Σάββατο 29 Μαρτίου 2008

Το παρασκήνιο της φαινομενικής νηνεμίας

Σε δύσκολα μονοπάτια κινείται πλέον η υπόθεση των λιμανιών. Μπορεί να έγινε νόμος του κράτους η μεταρρύθμιση της λιμενικής πολιτικής, μπορεί να δόθηκε παράταση στο διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση σε ιδιώτες των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη, όμως η μετοχή των δύο λιμανιών έχει επιστρέψει σε επίπεδο που ήταν προ της προκήρυξη . Τα λιμάνια μας θεωρούνται φθηνά αν και αποτελούν σπουδαίας στρατηγικής και οικονομικής σημασίας πύλες της Μεσογείου και των Βαλκανίων.
Πληροφορίες θέλουν στελέχη των πολυεθνικών να προβληματίζονται για την επόμενη ημέρα στο θέμα της παραχώρησης, αφού η κυβέρνηση δείχνει να μην μπορεί να τα βρεί με τους εργαζόμενους, οι οποίο έχουν μετατρέψει την υπόθεση σε συνδικαλιστικό… Κούγκι, δείχνοντας έτοιμοι να τιναχθούν στον αέρα, μαζί με όποιον πλησιάσει για να τους εκπορθήσει. Οι πολυεθνικές προβληματίζονται μήπως η επιλογή τους, γυρίσει μπούμερναγκ και πέσουν σε αδιέξοδο και τα σημειώματα με τους εδώ εκπροσώπους τους πάνε και έρχονται καθημερινά, σε ρυθμούς καρδιογραφήματος. Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι όλα θα προχωρήσουν κανονικά. Η υπόθεση εργασίας που αφορά το ενδεχόμενο πώλησης πακέτου μετοχών σε ιδιώτη ο οποίος θα αναλάβει και το management, φαίνεται ότι ξενίζει κάποιους μέσα στην κυβέρνηση οι οποίο επισημαίνουν σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ότι πρόκειται για μία χρηματιστηριακή σκέψη -λύση που δεν τους βρίσκει σύμφωνους , αφού στόχος είναι η ανάπτυξη των λιμανιών και "όχι το ξεπούλημά τους μία και έξω" .
Πηγή:Axiaplus

Επεκτείνεται το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τους εξαγωγείς

Φορολογική «ανάσα» στις εξαγωγικές επιχειρήσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο προχωρεί στην επέκταση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Το υπουργείο προχώρησε στη νέα ρύθμιση, ικανοποιώντας τα αιτήματα των εξαγωγέων, αφού έλαβε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που εξαντλούν το όριο απαλλαγής πριν από την παρέλευση δωδεκαμήνου έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν με νέα αίτηση και να τους χορηγηθεί νέο όριο απαλλαγής.
Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:
1. Στις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ, και εξαντλούν το όριο που τους έχει χορηγηθεί για το δωδεκάμηνο, παρέχεται η δυνατότητα λήψης νέου συμπληρωματικού ορίου απαλλαγής.
2. Το όριο απαλλαγής θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ύψους των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της αίτησης δωδεκαμήνου και του ορίου απαλλαγής, που έχει χορηγηθεί με βάση την προηγούμενη αίτηση.
3. Το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκύπτει από τα επιμέρους σύνολα των αντιστοίχων τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων και προκειμένου για εξαγωγές αποδεικνύονται από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής.
4. Εκτός από τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ισχύει (τιμολόγιο πώλησης, αντίγραφο παραστατικού τράπεζας) για τη λήψη του νέου συμπληρωματικού ορίου οι επιχειρήσεις πρέπει: Να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ έντυπη αίτηση για τη θεώρηση του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ μετά την παρέλευση τουλάχιστον εξαμήνου από την προηγούμενη αίτηση. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση, από την οποία θα προκύπτει, κατά χώρα, ο αριθμός και η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγουμένου δωδεκαμήνου.
Να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση για θεώρηση το «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ». Η θεώρηση αυτού ενεργείται από το τμήμα του ΚΒΣ με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της αρμόδιας εφορίας. Το ειδικό διπλότυπο δελτίο φέρει ενιαία αρίθμηση ή ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση ανά σειρά για ολόκληρο το δωδεκάμηνο που ισχύει ή μέχρι τη χορήγηση του επόμενου ορίου απαλλαγής στην περίπτωση εξάντλησης του ήδη χορηγηθέντος. Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και υποχρεωτικά προσκομίζονται για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.
5. Με τις νέες ρυθμίσεις καταργείται το δικαίωμα επιλογής των υποκειμένων στον φόρο, δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, για τη χρησιμοποίηση του ορίου απαλλαγής, και αντιστρόφως.
6. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών.
7. Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που έτυχαν απαλλαγής του ΦΠΑ η επιχείρηση εκτός των άλλων υποχρεούνται να προσκομίζει το ακριβές αντίγραφο του αποδεικτικού είσπραξης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥ», που του χορηγήθηκε από το τελωνείο εισαγωγής, προκειμένου ο έφορος να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής.
8. Οι ετήσιες καταστάσεις φυλάσσονται στον φάκελο του κάθε υπόχρεου στην αρμόδια ΔΟΥ για να εξυπηρετήσουν τις διασταυρώσεις και επαληθεύσεις κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.
9. Οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η οποία υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ την ειδική συγκεντρωτική ετήσια κατάσταση μέχρι την 10η Μαϊου εκάστου έτους, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
10.Τα θεωρημένα στελέχη του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως του χορηγηθέντος ορίου.
Παράδειγμα : Επιχείρηση «ΑΛΦΑ» πραγματοποιεί από 01.01.2007 έως 31.12.2007 τις ακόλουθες ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή εξαγωγές
10/02/2007 40.000 €
10/04/2007 40.000 €
10/06/2007 50.000 €
10/08/2007 50.000 €
10/10/2007 50.000 €
10/12/2007 50.000 €
Σύνολο 280.000 ευρώ
Στην εν λόγω επιχείρηση στις 05/01/2008 χορηγείται πλαφόν απαλλαγής αξίας 280.000 ευρώ για αγορά ή εισαγωγή πρώτων υλών, υπηρεσιών ή προϊόντων προς εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2008, πραγματοποιεί τις ακόλουθες εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις:
15/02/2008 100.000
15/04/2008100.000
15/06/2008100.000
Σύνολο 300.000 ευρώ
Θεωρούμε ότι η ανωτέρω επιχείρηση εξάντλησε το όριο αγοράς με απαλλαγή Φ.Π.Α. και, παράλληλα, έχει αυξημένες πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση και σε Τρίτη Χώρα. Με τη νέα απόφαση (Πολ. 1061/2008) μπορεί να ζητήσει από τη Δ.Ο.Υ. τον Ιούλιο 2008 νέο πλαφόν απαλλαγής το οποίο υπολογίζεται ως εξής:
Εξαγωγές / Ενδοκοινοτικές παραδόσεις προηγούμενων 12 μηνών (01/07/2007 έως 30/06/2008) 450.000 ευρώ (*)
Μείον: Πλαφόν που χρησιμοποιήθηκε 280.000 ευρώ 170.000 ευρώ
(*) 50.000+50.000+50.000 (από 10.8.2007 έως 10.12.2007) + 300.000 (από 15.2.2008 έως 15.6.2008)= 450.000 ευρώ.
Το νέο πλαφόν (δηλ. 170.000 ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί από 01/07/2008 και εφεξής μέχρι τουλάχιστον την παρέλευση εξαμήνου (έως 31.12.2008).
Σημείωση: Με την παλαιά απόφαση του υπουργού Οικονομικών (Πολ. 1262/1993) δε θα μπορούσε η επιχείρηση να πάρει νέο πλαφόν τον Ιούλιο του 2008, αλλά θα έπρεπε να περιμένει τη λήξη του έτους 2008, ώστε να πάρει το νέο πλαφόν τον Ιανουάριο του 2009. Στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2008 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008, θα έπρεπε να καταβάλλει Φ.Π.Α. στους προμηθευτές της.
Πηγή:Ημερησία

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008

Εξώδικο και στον ΟΛΠ από 43 εξαγωγείς

Μετά τον Οργανισμό Λιμένος Θεσαλονίκης, εξώδικο και στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά απέστειλαν εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδας. Το εξώδικο φέρει την υπογραφή 43 επιχειρήσεων μελών του ΣΕΒΕ. Μέσω αυτού, οι θιγόμενες επιχειρήσεις καλούν τη διοίκηση του ΟΛΠ «να λάβει άμεσα κάθε πρόσφορο μέτρο που της παρέχεται, ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του λιμένα καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, αδιαλείπτως και ακωλύτως, καθιστώντας την απόλυτα υπαίτια για τις ζημίες, οικονομικές και μη, που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα και συνεχίζουν να υφίστανται». Ο ΣΕΒΕ απευθύνει ύστατη έκκληση στο υπουργείο και τις διοικήσεις ΟΛΠ και ΟΛΘ, ζητώντας «άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών δυσλειτουργιών» και των «ολέθριων οικονομικών συνεπειών». Στο μεταξύ, περίπου 100 επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενες στην πρωτοβουλία της διοίκησης, απάντησαν εγγράφως για τις ζημίες που υπέστησαν. Οπως επισήμανε χθες ο πρόεδρός του, Σωτ. Μαγόπουλος, εντός των επόμενων 10 ημερών το ΒΕΘ θα στραφεί κατά παντός υπευθύνου, είτε με μηνύσεις είτε με εξώδικα.
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Δ.Σ. ΟΛΠ: Διάσταση μέσα - αισιοδοξία προς τα έξω

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και μετά τον Απρίλιο φέρονται οι 2.000 υπάλληλοι και λιμενεργάτες των ΟΛΠ και ΟΛΘ.
Οι εργαζόμενοι δηλώνουν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΜΥΛΕ Γ. Γεωργακόπουλο, αποφασισμένοι να μην παραδώσουν τόσο εύκολα τα εθνικά μας λιμάνια σε ξένους, και μάλιστα «αντί πινακίου φακής». Εν τω μεταξύ και το τουρκικό πλοίο μεταφοράς containers που επιχειρήθηκε να εκφορτώσει στον Σκαραμαγκά, αναγκάστηκε με παρέμβαση των εργαζομένων να αποπλεύσει για άλλα λιμάνια -πιθανότατα του Αστακού ή του Λαυρίου, ενώ το θέμα των κινητοποιήσεων απασχόλησε χθες το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τα περισσότερα μέλη συμφώνησαν στην ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση του σταθμού Ν. Ικονίου χωρίς να λείψουν αντιπαραθέσεις ως προς τη δημιουργηθείσα κατάσταση από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Νίκος Αναστασόπουλος, ο οποίος έχει απορρίψει κάθε απεργοσπαστική «κομματική» πρόταση, είπε ότι «ο διαγωνισμός εξελίσσεται κανονικά και θα τηρηθούν οι χρόνοι πλην απροόπτου. Δηλαδή, σε περίπτωση που υπάρξουν ενστάσεις από τους «μνηστήρες» για τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους όμως χαρακτήρισε «κρυστάλλινους». Μέχρι τώρα τους φακέλους της διακήρυξης έχουν παραλάβει οι εταιρείες Cosco, Maersk, Hutchison, Dubai, Port Singapore, European Containers εκ μέρους της MCS και η ισπανική Dragalos.
Μέχρι 15 Ιουλίου ο πλειοδότης
Ο κ. Αναστασόπουλος διευκρίνισε ότι στις 3 Μαΐου θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές, μέχρι 15 Ιουλίου θα αναδειχθεί και ο πλειοδότης, ενώ θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση που, όταν οριστικοποιηθεί, θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια στη Βουλή προς ψήφιση. Για τις ζημιές που έχει υποστεί ο ΟΛΠ από την υπολειτουργία του σταθμού Ν. Ικονίου, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν επακριβώς, γιατί δεν έχει «κλείσει» το τρίμηνο, αλλά σε εβδομαδιαία βάση κυμαίνονται από 1.500.000 έως 1.800.000 ευρώ, δηλαδή από τις αρχές του 2008 φτάνουν τα 22.000.000 ευρώ. Ο κ. Αναστασόπουλος εκτιμά ότι «η διαδικασία παραχώρησης θα διαρκέσει 4 έως 7 μήνες», δηλαδή η νέα ιδιοκτησία θα εγκατασταθεί στις αρχές του 2009 και όχι το πρώτο εξάμηνο του 2008, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Ναυτιλίας Γ. Βουλγαράκης.
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Διπλό έμφραγμα στην αγορά

