πήρε άλλο ένα δάνειο ύψους 55 εκατ. ευρώ και αυτό για την κατασκευή του Προβλήτα Ι που εκταμιεύθηκε την 10/2/2010. 
 • Και αυτού του δανείου η αποπληρωμή του θα γίνει σε τριάντα εξαμηνιαίες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από την 15η Ιουνίου 2015 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2029. Το δάνειο αυτό επίσης φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο.

 *Η αποπληρωμή τους δηλαδή δεν έχει ακόμα αρχίσει ουσιαστικά ενώ βέβαια το ύψος των επιτοκίων δεν είναι καθόλου βέβαιο πόσο ομαλά θα εξελιχθεί. 
Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της έχει ανέβει έτσι στα 90 εκατ. ενώ οι συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (leasing, επιχορηγήσεις, προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού κλπ) ανέρχονται στα 206,3 εκατ. και ο βραχυπρόθεσμες σε άλλα 20,4 εκατ.
Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2012 που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο Δ.Σ. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης ο κύκλος εργασιών, όπως προαναφέρθηκε, ανήλθε σε 23.918.434 Ευρώ και είναι αυξημένος έναντι του 2011 κατά 5,29%.
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2.938.023 Ευρώ και είναι αυξημένα κατά 26,53%.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,14%.
Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων μειώθηκαν κατά 34,42%.
Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε κέρδος 185.379 Ευρώ έναντι ζημιών 3.299.615 Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και το αποτέλεσμα μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) ανήλθε σε κέρδη 521.964 Ευρώ, έναντι ζημιών 2.919.298 της αντίστοιχης περιόδου του 2011.
Ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης μετά τη λήξη του Δ.Σ. δήλωσε ότι: «παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, η οποία έχει επιπτώσεις στη διακίνηση φορτίων του χώρου των θαλασσίων μεταφορών και στη χειμερινή περίοδο η οποία πάντα επιφέρει μειώσεις στον χώρο των λιμενικών υπηρεσιών, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. κυρίως χάρις στις επιλογές του για ενίσχυση των πολιτικών transhipment, παρουσίασε το α` τρίμηνο του 2012 και αύξηση του κύκλου εργασιών και κέρδη. Βάσει των αναμενόμενων αυξήσεων του κύκλου εργασιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οι οικονομικές υπηρεσίες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. αναμένουν ότι το 2012 για τον οργανισμό θα είναι μια ακόμα κερδοφόρα χρονιά»
Πηγή:capital
Σχόλιο :*  Μακάρι παιδιά αλλά  έχω την εντύπωση ότι τα Νούμερα δεν βγαίνουν. Έτσι με αυτό τον τρόπο σιγά σιγά θα οδηγηθεί ο ΟΛΠ στην πώληση του Προβλήτα Ι πακέτο με το θριάσιο
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

Όλα εντάξει» στον Ο.Λ.Π

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2012 (1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου) καθώς και τις καταστάσεις οικονομικής θέσης, συνολικού εισοδήματος, ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, οι οποίες καταρτίσθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο Δ.Σ. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης :
1. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε 23.918.434 Ευρώ και είναι αυξημένος έναντι του 2011 κατά 5,29%
2. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2.938.023 Ευρώ και είναι αυξημένα κατά 26,53%
3. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,14%
4. Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων μειώθηκαν κατά 2,13%
5. Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων μειώθηκαν κατά 34,42%
6. Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε κέρδος 185.379 Ευρώ έναντι ζημιών 3.299.615 Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και
7. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) ανήλθε σε κέρδη 521.964 Ευρώ, έναντι ζημιών 2.919.298 της αντίστοιχης περιόδου του 2011.
Ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης μετά τη λήξη του Δ.Σ. δήλωσε ότι: «παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, η οποία έχει επιπτώσεις στη διακίνηση φορτίων του χώρου των θαλασσίων μεταφορών και στη χειμερινή περίοδο η οποία πάντα επιφέρει μειώσεις στον χώρο των λιμενικών υπηρεσιών, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. κυρίως χάρις στις επιλογές του για ενίσχυση των πολιτικών transhipment, παρουσίασε το α` τρίμηνο του 2012 και αύξηση του κύκλου εργασιών και κέρδη. Βάσει των αναμενόμενων αυξήσεων του κύκλου εργασιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οι οικονομικές υπηρεσίες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. αναμένουν ότι το 2012 για τον οργανισμό θα είναι μια ακόμα κερδοφόρα χρονιά».
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού για τα αποτελέσματα του 2011, η οποία θα γίνει την 22η Ιουνίου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Πηγή:ZouglaPort
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Σχόλιο: Μακάρι ο ΟΛΠ να έχει πάντα κέρδη , τα οποία να πέσουν στην Ελληνική Οικονομία , να επενδύονται , να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Ελπίζω τα κέρδη αυτά να μην οδηγήσουν στην ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση του λιμανιού 
Tel :6977636709

Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Maersk: Η θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί 4%-6%

Η MAERSK Line έχασε, το πρώτο τρίμηνο του 2012, όσα έχασε όλη την περσινή χρονιά, καθώς συνέχισε να “αγωνίζεται” με την πτώση των ναύλων, όπου ήταν 21% χαμηλότερα στο κρίσιμο εμπόριο Ασίας-Ευρώπης, σε σχέση με τη μέση τιμή του 2011.
Η μητρική εταιρία AP Moller-Maersk ανακοίνωσε κέρδη 1,17 δισ. δολ. ΗΠΑ για την περίοδο, 1% πάνω από το α’ τρίμηνο του 2011, παρά τη μείωση των εσόδων κατά 1%.
Ωστόσο, το κέρδος ήταν μηδενικό, αν δεν συμπεριληφθούν τα κέρδη εκποίησης και ενός εφάπαξ φορολογικού διακανονισμού από διαφωνίες της Αλγερίας.
Η Maersk Line έχασε 599 εκατ. δολ. ΗΠΑ στο άνοιγμα των τριών μηνών, από κέρδη 424 εκατ. δολ. ΗΠΑ της αντίστοιχης περιόδου του 2011.
Ο όμιλος έχασε 600 εκατ. δολ. ΗΠΑ από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) όλη τη χρονιά 2011, έχοντας κάνει 2,6 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2010.
Οι προοπτικές για το έτος, όσο αφορά την Mark Line και τις άλλες ναυτιλιακές δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι από αρνητικές ως ουδέτερες, ο όμιλος δήλωσε, βασιζόμενος στην υπόθεση ότι ο ρυθμός αποκατάστασης μέχρι τον Μάρτιο θα συνεχιστεί.
Η παγκόσμια ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να αυξηθεί 4%-6% το 2012, με χαμηλότερη αύξηση στο εμπόριο Ασίας-Ευρώπης, αλλά μεγαλύτερη ανάπτυξη στις συναλλαγές του Βορρά-Νότου.
Στις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου, η APM Terminal αύξησε τα κέρδη της από 141 εκατ. δολ. ΗΠΑ σε 235 εκατ. δολ. ΗΠΑ, με συνολική απόδοση έως και 10% παρά την υποχώρηση του όγκου πωλήσεων στην Ευρώπη.
Η Maersk Tankers παρέμεινε στο "κόκκινο" με την απώλεια των 28 εκατ. δολ. ΗΠΑ, έναντι κέρδους 4 εκατ. δολ. ΗΠΑ τους ίδιους τρεις μήνες του 2011.
Πηγή: metaforespress
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Ένοπλη ληστεία στο Κερατσίνι

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι σε σούπερ μάρκετ στο Κερατσίνι, στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Α. Παπαναστασίου.
Ο δράστης με την απειλή όπλου, ακινητοποίησε υπάλληλο του καταστήματος και αφού απέσπασε άγνωστο χρηματικό ποσό, διέφυγε πεζός.
Πηγή:Zougla Port
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Σημεία των καιρών : Η κρίση χτυπά την εργατούπολη του Κερατσινίου , με την νέα απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε στην πόλη μας 
Tel :6977636709

Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

«Πλώρη» για πλήρη αποκρατικοποίηση των ΟΛΠ και ΟΛΘ

ΟΛΠ 
Νέα δεδομένα σχετικά με το μέλλον του ΟΛΠ και του ΟΛΘ προκαλεί η μεταφορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου», μαζί με τα δικαιώματα ψήφου.
Μέχρι πρότινος ήταν διάχυτη η εντύπωση ότι θα παραχωρηθούν τμήματα των δυο λιμανιών (π.χ. ναυπηγοεπισκευαστική βάση, car terminal, cruise terminal), κάτι το οποίο δεν αντικατροπτίζει τις προθέσεις του ΤΑΙΠΕΔ.
Για τα δυο λιμάνια δεν έχει οριστικοποιηθεί η φόρμουλα της περαιτέρω αποκρατικοποίησης, καθώς επικρατούν ποικίλες αντιλήψεις. Όπως εξηγούν στελέχη του Ταμείου «ΟΛΠ και ΟΛΘ δεν κατέχουν την ιδιοκτησία των λιμένων, απλά το Δημόσιο τους έχει παραχωρήσει την εκμετάλλευσή τους».
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, θα πρέπει να διεξαχθούν δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί για την ανανέωση ή μη των συμβάσεων παραχώρησης.
Στο ΤΑΙΠΕΔ μελετούν τον τρόπο με τον οποίο θα ανανεωθούν οι συμβάσεις και παράλληλα θα διατεθεί πλειοψηφικό ή μειοψηφικό ποσοστό σε ιδιώτες.
ΟΛΘ
«Όλα θα εξαρτηθούν από την πιο συμφέρουσα λύση για το ελληνικό Δημόσιο», εξηγούν στελέχη του Ταμείου.
Σε περίπτωση που διατεθούν μετοχικά ποσοστά των ΟΛΠ και ΟΛΘ αναμένεται ότι θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον της κινεζικής Cosco και της ιταλοελβετικής MSC. Πιθανόν, να συγκεντρωθούν κι άλλο διεκδικητές, εφόσον επιδείξουν ενδιαφέρον για τους επιβατικούς σταθμούς οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων Louis Cruises και Royal Caribbean.
Ωστόσο, έπειτα από την ανακήρυξη των επαναληπτικών εκλογών, το ΤΑΙΠΕΔ «πάγωσε» κάθε διαδικασία, ενώ καθίσταται προφανές ότι το μοντέλο που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από τη κυβέρνηση που θα εκλεγεί.
Πηγή / Μερική αναδημοσίευση:MetaforesPress
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Βενιζέλος προς Τσίπρα: Είστε εκτελωνιστές συμφερόντων!

