Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2006

Δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Στην άμεση λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων η καθιέρωση ταμειακών μηχανών στα πρατήρια καυσίμων, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου καυσίμων και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ο υφυπουργός Οικονομικών Αν. Μπέζας μιλώντας στην «Κ» τόνισε ότι θα ληφθουν συγκεκριμένα και αυστηρά μέτρα και σημείωσε παράλληλα ότι οι ενέργειες θα κλιμακωθουν σε δύο φάσεις. Οπως είπε, εντός του έτους θα τεθεί σε ισχύ η πρώτη δέσμη μέτρων, ενώ στα χέρια του έχει το προσχέδιο της επιτροπής που παρουσιάζει σήμερα η «Κ» για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.
Μεταξύ των μέτρων που προτείνει η επιτροπή είναι και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των καυσίμων και ήδη έχουν κληθεί τέσσερις εταιρείες για να παρουσιάσουν τα συστηματα και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Με την ηλεκτρονική παρακολούθηση των καυσίμων οι υπηρεσίες του υπουργείου θα είναι σε θεση να παρακολουθούν ηλεκτρονικά τη διακίνηση του πετρελαίου. Mε την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών συσκευών (δακτυλίων) σε όλα τα μέσα μεταφοράς καυσίμων από το διυλιστήριο μέχρι το ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων το υπουργείο εκτιμά ότι θα μπορέσει να περιορίσει έως και 50% τουλάχιστον το λαθρεμπόριο.
Στο πόρισμα που παρέδωσε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, η επιτροπή συστήνει τη λήψη μέτρων προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικός και συστηματικός έλεγχος τόσο επί των αποθηκευμένων όσο και επί των διακινούμενων καυσίμων. Οπως προκύπτει από πόρισμα, η νομοθεσία έχει πολλά παράθυρα βοηθώντας το έργο των επιτήδειων, ενώ συστήνει στους πολιτικούς ιθύνοντες την επανεξέταση των ποινών για κάθε αδίκημα σχετικό με το λαθρεμπόριο καυσίμων.
Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή του υπουργείου Οικονομικων ζητούν εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνο της κίνησης. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν στελέχη του υπουργείου, το μέτρο είναι δύσκολο στην εφαρμογή και απαιτεί υψηλό διοικητικό κόστος, γραφειοκρατία και ενδεχομένως να εμφανιστούν καταστρατηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το θέμα θα εξεταστεί από νέα επιτροπή που θα συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών αξιοποιώντας τα στοιχεία του υπουργείου που αφορούν την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης.
Προτάσεις
- Ενεργοποίηση της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την υποχρεωτική τήρηση φορολογικών μηχανισμών για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από τα πρατήρια.
- Την επανεξέταση της διαδιακασίας εφοδιασμού πλοίων με ναυτιλιακά καύσιμα. Η ισχύουσα απόφαση παρουσιάζει προβλήματα στην πράξη, ενώ με αυτήν καταργήθηκε το δελτίο παραγγελίας που προβλεπόταν από την προηγούμενη απόφαση, που είναι απαραίτητο στοιχείο για τον εφοδιασμό.
- Συγκρότηση και λειτουργία ομάδων ελέγχου από έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους, που θα διενεργούν συστηματικούς ελέγχους καθ’ όλο το 24ωρο επί των διακινούμενων καυσίμων. Η βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν τέτοιοι συστηματικοί έλεγχοι θα οδηγήσει σε μείωση των κρουσμάτων νοθείας και λαθρεμπορίας, αφού σήμερα κυριαρχεί το αίσθημα έλλειψης οργάνωσης και ελέγχου.
- Χρησιμοποίηση από τις ομάδες ελέγχου ειδικών χημικών αντιδραστήρων για την επιτόπια ανίχνευση των καυσίμων.
- Καθιέρωση συγκεκριμένων ποινών για παραβάσεις που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμέων επιτηδευματιών κ.λπ.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις για τις οποίες θα πρέπει να θεσπιστούν ποινές:
1. Μη τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων.
2. Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων.
3. Ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία.
4. Παράλειψη έκδοσης παραστατικών.
5. Μη αναγραφή ή ανακριβής αναγραφή στα σχετικά παραστατικά της επωνυμίας και του ΑΦΜ του αποστολέα και του παραλήπτη του είδους του προϊόντος, της ποσότητας κ.λπ.
6. Εκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
7. Παρεμπόδιση του φορολογικού ελέγχου.
8.Υπαρξη πελονασμάτων για τα οποία δεν υπάρχουν νομιμοποιητικά έγγραφα.
9. Μη διευκόλυνση της διενέργειας φυσικής απογραφής των φορολογικών αποθηκών.
- Καθορισμός χρόνου διατήρησης των βιβλίων που τηρούνται από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές. Σήμερα δεν υπάρχει σχετική διάταξη που να αντιμετωπίζει το θέμα αυτό κατά τα ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
- Εξίσωση των συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης στις βενζίνες
- Αγορά και διάθεση στην τελωνειακή υπηρεσία (π.χ. Ζ΄ Τελωνείο Πειραιά) δύο μικρών ταχύπλοων σκαφών για την πραγματοποίηση ουσιαστικών και συστηματικών ελέγχων κυρίως στον τομέα των εφοδιαστικών - μεταφορικών. Συγκεκριμένα, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του παραπάνω τελωνείου υπάγεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση 50 μικρων δεξαμενόπλοιων, τα οποία χρησιμοποιούνται έπειτα από έγκριση του τελωνείου για τον εφοδιασμό με αφορολόγητα καύσιμα των πλοίων. Λόγω έλλειψης των απαραίτητων υλικοτεχνικών μέσων, καθίσταται αδύνατη η διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων, δεδομένου ότι πολλές φορές ελλιμενίζονται σκόπιμα σε τέτοια σημεία (στο τέλος σειράς μεγάλου αριθμού παροπλισμένων πλοίων κ.λπ.), ώστε η πρόσβαση των ελεγκτικών οργάνων από την ξηρά να είναι όχι μόνο επικίνδυνη, αλλά δυσχερής και πολλές φορές αδύνατη.
- Καθορισμός μόνιμου χώρου ελλιμενισμού των εφοδιαστικών, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός και ο έλεγχος αυτών.
- Δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων και πλοίων, ώστε να ελέγχονται απόλυτα οι εφοδιασμοί των πλοίων. Αρχικά να δημιουργηθούν στον Πειραιά και στη συνέχεια και σε άλλα μέρη (Ελευσίνα, Λαύριο).
- Να μελετηθεί η αναγκαιότητα ορισμένων απαλλαγών που ισχύουν σήμερα στα ενεργειακά προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος επιστροφής μεγάλων ποσών με την προσκόμιση πλαστών και εικονικών παραστατικών στοιχείων, όπως έχει διαπιστωθεί ότι γίνεται με τις επιστροφές ΦΠΑ.
- Καθιέρωση προϋποθέσεων - διαδικασίας παραλαβής αγροτικού πετρελαίου από δικαιούχα πρόσωπα (π.χ. κατοχή γεωργικών μηχανημάτων, δημιουργία μητρώου δικαιούχων).
- Επανεξέταση της διαδικασίας παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης από δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες παρατηρούνται ελλειμματικές παραδόσεις, και εξέταση χρησιμοποίησης από αυτές φυσικού αεριου.
- Απαγόρευση στα πρατήρια των μεγάλων πόλεων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) να πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης ή αγροτικό με αντλία εγκατεστημένη στον χώρο του πρατηρίου.
- Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των φορολογικών αποθηκών, προκειμένου η παρακολούθηση της διακίνησης των προϊόντων να ελέγχεται με ηλεκτρονικό τρόπο (παραλαβές, εισαγωγές, εξαγωγές, εφοδιασμοί, αποθέματα) με βάση τα σχετικά φορολογικά και τελωνειακά παραστατικά.