Κραυγή αγωνίας από τους παραγωγικούς φορείς για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά, από τις κινητοποιήσεις στα λιμάνια και στην ΤτΕ
Ζημιές άνω των 18 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι έχουν καταγράψει οι εισηγμένες εταιρείες του ΟΛΠ και του ΟΛΘ στις 11 εβδομάδες της παράλυσης που έχει επιφέρει στο λιμενικό τους σύστημα η αντίδραση των εργαζομένων προς την παραχώρηση των εμπορευματικών τους σταθμών σε ιδιώτες. Η διοίκηση του ΟΛΠ εκτιμά ότι οι ζημίες του Οργανισμού ανέρχονται σε 1,5 - 1,8 εκατ. ευρώ κάθε εβδομάδα. Σημαντικότερες είναι οι απώλειες για την οικονομία και τον επιχειρηματικό κόσμο. Το κόστος των μεταφερόμενων προϊόντων έχει επιβαρυνθεί με επίναυλο που φθάνει και τα 300 ευρώ ανά κοντέινερ, ενώ από τις 4 Απριλίου οι μεταφορείς και κάτοχοι φορτηγών επιβάλλουν επικόμιστρο 200 ευρώ ανά κοντέινερ. Επίσης υπολογίζεται ότι η ναυτιλιακή οικονομία του Πειραιά απώλεσε όλο αυτό το διάστημα περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ, ενώ στην Βόρεια Ελλάδα ένα 27% των επιχειρήσεων έχει υποστεί απώλειες έως και 1 εκατ. ευρώ.
Σοβαρό πλήγμα
Η κατάσταση αυτή έχει απομακρύνει από τα ελληνικά λιμάνια αφενός όλο το διαμετακομιστικό φορτίο αφετέρου εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αφαιρέσουν από τα δρομολόγιά τους το λιμάνι του Πειραιά τόσο για τις ελληνικές εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές.
Η Διεθνής Ναυτική Ενωση επισημαίνει ότι έχει πληγεί το κύρος των ελληνικών λιμανιών. Ηδη, αναφέρει σε ανακοίνωση, το λιμάνι του Πειραιά δεν χρησιμοποιείται πλέον ως hub port, ενώ άλλες ναυτιλιακές εταιρείες είναι ιδιαίτερα σκεπτικές για τους άμεσους προγραμματισμούς των προσεγγίσεων των πλοίων τους. Το πλήγμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι βαρύ.
Η ΟΛΘ ΑΕ τον Ιανουάριο «είδε» τη μείωση της κίνησης στο ΣΕΜΠΟ να φθάνει στο 54,30% και να «στοιχίζει» απώλεια εσόδων περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.
Τον Φεβρουάριο η μείωση κινήθηκε μεταξύ 35%-38%, σε σχέση με τις επιδόσεις του αντίστοιχου μήνα πέρυσι. Ακριβής αποτίμηση της οικονομικής απώλειας δεν έχει γνωστοποιηθεί, αλλά αν γίνει σύγκριση με τα στοιχεία του Ιανουαρίου, πιθανότατα τα έσοδα ήταν λιγότερα κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ. Επιπτώσεις καταγράφονται και στην τοπική βιομηχανία. Στοιχεία πρόσφατης ειδικής έρευνας του ΣΒΒΕ αποδεικνύει ότι το 23% του δείγματος υπέστη ζημία έως 200 χιλ. ευρώ, το 27% έως 1 εκατ. ευρώ, το 38% έως 3 εκατ. ευρώ και το 12% των ερωτηθέντων μιλούσε για ζημίες άνω των 3 εκατ. ευρώ. Καθώς τα στοιχεία γνωστοποιήθηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου, γίνεται αντιληπτό πως οι οικονομικές απώλειες έχουν πολλαπλασιαστεί.
Λόγω των πολυήμερων καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση (σ.σ. από 10 ημέρες, όπως καταγγέλλεται, έως 1 μήνα), πολλά καράβια δεν «πιάνουν» Θεσσαλονίκη και τα εμπορεύματα ξεφορτώνονται σε γειτονικά λιμάνια, με τον επίναυλο να φθάνει κατ ελάχιστο τα 230 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο. Το επιπλέον μεταφορικό κόστος δε, μπορεί να φθάσει, για παράδειγμα, στα 2.500 ευρώ, αν πρόκειται για κοντέινερ που θα έρθει από την Ιταλία στην πόλη. Ανησυχία έχει αρχίσει να προκαλεί η διαπίστωση κρουσμάτων άρνησης φορτώσεων για τον ΟΛΘ. Καταγγέλθηκε περίπτωση Καλιφορνέζων φορτωτών, οι οποίοι δεν φορτώνουν εμπορεύματα για εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, επειδή οι ναυτιλιακές δεν δέχονται φορτία για την Ελλάδα.
Ηδη είναι αισθητή η έλλειψη πρώτων υλών (σ.σ. βιομηχανία προ ημερών έμεινε χωρίς παραγωγή για 4 ημέρες) και το πρόβλημα θα μεγιστοποιηθεί ενόψει Πάσχα, ενώ πυκνώνουν και οι κραυγές για απώλεια πελατών και αγορών του εξωτερικού και αξιοπιστία της χώρας εν γένει, λόγω αδυναμίας παράδοσης εντός χρονικών ορίων.
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην εισαγωγή πρώτων υλών και ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, και συνολικά το λιανικό εμπόριο.
Σημαντικές ζημιές στη ναυτιλιακή οικονομία 18 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι είναι οι ζημιές για ΟΛΠ και ΟΛΘ στις 11 εβδομάδες των κινητοποιήσεων. 1,8 εκατ. ευρώ εκτιμά ο ΟΛΠ ότι είναι οι εβδομαδιαίες ζημιές εξαιτίας της υπολειτουργίας του λιμανιού.
1,5 εκατ. ευρώ «κόστισε» τον Ιανουάριο στον ΟΛΘ η μείωση της κίνησης στο ΣΕΜΠΟ κατά 54,30%.
120 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι είναι η ζημιά που έχει προκληθεί στη ναυτιλιακή οικονομία του Πειραιά.
500 ευρώ υπολογίζεται ότι είναι η επιβάρυνση του κόστους μεταφερόμενων προϊόντων ανά κοντέινερ εξαιτίας της επιβολής επίναυλου και επικόμιστρου.
Μειώθηκε ο τζίρος του ΣΕΜΠΟ
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2007 μειώθηκε ο τζίρος του ΣΕΜΠΟ εξαιτίας των κινητοποιήσεων. Τα καθαρά αποτέλεσμα ανήλθαν στα 24,8 εκατ ευρώ (αύξηση 103,31%). Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 33,5 εκατ ευρώ σημειώνοντας αύξηση 92% ενώ το περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στα 18,7% από 11,5% το 2006.
Πηγή:Ημερησία

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2008

Ανοίγει για τα «κενά» το λιμάνι του ντεπό στο Σκαραμαγκά

Χρονοχρέωση 200 ευρώ επιβάλλουν στο ΣΕΜΠΟ οι οδικοί μεταφορείς .

ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ντους» στην αγορά από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα λιμάνια για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, που τάσσονται κατά των διαγωνισμών παραχώρησης των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Από την μία το κυβερνητικό επιτελείο σχεδιάζει και υλοποιεί μέτρα για να «αποσυμφορήσει» τα λιμάνια και να δώσει ανάσες στην αγορά, και από την άλλη προστίθενται και νέα προβλήματα.
Στα θετικά, περιλαμβάνεται το «άνοιγμα» του λιμανιού του ντεπό στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Μετά τα λιμάνια του Λαυρίου και του Αστακού που εξυπηρετούν μέχρι ένα βαθμό, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, την αγορά, από σήμερα προστίθεται και το λιμάνι στον Σκαραμαγκά. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» η κυβέρνηση και η διοίκηση των ναυπηγείων συμφώνησαν για το διάστημα των κινητοποιήσεων να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για φόρτωση και εκφόρτωση των κενών εμπορευματοκιβωτίων, αφού οι «μάντρες» που μέχρι σήμερα τα εναπόθεταν οι μεταφορείς έχουν «ξεχειλίσει». Στο ντεπό θα εξυπηρετούνται πλοία feeder που θα έχουν δικούς τους γερανούς. Ήδη τέσσερις εταιρείες έχουν συμφωνήσει να στείλουν τα πλοία τους τις επόμενες ημέρες στον Σκαραμαγκά. Από την άλλη όμως στις αρχές του Απρίλη η αγορά θα πρέπει να πληρώσει, εκτός από τον επίναυλο και την ασφάλεια που έχουν «βάλει» οι ναυτιλιακές εταιρείες για να φέρνουν τα πλοία τους στα ελληνικά λιμάνια, λόγω των πολυήμερων καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουν, που μεταφράζεται σε μεγάλη απώλεια εσόδων, και το επικόμιστρο που θα εισπράττουν στο ΣΕΜΠΟ του Πειραιά και οι χερσαίοι μεταφορείς.
Η επιστολή
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελευθέρας Ζώνης Πειραιά και Τελωνείου και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Εθνικών Οδικών Μεταφορέων, με κοινή τους επιστολή στους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων προαναγγέλλουν την επιβάρυνση του κάθε δρομολογίου με 200 ευρώ από τις 4 Απριλίου. Μάλιστα προειδοποιούν ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους. Ειδικότερα στην επιστολή τους σαν επιχειρήματα για την απόφασή τους αναφέρουν: «Μετά την πάροδο δύο μηνών και λαμβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις στον Τύπο από τους αρμόδιους ότι οι διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση παρατείνονται επί μακρού και μην έχοντας άλλες οικονομικές δυνατότητες και έχοντας νόμιμο συμφέρον εφαρμόζουμε την απόφαση περί χρονοχρέωσης», και προσθέτουν: «Η επίσημη ανακοίνωση του ΟΛΠ ότι η παραγωγικότητά του έχει πέσει στο 30 με 40% αποτελεί το πειστήριό μας ότι κάθε Τρίτη ημέρα μπαίνουμε στο χώρο φόρτωσης με αποτέλεσμα να δουλεύουμε 10 ημέρες τον μήνα και τις υπόλοιπες να παραμένουμε σε ατελείωτες αναμονές. Ως προς όλα αυτά αξιώνουμε 200 ευρώ (7 ώρες επί 28,09 ευρώ) επιπλέον της αρχικής τιμής έκαστου δρομολογίου. Θεωρώντας ότι το αίτημα είναι δίκαιο και νόμιμο θα εισπράττεται από τις 4 Απριλίου 2008». «Σύμμαχο» στην απόφασή τους αυτή έχουν και το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών το οποίο επισημαίνει ότι η ελάχιστη επιβάρυνση που προτείνουν τα Σωματεία θα δώσει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η μεταφορά και δεν θα σταματήσει εντελώς η οικονομική δραστηριότητα του λιμένος. Επίσης υπογραμμίζουν ότι ακόμα και η συγκεκριμένη αύξηση δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα των μεταφορέων.
Η απάντηση
Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. σε επιστολή απάντηση υπογραμμίζει ότι στις 31 Ιανουαρίου 2008 συμφώνησε με τους οδικούς μεταφορείς ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα διακίνησης containers από το ΣΕΜΠΟ. Συμφωνία την οποία σύμφωνα με τον ΟΛΠ οι μεταφορείς την θεώρησαν ικανοποιητική για τη διασφάλιση του επαγγέλματός τους αλλά και η διοίκηση του ΟΛΠ έκρινε απαραίτητη για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. «Έκτοτε όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, ο ΟΛΠ Α.Ε. επιδίωξε και εξασφάλισε μεγαλύτερο αριθμό διακίνησης containers ανά ημέρα, πέραν των συμφωνηθέντων», τονίζει η διοίκηση του ΟΛΠ και προσθέτει: «Πέραν αυτών η διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. εκτιμά ότι με τα μέτρα ομαλοποίησης που λαμβάνει ο εν λόγω αριθμός διακίνησης containers ανά ημέρα θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30% επί πλέον, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των φορτηγών αυτοκινήτων και συγχρόνως να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής για τη φορτοεκφόρτωση των containers». Η διοίκηση του ΟΛΠ μάλιστα αναφέρει ότι «η πρόταση για επιβολή επικομίστρου ή οιασδήποτε άλλης μορφής επιβάρυνση από μεταφορείς σε εμπορεύματα που διακινούνται από το λιμάνι του Πειραιά, εκτός από μονομερής και καταχρηστική ενέργεια είναι πέρα ως πέρα αδικαιολόγητη, αθεμελίωτη και δεν μπορεί να τύχει οποιασδήποτε εγκρίσεως ή αποδοχής», και καταλήγει: «Κατόπιν όλων αυτών σας γνωρίζουμε ότι η διοίκηση του ΟΛΠ είναι στη διάθεσή σας για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί προτάσεων λήψεως πρόσθετων μέτρων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβολή οποιουδήποτε «επικόμιστρου» το οποίο θα επιβαρύνει αδικαιολόγητα την αγορά και θα πλήξει τον τελικό καταναλωτή».
Εξώδικος διαμαρτυρία σε ΟΛΠ, ΟΛΘ
Την αποστολή εξώδικου διαμαρτυρίας στους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης αποφάσισε η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών. Η ΠΕΜΕΤΕ επισημαίνει ότι «ακυρώσεις συμβολαίων και καθυστερήσεις στις συμφωνημένες παραδόσεις μας, είναι μερικές από τις σοβαρές επιπτώσεις των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα λιμάνια του ΟΛΠ και του ΟΛΘ», και προσθέτει: «Η συνέχεια της υπολειτουργίας των ΟΛΠ και ΟΛΘ αποτελεί τεράστιο πλήγμα τόσο για τον παραγωγικό κόσμο, όσο και για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα - και σε πολλές περιπτώσεις την ύπαρξη των ελληνικών επιχειρήσεων που εξάγουν ελληνικά κυρίως αγροτικά προϊόντα καθώς και τους εργαζόμενους σε αυτές. Δεδομένου πως ο κλάδος των εξαγωγών τελεί υπό ομηρία από την 5η Ιανουαρίου 2008, επιβάλλεται να δοθεί λύση άμεσα. Η επαναλειτουργία και ομαλή λειτουργία των εμπορικών λιμένων της χώρας αποτελεί εθνικό συμφέρον».
Πηγή:Ναυτεμπορική