Να Ορίστε, που το ταπεινό επάγγελμα μας κύριοι συνάδελφοι έγινε μέρος του πολιτικού ανταγωνισμού και της ρητορικής του.
Πώς να "προσλάβω " την Ατάκα ? πως να την ερμηνεύσω ? .Τι θέλει να πει ο ποιητής ?

Ορίστε Κύριοι συνάδελφοι δώστε την δική σας ερμηνεία .
Α.ΚΗ Cosco Pacific επιμένει με νέες επενδύσεις κόντρα στην ύφεση

Αποφασισμένη να στηρίξει την επένδυσή της στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση στη χώρα και τα σενάρια πιθανής αποχώρησής της από το ευρώ, εμφανίζεται η Cosco Pacific.
Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Xingu Wang, σε δηλώσεις του χθες σε δημοσιογράφους στο Χονγκ Κονγκ, τις οποίες αναμετάδωσε το Bloomberg, σημείωσε ότι δεν θα έχει μεγάλες επιπτώσεις για τη «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.» το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.
Όπως εξήγησε, η εταιρεία έχει πλέον πολύ γερά θεμέλια, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό των εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται έχει σαν προορισμό την ελληνική αγορά.
Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, η ΣΕΠ στο τετράμηνο του 2012 έχει σημειώσει αύξηση κατά 154% στη διακίνηση containerships. Το ποσοστό αυτό είναι μακράν το μεγαλύτερο από όλους τους σταθμούς που διαχειρίζεται η εταιρεία. Ειδικότερα, η εταιρεία στο τετράμηνο έχει διακινήσει 679.600 teu, από 267.500 teu το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.
Σε σύνολο διακίνησης, η ΣΕΠ έχει περάσει, σε ό,τι αφορά τα εκτός Κίνας Σ.ΕΜΠΟ, στη δεύτερη θέση πίσω από τη Suez Canal Container Terminal S.A.E. στην οποία διακινήθηκαν 876.800 teu μειωμένα κατά 5,8% σε σχέση με πέρσι.
Η Cosco έχει αναλάβει, μετά από διεθνή διαγωνισμό, τη διαχείριση και τις επενδύσεις (υπολογίζονται σε 700 εκατ. ευρώ σε βάθος 30 ετών) στον προβλήτα ΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά και την κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ, με στόχο να τον μετατρέψει σε «πύλη» για το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ευρώπης. Θεωρεί το τέρμιναλ του Πειραιά στρατηγικής σημασίας για την υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξής της.
Όπως σημείωσε στις δηλώσεις του ο κ. Wang, ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων της ΣΕΠ βρίσκεται σε ιδανική θέση, ενώ το γεγονός ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από απεργίες, επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει συνεχώς ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες της.


Τα σχέδια στον Πειραιά
Οπως υπογράμμισε ο κ. Wang,

Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

Εμπορευματοκιβώτια: «Πόλεμος» τιμών, κέρδη και ζημίες

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης για τους αναλυτές του τομέα των εμπορευματοκιβωτίων καθώς φαίνεται να εξελίσσεται ένας «πόλεμος τιμών» μεταξύ των «μεγάλων» με προφανή στόχο την «ανακατάληψη» μεριδίων της διεθνούς αγοράς που είχαν απολεστεί στην διάρκεια της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
Οι εκτιμήσεις δίνουν και παίρνουν καθώς μεγάλες εταιρίες έχουν ανακοινώσει ζημιές στους ισολογισμούς τους ενώ άλλες επιχειρούν να «καθυστερήσουν» παραδόσεις νεότευκτων καθώς και επί αυτού του θέματος υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη συζήτηση για τις επιπτώσεις από την πρόσθεση τονάζ.
Πηγή:TheSeaNation
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Τρίτη 15 Μαΐου 2012