- Οι συναρμόδιες τελωνειακές και λιμενικές υπηρεσίες που παρακολουθούν της αφίξεις - αναχωρήσεις των πλοίων και τα τελωνεία που έχουν αρμοδιότητα καυσίμων (Ζ΄ Πειραιά και ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης) θα πρέπει να μηχανογραφηθούν ώστε με την on line πρόσβαση στα δεδομένα κατάπλου-απόπλου των πλοίων να αποφεύγονται οι εικονικοί εφοδιασμοί.
- Αντκατάσταση των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τελωνειακές αρχές με νέου τύπου πλαστικές ή μεταλλικές, που να είναι περισσότερο ασφαλείς και να μην παραβιάζονται εύκολα.
- Τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής σφράγισης των διαμερισμών των βυτιοφόρων οχημάτων.
- Απογραφή νομιμότητας όλων των κυκλοφορούντων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων.
- Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ναυτιλιακών ή αεροπορικών καυσίμων να φέρουν εδικά σήματα, για να είναι έυκολος ο εντοπισμός και ο έλεγχός τους από τα αρμόδια οργανα.
- Απογραφή και ογκομέτρηση όλων των δεξαμενών των πρατηρίων και πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.
Τρόποι λαθρεμπορίας
Η παράνομη διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων οφείλεται κυρίως:
— Στη χρησιμοποίηση του πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση οχημάτων, είτε αυτούσιο είτε έπειτα από πρόσμιξη με πετρέλαιο κίνησης ή για άλλες χρήσεις (μαγειρεία, αρτοποιεία).
— Στην παροχέτευση πετρελαίου θέρμανσης από το βυτιοφόρο στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με παράνομη σύνδεση.
— Στην αδυναμία εξακρίβωσης πολλαπλής παραγγελίας εφοδιασμού πλοίων.
— Στη μη παράδοση της παραγγελμένης ποσότητας καυσίμου, λόγω εικονικής εμφάνισης του εφοδιαζόμενου πλοίου.
— Στην παράδοση από τα μεταφορικά μέσα (βυτιοφόρα-σλέπια) μικρότερης ποσότητας από την εμφανιζόμενη ως παραληφθείσα από το εφοδιαζόμενο πλοίο και τη διάθεση της υπόλοιπης ποσότητας παράνομα στην εσωτερική κατανάλωση.
— Στις εικονικές εξαγωγές με διάθεση του καυσίμου στην εσωτερική κατανάλωση και αντικατάστασή του με νερό ή με τη νόθευσή του με αντίστοιχη ποσότητα άλλων παραγώγων πετρελαίου (τολουόλη, βενζόλιο, white spirit).
— Στην παράνομη επανεισαγωγή καυσίμου στη χώρα.
— Στη χρησιμοποίηση τολουόλης, βενζολίου, ως διαλυτικού χρωμάτων ή για ανάμειξη με βενζίνες και όχι για παραγωγή προϊόντων από βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
— Στη νοθεία των βενζινών super και super plus με την προσθήκη σε αυτές απλής βενζίνης ή άλλων παραγώγων πετρελαίου (white spirit), με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να κερδίσουν τη σημαντική διαφορά τιμής μεταξύ των συγκεκριμένων προϊόντων.