Σάββατο 22 Μαρτίου 2008

Οι κινητοποιήσεις στα λιμάνια έχουν «νεκρώσει» τις επιχειρήσεις

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τόσο οι μεταποιητικές όσο και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, καθώς έχουν «νεκρώσει» λόγω των κινητοποιήσεων στα λιμάνια.
Για το θέμα ο κ. Γιώργος Κασιμάτης, πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), απέστειλε ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό, ζητώντας του να παρέμβει, «ώστε να σταματήσουν οι σοβαρές δυσλειτουργίες που παρατηρούνται τον τελευταίο μήνα στα λιμάνια, εξαιτίας των κινητοποιήσεων των εργαζομένων που αντιδρούν στην εκχώρηση των ΣΕΜΠΟ των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. σε ιδιώτες».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Κασιμάτης:
Περίπου 30.000 κοντέινερ με προορισμό την Ελλάδα βρίσκονται διάσπαρτα στη Μεσόγειο, καθώς δεν μπορούν να εκφορτωθούν σε ελληνικά λιμάνια, δυσχεραίνοντας την ομαλή τροφοδοσία των μεταποιητικών μονάδων με τις αναγκαίες για τη λειτουργία τους πρώτες ύλες και της αγοράς με έτοιμα προϊόντα.
Χιλιάδες κοντέινερ με ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα παραμένουν στη χώρα, περιορίζοντας τις εξαγωγές, καθιστώντας προβληματική τη λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων και ακυρώνοντας συστηματικές προσπάθειες ετών για την «κατάκτηση» των σχετικών ξένων αγορών.
Διεθνείς μεταφορικές εταιρείες διέκοψαν τον προγραμματισμό δρομολογίων τους με προορισμό τη χώρα μας.
Το κόστος των διάφορων επίναυλων, σταλιών, υπεραναμονών και εναλλακτικών μεταφορών συνεχώς αυξάνεται, συσσωρεύοντας ζημιές στις επιχειρήσεις και αναθερμαίνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.
Οι Ελληνες μεταφορείς διπλασιάζουν, από τις αρχές Απριλίου, τα μεταφορικά των προϊόντων από και προς τα λιμάνια της χώρας, δίνοντας, ίσως, τη «χαριστική βολή» σε επιχειρήσεις που ήδη βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού.
Οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο, καταστρέφονται, χρεοκοπούν, κλείνουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία, σημειώνει ο κ. Κασιμάτης και ζητά από την κυβέρνηση να σταματήσει «να αδρανεί και να παραμένει ένας απλός παρατηρητής μιας βέβαιης εθνικής καταστροφής», αλλά να παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά.
Πηγή:Έθνος

«Κλειστά» και τον Απρίλιο τα λιμάνια

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «νευρικής κρίσης» βρίσκεται ο εμπορικός κόσμος της χώρας, μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις της στα λιμάνια για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΟΜΥΛΕ εκτίμησε την κατάσταση σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμμονή της κυβέρνησης να παραχωρήσει τα κερδοφόρα λιμάνια σε ιδιώτες.
«Το Σχέδιο Νόμου, το οποίο η κυβέρνηση μόνη της ψήφισε στη Βουλή, δεν απαντάει σε κανένα από τα ερωτήματα για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων μετά το ενδεχόμενο ξεπούλημα των Σ.ΕΜΠΟ των Λιμανιών», αναφέρει η ΟΜΥΛΕ και προσθέτει:
«Η εμμονή της διοίκησης στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης ακόμα και μετά την απόφαση του πρωτοδικείου που δικαίωσε τον αγώνα των εργαζομένων δεν μπορεί να αποτελεί λύση στο μεγάλο θέμα του Λιμανιών».
Για τους λόγους αυτούς η ΟΜΥΛΕ αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής από υπερωρίες καθώς και από εργασία Σαββάτου - Κυριακής - αργιών μέχρι και το τέλος Απριλίου, καθώς και τη διοργάνωση μαζικών εκδηλώσεων στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη για να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο οι θέσεις των εργαζομένων στην κοινωνία. Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στα λιμάνια συνεχίζουν αδιάκοπα τις κινητοποιήσεις τους από τον Ιανουάριο του 2008.
Στόχος των εργαζομένων είναι η αποτροπή της εκχώρησης των ΣΕΜΠΟ σε Πειραιά και Θεσσαλονίκης αφού όπως τονίζει αναπόφευκτα «θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στην εργασιακή μας προοπτική».
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απευθύνεται στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Απασχόλησης, ζητώντας άμεσα την ικανοποίηση των ακόλουθων μέτρων, ώστε να καταστεί δυνατή η παράταση ζωής των μικρομεσαίων εισαγωγικών, εξαγωγικών και εφοδιαστικών επιχειρήσεων, οι οποίος πλήττονται από την συνεχιζόμενη κρίση στα λιμάνια:
1. Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ για 30 ημέρες.
2. Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος και άλλων κατηγοριών φόρων για εύλογο χρονικό διάστημα.
3. Αναστολή υποβολής φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων και καθορισμός νέων ημερομηνιών.
4. Αναστολή καταβολής εισφορών προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ χωρίς προσαυξήσεις.
5. Αναστολή έκδοσης λογαριασμών της ΔΕΗ και αντίστοιχα καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
6. Ρυθμίσεις για την καταβολή των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος, δημοτικών φόρων και τελών.
7. Από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ζητούμε την αναστολή καταβολής δόσεων δανειακών υποχρεώσεων για εισαγωγές και εξαγωγές προς τις τράπεζες, χωρίς την επιβολή προστίμων και πανωτοκιών.
Όπως αναφέρει ο ΕΣΠ η πτώση στην αγορά του Πειραιά το τελευταίο διάστημα έχει φθάσει στα επίπεδα του 60%.
«Είναι γεγονός, ότι η αγορά του Πειραιά βρίσκεται σε κατάσταση νευρικής κρίσης, αδύναμη να λειτουργήσει, μετά την τρίμηνη ιδιότυπη απεργία στο λιμάνι του Πειραιά και με τις εισαγωγικές, εξαγωγικές και εφοδιαστικές ελληνικές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και να χάνουν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία τους προς τους πελάτες και προμηθευτές τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Το πλήγμα που δέχονται πολλές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις είναι ανυπολόγιστο και η οικονομική καταστροφή τους, με όλα τα αρνητικά επακόλουθα, προδιαγράφεται πλέον με μαθηματική ακρίβεια, καθώς οι δυσμενείς επιπτώσεις είναι ήδη ιδιαίτερα αισθητές στην αγορά», αναφέρει ο ΕΣΠ.
Προσφυγή
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θα προσπαθήσει άλλη μια φορά να βρει έναν τρόπο προσέγγισης και εκτόνωσης της κρίσης και θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τη διοίκηση του ΟΛΠ, το προεδρείο της ΟΜΥΛΕ, το Νομάρχη και το Δήμαρχο.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008

Η μετοχοποίηση του ΟΛΠ , η MSC και η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η εμφάνιση της Mediterranean Shipping Company η οποία παρέλαβε την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση μέρος του ΣΕΜΠΟ της ΟΛΠ ΑΕ αλλάζει τις ισορροπίες στη σκακιέρα των διεκδικητών. Την ίδια ώρα όμως και ενώ η υπόθεση με τα λιμάνια έχει βρεθεί σε αδιέξοδο, επί της ουσίας, βγήκε από το συρτάρι το σενάριο για πιθανή μετοχοποίηση της ΟΛΠ ΑΕ. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο η κυβέρνηση αποφασίζει να πουλήσει ποσοστό της ΟΛΠ ΑΕ που κυμαίνεται από 20%έως και 45% σε ιδιώτη ο οποίος αναλαμβάνει το management. Ακολουθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο συμμετέχει το κράτος και προχωρούν οι επενδύσεις.Όσο ζορίζουν τα πράγματα η συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας φαίνεται όλο και πιο… γοητευτική.
Η MSC και η Επιτροπή
Στο μεταξύ, ο ιταλο-ελβετικός, παγκόσμιος κολοσσός, η MSC εμφανίστηκε και παρέλαβε την προκήρυξη για λογαριασμό του βελγικού Ομίλου διαχείρισης λιμένων, Europe Terminal. Πολλοί κάνουν λόγο για αλλαγή ισορροπιών αφού μέχρι τώρα υπάρχουν τρεις πόλοι. Πρόκειται για την Dubai Ports World (DPW), την κινεζική Cosco και τις Hutchison, Maersk , PSA από τη Σιγκαπούρη. Η εμφάνιση του Ομίλου MSC προκαλεί σενάρια για το ποια συμμαχία θα επιλέξει, αν επιλέξει και δεν κατέβει μόνη της.
Η Mediterranean Shipping Company είναι και ο μεγάλος πελάτης του Οργανισμού, αφού έχει υπογράψει ειδική σύμβαση με την ΟΛΠ Α.Ε. για το transit φορτίο που λήγει το 2011.Οι δύο πλευρές έχουν σύμβαση για την εξυπηρέτηση των φορτίων της MSC και οποιαδήποτε απόφαση για παραχώρηση θα περιέχει και την σύμβαση, εκτός… Εκτός και αν η Επιτροπή Ανταγωνισμού που εξετάζει αυτή την περίοδο το κατά πόσο η συγκεκριμένη συμφωνία είναι σύμφωνη με τους κανόνες ανταγωνισμού.
Η έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού αιωρείται. Οι καταγγελίες που εξετάζει η Επιτροπή είναι για κάθετη σύμπραξη των δύο εταιρειών. Κύκλοι του λιμανιού επισημαίνουν ότι αναλόγως την απόφαση, θα δημιουργηθούν και τα μέτωπα των διεκδικητών, το ύψος των προσφορών. Ας μην ξεχνάμε ότι η πολυεθνική MSC που είναι ο οικονομικός αιμοδότης του ΟΛΠ τα τελευταία χρόνια, έχει σύμβαση έως το 2010. Εάν η Επιτροπή καταργήσει τις συμβάσεις πλήρως-σενάριο απίθανο- δεν θα καταθέσει κανείς προσφορές. Εάν καταργήσει, στην ουσία την συγκεκριμένη σύμβαση, ζητώντας να αλλαχθούν κάποιοι από τους βασικούς όρους , τότε θα αλλάξει το αντίτιμο που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι αφού δεν θα υπάρχει η "προίκα" των 300.000 τουλάχιστον εμπορευματοκιβωτίων που διακινεί η MSC τον χρόνο από τον Πειραιά. Εάν μείνει ως έχει η σύμβαση μεταξύ ΟΛΠ και MSC, οι προσφορές που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα είναι υψηλές αφού θα πάρουν και την συγκεκριμένη "προίκα".
Πηγή:AxiaPlus