ΟΛΠ: Ανοιχτοί διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Τη διενέργεια επτά διεθνών δημοσίων ανοιχτών διαγωνισμών για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση, ισάριθμων Φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1.209,21 KWp ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
 Οι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί αποτελούν τμήματα του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Λιμένος Πειραιώς, συνολικής εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος 4.386 MWp σε διάφορα σημεία του επιβατικού και εμπορικού Λιμένα.
Για τα έργα έχουν υποβληθεί στη ΔΕΗ οι αναγκαίες αιτήσεις και μελέτες. Ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 3.253.460 Ευρώ και θα καταβληθεί από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Σημειωτέον ότι ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. καταβάλει ετησίως στη ΔΕΗ για ηλεκτρική ενέργεια 3,6 εκ. ευρώ.
Όπως είναι γνωστό από το 2010 έχουν εγκριθεί σειρά φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων, που δικαιώνουν τους στόχους του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ως κύριου χρήστη «πράσινης ενέργειας» . Παράλληλα με τα έργα αυτά, επαναπροκηρύσεται δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για το ενεργειακό πεδίο όλου του λιμανιού και τη μελέτη εκ νέου του φωτιστικού του πεδίου με νέα οικολογικά φωτιστικά μέσα.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης «Οι φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές του Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχουν ήδη από το 2011 δικαιωθεί με την απονομή του τίτλου ECOPORT από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων (ESPO) στο Λιμάνι του Πειραιά και την περιβαλλοντική πιστοποίηση του από τους Lloyds Registers. Τον τίτλο αυτό μέσα από νέες εγκαταστάσεις ήπιων μορφών ενέργειας όχι μόνο θα τον διατηρήσουμε, αλλά θα τον ενισχύσουμε. Το Λιμάνι του Πειραιά είναι ένα από τα εννέα μεγάλα οικολογικά λιμάνια της Ευρώπης και το μόνο μεγάλο οικολογικό λιμάνι της Μεσογείου».
Πηγή:ZouglaPort
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

«Οι Κινέζοι θέλουν ευρωπαϊκό τελωνείο»

Η προβλήτα Ι του ΟΛΠ
Αίσθηση έχει προκαλέσει στην αγορά η όλη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ. Η διοίκηση αναφέρει πως «τόσο το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχουν ενημερώσει τη διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν αλλαγή στη βούλησή τους για πώληση μετοχών πέραν του 23,1%» παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με υπουργική απόφαση το εναπομείναν 51,038% των μετοχών του ΟΛΠ μεταβιβάστηκε «χωρίς αντάλλαγμα» όπως υπογραμμίζει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
«Τόσο το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχουν ενημερώσει τη διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν αλλαγή στη βούλησή τους για πώληση μετοχών πέραν του 23,1%» σημειώνει το management του ΟΛΠ για να καταλήξει πως «δυστυχώς με τους αναποτελεσματικούς πειραματισμούς στον χώρο της ναυτιλίας και της λιμενικής βιομηχανίας χάθηκε πολύτιμος χρόνος προσαρμογής στη νέα ανταγωνιστική εποχή της λιμενικής βιομηχανίας».
«Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί πως το ενδιαφέρον της Cosco θα παραμείνει εσαεί δεδομένο. Οι Κινέζοι θέλουν καταρχήν να αγοράσουν ευρωπαϊκό τελωνείο. Αν η θέση της χώρας στην Ευρωζώνη αμφισβητηθεί περαιτέρω, η προσπάθεια μεγιστοποίησης της αξίας του Πειραιά θα πέσει στο κενό». Αυτό δηλώνουν στο Capital κύκλοι της Ακτής Βασιλειάδη.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Γιώργος Ανωμερίτης, σε εκτίμησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης που δημοσιοποιήθηκε χτες ανέφερε «πως τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου έδειξαν ότι ο Οργανισμός θα κινηθεί κερδοφόρα και το 2012 παρά την κρίση και τη χειμερινή περίοδο, η οποία για το λιμάνι είναι από πλευράς κινήσεως η χαμηλότερη».
Απόσπασμα από :capital.gr
Ολόκληρο το δημοσίευμα εδώ
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

