ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

         DCC  FORWARDING 


Επίσης ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ
 • Να προσφέρουμε συνολικά πακέτα μεταφοράς από και προς την Χώρα αποστολής / παραλαβής 
 • Να υπολογίζουμε άμεσα δασμούς , φόρους , και το συνολικό κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των εμπορευμάτων σας από και προς το εξωτερικό ( Door to door)
 • Να βρούμε μέσω του δικτύου των ανταποκριτών μας , την πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση για την μεταφορά των εμπορευμάτων σας σε οικονομικά πακέτα CIF (μόνο για εξαγωγές) , FOB , EXW , DDU , DDP κλπ

Also  WE ARE IN POSITION :
 • To Offer total packages of transport to and from Country of assignment / collection
 • To Calculate immediately duties , taxes , and the total cost of transportation and insurance of your cargoes to and from foreign countries ( Door/ door)
 • To Find through our agents network , the most economical solution for the transportation of your cargoes in very low packages CIF (For export only), FOB , EXW ,DDU , DDP etc  

Παράγοντες που υπεισέρχονται στην επιλογή τρόπου μεταφοράς

 • Τα προϊόντα
 • Τα χρονικά Περιθώρια
 • Το κόστος / Το κέρδος
 • ΟΙ παρεχόμενες Υπηρεσίες
 • Η διαχείριση των Προϊόντων
 • Οι γεωγραφικοί παράγοντες
 • Άλλοι περιορισμοί
Παρατηρήσεις 
 • Ο κάθε παράγοντας μεμονωμένα αλλά και διάφοροι συνδυασμοί παραγόντων θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν καλό λόγο για να προτιμήσετε ένα συγκεκριμένο τρόπο μεταφοράς αντί για κάποιον άλλο.
 • Η επιλογή του τρόπου μεταφοράς διαμορφώνεται συνήθως κατά κύριο λόγο από το κόστος μεταφοράς. 
 • Κάτι τέτοιο είναι απόλυτα δικαιολογημένο για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται κανένας άλλος λόγος για να επιλέξει κανείς ένα συγκεκριμένο τρόπο αντί για κάποιον άλλο.
 • Το βάρος και ο όγκος του εμπορεύματος είναι οι δύο παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τις μεταφορικές εταιρείες κατά τον υπολογισμό του ναύλου ενός φορτίου
Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση , μην διστάσετε να μας στείλετε

Email : kourtesisa@hotmail.com
             info@ektelonismos.com
           
ή να μας τηλεφωνήσετε
Tel : 210 4005656
MOBIL: 6977636709
Tsamadou 38 Piraeus Greece

http://www.ektelonismos.com/