Μέσω Σκαραμαγκά και της έφεσης η αποσυμφόρηση του ΟΛΠ

Στην έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιά που απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων έχει εναποθέσει τις ελπίδες η κυβέρνηση για να δοθεί λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στα λιμάνια και κυρίως σε αυτό του Πειραιά. Κύκλοι του ΥΕΝ επεσήμαναν στο axiaplus.gr , ότι τη φορά αυτή είναι αισιόδοξοι ότι το Δικαστήριο θα κρίνει παράνομες και καταχρηστικές τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων οι οποίοι απέχουν από υπερωρίες, αργίες και σαββατοκύριακα. Την αισιοδοξία τους τη στηρίζουν στο γεγονός ότι την ημέρα που συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά δεν είχε η πρόεδρος στα χέρια της τον νόμο για τα λιμάνια αφού δεν είχε ψηφιστεί. Τώρα που είναι νόμος του κράτους, όπως μας επεσήμαναν θα κατατεθεί και μέσα από τις διατάξεις του θα προκύψουν τα οφέλη και ι διασφαλίσεις που θα έχουν οι εργαζόμενοι μετά την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
Ο Σκαραμαγκάς
Σύμφωνα με πληροφορίες του "axiaplus.gr" στο σχέδιο αποσυμφόρησης του λιμανιού του Πειραιά από τα εμπορευματοκιβώτια θα χρησιμοποιηθεί από την ερχόμενη εβδομάδα και μία έκταση που βρίσκεται μέσα στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου, σε πρώτη φάση θα αποθέτουν τα άδεια κουτιά. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι εκείνη θα είναι στο τέλος η κερδισμένη στην υπόθεση των λιμανιών αφού δεν υπάρχουν περιθώρια πισωγυρίσματος γιατί στην περίπτωση αυτή θα χαθεί το τρένο της ανάπτυξης και του ανταγωνισμού.
Όσο αφορά στην τροφοδοσία της αγοράς κύκλοι του ΥΕΝ επισημαίνουν ότι έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς προχωράει αφού " η στρόφιγγα δεν μπουκώνει". Και αυτό γιατί διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων γίνεται και μέσω άλλων λιμανιών όπως του Λαυρίου, του Αστακού και προσεχώς του Σκαραμαγκά, άλλα έρχονται οδικώς και το σύστημα κινείται. Βέβαια έχει ανέβει το κόστος μεταφοράς το οποίο θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές.
Πηγή:MarineNews.gr , axiaplus.gr

Τρίτη 18 Μαρτίου 2008

Μην πουλάτε ΟΛΠ - ΟΛΘ στο 1/4 ενός τουρκικού λιμανιού

Ονομαστική ψηφοφορία σήμερα στη Βουλή επί του νομοσχεδίου ιδιωτικοποίησης των ΣΕΜΠΟ Πειραιά και Θεσσαλονίκης, με την ΟΜΥΛΕ να καλεί όλους τους βουλευτές να το καταψηφίσουν και με τα δύο μεγάλα λιμάνια να υπολειτουργούν για 73η ημέρα και αύριο να πραγματοποιεί η Ενωση Λιμενεργατών νέα 24ωρη απεργία.
Αντιδρώντας στην απόφαση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει τους κερδοφόρους εμπορευματικούς σταθμούς, εργαζόμενοι, υπάλληλοι και λιμενεργάτες συνεχίζουν να απέχουν καθημερινά από τις υπερωρίες και την εργασία τα Σαββατοκύριακα, με αποτέλεσμα μεγάλα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς με εισαγόμενα προϊόντα και ζημιά για τους ΟΛΠ και ΟΛΘ που ξεπερνά τα 25.000.000 ευρώ.
«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να καταλάβει η κυβέρνηση ότι το "ξεπούλημα" που προσπαθεί να περάσει και μάλιστα με νόμο είναι παράνομο», τονίζει ο πρόεδρος της ΟΜΥΛΕ Γ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος με αφορμή την ονομαστική ψηφοφορία επί του επίμαχου νομοσχεδίου και ειδικότερα του άρθρου 3, ζητεί με επιστολή του από τους βουλευτές όλων των κομμάτων να μην ψηφίσουν την παραχώρηση των ΣΕΜΠΟ σε ιδιώτες.
«Οικονομικοί πνεύμονες»
Στην επιστολή της ΟΜΥΛΕ μεταξύ άλλων αναφέρονται: «Οι ΣΕΜΠΟ ΟΛΠ και ΟΛΘ είναι οι οικονομικοί πνεύμονες των δύο λιμανιών, προσφέροντας το 70% των εσόδων και κατ' αναλογία στην κερδοφορία τους. Τα ετήσια κέρδη του 2007 θα κυμανθούν (στοιχεία 9μήνου) στα 30.000.000 ευρώ για τον ΟΛΠ και 13.500.000 ευρώ για τον ΟΛΘ. Η παραχώρησή τους για 40 χρόνια σημαίνει ουσιαστικά οριστική πώληση, ενώ στη Βαρκελώνη γίνεται με ορίζοντα 5-10 χρόνια και συμμετοχή του Δημοσίου στην εκμετάλλευση.
1,3 δισ. πήραν οι Τούρκοι
Με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθούν στον ΟΛΠ 50.000.000 ευρώ (για την περίοδο παραχώρησης). Δηλαδή με ετήσιο μίσθωμα 6 εκατ. ευρώ για ΟΛΠ και 3,5 για ΟΛΘ, έχουμε 9,5 εκατ. και για τα 2 λιμάνια. Ητοι 9,5 εκατ. επί 40 χρόνια ίσον 380 εκατ. ευρώ. Σε ανάλογη "παραχώρηση" στην Τουρκία και όχι για έτοιμο λιμάνι, το συνολικό τίμημα για 40 χρόνια φτάνει τα 1,3 δισ. (!) δολάρια».
Στην επιστολή προς τους βουλευτές υπενθυμίζεται ότι «είναι ανακριβής ο ισχυρισμός της κυβέρνησης και των διοικήσεων των δύο οργανισμών ότι μόνο μεγάλοι διακινητές containers εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των λιμανιών, αφού είναι διεθνώς γνωστό ότι οι διακομιστές ζητούν μόνο τις υπηρεσίες των εξοπλισμένων λιμανιών και ότι το νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει κανέναν από τους εργαζόμενους».
Χθες, στη Θεσσαλονίκη οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων πραγματοποίησαν «κομβόι» διαμαρτυρίας, με δέκα τράκτορες, από την Πύλη 16 του λιμανιού μέχρι το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, ζητώντας «να λειτουργήσει κανονικά το λιμάνι, να γίνουν προσλήψεις, να σταματήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΣΕΜΠΟ και να εκσυγχρονιστούν οι εγκαταστάσεις».
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Παρασκήνιο και «σφήνες» για τα λιμάνια


Ο ιταλο-ελβετικός όμιλος της MSC αποφάσισε να δώσει το παρόν στον διαγωνισμό του ΟΛΠ για την παραχώρηση του εμπορευματικού του σταθμού σε ιδιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που παραμένει ο μεγαλύτερος πελάτης του ΟΛΠ και διαθέτει ειδική σύμβαση για το transit φορτίο, η οποία λήγει το 2011 παρέλαβε χθες τη διακήρυξη του διαγωνισμού για λογαριασμό του βελγικού ομίλου διαχείρισης λιμένων, Europe Terminal.
Συμφωνίες
Για τη συγκεκριμένη σύμβαση τόσο ο ΟΛΠ όσο και η MSC έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η απόφαση της οποίας αναμένεται να έχει εκδοθεί εντός των επόμενων εβδομάδων καθώς φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η έλευση της MSC ενισχύει τις φήμες περί ταυτόχρονης αποχώρησης από τον διαγωνισμό του ΟΛΠ της Dubai Ports World (DPW). Πληροφορίες φέρουν τους δύο ομίλους να διαπραγματεύονταν την κοινή τους κάθοδο για τη διεκδίκηση του ΣΕΜΠΟ Πειραιά. Η αγορά θεωρεί ότι η DPW θα επικεντρώσει την προσοχή της στον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΟΛΘ. Κύκλοι της διοίκησης του ΟΛΠ πιστεύουν ότι η κάθοδος της MSC θα εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από τον διαγωνισμό και τον ανταγωνισμό μεταξύ των υποψήφιων διεκδικητών.
Διεργασίες
Θεωρείται επίσης ότι είναι πιθανό να δημιουργηθούν ανακατατάξεις στα κοινοπρακτικά σχήματα που συζητούνται μέχρι σήμερα. Λέγεται ότι την κοινή τους κάθοδο συζητούν οι όμιλοι: Cosco, Maersk και Hutchison, όμως, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν φθάσει στο τελικό στάδιο της υπογραφής συμφωνίας. Επίσης η αγορά θεωρεί ότι ενεργό παρόν στις διεργασίες θα δώσει και η PSA (Σιγκαπούρη).
Το κλίμα ευνοεί και το γεγονός ότι η διοίκηση του ΟΛΠ αποφάσισε να μεταθέσει από τις 18 Μαρτίου στις 9 Μαϊου την κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.Την ίδια ώρα εντείνεται το κλίμα της αγανάκτησης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την αναστάτωση που επικρατεί στα εμπορικά λιμάνια. Ο επιχειρηματικός κόσμος επιρρίπτει μεγάλο μέρος της ευθύνης στον Γ. Βουλγαράκη και στις διοικήσεις των ΟΛΠ και ΟΛΘ.
Αντιδρούν οι εργαζόμενοι
Ανεξάρτητα από τις διεργασίες που αφορούν την πορεία των διαγωνισμών, οι εργαζόμενοι τόσο στον Πειραιά όσο και στη Θεσσαλονίκη συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Εν τω μεταξύ, η ΟΜΥΛΕ ενόψει της σημερινής ονομαστικής ψηφοφορίας που έχει ζητήσει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ επί του άρθρου 3 της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ - Δημοσίου, έστειλε επιστολή στους βουλευτές όλων των κομμάτων.
Αναφέρει ότι η παραχώρηση αποτελεί ουσιαστικά πώληση καθώς αφορά περίοδο 40 χρόνων, ενώ π.χ. στη Βαρκελώνη αντίστοιχο σχέδιο είχε διάρκεια έως 10 έτη και με τη συμμετοχή του Δημοσίου στην εκμετάλλευση. Το τίμημα είναι εξαιρετικά μικρό, ενώ στην Τουρκία τα έσοδα ανήλθαν στα 1,3 δισ. δολ., ενώ υπήρξε και δικαστικό «μπλόκο» της συμφωνίας.
Οι κινήσεις των «Μνηστήρων»
Σύμφωνα με πληροφορίες η MSC και η Dubai Ports World διαπραγματεύονται να διεκδικήσουν από κοινού τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίου του ΟΛΠ. Η αγορά θεωρεί ότι η DPW θα επικεντρωθεί στον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΟΛΘ.
Επίσης, την κοινή τους κάθοδο συζητούν οι όμιλοι: Cosco, Maersk και Hutchison, όμως, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν φθάσει στο τελικό στάδιο της υπογραφής συμφωνίας.
Σίγουρη θεωρείται η συμμετοχή στον διαγωνισμό του ομίλου PSA από τη Σιγκαπούρη.
Πηγή:Ημερησία

Τα επιχειρήματα της ΟΜΥΛΕ κατά της παραχώρησης των ΣΕΜΠΟ

ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ της ότι οι παραχωρήσεις των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων σε ιδιώτες με διεθνή διαγωνισμό θα διαμορφώσουν ιδιωτικό μονοπώλιο, εκφράζει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος με χθεσινή επιστολή της προς τους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου.Η ΟΜΥΛΕ αναφέρει ότι στον Πειραιά παραχωρείται ο μόνος εν λειτουργία προβλήτας (ο ΙΙ) και στη Θεσσαλονίκη ο μοναδικός προβλήτας που υπάρχει ο VI.
«Στον Πειραιά η καθυστέρηση κατασκευής του προβλήτα Ι που υποστηρίζεται ότι θα παραμένει μετά από δύο χρόνια στον ΟΛΠ και αφού για 18 μήνες λειτουργεί ο ιδιώτης ως μονοπώλιο δεν δημιουργεί όρους ανταγωνισμού» αναφέρει η ΟΜΥΛΕ και προσθέτει:
«Δημιουργείται σοβαρό θέμα στην οικονομική ζωή αφού η ξένη ιδιωτική ή κρατική εταιρεία εκμετάλλευσης, θα μονοπωλεί τις εισαγωγές και εξαγωγές κατά το δοκούν, και κυρίως την τιμολογιακή πολιτική επιβαρύνοντας τον τελικό καταναλωτή».
Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ότι ειδικά ο ΟΛΠ δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις που θα γίνουν στο ΣΕΜΠΟ η ΟΜΥΛΕ τονίζει ότι είναι ανακριβές. «Η προβλήτα Ι στον ΟΛΠ έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ο εκσυγχρονισμός της προβλήτας ΙΙ απαιτεί περίπου 110 ευρώ», και προσθέτει:
«Η προβλήτα ΙΙΙ, παρά τις δυσκολίες λόγω των περιβαλλοντικών αντιδράσεων, οικονομικά θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αφού οι εγγυημένες επενδύσεις στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ θα εξασφάλιζαν μεγαλύτερη κερδοφορία. Σημειωτέον η δανειακή επιβάρυνση σε ΟΛΠ και ΟΛΘ είναι μηδενική».
Οι εργαζόμενοι
Σε ό,τι αφορά το θέμα των εργαζομένων, η ΟΜΥΛΕ επισημαίνει ότι ούτε το σχέδιο νόμου που αναμένεται να τεθεί προς ψηφοφορία στη Βουλή σήμερα, ούτε η προκήρυξη, τους διασφαλίζει.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Κυριακή 16 Μαρτίου 2008

Λιμάνια: Οι μικροί μπαίνουν στο παιχνίδι

Τις πρώτες τάσεις φυγής εκδηλώνουν οι υποψήφιοι μνηστήρες των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) των λιμανιών του Πειραιά (ΟΛΠ) και της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) βλέποντας τις παλινωδίες στην προώθηση του διαγωνισμού. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αντιδρούν στην επερχόμενη ιδιωτικοποίηση, ενώ επιχειρηματικοί φορείς που πλήττονται από τις καθυστερήσεις στη διακίνηση των προϊόντων στέλνουν εξώδικα διεκδικώντας αποζημιώσεις.Μέσα σ' αυτό το τοπίο μικρότερα λιμάνια, όπως της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης στον βορρά και του Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία, επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τη συγκυρία και να καλύψουν μέρος της εμπορικής κίνησης.
Λεπτομέρειες στην Ελευθεροτυπία

Σάββατο 15 Μαρτίου 2008

Ομιλία του Χαρίλαου Ψαραύτη στήν ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ»

Άπόσπασμα ..............................