Πηγή:Καθημερινή

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006

Σε ένα χρόνο σε ΟΛΠ και ΟΛΘ

Μόνο που ενώ κατά τη βυζαντινή παράδοση δύο καλόγεροι, που έκαναν το ίδιο μακρινό οδοιπορικό, έφεραν από την Κίνα, κρυμμένο στα μπαστούνια τους, το σήρο για την εκτροφή του μεταξοσκώληκα, ο Ελληνας υπουργός (και ο υφυπουργός Χρ. Φώλιας) και η πολυπληθής επιχειρηματική αποστολή που τον συνόδευε, μετέφεραν στη χώρα αυτή φακέλους και σχέδια για ελληνικό λάδι, τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά οικολογικής προέλευσης, τουριστικά πακέτα, μάρμαρα, μέχρι και προσφορές, με το αζημίωτο φυσικά, λιμανιών.Σε περίπου ένα χρόνο ελπίζουμε να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και να έχει καταλήξει και ο διαγωνισμός για τη λειτουργία δύο μεγάλων διαμετακομιστικών κέντρων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, έλεγε ο Γ. Αλογοσκούφης μετά τη συνάντηση που είχε χθες στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της μεγάλης ναυτιλιακής κινεζικής εταιρείας «Cosco» κ. Μπέι, που δείχνει έντονο ενδιαφέρον για μια τέτοια επένδυση.Μετά δε τις συναντήσεις του με στελέχη της κυβέρνησης της Κίνας, δήλωσε ότι τους προσεχείς μήνες θα λειτουργήσει αεροπορική γραμμή που θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με το Πεκίνο.Κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου βρίσκεται από τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομίας συναντήθηκε με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας Τζόου Χσιατσουάν (η ομοιότητα των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών του με αυτά του Ν. Γκαργκάνα δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Ελληνες δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν τη θεώρησαν τυχαία), τον υπουργό Οικονομικών Τζιν Ρέντσινγκ και τον υπουργό Εμπορίου Μπο Χσιλάι. Σήμερα προβλέπεται συνάντησή του με τον δήμαρχο του Πεκίνου Βαν Τσισάν και ακολούθως θα αναχωρήσει για τη Σανγκάη.Το πρώτο και κύριο επιχείρημα που πρόβαλε κατά τις συναντήσεις του στην Κίνα ο κ. Αλογοσκούφης ήταν ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης επί 25 χρόνια, με οικονομική και νομισματική σταθερότητα, η Ελλάδα «αποδίδει τεράστια σημασία στη στρατηγική συμμαχία που έχει συνάψει με την Κίνα» και «μπορεί να είναι η πύλη εισόδου πολλών κινεζικών επιχειρήσεων και πολλών κινεζικών δραστηριοτήτων». Αυτό επισήμανε και στον υπουργό Οικονομικών της Κίνας, ο οποίος από την πλευρά του έκανε λόγο για επιτυχείς συμφωνίες στον τουριστικό και τον ναυτιλιακό τομέα.
Ερωτας με την ελληνική ναυτιλία
Ως μια «παγκόσμια υπερδύναμη στη ναυτιλία» αντιμετωπίζει την Ελλάδα ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου, ο οποίος μετά τη συνάντησή του με τον Ελληνα υπουργό δήλωσε ότι: «Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 3.000 φορτηγά πλοία με χωρητικότητα πάνω από 1,18 εκατ. τόνους. Σε αυτόν τον τομέα η Κίνα και η Ελλάδα έχουν μια πολύ μεγάλη συμπληρωματικότητα.Δηλαδή, η Κίνα είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες στις θαλάσσιες μεταφορές σε όλους τους ωκεανούς.Σε όλα τα πλοία θα βρείτε πολλά κινεζικά εμπορεύματα. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, πάνω από το 50% των εμπορευμάτων μεταφέρονται με ελληνικά πλοία, ενώ πάνω από το 60% του πετρελαίου που αγοράζουμε από το εξωτερικό μεταφέρεται, επίσης, με ελληνικά πλοία».Και υπενθύμισε ότι πριν από λίγο καιρό ένας μεγάλος Ελληνας εφοπλιστής άρχισε να ναυπηγεί τέσσερα πλοία, χωρητικότητας 8.500 τόνων στα κινεζικά ναυπηγεία. Καθώς και ότι μεγάλες κινεζικές επιχειρήσεις εισάγουν ελαιόλαδο και μάρμαρα από την Ελλάδα.Από την πλευρά του, ο κ. Αλογοσκούφης ανέφερε ότι διερευνήθηκαν τρόποι ενίσχυσης και ακόμη μεγαλύτερης ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών αλλά και το εμπορικό ισοζύγιο να γίνει περισσότερο ισορροπημένο, να αυξηθούν δηλαδή περισσότερο οι ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα.Σε ομιλία του σε επιχειρηματικό συνέδριο χθες το βράδυ στο Πεκίνο ανέφερε τα εξής:*Πέρυσι επισκέφθηκαν την Ευρώπη 22 εκατ. Κινέζοι πολίτες. Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει έναν προορισμό πρώτης επιλογής.*Περισσότερα από 100 νέα πλοία έχουν παραγγελθεί από Ελληνες εφοπλιστές σε κινεζικά ναυπηγεία.*Η κινεζική αγορά προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στις ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικά σε όσες παράγουν προϊόντα που έχουν σχέση με τη μεσογειακή διατροφή, όπως το μοναδικό ελληνικό ελαιόλαδο.Και κάλεσε τους Ελληνες επιχειρηματίες που τον συνόδευαν «να κοιτάξουν και προς τα έξω για να μπορέσουν να επεκταθούν».Την επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα, αποτελούν 58 Ελληνες επιχειρηματίες, πραγματοποιούν ο ΟΠΕ (Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών) και το εμπορικό τμήμα της ελληνικής πρεσβείας στην Κίνα.