Μάθε για το διαβήτη, ρύθμισε τη ζωή σου

Με αυτό το κεντρικό σύνθημα,  ο Δήμος Πειραιά και ο Σύλλογος ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, Πειραιά και νήσων, πραγματοποιούν σειρά παρεμβάσεων. 
Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου:  θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μετρήσεις γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, αρτηριακής πίεσης και βυθοσκόπησης. Οι εξετάσεις αφορούν όλους τους πολίτες και θα πραγματοποιηθούν σε τρία Κ.Α.Π.Η. του Δήμου
Συγκεκριμένα:
 • Δευτέρα 14 Μαΐου, στο Β1 Κ.Α.Π.Η. (Βασ. Γεωργίου Β΄ 9-11), από τις 9:00 μέχρι τις 13:00.
 • Τρίτη 15 Μαΐου, Γ2 Κ.Α.Π.Η. (Μυρτιδιώτισσας 9), από τις 9:00 μέχρι τις 13:00.
 • Τετάρτη 16 Μαΐου, Ε1 Κ.Α.Π.Η. (Καλλέργη 142), από τις 9:00 μέχρι τις 13:00.
 • Επίσης, την Τετάρτη 16/5/12, θα πραγματοποιηθεί επιστημονική εκδήλωση, στο ξενοδοχείο «Θεοξένια», (Καραολή και Δημητρίου 23), από τις 18:00 μέχρι τις 20:00.
Πρόγραμμα επιστημονικής εκδήλωσης
Συντονιστής:
Δρ. Ανδρέας Μελιδώνης Παθολόγος -Διαβητολόγος, Συντονιστής- Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου, Π.Γ.Ν. Τζάνειο – Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας 
"Μάθε για το διαβήτη. Πρόλαβε τις επιπλοκές"
Παρασκευή Γαβρά
Παθολόγος – Επιμελήτρια Διαβητολογικού Κέντρου, Π.Γ.Ν. Τζάνειο "Διαβήτης και υπέρταση"
Δημήτριος Ρίχτερ, MD, FESC, FAHA Καρδιολόγος – Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
"Το διαβήτη και …τα μάτια σου"
Σταματίνα Καμπανάρου
Οφθαλμίατρος Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
Πηγή: ert
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Αποστολή του Ο.Λ.Π στη Πολωνία

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων (ESPO), η οποία διεξάγεται στο SOPOT της Πολωνίας συμμετέχει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού κ. Σταύρο Χατζάκο, καθώς και ο Γ.Γ.Λ.Λ.Π. κ. Θάνος Πάλλης.
Κύρια θέματα της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστη και μίλησε ο Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής και Επίτροπος Μεταφορών κ. S. Kallas υπήρξαν
(α) τα θέματα συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα λιμάνια και 
(β) οι επενδύσεις και η χρηματοδότηση των λιμενικών υποδομών.
Από την πλευρά του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποστηρίχτηκε για μια ακόμα φορά το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης των λιμένων, το οποίο στηρίζεται στο δημόσιου συμφέροντος ιδιοκτησιακό καθεστώς και στο ανοιχτό μέσω παραχωρήσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργικό καθεστώς, θέσεις τις οποίες είχε αναπτύξει στην Γενική Συνέλευση της ESPO το 2011 και ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης, Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
Σημειωτέον ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ευρωπαϊκών λιμένων ανήκει κατά 96% στο δημόσιο, την αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια και ναυτιλιακούς φορείς και μόνο το 4% έχουν καταστεί 100% ιδιωτικά.
(Πάντα πρωτοπόροι εμείς οι Έλληνες !!!) Όσον αφορά τις επενδύσεις, όλοι συμφωνούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των υποδομών μέσω δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων μέσω παραχωρήσεων τομέων της λιμενικής δραστηριότητας, είτε από το κράτος προς τους Λιμενικούς Οργανισμούς, είτε από τους Λιμενικούς Φορείς προς επιχειρήσεις ή επιχειρηματικούς ομίλους.
 Στο μεταξύ συνέρχεται στον Πειραιά, στις 18 Μαΐου, η Σύνοδος του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας της Μεσογείου (MedCruise), στην ατζέντα των θεμάτων της οποίας, μεταξύ άλλων υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς της έδρας της Ένωσης από τη Βαρκελώνη στον Πειραιά. Το Δ.Σ. θα συζητήσει επίσης την κατάσταση στις χώρες της Βόρειας Αφρικής καθώς και το θέμα ανάπτυξης της χειμερινής Κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
Πηγή:ZouglaPort
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Μεταβιβάστηκαν οι μετοχές τους κρυφίως με συνοπτικές διαδικασίες