..... Ως φαίνεται, ο ΟΛΠ αλλά και η Κυβέρνηση στοχεύουν ψηλά, προσβλέποντας κίνηση 4,7 εκ. TEU το χρόνο. Με δεδοµένο ότι η εγχώρια αγορά (container εισαγωγής-εξαγωγής) είναι 0,5-0,6 εκ. TEU, άντε µε τα κενά 0,75 εκ. TEU, κάτι που δεν φαίνεται πως θα µπορέσει να αυξηθεί σηµαντικά στο ορατό µέλλον, ένα ερώτηµα είναι, τα υπόλοιπα 4 εκ. TEU πως προκύπτουν; Είναι προφανές ότι θα είναι φορτία µεταφόρτωσης, φορτία στα οποία υπάρχει µεγάλη ρευστότητα. ∆εν είναι για µένα σαφές από που θα έρθουν και που θα χωρέσουν τόσα φορτία. Ούτε είναι τόσο σαφές πόσο θα κερδίσει από αυτά ο πάροχος, που θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, πολλώ µάλλον πόσο θα κερδίσει ο ΟΛΠ. Άρα, αν και ο στόχος των 4,7 εκ. TEU ακούγεται ωραίος, εγώ θα κρατούσα µικρό καλάθι.
Άλλο απόσπασμα ........
..... Αυτό που τέλος είδα µε ενδιαφέρον είναι το άρθρο 26. Εκεί προβλέπεται ότι στονπάροχο θα εκχωρηθεί (µεταξύ άλλων) και η σύµβαση µεταξύ ΟΛΠ-MSC. Τοενδιαφέρον είναι ότι ο ΟΛΠ επέλεξε να εκχωρήσει αυτή τη σύµβαση, ενώ θα µπορούσε κάλλιστα να την είχε κρατήσει για τον εαυτό του στον Προβλήτα Ι. Γιατίτην εκχωρεί; Επειδή δεν την θέλει και θέλει να την πασάρει αλλού, η επειδή τηνπλασάρει σαν προίκα στο µελλοντικό πάροχο; ∆εν ξέρω τι λεει η σύµβαση ΟΛΠ- MSC. Αλλά για τον υποψήφιο πάροχο, δεν θα ήθελε να δει τι λεει αυτή η σύµβαση, προτού καταθέσει την προσφορά του; Πχ, να δει τα τιµολόγια και τους άλλους όρους που προβλέπονται; Όµως, κάποιες εταιρίες. που ίσως καταθέσουν προσφορά (πχ, Maersk, ZIM, COSCO, κλπ) είναι ανταγωνίστριες της MSC. ∆εν υπάρχει κάποιο πρόβληµα αν δουν τη σύµβαση; Και αν δεν τη δουν, πως θα την αναλάβουν, «γουρούνι στο σακκί»; Ένα άλλο βασικό ερώτηµα είναι, προβλέπεται στη σύµβαση αυτή η δυνατότητα εκχώρησής της από τον ΟΛΠ σε τρίτους, ιδίως σε ανταγωνίστριες εταιρίες; H θα υπάρξουν επιπτώσεις και µπορεί να πει η MSC, αν την εκχωρήσεις σηκώνοµαι και φεύγω; Η, ζητάω αποζηµίωση, κλπ. Τέλος, όλοι ξέρουµε αυτή τη στιγµή η σύµβαση ΟΛΠ- MSC είναι αντικείµενο δικαστικής διερεύνησης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Πως ο υποψήφιος επενδυτής θα µπορέσει να καταθέσει προσφορά, µη έχοντας δει τη σύµβαση και µη ξέροντας πως θα εξελιχθεί αυτό το θέµα;
Όλη ή Ομιλία εδώ που σας πληροφορώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και αφήνει πολλά ερωτηματικά μα πάρα πολλά !!
ο Κος Ψαραύτης είναι καθηγητής του Ε.Μ.Π. και πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε.

Οι συνέπειες από τη διαμάχη για τα λιμάνια

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι η κατάσταση είναι πλέον μη αναστρέψιμη καθώς βασικά είδη απουσιάζουν, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν με λουκέτο !!!
Στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκεται πλέον το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας καθώς συμπληρώνονται τρεις μήνες κινητοποιήσεων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, με τους εργαζομένους να απέχουν από κάθε υπερωριακή εργασία, αντιδρώντας στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει σε ιδιώτες τη διαχείριση των σταθμών κοντέινερ των δύο λιμανιών. Παράγοντες της αγοράς, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση είναι πλέον μη αναστρέψιμη καθώς βασικά είδη απουσιάζουν από την αγορά, ενώ την ίδια ώρα πλήθος επιχειρήσεων κινδυνεύουν με λουκέτο. Διακόσιες και πλέον επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα στρέφονται νομικά κατά του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης κατηγορώντας τη διοίκηση για πλήρη έλλειψη προβλέψεων εν όψει των κινητοποιήσεων. Η απουσία των προβλέψεων αυτών προκαλεί σωρεία σοβαρών προβλημάτων, με αποτέλεσμα πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές να κινδυνεύουν σήμερα με αναστολή της δραστηριότητάς τους. Παρόμοια είναι η εικόνα και στην Αθήνα, με πλήθος επιχειρήσεων να κινδυνεύουν άμεσα με κλείσιμο, ενώ την ίδια ώρα η έλλειψη βασικών αγαθών, όπως φάρμακα, πρώτες ύλες κτλ., έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στην αγορά. Εκτός όμως από τις ελλείψεις στα αγαθά, τα προβλήματα στα λιμάνια δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκδήλωσης φαινομένων κερδοσκοπίας καθώς πολλές άλλες επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι η επιλογή εναλλακτικών διαδρομών μεταφοράς επιβαρύνει το τελικό κόστος των προϊόντων, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να μετακυλίεται στους καταναλωτές. Παραγωγικές τάξεις, διαμεταφορείς και εκπρόσωποι μεγάλων ξένων ναυτικών πρακτορείων, που διακινούν και τον κύριο όγκο εμπορευμάτων από και προς την Ελλάδα, στρέφονται κατά των διοικήσεων των δύο λιμανιών, τις οποίες και κατηγορούν για αστοχία ενεργειών και πρωτοβουλιών οι οποίες, όπως αναφέρουν, «αντί να υποστηρίξουν τη διαδικασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης,έριξαν λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και εργαζομένων».
ΠΩ ΠΩ ΠΡΟΚΑ ! (Δικό μου σχόλιο!!!)
Αλλα στελέχη εταιρειών τακτικών μεταφορών μιλώντας στο «Βήμα» χρησιμοποιόντας σκληρή γλώσσα επιρρίπτουν ευθέως την ευθύνη της όλης κατάστασης στη διοίκηση του ΟΛΠ: «Οταν οδηγείς στη Δικαιοσύνη τους συνδικαλιστές υποστηρίζοντας ότι με τις κινητοποιήσεις τους προκαλούν ανεπανόρθωτη ζημιά στην εθνική οικονομία, δεν στέλνεις για να υπερασπιστεί τη θέση σου έναν δημόσιο υπάλληλο. Πας ο ίδιος».
Περισσότερα και αναλυτικότερα στό Βήμα

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008

Ανέβαλαν τις προσφορές και προσλαμβάνουν 350

«Ρελάνς» της διοίκησης του ΟΛΠ στους 1.500 εργαζόμενους -υπαλλήλους και λιμενεργάτες- του ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου ήταν η χθεσινοβραδινή απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού να προσλάβει μέσω ΑΣΕΠ 350 εργαζόμενους -κυρίως λιμενεργάτες- ενώ αποφάσισε την παράταση της υποβολής των οικονομικών προσφορών των «αναδόχων» για τις 9 Μαΐου, αντί στις 19 Μαρτίου 2008, για τους ΣΕΜΠΟ Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Αναμενόμενη ήταν η παράταση της υποβολής και του «ανοίγματος» των οικονομικών προσφορών των περίπου 15 ξένων μεταφορικών εταιρειών, καθώς εδώ και περίπου έναν μήνα οι εκπρόσωποί τους πίεζαν προς πάσα κατεύθυνση, ενώ την πρόσληψη προσωπικού την είχε προαναγγείλει ο κ. Νίκος Αναστασόπουλος. Πάντως, οι εργαζόμενοι στους ΟΛΠ και ΟΛΘ, που συνεχίζουν μέχρι και τέλος Μαρτίου την αποχή από κάθε υπερωρία και εργασία αργιών, υποστηρίζουν ότι οι προσλήψεις των 350 εργαζομένων είναι πίεση της κυβέρνησης προκειμένου να καμφθούν οι κινητοποιήσεις τους, ενώ επισημαίνουν ότι οι αμοιβές τους δεν θα είναι με τις συλλογικές συμβάσεις του Οργανισμού.
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008

Ψηφίζει λεφτά για να φύγουν οι λιμενεργάτες

Δύο μέτρα και δύο σταθμά χρησιμοποιεί η κυβέρνηση έναντι των εργαζομένων. Την ίδια ώρα που στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ψηφιζόταν επί της αρχής το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, με το οποίο αυξάνονται τα όρια ηλικίας και μειώνονται οι συντάξεις, στην Ολομέλεια περνούσαν ρυθμίσεις για εθελουσία έξοδο, με γενναία οικονομικά κίνητρα και πρόωρη συνταξιοδότηση των εργαζομένων στους ΣΕΜΠΟ Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Η αντιφατική πολιτική της κυβέρνησης δεν πέρασε ασχολίαστη ούτε από τον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αλαβάνο ούτε και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Αλαβάνος είπε χαρακτηριστικά στον παριστάμενο υπουργό Γ. Βουλγαράκη: «Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε όσα κονδύλια θα πάρετε από το ενοίκιο των συμβάσεων παραχώρησης για να φύγουν οι εργαζόμενοι». Κι αυτό, γιατί για τους λιμενεργάτες που θα αποχωρήσουν εθελουσίως δίνονται αποζημιώσεις που φτάνουν τα 25.000 ευρώ. Επίσης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τις αρχές του 2009 με πλήρη δικαιώματα και αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης 2-6 χρόνων οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και 3-9 χρόνων οι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ. Εύλογο λοιπόν το ερώτημα που έθεσε ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ: «Τι θέλετε επιτέλους; Νέους συνταξιούχους, γέρους συνταξιούχους, εθελουσία έξοδο ή δουλειά μέχρι τα 67; Είστε μια κυβέρνηση με ανερμάτιστη πολιτική, που ζημιώνει τη χώρα, γι' αυτό όσο πιο γρήγορα την απαλλάξετε από την παρουσία σας τόσο καλύτερα». Στο ίδιο θέμα, αλλά και σ' αυτή καθαυτή την παραχώρηση των λιμανιών σε ιδιώτες, εστίασαν την κριτική τους και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Χρ. Παπουτσής, Μιχ. Χρυσοχοΐδης, Π. Σγουρίδης, Ν. Ζωίδης). Η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, βάσει του οποίου παραχωρείται η πλήρης κυριαρχία των λιμανιών στους ιδιώτες. Η ψηφοφορία θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη.
Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκαν τόσο το ΚΚΕ όσο και ο ΛΑΟΣ.
Οι οργανώσεις των λιμενεργατών είναι γνώστες των ρυθμίσεων εδώ και μέρες και δηλώνουν ότι παρακολουθούν τα γεγονότα και στη Βουλή και ότι η απεργία τους έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα.
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα λιμάνια

Με την υπερψήφιση όλων των άρθρων του, πλην του 3ου για το οποίο το ΠΑΣΟΚ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία η οποία και θα γίνει την προσεχή Τρίτη, ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Πηγή:PortNet

Διοικήσεις και εργαζόμενοι να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων

ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της Διεθνούς Ναυτικής Ενωσης και του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης προκάλεσε το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης από τη συνεχιζόμενη, για τρίτο μήνα, κόντρα διοικήσεων και εργαζομένων. Το «μέτωπο» της μεταρρύθμισης στα λιμάνια, που σχεδιάζει η κυβέρνηση με την παραχώρηση των ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε ιδιώτες με διεθνείς διαγωνισμούς, είναι ανοικτό για τρίτο μήνα, αφού οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, υποστηρίζοντας τη δημόσια λειτουργία και διαχείρισή τους. Οι δύο φορείς, με κοινή τους επιστολή, καλούν τις διοικήσεις των δύο Οργανισμών, αλλά και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λύσουν το πρόβλημα, ενώ προειδοποιούν για την επόμενη ημέρα.
«Απαιτούμε όπως άμεσα οι εμπλεκόμενες πλευρές, συναισθανόμενες την παραλυσία που έχουν επιφέρει στην αγορά οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα λιμάνια με τα γνωστά καταστρεπτικά αποτελέσματα στη ναυτιλία και τον εμπορικό κόσμο αρθούν στο ύψος των περιστάσεων σύμφωνα με το θεσμικό ρόλο που τους αναλογεί και επιδείξουν την αναγκαία και απαιτούμενη σοβαρότητα, ώστε να επέλθει η επιθυμητή συμφωνία για εργασιακή ειρήνη, που θα επιτρέψει στα ελληνικά λιμάνια και κυρίως Πειραιά και Θεσσαλονίκης να εισέλθουν σε πορεία ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, προς όφελος όλων των οικονομικών παραγόντων της χώρας, άλλως εξετάζεται σοβαρά η κλιμάκωση των ενεργειών από τις επιχειρήσεις για την προάσπιση των οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων τους».
Συνέχεια στην Ναυτεμπορική

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008

ΟΛΠ: Ξεκαθαρίζει το τοπίο με τους μνηστήρες

Αναβλήθηκε για αύριο Πέμπτη, 13 Μαρτίου, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ, το οποίο θα αποφασίσει παράταση 45 ημερών στον διαγωνισμό παραχώρησης του εμπορευματικού του σταθμού σε ιδιώτες. Χθες, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Ν. Αναστασόπουλος ενημέρωσε τον υπουργό Ναυτιλίας, Γ. Βουλγαράκη για την εξέλιξη της διαδικασίας. Την ίδια στιγμή εντείνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομίλων για τον σχηματισμό των κοινοπρακτικών σχημάτων που θα καταθέσουν οικονομικές προσφορές και σιγά - σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά τους τελικούς διεκδικητές. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός του διαγωνισμού του ΟΛΠ φαίνεται να μένει, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, ο όμιλος της Dubai Ports World, που ήταν ένας από τους ισχυρότερους «παίκτες».
Κοινοπραξίες
Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η DPW θα δώσει το παρόν στον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΟΛΘ και αποδίδουν την πιθανή αποχώρηση από εκείνον του ΟΛΠ στη μη επίτευξη συμφωνίας για τον σχηματισμό κοινοπραξίας με μεγάλη ευρωπαϊκή ναυτιλιακή εταιρεία.
Από την άλλη πλευρά πολύ κοντά στη συγκρότηση κοινοπραξίας βρίσκονται, με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες τρεις από τους ομίλους που παρέλαβαν τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Πρόκειται για ένα σχήμα που φαίνεται να περιλαμβάνει την κινεζική Cosco, τη δανέζικη Maersk και την Hutchison με έδρα το Χονγκ - Κονγκ. Εντός του διαγωνισμού εκτιμάται ότι παραμένουν επίσης η PSA και η κατασκευαστική ισπανική εταιρεία Dragados. Το Δ.Σ. του οργανισμού πρόκειται την Πέμπτη να αποφασίσει τη μετάθεση της κατάθεσης των οικονομικών προσφορών από τις 18 Μαρτίου, την Παρασκευή 2 Μαϊου.
Πηγή:Ημερησία

Τρίτη 11 Μαρτίου 2008

Στάση Εργασίας

Τρίωρη Στάση εργασίας αύριο στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για το ασφαλιστικό.

Ψάχνει καλύτερη... δικαστίνα η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

Επανεξέταση της αίτησής της να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η νέα κινητοποίηση των υπαλλήλων και λιμενεργατών του ΟΛΠ ζητεί με έφεσή της η διοίκηση του Οργανισμού, μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε νόμιμες τις κινητοποιήσεις των 2.000 εργαζομένων στους εμπορευματικούς σταθμούς ΟΛΠ και ΟΛΘ ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των δύο εμπορικών λιμένων
Οι κινητοποιήσεις «μπήκαν» ήδη στον 3ο μήνα, με τους εργαζομένους του Ν. Ικονίου να απέχουν καθημερινά, με απόφαση της ΟΜΥΛΕ, από υπερωρίες και εργασία τα Σαββατοκύριακα, ενώ την ίδια απεργιακή τακτική ακολουθούν και οι 500 συνάδελφοί τους στο ΣΕΜΠΟ Θεσσαλονίκης. Από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις αρχές του έτους οι απώλειες (50.000 conteiners) φτάνουν για τον ΟΛΠ τα 15.000.000 ευρώ, ενώ μειώθηκε και η «κίνηση» στο Car Terminal του Κερατσινίου, λόγω της «λευκής απεργίας» των εργαζομένων και της αναζήτησης άλλων μεσογειακών λιμένων, από τις διεθνείς μεταφορικές εταιρείες.
Κύκλοι του ΟΛΠ υποστηρίζουν ότι στο δίμηνο των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων στο Car Terminal δεν εκφορτώθηκαν 6.000 αυτοκίνητα (τα περισσότερα προορίζονταν για χώρες των Βαλκανίων) και εταιρείες όπως η ισραηλινή ΖΙΜ, η κινεζική COSCO και η Maersk μετέφεραν σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου περισσότερα από 20.000 conteiners.
11.000 στον Αστακό
Αντίθετα, κερδισμένη είναι η ιδιοκτησία του λιμανιού στον Αστακό, όπου στο εν λόγω διάστημα εκφορτώθηκαν περισσότερα από 11.000 conteiners, ενώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2007 η κίνηση ήταν μηδενική. Οι διοικήσεις των ΟΛΠ και ΟΛΘ χαρακτηρίζουν παράνομη τη δραστηριότητα αυτού του λιμανιού, γιατί δεν διαθέτει, τουλάχιστον επίσημα, την απαιτούμενη άδεια -έχει τοπική «εμβέλεια»- για φορτοεκφορτώσεις conteiners με προορισμό κοντινές πόλεις και όχι για όλη την Ελλάδα και για χώρες του εξωτερικού.
ΕΒΕΘ κατά ΟΛΘ
Εν τω μεταξύ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του να αποστείλουν εξώδικες επιστολές προς τον ΟΛΘ για τις ζημιές που έχουν υποστεί από τη δυσλειτουργία του λιμανιού, ως πίεση για την αποκατάσταση της κανονικής του λειτουργίας.
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2008

ILWU to Shut Down West Coast Ports May 1 Demanding End to War in Iraq, Afghanistan

In a major step for the U.S. labor movement, the International Longshore and Warehouse Union (ILWU) has announced that it will shut down West Coast ports on May 1, to demand an immediate end to the war and occupation in Iraq and Afghanistan and the withdrawal of U.S. troops from the Middle East. In a February 22 letter to AFL-CIO president John Sweeney, ILWU International president Robert McEllrath reported that at a recent coast-wide union meeting, “One of the resolutions adopted by caucus delegates called on longshore workers to stop work during the day shift on May 1, 2008 to express their opposition to the war in Iraq.”
Περισσότερα στο http://www.indybay.org/newsitems/2008/03/01/18482849.php
Με λίγα λόγια :Οι λιμενεργάτες θα κλείσουν όλα τα δυτικά λιμάνια των ΗΠΑ την 1η Μάη, με αίτημα να τερματιστεί ο πόλεμος και η κατοχή στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Χωρίς σχόλιο..................... ευαισθησίες !!!!
Πηγή:StartPoint.gr

Σάββατο 8 Μαρτίου 2008

Τρίωρος αποκλεισμός στο Πέραμα

Πραγματοποιήθηκε χθες ο τρίωρος αποκλεισμός του Πορθμείου Περάματος από τους κατοίκους και τη δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή Περάματος έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων, με μηνυτήριες αναφορές, αγωγές, προσφυγές και παραστάσεις κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και απαιτούν, «να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, να μην γίνει ο προβλήτας ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ, να αποδοθούν οι οφειλές από τον ΟΛΠ στο Δήμο Περάματος, να αποδοθούν οι χώροι του Αρμού και του Δυτικού Άκρου στο Δήμο Περάματος. Επίσης διεκδικούν την ίδρυση Λιμενικού ταμείου ή ανταποδοτικό τέλος από τον ΟΛΠ στο Δήμο για το Πορθμείο Περάματος.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Eφεση κατέθεσε ο ΟΛΠ για τις κινητοποιήσεις

ΈΦΕΣΗ άσκησε τελικά χθες ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε. κατά της πρωτόδικης απόφασης που απέρριψε την αγωγή του κατά των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, που με τον τρόπο αυτό αντιδρούν στη διαδικασία του διαγωνισμού παραχώρησης των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων σε ΟΛΠ και ΟΛΘ. Ο ΟΛΠ στην αγωγή του σε πρώτο βαθμό ζητούσε να κριθούν οι κινητοποιήσεις που συνεχίζονται για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ως παράνομες και καταχρηστικές. Υποστήριζε ότι οι εργαζόμενοι απέχουν διαρκώς από την υπερωριακή εργασία, πραγματοποιούν ορισμένες 24ωρες απεργίες, ενώ τόνισε ότι παράλληλα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν και «λευκή απεργία». Ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων ο ΟΛΠ υποστήριζε ότι δέχεται πλήγμα, όχι μόνο η ίδια η εταιρεία αλλά και η οικονομία της χώρας αλλά και η εμπορική δραστηριότητα. Στην απόφασή της όμως η πρωτοδίκης, απέρριψε τις αιτιάσεις της διοίκησης του ΟΛΠ, θεωρώντας ότι δεν αποδείχθηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008

Ήτανε στραβό το κλίμα.........

Σκηνές απείρου κάλους εξελίχθηκαν σήμερα στο Μεγάλο Λιμάνι. Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν από τα φορτηγά που ήταν έτοιμα να φορτώσουν από την Τρίτη αλλά το “σύστημα κρέμασε” , τα Pc αρνήθηκαν να δουλέψουν , έκαναν δηλαδή συμπαράσταση στους απεργούς . Η κατάσταση χειροτέρευε ώρα την ώρα , στις 10 μμ με 10,30 γίνονταν χαμός , και σαν να μην έφτανε αυτό έκανε και μία διακοπή η ΔΕΗ και ήρθε και έδεσε το σιρόπι .
7,00 π.μ στ’ Τελωνείο Κερατσινίου .
Ρεύμα πάπαλά μας τελείωσε , μπήκε γεννήτρια , το μισό τελωνείο είχε ρεύμα το άλλο μισό όχι . μια χαρά !!!!
ΟΙ πελάτες μας έχουν αρχίσει και δυσπιστούν , τα παίρνουν στο κρανίο ,μα τέτοια γκαντεμιά πια , άλλοι βρίζουν άλλοι γελούν νευρικά , άλλοι απλά καταστρέφονται και δεν μπορούν να αντιδράσουν καταλαβαίνετε τώρα ..
Έλεος πια !!! , στο αποκορύφωμα , ακούω στο Ράδιο ότι τράκαραν στο ίσιωμα δύο συρμοί του ΤΡΑΜ στο Π. Φάληρο , αιτία λένε οι διακοπές του ρεύματος τόσο καλά .