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2006

Ηλεκτρονικά τελωνεία για πάταξη λαθρεμπορίου στην Ε.Ε.

Ενιαίο δόγμα κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που θα καλύπτει ηλεκτρονικά όλες τις τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών, προτίθεται να εφαρμόσει η Ε.Ε. μετά τις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο συνεπεία του ανοίγματος των συνόρων. Στις προθέσεις της Ε.Ε. είναι η on line ανταλλαγή στοιχείων για όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές που διενεργούνται εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, ενώ θα καταγραφούν όλες οι επιχειρήσεις που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Μάλιστα σε υποθέσεις που υπάρχουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο οι έλεγχοι θα είναι εξονυχιστικοί και θα γίνονται τόσο κατά την έξοδο των προϊόντων από τη χώρα αλλά και όταν θα φθάνουν τα εμπορεύματα στη χώρα προορισμού.
Τα τεράστια ποσά που χάνουν σε ετήσια βάση οι χώρες της Ευρώπης ανέρχονται σε δισ. ευρώ και γι’ αυτό το λόγο αποφασίσθηκε πρόσφατα στην Αυστρία η δημιουργία του ηλεκτρονικού τελωνείου προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες εσόδων των κρατών που ανέρχονται σε δεκάδες δισ. ευρώ ετήσια βάση.
- Κοινή βάση ηλεκτρονικής πρόσβασης για τυποποιημένες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών ηλεκτρονικών εγγράφων)
- Ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα που θα επιτρέπει την καταχώρηση τυποποιημένων πληροφοριών και εγγράφων σε μία κοινή βάση ηλεκτρονικής πρόσβασης προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές κανονιστικές προϋποθέσεις για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση.
- Ολες οι τελωνειακές υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση σε εισαγωγές-εξαγωγές που πραγματοποιούνται εντός των συνόρων.
Παράλληλα, το ηλεκτρονικό σύστημα θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να καταχωρούν πληροφορίες και να λαμβάνουν σχετικές απαντήσεις μέσω ενός ενιαίου ηλεκτρονικού μηνύματος. Είσης το σύστημα θα επιτρέπει την on line ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο των εμπορευμάτων, όπως οι φυτοϋγειονομικές αρχές ή η αστυνομία κλπ.
Το πιλοτικό πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει μία γενική δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων να υλοποιήσουν ηλεκτρονικό σύστημα για το διεθνές εμπόριο σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
Το οργανωτικό πλαίσιο θα προβλέπει:
α) την επαρκή και τακτική ανταλλαγή πληροφορικών και ενδοεπικοινωνία των εμπλεκομένων (ομάδα για το ηλεκτρονικό τελωνείο, συντονιστικές συναντήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)
β) Την ενιαία και συμπληρωματική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ) Τη βάση για μία ενιαία κυβερνητική προσέγγιση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα μέτρα του διεθνούς εμπορίου.