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Αποτελούμενη από τους Υπουργούς 
 • Οικονομικών, 
 • Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
 • Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 • Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
 • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
 • Πολιτισμού και Τουρισμού, αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής :
Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151): 
α) 12.759.440 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,038% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
β) 5.137.554 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,968% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
γ) 7.318.318 μετοχές της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
δ) 36.245.240 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,033% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
ε) 12.348.000 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,017% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
στ) 728.864 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν στο 13,697% του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου οι οποίες αποφασίσθηκαν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 22.11.2011 και της 28.02.2012. και οι οποίες αναλύονται ως εξής:
-- 72.887 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,56%, όπως αυτό ήταν διαμορφωμένο πριν από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 22.11.2011 για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και στο 1,51%, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη συγκεκριμένη αύξηση, 
− 170.068 μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της από 22.11.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αντιστοιχούν στο 3,514%, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη συγκεκριμένη αύξηση, και 
− 485.909 μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της από 28.02.2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αντιστοιχούν στο 9,131%, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη συγκεκριμένη αύξηση. 
Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να συνομολογήσει με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» συμβάσεις, με τις οποίες η τελευταία θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώματα ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητα του Δημοσίου ως κυρίου, των μετοχών των κατωτέρω αναφερομένων εταιρειών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλπ κλπ κλπ !!!!
Επιμέλεια Σχόλιο: Κουρτέσης Αλέξανδρος, Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Όπως καταλαβαίνετε κύριοι συνάδελφοι , φίλες και φίλοι και εργαζόμενοι στον ΟΛΠ, ΟΛΘ και λοιπούς οργανισμούς, έφτασε η αρχή του τέλους, αυτό που φημολογούνταν μήνες τώρα άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά . Διαβάστε τι είχαμε αλιεύσει πριν μήνες στα ψιλά , και είχαμε δημοσιεύσει στο blogg  . Τότε με είχαν αποκαλέσει  "Κασσάνδρα" αλλά δυστυχώς είχα δίκιο.

Διαγωνισμός Graffiti στο Κερατσίνι

Διαγωνισμό Graffiti διοργανώνει ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας σε συνεργασία με το 1ο Λύκειο Κερατσινίου την Κυριακή 13 Μαΐου στις 11:00 το πρωί.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στους εξωτερικούς τοίχους του σχολείου (Λ. Σχιστού & Υψηλάντου, Αμφιάλη) και ο Δήμος καλεί όσους καλλιτέχνες γραφίστες καθώς εθελοντές διαγωνιζόμενους επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Πηγή: ZouglaPort
Επιμέλεια Σχόλιο: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Σαν βέρος Κερατσινιώτης γέννημα θρέμμα που λένε , έχω την υποχρέωση να δημοσιεύω κάθε καλή είδηση που αφορά τον τόπο μου . Η δημιουργικότητα των νέων πρέπει να βρίσκει διέξοδο. Καλή επιτυχία !!
Tel :6977636709

Κυριακή 6 Μαΐου 2012

Εξαγωγές με τον… αραμπά

«Βόμβα» στην πορεία των εξαγωγών -και μάλιστα σε μια περίοδο που αυτές αποτελούν μονόδρομο για την ανάπτυξη και την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση- βάζει η δυσλειτουργία του νέου συστήματος ελέγχου των εξαγωγών. Το φιλόδοξο EMCS-ICIS Net, που από τις 2 Απριλίου 2012 έχει αντικαταστήσει το παλαιό taxis -μέσω του οποίου διεκπεραιώνονταν μέχρι πρότινος οι εξαγωγικές διαδικασίες- αδυνατεί να σηκώσει το φόρτο εργασίας, καθώς δεν έχει λειτουργήσει ακόμη ο απαραίτητος για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των εξαγωγών εξοπλισμός (το λεγόμενο grant data). Έτσι, οι διαδικασίες περνούν μέσα από την υφιστάμενη υποδομή του υπουργείου Οικονομικών, η οποία δεν εξυπηρετεί μόνο τους περίπου 2.000 εκτελωνιστές, αλλά πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και λογιστές. Το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί κατά το προσεχές χρονικό διάστημα -όταν θα αρχίσουν να τρέχουν οι καταληκτικές ημερομηνίες για μια σειρά φορολογικών υποχρεώσεων- καθώς η χωρητικότητα του υφιστάμενου συστήματος δεν αρκεί για να καλύψει τις e-διαδικασίες.
Κατάρρευση...
«Οχι μόνο δεν ολοκληρώνεται η εξαγωγή με το πάτημα ενός κουμπιού, που ήταν και ο στόχος του νέου συστήματος, αλλά αντίθετα διαπιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις με επιπλέον κόστος», σημείωσε εκτελωνιστής της Θεσσαλονίκης για να προσθέσει πως αν δεν δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα θα υπάρξει η «απόλυτη κατάρρευση για τις ελληνικές εξαγωγές». Ο ίδιος, όπως υποστηρίζει, πέφτει πάνω σε «τοίχο», αναζητώντας τους αρμοδίους οι οποίοι τον παραπέμπουν «από τον Αννα στον Καϊάφα», ενώ η λύση της επιστροφής στην προ 20ετίας χειρόγραφη διαδικασία όχι μόνο τρομάζει, αλλά προκαλεί και τη θυμηδία συναδέλφου του: «Εχουμε ένα αεριωθούμενο και μας ζητούν να πάμε με τον αραμπά», σημειώνει Βορειοελλαδίτης εκτελωνιστής για να περιγράψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καθώς η εφεδρική διαδικασία που προτείνεται από το υπουργείο Οικονομικών είναι η επιστροφή στα χειρόγραφα, εφόσον το σύστημα δεν ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα 25 λεπτών. Ενδεικτικό στοιχείο του προβλήματος είναι πως ακόμη δεν έχουν πάρει τα αποδεικτικά εξαγωγής επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά το διάστημα από τις 3 Απριλίου μέχρι και τέλος του ίδιου μήνα, ενώ αν το σύστημα δούλευε κανονικά, θα τα είχαν στα χέρια τους αυθημερόν. Επιπρόσθετα, λόγω της κατάρρευσης του συστήματος οι εξαγωγικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν όχι μόνο να μην ανταποκριθούν στις προθεσμίες παράδοσης αλλά και -ενδεχομένως- να χάσουν το καράβι που προορίζεται για τη μεταφορά του φορτίου τους.
Και πώς να γίνει διαφορετικά, αφού από τη μια το προσωπικό των τελωνείων έχει μειωθεί κατά 45%-50% λόγω της εφεδρείας και της πρόωρης συνταξιοδότησης κι από την άλλη δημιουργείται πρόσθετος φόρτος εργασίας για το εναπομείναν προσωπικό, αφού όλα τα χειρόγραφα παραστατικά πρέπει να καταχωριστούν από τους τελωνειακούς και στο ηλεκτρονικό σύστημα (σ.σ. η ηλεκτρονική καταχώριση ενός και μόνο παραστατικού απαιτεί τουλάχιστον 20 λεπτά, ενώ για μια εξαγωγή απαιτείται να καταχωριστούν 44 στοιχεία και να δοθούν τα αντίστοιχα μηνύματα)
Αυτοματοποίηση
Την ύπαρξη του προβλήματος επιβεβαιώνει..................................

Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

Πρόσβαση σε εφορίες και τελωνεία για τους ελέγχους

Άμεση πρόσβαση στα αρχεία των εφοριών και τελωνείων, κατά τα πρότυπα του αμερικανικού IRS, αποκτά η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, καθορίζεται η διαδικασία και το εύρος της συνεργασίας της Οικονομικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ, ενώ η Οικονομική Αστυνομία υποχρεώνεται να κοινοποιεί στο υπουργείο Οικονομικών τα ευρήματα των ελέγχων, ώστε να επιβάλλει τα αναλογούντα πρόστιμα.
Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία του υπουργείου Οικονομικών θα πραγματοποιείται με απευθείας διασύνδεση με αυτά (on line), μέσω ηλεκτρονικού ασφαλούς συστήματος επικοινωνίας, το οποίο λειτουργεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, του Τμήματος Μελετών της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης, στην περίπτωση αρχείων για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης, η πρόσβαση σε αυτά θα γίνεται με την έκδοση ειδικού υπηρεσιακού σημειώματος, το οποίο υπογράφεται από τον διευθυντή της ΥΠΟΑ ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Τα αιτούμενα στοιχεία χορηγούνται εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων πραγματοποιείται αμέσως.
Πηγή: Αγγελιοφόρος 
Επιμέλεια Σχόλιο: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Σφίγγουν τα λουριά για τους ελέγχους . Μακάρι, ίσως κάποτε γίνουμε κράτος. Για να σταματήσουν τα λαμόγια να κάνουν τον μάγκα    
Tel :6977636709

Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Κύκλωμα διεφθαρμένων τελωνειακών εξαρθρώθηκε στη Βουλγαρία

