Τετάρτη 18 Ιουλίου 2007

Σημαντική τόνωση φορολογικών εσόδων τον Ιούλιο από τα τελωνεία

Αισθητή βελτίωση παρουσιάζουν τα φορολογικά έσοδα του μηνός Ιουλίου γεγονός που αποδίδεται στις αυξημένες εισπράξεις των τελωνείων. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι ο ετήσιος στόχος του προϋπολογισμού θα προσεγγισθεί τον Αύγουστο εξέλιξη που ουσιαστικά σηματοδοτεί την εντατικοποίηση των ελέγχων. Αν και παραδοσιακά τον Αύγουστο καταγράφονται οι χειρότερες επιδόσεις από πλευράς ελέγχων, λόγω της θερινής ραστώνης, στόχος της ηγεσίας του υπουργείου είναι να σπάσει τη παράδοση προκειμένου να εκτελεσθεί ορθά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό ο υφυπουργός Οικονομικών Αν. Μπέζας ξεκινά το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου νέο γύρο συσκέψεων με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων εφοριών τη χώρας, καθώς και τους προϊσταμένους των ελεγκτικών κέντρων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μπέζας θα ζητήσει τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αποτελούν το 30% των φορολογικών εσόδων. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διερευνούν:
– Αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα των βιβλίων στις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ.
– Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις στις περιπτώσεις έκπτωσης επί του τζίρου και στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ.
– Αν για δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 294 ευρώ, προκειμένου για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας και των 881 ευρώ, προκειμένου για βιβλία Γ΄ κατηγορίας, για τις οποίες έχει εκπέσει ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά και παρέχεται γι’ αυτές δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ.
– Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ μεταφέρθηκε για συμψηφισμό χωρίς να υπάρχει δικαίωμα λόγω παραγραφής ή άλλου λόγου.
– Αν διενεργήθηκε επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών, (Pro-rata) εφόσον υπήρχε υποχρέωση
– Αν εφαρμόσθηκαν οι ορθοί συντελεστές ΦΠΑ εκροών και εισροών και προκειμένου για απαλλασσόμενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.