Στελέχη του υπουργείου οικονομικών αναφέρουν ότι η φοροδιαφυγή στο ενδοκοινοτικό εμπόριο έχει απασχολήσει όλες της χώρες της Eυρωπαϊκής Ενωσης. Aπό σχετικές μελέτες της E.E. προέκυψε ότι οι περισσότερες απάτες στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ως προς το ΦΠA διενεργούνται μέσω των εξής μηχανισμών:
α) Ψευδείς ενδοκοινοτικές παραδόσεις εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος της E.E., χωρίς να χρεωθεί ο ΦΠA στο τιμολόγιο (όπως άλλωστε προβλέπεται), ενώ στην πραγματικότητα τα εμπορεύματα ήδη έχουν πωληθεί στην εσωτερική αγορά και ο ΦΠA δεν έχει αποδοθεί είτε έχουν ληφθεί εικονικά τιμολόγια αγορών από την αγορά και στη συνέχεια ζητείται η επιστροφή αυτών.
β) Eνδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών από άλλο κράτος μέλος, οι οποίες είτε δεν καταχωρούνται στα βιβλία και δηλώνονται στις οικείες δηλώσεις, είτε δηλώνονται με διαφορετική αξία.
γ) Παρόμοια με τη φοροδιαφυγή στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι η απάτη που αφορά ψευδείς εξαγωγές προς τρίτες χώρες, όπου χρησιμοποιούνται παραποιημένα έγγραφα.

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2006

Προσοδοφόρα και θωρακισμένα τελωνεία με 15,3 εκατ

Εννέα προτάσεις συνολικού ποσού 15,3 εκατ. ευρώ έχει υποβάλει το υπουργείο Οικονομικών για τη θωράκιση των τελωνείων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου είναι η δημιουργία νέας τελωνειακής υπηρεσίας, προσαρμοσμένης στο νέο οικονομικό και αναπτυξιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα συνοριακά τελωνεία, που αποτελούν πύλες εισόδου της χώρας ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση αγαθών, εμπορευμάτων και να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, μέσα από την πάταξη του λαθρεμπορίου.
Νέος οργανισμός
Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στη σύνταξη του νέου Περιφερειακού Οργανισμού των Τελωνείων, επεκτείνοντας στα 22 μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας τα τμήματα πληροφοριών, «παραποιημένων» και δίωξης λαθρεμπορίου, ενώ συστήθηκαν 23 ειδικά τμήματα «εκ των υστέρων ελέγχων» στα μεγάλα τελωνεία, όπου εκτελωνίζεται το 90% των εμπορευμάτων της χώρας.
Πλέον οι έλεγχοι θα «αποφασίζονται» από τα ηλεκτρονικά συστήματα, οι ενδείξεις των οποίων θα καταδεικνύουν τις ύποπτες εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων. Επιπλέον, συστήθηκε επιτροπή η οποία έχει ήδη τελειώσει τις εργασίες της για την αναμόρφωση του τελωνειακού κώδικα, ενώ υπεγράφη το σχέδιο Π.Δ. για το νέο καθηκοντολόγιο των τελωνειακών υπαλλήλων και για πρώτη φορά τέθηκαν ετήσιοι στόχοι στα πενήντα μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας όσον αφορά τις εισπράξεις και τους διενεργούμενους ελέγχους των τελωνείων μέχρι το τέλος του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2005 υπεγράφη στην Κέρκυρα πρωτόκολλο διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών κατά μήκος του Πανευρωπαϊκού Αξονα Χ. (Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, Γιουγκοσλαβία, FYROM, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ελλάδα). Εχει ήδη συσταθεί εκτελεστική γραμματεία για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και όταν οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο εφαρμοστούν, θα δοθεί νέα ώθηση στη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων μέσω των τελωνείων που βρίσκονται κατά μήκος του Πανευρωπαϊκού Αξονα Χ.