Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

Ισοτιμίες EURO για δασμούς, ΦΠΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015


Alexander Kourtesis

Νέα βουτιά του δολαρίου έναντι του euro 

Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 .
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες των νομισμάτων έναντι Ευρώ € για το 2014
Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2015) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709 

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Μπλόκο στις τριγωνικές συναλλαγές
«Φρένο» στις τριγωνικές συναλλαγές βάζει η κυβέρνηση με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την επανεκκίνηση της οικονομίας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Με τις διατάξεις οι ελληνικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν στα βιβλία τους ποσά δαπανών τα οποία καταβλήθηκαν σε επιχείρηση που εδρεύει σε χώρα μη συνεργάσιμη φορολογικά ή σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή σε άλλη συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση που δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις περί «φακέλου τεκμηρίωσης» (που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Συναλλαγών) θα υποχρεώνεται να πληρώσει φόρο 26% επί των δαπανών αυτών και μόνο εφόσον αποδείξει σε διάστημα 12 μηνών ότι πρόκειται περί πραγματικής συναλλαγής σε συνήθεις τρέχουσες τιμές αγοράς θα δικαιούται να πάρει πίσω τον καταβληθέντα φόρο.
Επί της ουσίας, η δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται μέχρι οι επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι οι συναλλαγές είναι πραγματικές.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νομοσχεδίου:

1) Δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης το σύνολο των δαπανών που κατέβαλε προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

    α) Είναι κατά τον χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά τον χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος «μη συνεργάσιμο».

    β) Είναι κατά τον χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά τον χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

    γ) Είναι συνδεόμενη, εν τοις πράγμασι εταιρεία, χωρίς να έχει συμμορφωθεί πριν από τη διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν. 4174/2013).

   δ) Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση την απαιτούμενη οργάνωση και υποδομή για τη διενέργεια -κατ’ επάγγελμα- ομοειδών συναλλαγών, κατά συνήθεια και επάγγελμα με τη συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το παραστατικό.

2) Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ η επιχείρηση οφείλει, προκειμένου να αναγνωριστεί η έκπτωση της δαπάνης, και πριν από τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να προσκομίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμένη εταιρεία οι αναφερόμενες συνθήκες.

Για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλει παρακρατούμενο φόρο που προκύπτει από τον ισχύοντα στην Ελλάδα συντελεστή φόρου εισοδήματος (26%) για επιχειρηματική δραστηριότητα επί του συνόλου της εν λόγω δαπάνης.
Εφόσον εντός δωδεκαμήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος, αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στον φορολογούμενο.

Τι είναι όμως τριγωνική συναλλαγή ?

Η τριγωνική συναλλαγή (τριγωνική τιμολόγηση) είναι μία διαδικασία στην οποία λαμβάνουν μέρος τρία εμπλεκόμενα μέρη.
Η εταιρία (Α), η οποία είναι ο προμηθευτής εμπορευμάτων, πρώτων υλών ή και υπηρεσιών,
η εταιρία (Β), η οποία είναι ο πραγματικός παραλήπτης αυτών και
η εταιρία (Γ), συμφερόντων της εταιρίας (Β), η οποία μεσολαβεί ως τυπικός παραλήπτης αυτών των εμπορευμάτων / πρώτων υλών / υπηρεσιών.
Πηγή:Καθημερινή, Νέα Σπορά
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

Από 18-03-2015 / Σημαντικότατες Αλλαγές στις Ισοτιμίες των Νομισμάτων έναντι του Euro.

Εκτελωνισμοί Πειραιά - Αλέξανδρος Κουρτέσης
Από την Τετάρτη 18-03-2015 ισχύουν σημαντικές αλλαγές στις ισοτιμίες των ποιο κάτω νομισμάτων έναντι του Euro .
 • USD Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών
 • JPY  Γιέν Ιαπωνίας
 • RUB Ρούβλι Ρωσίας 
 • CAD Δολάριο Καναδά
 • CNY Γιουάν Κινας
 • HKD Δολάριο Χονκ Κόνγκ
 • INR  Ρουπία Ινδίας 
 • KRW Γουόν Ν. Κορέας
 • MYR Ρινγκιτ Μαλαισίας 
 • PHP Πέσο Φιλιππίνων
 • SGD Δολάριο Σινγκαπούρης
 •  Μπάτ Ταυλάνδης 
Οι ανωτέρω τιμές αντικατάστασης βεβαιώθηκαν την 11.03.2015 από τις βεβαιωθείσες τιμές της Ε.Κ.Τ
Απο εδώ μπορείτε να δείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε την ισχύουσα Ισοτιμία .
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

Στο 41% η παραβατικότητα στα τελωνεία αποκάλυψε η ΥΕΔΔΕ


Πραγματοποιήθηκαν 307 προληπτικοί έλεγχοι από την Υπηρεσία Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) στα πλαίσια των ελέγχων της ΓΓΔΕ για τον μήνα Φεβρουαρίου 2015 και εντοπίστηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 41%.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 125 επιχειρήσεις και συνολικά 484 φορολογικές παραβάσεις. Στους ελέγχους από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνίων & ΕΦΚ, κατασχέθηκαν
 • 30.334.000 τεμάχια τσιγάρων,
 • 200 χιλιόγραμμα ναρκωτικής ουσίας KHAT, 
 • 1.060 λίτρα αλκοολούχων ποτών και 
 • 36.285 τεμάχια παραποιημένων εμπορευμάτων.

Ακόμη εισπράχθηκαν πρόστιμα από το Β' Τελωνείο Θεσσαλονίκης
 • 3.526.110 ευρώ και έγινε καταλογισμός προστίμων από το 
 • Τελωνείο Λαυρίου1.056.945 ευρώ για υποθέσεις λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων. 
 Τέλος, διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων συνολικού ποσού 700.000 ευρώ
Πηγή:Greek Money
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Οι υπερτιμολογήσεις στον ΟΛΠ Προκάλεσαν ζημιά 7 εκατομμυρίων

Μεγάλες υπερτιμολογήσεις για έργα που έγιναν στην προβλήτα του Λιμένα Πειραιά αποκαλύπτουν με τρία πορίσματά τους, οι ελεγκτές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και που προκάλεσαν ζημιά ύψους 7 εκατ. ευρώ στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά.
Τα τρία πορίσματα έχουν ήδη αποσταλεί στην εισαγγελία, στον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα και στον υπουργό Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Παναγιώτη Νικολούδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρεις υπεργολαβίες που αφορούν τεχνικά έργα κυρίως στην προβλήτα του Λιμένα Πειραιά και τα οποία υπερκοστολογήθηκαν ακόμη και με εικονικά παραστατικά, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο Οργανισμός, ενώ σύντομα θα κληθούν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.
Πηγές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αρκέστηκαν να σχολιάσουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι αρμόδιοι υπουργοί, που έλαβαν τα πορίσματα θα δώσουν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία και πως η έρευνα στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά συνεχίζεται.
Τέλος, στα τρία πορίσματα επιρρίπτονται ευθύνες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού το οποίο δεν φρόντισε να ελέγξει το κόστος των έργων.
Πηγή: TheSeaNation
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709