«Ομηρος ο εμπορικός κόσμος»

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ κόσμος, για μια φορά ακόμη, καθίσταται όμηρος των διεκδικήσεων ολιγομελών, προνομιακών συντεχνιακών συμφερόντων, τονίζεται σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που εκφράζει έκπληξη και αγανάκτηση για το σκεπτικό («ούτε και η ζημία του κοινωνικού συνόλου απεδείχθη»), της απόρριψης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά της αγωγής της ΟΛΠ Α.Ε. κατά των απεργούντων στα λιμάνια. «Καλούμε την κυβέρνηση, αναφέρεται στην ανακοίνωση, να ανταποκριθεί άμεσα στο κάλεσμα των φορέων της αγοράς και να δώσει πειστικές απαντήσεις και άμεσες λύσεις στις φωνές αγωνίας των απασχολούμενων στο εμπόριο (επιχειρηματίες και εργαζόμενους), αλλά και απάντηση στην κοινωνία για τους τρόπους διαχείρισης του «οικονομικού περιβάλλοντος» και την εικόνα της χώρας μας στο διεθνή χώρο».
Πηγή:Ναυτεμπορική

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008

Στην απεργία με την Επιτροπή Αγώνα


Με απεργία απαντούν σήμερα οι εργαζόμενοι του Πειραιά στην ιδιωτικοποίηση του πρώτου λιμανιού της χώρας. Την προετοιμασία της απεργίας έχει επωμιστεί η Επιτροπή Αγώνα Σωματείων Πειραιά, η οποία καλεί όλους τους εργαζόμενους της πειραιώτικης περιφέρειας να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στις 10 π.μ. στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά. Προβάλλοντας το δικό τους αγωνιστικό μέτωπο, να αποτρέψουν την εισβολή των πολυεθνικών στον ΣΕΜΠΟ, να διεκδικήσουν λιμάνια ενιαία, 100% στο Δημόσιο, που να αποτελούν λαϊκή περιουσία και να υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες.
Χτες, οι εργαζόμενοι του λιμανιού κατέγραψαν ένα θετικό αποτέλεσμα. Κατάφεραν να σπάσουν την επιχείρηση ποινικοποίησης του αγώνα που δίνουν από τις αρχές του Γενάρη. Το Πρωτοδικείο Πειραιά απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει η ΟΛΠ ΑΕ απαιτώντας να χαρακτηριστούν οι αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις - αποχή από τις υπερωρίες και τα Σαββατοκύριακα - και οι απεργιακές όπως η σημερινή 24ωρη απεργία παράνομες και καταχρηστικές. Επίσης, στις τρομοκρατικές «κλήσεις σε απολογία» που είχε αποστείλει η διοίκηση του ΟΛΠ πριν από 15 μέρες σε περίπου 400 λιμενεργάτες και χειριστές, χτες το πρωί οι εργαζόμενοι απάντησαν με μαζική συγκέντρωση στο κεντρικό κτίριο του ΟΛΠ και συμβολική κατάληψη. Ωστόσο, οι πλειοψηφίες ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΑΠ στη διοίκηση της Ομοσπονδίας Μονίμων Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) και στην Ενωση Λιμενεργατών βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων, υπονομεύοντας με την τακτική τους τον αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, μέρα απεργίας, αποφάσισαν να μη γίνει καν απεργιακή συγκέντρωση! Παρόμοια είναι η στάση με ευθύνη των ίδιων παρατάξεων και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Κήρυξε μεν τη σημερινή απεργία υπό το βάρος των όσων προωθούνται σε βάρος του λιμανιού και από τις πιέσεις των ίδιων των εργαζομένων, των σωματείων της Επιτροπής Αγώνα και των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, αλλά δεν έλαβε κανένα μέτρο για την προετοιμασία της, αλλά και για την οργάνωση απεργιακής συγκέντρωσης.
Λιμάνια - γκέτο
Χτες το πρωί έγινε συνάντηση στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ του υπουργού Γ. Βουλγαράκη και του Αμερικανού πρέσβη Ντάνιελ Σπίκχαρντ, με ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης την «ασφάλεια λιμένων». Ξεκαθαρίστηκε ότι ταυτόχρονα με την παραχώρηση των ΣΕΜΠΟ, οι εργαζόμενοι θα κληθούν να πληρώσουν και 400 εκατομμύρια ευρώ για υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας που θα μετατρέψουν το λιμάνι του Πειραιά και άλλα λιμάνια σε απέραντο εργασιακό γκέτο, όπου η συνδικαλιστική δράση και τα δημοκρατικά δικαιώματα θα απαγορεύονται διά ροπάλου. Αυτό το τεράστιο ποσό έχει γίνει αντικείμενο διαπάλης ανάμεσα σε τμήματα του κεφαλαίου, όπως και του αμερικανικού για το ποιο θα το αρπάξει. Πηγή:Ριζοσπάστης

Η δικαστική απόφαση παρατείνει τις κινητοποιήσεις

ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ αντιδράσεις ενδέχεται να προκαλέσει στην αγορά η χθεσινή απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία απορρίπτει την αγωγή της ΟΛΠ Α.Ε. κατά των κινητοποιήσεων εργαζομένων που συνεχίζονται για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η είδηση της απόρριψης εξαπλώθηκε αμέσως στο «μεγάλο λιμάνι», αλλά και στο κυβερνητικό επιτελείο, και αρχικά προκάλεσε την έκπληξη όλων (ευχάριστη ή δυσάρεστη), ακόμα και των εργαζομένων, οι οποίοι είδαν ότι το σκεπτικό της απόφασης τους δικαίωσε σε όλες τις αιτιάσεις της αγωγής.
Η επόμενη ημέρα όμως προβληματίζει. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών που τα πλοία τους εξυπηρετούν τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έχουν ήδη επιβάλει επίναυλους σε όλα τα λιμάνια της χώρας που ξεκινούν από 50 δολάρια το container και φτάνουν σε μία περίπτωση και τα 600 δολάρια. Πλέον είναι ορατό και το ενδεχόμενο τις επόμενες ημέρες, αφού οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, να αποφασίσουν να σταματήσουν να «πιάνουν λιμάνι» στην Ελλάδα. Παράλληλα οι εμπορικές τάξεις εκπέμπουν SOS, και τα ναυτικά πρακτορεία κάνουν λόγο για τις καταστρεπτικές συνέπειες που θα έχει η συνέχιση των κινητοποιήσεων για την οικονομία, για τις ναυτιλιακές εταιρείες που εκπροσωπούν, αλλά και για το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. Στο ΥΕΝΑΝΠ ξεκαθάριζαν ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη διαδικασία των διαγωνισμών παραχώρησης των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων σε ιδιώτες, διαδικασία για την οποία αντιδρούν οι εργαζόμενοι θεωρώντας ότι θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα. Ουσιαστικά μετά την απόρριψη της αγωγής που κατέθεσε η διοίκηση του ΟΛΠ από το πρωτοδικείο, η διαχείριση της υπόθεσης για την εξεύρεση λύσης που θα ανακουφίσει της αγορά περνάει στα «χέρια» της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΝΑΝΠ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τρεις ημέρες πριν ο ΥΕΝΑΝΠ Γιώργος Βουλγαράκης σε ομιλία του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Χίο ανέφερε χαρακτηριστικά για το θέμα των αντιδράσεων για τη μεταρρύθμιση στη λιμενική βιομηχανία της χώρας, τόσο σε πολιτικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο: «Δεν υποχωρούμε. Δεν δικαιούμαστε να υποχωρήσουμε. Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των μετόχων, του δημοσίου, της οικονομίας, των πολιτών». Αντίθετα όμως η απόφαση ενίσχυσε το ηθικό των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων στα λιμάνια. Η ΟΜΥΛΕ με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει: «Οι μαζικοί και καθολικοί αγώνες για την προάσπιση του δικαιώματος στην εργασία, για την υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου δεν είναι παράνομοι. Η απόπειρα ποινικοποίησης, εκ μέρους της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΟΛΠ, της συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων των Λιμανιών απέτυχε. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας με ψυχραιμία, αλλά και αδιαπραγμάτευτη αγωνιστικότητα, μέχρι την τελική νίκη». Ανακοίνωση η οποία στην ουσία αντανακλά τις θέσεις όλων των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων στον ΟΛΠ. Σημειώνεται ότι σήμερα οι εργαζόμενοι στα λιμάνια πραγματοποιησαν 24ωρη απεργία. Την έκπληξή του για την απόφαση, αλλά και την βεβαιότητά του ότι δεν θα επηρεάσει την πορεία προς την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ εξέφρασε με δηλώσεις του στη «Ν» ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Νίκος Αναστασόπουλος. Ειδικότερα ο κ. Αναστασόπουλος υπογράμμισε ότι: «Η απόφαση της κας πρωτοδίκου βεβαιώνει ότι το λιμάνι λειτουργεί κανονικά ότι δεν είχε απεργίες και ότι η αγορά και ο Οργανισμός δεν έχουν προβλήματα. Η απόφαση αυτή αφήνει έκπληκτη τη διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. διότι αγνοεί συνολικά όλες τις δηλώσεις και τις επίσημες θέσεις όλων των πελατών καθώς και της αγοράς. Κατά συνέπεια αδυνατεί να την σχολιάσει. Η ΟΛΠ Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια αφού μελετήσει ενδελεχώς την απόφαση. Θεωρεί δε ότι η απόφαση ουδεμία επίπτωση μπορεί να έχει στη διαδικασία της παραχώρησης».
Το σκεπτικό της απόφασης
Το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά απέρριψε την αγωγή της διοίκησης του ΟΛΠ κατά των εργαζομένων, με την οποία ζητούσε να κηρυχθούν οι κινητοποιήσεις τους παράνομες και καταχρηστικές. Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι δεν έγινε ο απαραίτητος διάλογος με τους εργαζόμενους από την διοίκηση. Επίσης τονίζεται ότι ο ΟΛΠ κατέθεσε την αγωγή, παρά τις οικονομικές συνέπειες που υποστηρίζει ότι έχει, με καθυστέρηση δύο μηνών.
Σε ό,τι αφορά την κλήση σε διάλογο που προχώρησε στο τέλος Ιανουαρίου τονίζει ότι έγινε «οψίμως» την περίοδο που επέκειτο να κατατεθεί στο σχέδιο νόμου για την παραχώρηση σε τρίτους των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ και του ΟΛΘ στη Βουλή. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι δεν αποδεικνύεται η «λευκή απεργία» των εργαζόμενων που θίγει ο ΟΛΠ.
«Η ουσιαστική βασιμότητα του αιτήματος δεν αποδεικνύεται, διότι ο μάρτυρας της ενάγουσας ΟΛΠ Α.Ε., αφού αυτή φέρει το βάρος αποδείξεως των αγωγικών ισχυρισμών της, δεν ήταν σε θέση να εξιστορήσει σαφή πραγματικά περιστατικά, ημερομηνίες και εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνεπώς και αυτή η αιτίαση είναι απορριπτέα. Εξάλλου σε περίπτωση ουσιαστικής βασιμότητας των παραπάνω, μη αποδειχθέντων εδώ, ο εργοδότης διατηρεί τα εκ της εργασιακής συμβάσεως, απορρέοντα δικαιώματά του, όπως προαναφέρθηκε».
Τέλος σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνέπειες που έχουν στην οικονομία αλλά και στην εταιρεία υπογραμμίζεται ότι δεν απεδείχθη διότι: «Οι γενόμενες κατά του μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2008 απεργιακές κινητοποιήσεις (έξι ημέρες) δεν κρίνεται ότι ήταν ικανές να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στον ΟΛΠ. Η εξαγγελθείσα για τον μήνα Μάρτιο είναι μόνο αυτή της 5ης Μαρτίου (σήμερα). Συνεπώς μόνη αυτή δεν υπερβαίνει το επιβαλλόμενο μέτρο της αναλογίας μεταξύ μέσου και σκοπού», και προσθέτει σε ό,τι αφορά το κοινωνικό σύνολο: «Ούτε και η ζημιά του κοινωνικού συνόλου (τουλάχιστον μέχρι στιγμής) απεδείχθη, αφού τα ευπαθή προϊόντα το στρατιωτικό υλικό, τα φάρμακα και τα εμπορεύματα που χρήζουν άμεσης εκφορτώσεως εξυπηρετούνται από τους εργαζόμενους και το προσωπικό ασφαλείας».
Στηρίζουν τους εργαζόμενους
Ανακοίνωση στήριξης των εργαζομένων στα λιμάνια εξέδωσε χθες η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. «Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας θεωρεί σαν θέμα πρώτης προτεραιότητας την απασχόληση και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων», αναφέρει η ΠΝΟ και προσθέτει: «Στο πλαίσιο αυτού του πνεύματος και των αρχών, έχοντας υπόψη της τα δίκαια αιτήματα των λιμενεργατών, των εργαζομένων του ΟΛΠ, εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της στον αγώνα τους κατά μεθοδεύσεων, που στοχεύουν στην υποβάθμιση των ασφαλιστικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων». Αλλά και ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας ο οποίος έχει πάρει θέση κατά της παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ σε ιδιώτες υπογράμμισε σε δηλώσεις του: «Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, μαζί με τους εργαζόμενους για να μην περάσει η εκποίηση του μεγάλου λιμανιού στους ιδιώτες, όπως επιδιώκει και μεθοδεύει η κυβέρνηση και ο ΟΛΠ. Συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη για την ανατροπή αυτών των επικίνδυνων και απαράδεκτων επιλογών για την εθνική οικονομία, τους εργαζόμενους και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά».
Πηγή:Ναυτεμπορική

Συζητήθηκε και ο έλεγχος των εμπορευματοκιβωτίων


ΤO θέμα του ελέγχου του συνόλου των εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια, θέμα που έχουν θέσει οι ΗΠΑ ως μέσο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και ενίσχυσης της ασφάλειας και στο οποίο αντιδρά η Ε.Ε., αποτέλεσε αντικείμενο της χθεσινής συνάντησης του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιώργου Βουλγαράκη με τον πρέσβη των Η.Π.Α. στην Αθήνα κ. Daniel Speckhard. Η συνάντηση όπως σημείωναν από το ΥΕΝ έγινε στο πλαίσιο των επαφών γνωριμίας του νέου πρέσβη των ΗΠΑ με τους υπουργούς της κυβέρνησης.
Πηγή:Απόσπασμα απο Ναυτεμπορική