Κύκλωμα διεφθαρμένων τελωνειακών εξάρθρωσαν οι βουλγαρικές διωτικές αρχές, συλλαμβάνοντας 30 μέλη του σε ειδική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Τελωνεία» που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, ύστερα από έρευνες τριών μηνών στο σημείο συνοριακού ελέγχου «Καπιτάν Αντρέεβο» στα βουλγαροτουρκικά σύνορα.
Η επιχείρηση διεξήχθη από τη Διεύθυνση Καταπολέμησης του Οργανωμένου εγκλήματος (GDBOP) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικών, και το εισαγγελικό γραφείο της Σόφιας και είχε ως στόχο τη διαλεύκανση υποθέσεων εκβίασης πολιτών και εταιρειών που μετέφεραν φορτία και διέρχονταν από τα σημεία συνοριακών ελέγχων.
Ο εισαγγελέας της Σόφιας Νικολάι Κοκίνοφ δήλωσε στη δημόσια βουλγαρική τηλεόραση (BNT) ότι συνελήφθησαν 30 άτομα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά τη λήξη της βάρδιας. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν επ' αυτοφώρω τον προϊστάμενο και έναν τελωνειακό υπάλληλο να κάνουν διανομή των χρημάτων που είχαν αποκομίσει, περίπου 15.000 λέβα, εκβιάζοντας τους διερχόμενους οδηγούς. Επίσης, εντοπίστηκαν τραπεζικές επιταγές και χρηματικό ποσό σε διάφορα νομίσματα (δολάρια, ευρώ, τουρκικές λίρες), σύμφωνα με το BNT.
Ο κ. Κοκίνοφ είπε πως οι βουλγαρικές αρχές ανέλαβαν δράση μετά από εσωτερική πληροφόρηση και ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι Ειδικές Συσκευές Επιτήρησης SRS.
Οι συνοριακοί υπάλληλοι δεν είχαν «τιμοκατάλογο» για τις παράνομες ενέργειές τους, αλλά ζητούσαν χρήματα ανάλογα με το φορτίο και συνήθως έκλειναν τα μάτια σε υποθέσεις λαθρεμπορίου, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων Sofia News Agency.
Πηγή: Ημερησία
Επιμέλεια , Σχόλιο: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Ένα μεγάλο μπράβο στην Βουλγάρικη Υπηρεσία GDBOP, δείχνει ότι δεν μασάει, ας ελπίσουμε ότι θα έχει τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα και με το λαθρεμπόριο καυσίμων που ταλανίζει την χώρα μας και τους γείτονες μας  
Tel :6977636709

Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Με πολλά «Μποφόρ» το 2012 για τη διακίνηση των containers

«Ασκήσεις» επιβίωσης πραγματοποιούν οι μεγαλύτεροι liners (ναυτιλιακές που εξυπηρετούν τη διακίνηση containers) του κόσμου, μέχρι να «γυρίσει» η αγορά το 2013 ή το 2014, αφού, μετά τα 6 δισ. δολάρια ζημιές που υπολογίζεται από τον οίκο Alpha Liner ότι κατέγραψαν συνολικά το 2011, τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2012 δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση.
Οι περισσότερες εταιρείες, πάντως, αναμένουν ένα καλύτερο δεύτερο τρίμηνο του 2012, αφού πολλές κατάφεραν και πέρασαν αυξήσεις στους ναύλους από τα τέλη του α’ τριμήνου του 2012, ενώ, παράλληλα, μειώθηκε και ο αριθμός των πλοίων που ήταν δεμένα τους προηγούμενους μήνες. Στο ίδιο πλαίσιο, εντείνονται από τις περισσότερες εταιρείες οι συνεργασίες (service) στις ίδιες γραμμές, με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα λειτουργικά κόστη.
Συνενώσεις
Την πιθανότητα συνεργασιών στόλων μεταξύ πλοιοκτητών containerships, στο ίδιο πλαίσιο που έχουν αναπτυχθεί συμμαχίες (alliance) στους μεγάλους Liners, δεν απέκλεισε σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος του Germanisher Lloyd, Eric van der Noordaa. Τέτοιου τύπου συνεργασίες, κατά τον κ. Eric van der Noordaa, θα αποφέρουν οικονομίες κλίμακας στις πλοιοκτήτριες εταιρείες με containerships σε έναν τομέα, που, όπως τονίζει, μαστίζεται μετά την έκρηξη νέων παραγγελιών, που έγινε τα προηγούμενα χρόνια.
Ηδη, όπως σημειώνει, οι εταιρείες Erck Rickmers' ER Schiffahrt, Komrowski Befrachtungskontor και η Komrowsk συγχώνευσαν τη διαχείριση των στόλων τους κάτω από μια νέα εταιρεία την Blue Star Holding.
Μερική αναδημοσίευση από Ναυτεμπορική, όλο το άρθρο εδώ
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

ΖΙΜ: Επαναδραστηριοποιεί τα μεγάλα…

Δύο πλοία μεταφορικής ικανότητας 10.000 TEU έκαστο επαναδραστηριοποιείη η ΖΙΜ. Πρόκειται για τα Zim Djibouti και Zim Antwerp τα οποία και θα δρομολογηθούν στις γραμμές Ασίας-Ευρώπης.
Το τελευταίο διάστημα η ΖΙΜ έχει προβεί σε αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις του σέρβις που προσφέρει στους πελάτες της τόσο στις γραμμές Ασίας Ευρώπης όσο και σε εκείνες σε Μεσόγειο και Μ. Θάλασσα.
Πηγή:TheSeaNations
Σχόλιο & Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τι Κρύβει άραγε η κίνηση αυτή της ZIM την στιγμή που η αγορά βοά για πτώση στα φορτία Ασίας Ευρώπης , που έχει σαν αποτέλεσμα μέχρι και τον τριπλασιασμό των ναύλο των Containers ?
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709