Τρίτη 4 Μαρτίου 2008

Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών

Ωρα 18:30 (04/03/08)
Άρχισε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας για την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των ΟΛΠ και ΟΛΘ. Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιώργος Βουλγαράκης δήλωσε την αμετάκλητη πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις στα λιμάνια, ανεξάρτητα από τις όποιες αντιδράσεις: «Η απόφαση του δικαστηρίου δεν επηρεάζει καθόλου την διαδικασία της μεταρρύθμισης των λιμανιών, η οποία προχωράει κανονικά και είναι σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Βουλγαράκης αναφερόμενος στην σημερινή δικαστική απόφαση. Ο κ. Βουλγαράκης τόνισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν αφορά την απεργιακή κινητοποίηση, αλλά την αποχή των εργαζομένων από την υπερωριακή εργασία. Από την πλευρά της, σύσσωμη η αντιπολίτευση έκανε λόγο για έλλειψη πολιτικής και ηθικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης μετά - όπως υποστήριξαν στελέχη της - και τη σημερινή δικαστική δικαίωση των λιμενεργατών, που απεργούν.
Πηγή:Καθημερινή

ΔΕΝ ΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΠ

Ώρα 14:00
Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σης της ΟΛΠ Α.Ε σε βάρος των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων στο λιμάνι.
Η απόφαση αυτή θα προβληματίσει την Κυβέρνηση που ήλπιζε σε αντίθετο αποτέλεσμα .
Οι εργαζόμενοι λοιπόν συνεχίζουν τις Κινητοποιήσεις που είχαν εξαγγείλει με 24ωρη απεργία αύριο 05/03/08

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008

Την Τρίτη η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα του ΟΛΠ κατά εργαζομένων

Πειραιάς
Την Τρίτη τελικά θα εκδοθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά για τα ασφαλιστικά μέτρα της ΟΛΠ ΑΕ κατά των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στο πρώτο λιμάνι της χώρας. Μετά από πεντάωρη ακροαματική διαδικασία, οι δικαστές επιφυλάχθηκαν να εκδώσουν απόφαση, η οποία είτε θα κρίνει παράνομες και καταχρηστικές τις κινητοποιήσεις των λιμενεργατών είτε θα τις νομιμοποιήσει. Εντωματαξύ, έξω από τα δικαστήρια σημειώθηκαν επεισόδια όταν εργαζόμενος - τμηματάρχης στο λιμάνι του Πειραιά, εμφανίστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης της διοίκησης του ΟΛΠ. Οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι του ΟΛΠ προπυλάκισαν τον μάρτυρα - συνάδελφό τους. «Παράπλευρες απώλειες» της οργής τους αστυνομικοί και τηλεοπτικά συνεργεία.Στο μεταξύ τη Δευτέρα η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) και η Ενωση Λιμενεργατών ΟΛΠ έστειλαν μέσω των δικηγόρων τους προσφυγή για την ανάκληση της προκήρυξης παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ Νέου Ικονίου, στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στον ΟΛΠ και στο υπουργείο Οικονομίας
Πηγή:in.gr

Εκδικάζεται αυτην την στιγμή στο πρωτοδικείο η αίτηση ασφαλιστκών μέτρων εναντίον των εργαζομένων του ΟΛΠ.

Εκδικάζεται αυτήν την στιγμή στο πρωτοδικείο Πειραιά η Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον των εργαζομένων του ΟΛΠ. Αν η διοίκηση του ΟΛΠ δικαιωθεί τότε θα είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι θα υποχρεωθούν να δουλέψουν υπερωρίες . Αν γίνει αυτό τότε από αύριο το Λιμάνι θα επιστρέψει στους κανονικούς του ρυθμούς. Επίσης όποιο και να είναι το αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ έχουν εξαγγείλει στάση εργασίας για αύριο τρίτη 7-10πμ το πρωί( 04/03/08).

Κυριακή 2 Μαρτίου 2008

Τα λιμάνια της οργής (ΣΤΕΝΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΟΛΠ ΚΑΙ ΟΛΘ)

ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΡΟΤΥΠΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ασφυξία στις επιχειρήσεις και κρίση στην ελληνική οικονομία προκαλεί η υπολειτουργία των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας, του ΟΛΠ και του ΟΛΘ. Οι επιχειρήσεις δεν κινδυνεύουν απλώς να χάσουν το 20% του ετήσιου τζίρου τους, που για τις εμπορικές υπολογίζεται σε 14 δισ. ευρώ, αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτό το ποσό κινδυνεύει να μετατραπεί σε ζημιές, εάν η απεργία κρατήσει ακόμα έναν μήνα. Πολλές εταιρείες έχουν ήδη πληρώσει πρώτες ύλες ή έτοιμα προϊόντα που αντιστοιχούν στο 15-20% του ετήσιου τζίρου τους, τα οποία δεν έχουν παραλάβει. Αρα δεν μπορούν να πουλήσουν. Την ίδια ώρα τα κόστη τρέχουν ασταμάτητα.
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την Ελλάδα, καθώς η κρίση στα λιμάνια ξέσπασε την ίδια περίπου περίοδο που μπήκε στο τούνελ και η διεθνής οικονομία.
Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, αρκετές εισαγωγικές εταιρείες δεν έχουν πρώτες ύλες ώστε να παραγάγουν και να παραδώσουν προϊόντα εδώ και δύο μήνες. Χάνουν πελάτες, ανταγωνιστικότητα και κεφάλαια. Αυτό είναι το υπ' αριθμόν 1 πρόβλημα, αλλά δεν είναι το μόνο. Το δεύτερο είναι το κόστος. Με δεδομένη την αδυναμία των ελληνικών λιμανιών να παραλάβουν τα κοντέινερ, λόγω της απεργίας, τα εμπορεύματα των ελληνικών επιχειρήσεων (έτοιμα ή πρώτες ύλες) έχουν ξεφορτωθεί από τα καράβια σε κάποιο από τα γύρω λιμάνια της περιοχής της Μεσογείου. Από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Χάιφα (Ισραήλ) και το Πορτ Σάιντ (Αίγυπτος) παραμένουν σε σταθμούς μεταφόρτωσης εμπορεύματα ελληνικών επιχειρήσεων, που πρέπει με κάποιον τρόπο να φθάσουν στην εγχώριο αγορά. Για να γίνει αυτό, όμως, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν τουλάχιστον τα διπλά. Επιχειρηματίας έλεγε πως για να φέρεις ένα κοντέινερ από την Κίνα το κόστος είναι περίπου 3.200 ευρώ. Για να φέρεις το ίδιο κοντέινερ οδικώς από την Κωνσταντινούπολη (εκεί το έχουν ξεφορτώσει λόγω της απεργίας) στην Αθήνα το κόστος ανέρχεται σε 3.500 ευρώ. Ακόμα και εάν είσαι τυχερός και το κοντέινερ βρίσκεται στο λιμάνι του Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία, όπου ξεφόρτωσαν ορισμένες ναυτιλιακές μερικά κοντέινερ για να φθάσουν αυτά στην Αθήνα πρέπει να πληρώσεις τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Ανάλογο πρόβλημα έχουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να «διώξουν» τα προϊόντα τους στο εξωτερικό μέσω των ελληνικών λιμανιών και το επιχειρούν κυρίως από ιταλικά λιμάνια. Για να πάει ένα κοντέινερ από την Ελλάδα στις ΗΠΑ χρειάζονται σήμερα μέσω Ιταλίας 4.500-5.000 ευρώ όταν το κόστος ήταν προηγουμένως μόλις 2.500 ευρώ. Από το μέτωπο της απεργίας, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει λύση τον Μάρτιο. Κι αυτό γιατί η κυβερνητική πλευρά, που βλέπει να περιέρχεται ακόμη μία φορά σε αδιέξοδο, παρατείνει για δύο μήνες τον διαγωνισμό για την παραχώρηση λιμενικών εγκαταστάσεων σε ξένους και ελληνικούς ομίλους. Αρκετοί όμως είναι αυτοί που φοβούνται ότι έτσι η διάρκεια της αντιπαράθεσης θα έχει ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια, ξεπερνώντας ακόμη και την προηγούμενη. Σε αυτή την περίπτωση σημειώνουν πως ενόψει των εορτών του Πάσχα (τέλος Απριλίου) θα επικρατούσε η απόλυτη καταστροφή στην αγορά. Κορυφαίος παράγοντας μεταφορικού ομίλου που έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο με τον ΟΛΠ διαπίστωνε πως και αυτή τη φορά η κυβέρνηση κατάφερε να «αυτοεγκλωβιστεί». Παρά την αισιοδοξία που είχε αρχικώς επικρατήσει με την αλλαγή του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από τη διοίκηση του ΟΛΠ, η κατάσταση αρχίζει να θυμίζει όλο και περισσότερο το προηγούμενο αδιέξοδο, του 2007, όταν η απεργία είχε κρατήσει δύο μήνες και έληξε με την υποχώρηση της κυβερνητικής πλευράς. Οπως σημείωνε ο ίδιος παράγοντας, αυτή τη φορά η κυβέρνηση γνωρίζει πως, εάν υποχωρήσει, η αξιοπιστία της θα τρωθεί, ενώ δεν αποκλείεται κάποιοι ξένοι επενδυτές να αλλάξουν... ρότα, εγκαταλείποντας έτσι τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.
ΠΗΓΗ:Ελευθεροτυπία

Σάββατο 1 Μαρτίου 2008

Τα επιχειρήματα ΟΛΠ και οι εργαζομένων

ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ επιπτώσεις που έχουν οι παρατεινόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων, τόσο στον ΟΛΠ αλλά και γενικότερα στην οικονομία, επισημαίνει στο υπόμνημά της προς το μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά η διοίκηση της εταιρείας. Η διοίκηση του ΟΛΠ ζητεί να κηρυχθούν παράνομες και καταχρηστικές οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων που τον Μάρτιο μπαίνουν στον τρίτο τους μήνα. Οι εργαζόμενοι με τον τρόπο αυτό αντιτίθεται στο σχέδιο της κυβέρνησης για παραχώρηση των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης με διεθνή διαγωνισμό σε ιδιώτες. Η διοίκηση του ΟΛΠ στο υπόμνημά της αναφέρει ότι από τις κινητοποιήσεις δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις, εκτός από την ίδια την εταιρεία και σε άλλους τομείς, όπως στα φάρμακα - χημική βιομηχανία, τρόφιμα, στο εμπόριο, στις εξαγωγές αλλά και στις παραλιμενικές οικονομικές δραστηριότητες. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τονίζει: «Η παραχώρηση αφορά μέρος του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και ειδικότερα τις προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ. Ο ΟΛΠ θα συνεχίσει τη λειτουργία του στον Προβλήτα Ι και συνεπώς σε συνάφεια με τη διατήρηση των λοιπών λιμενικών δραστηριοτήτων (σταθμοί αυτοκινήτων, τρέιλερ, ελεύθερη ζώνη κ.λπ.), οι θέσεις εργασίας διατηρούνται, ενώ ταυτόχρονα ουδεμία πρόβλεψη για μείωση προσωπικού δεν υπάρχει».
Στάση εργασίας
Εν τω μεταξύ χθες το δ.σ. της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και η Ένωση Λιμενεργατών κήρυξαν στάση εργασίας για τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008 από 9.00 π.μ. έως 12.00 μ., Και αυτό προκειμένου να παραβρεθούν οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ έξω από τα Δικαστήρια του Πειραιά όπου και θα εκδικαστεί από το μονομελές πρωτοδικείο η αίτηση της διοίκησης του ΟΛΠ να κριθούν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων που διαφωνούν με το σχέδιο παραχώρησης ως παράνομες και καταχρηστικές.
«Η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΟΛΠ προσπαθούν με κινήσεις αιφνιδιασμού να ποινικοποιήσουν τη δράση των εργαζομένων, για να καταστείλουν τους αγώνες τους», αναφέρουν οι δύο συνδικαλιστικοί φορείς και προσθέτουν: «Την ώρα που η αγωνία όλων κορυφώνεται για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των ΟΛΠ και ΟΛΘ, καθώς και το δικαίωμα στην εργασία χιλιάδων άμεσα και έμμεσα εργαζομένων στα λιμάνια, η διοίκηση του ΟΛΠ και η κυβέρνηση επιχειρούν να τα ξεπουλήσουν σε βάρος της χώρας, της εθνικής οικονομίας, των τοπικών κοινωνιών και των εργασιακών σχέσεων.
Πηγή:Ναυτεμπορική