Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα CHINA. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα CHINA. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2007

Ερχονται «σεισμικές αλλαγές» στην παγκόσμια οικονομική γεωγραφία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με προσκεκλημένο το διακεκριμένο οικονομολόγο και σύμβουλο επενδυτικής στρατηγικής Δρ. Allen Sinai πραγματοποίησε την Παρασκευή η EFG Eurobank.Στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Ν. Καραμούζης, ανέφερε ότι η εκδήλωση εντάσσεται στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Eurobank υπό τον καθηγητή, Γκίκα Χαρδούβελη.O Δρ. Sinai στην ομιλία του έκανε λόγο για «σεισμικές αλλαγές» στην παγκόσμια οικονομική και χρηματοοικονομική γεωγραφία λόγω:α) της ανόδου της ισχύος της Κίνας, της Ινδίας και των υπολοίπων χωρών της Ασίας,β) της ενδυνάμωσης της Ευρώπης με την επέκτασή της προς Ανατολάς, αλλά και της ενδυνάμωσης των χωρών που παράγουν πετρέλαιο καιγ) της παγκοσμιοποίηση και της επέκτασης του διεθνούς εμπορίου και της μετακίνησης των κερδοσκοπικών κεφαλαίων.Παρουσιάζοντας τις προβλέψεις του για τα επόμενα χρόνια, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη θέση των ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία και στις επιπτώσεις που θα έχει μια επικείμενη οικονομική ύφεση στη χώρα. Τόνισε ότι ο επόμενος χρόνος θα χαρακτηριστεί από τη συνέχιση της πιστωτικής κρίσης και τη σημαντική επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης των ΗΠΑ, πιθανότατα στη ζώνη 1-2% μεταβολής του ΑΕΠ καθώς και την αύξηση της ανεργίας.Χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο ύφεσης στις ΗΠΑ, στο οποίο δίνει πιθανότητα περίπου 50%, ανέφερε ότι προβλέπει επιδείνωση στην αγορά ιδιωτικής κατοικίας, μείωση της κατανάλωσης και πτωτικές τάσεις στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και τις οικονομίες της Βορείου Αμερικής, με περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου, πάνω από την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου 1,5. Ο Δρ. Sinai ανέφερε επίσης ότι τα επιτόκια παρέμβασης στις ΗΠΑ θα μειωθούν έως το 3,5% το 2008 ή και ακόμα χαμηλότερα. Στις ΗΠΑΟ Δρ. Sinai εκτίμησε ότι η οικονομική επιβράδυνση στις ΗΠΑ δεν θα γενικευτεί σε παγκόσμια κλίμακα με την ίδια ένταση, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, καθώς οι αναδυόμενες αγορές, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε Κίνα, Ινδία και Ρωσία και η ισχυροποίηση των οικονομιών τους, αντισταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις μιας ύφεσης στις ΗΠΑ.Αυτό, είπε, ευνοεί ιδιαίτερα τις οικονομίες της Ευρωζώνης που, ενώ μπορεί να αντιμετωπίσουν μια κάποια επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης, λόγω μείωσης των εξαγωγών προς τις χώρες της Βόρειας Αμερικής, θα επωφεληθούν σημαντικά από την ισχυροποίηση των οικονομιών της ανατολικής Ευρώπης και Ρωσίας. Τέλος, ο Δρ. Sinai προβλέπει ότι η άνοδος στην τιμή του πετρελαίου θα σταματήσει, λόγω επιβράδυνσης στις οικονομίες και μείωσης της ζήτησης. Ωστόσο, θεωρεί θετικές τις προοπτικές του κλάδου των μεταφορών και του διαμετακομιστικού εμπορίου, ιδίως μεταξύ Ευρώπης - Ασίας - Λατινικής Αμερικής και πιστεύει ότι οι επενδύσεις στις αγορές και τις οικονομίες των αναδυόμενων αγορών και της Ασίας, προσφέρουν μεσο-μακροπρόθεσμα, ευκαιρίες για υψηλές αποδόσεις.Ο Δρ. Sinai, τον οποίο παρουσίασε στο ελληνικό κοινό ο οικονομικός σύμβουλος του ομίλου της Eurobank, καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, είναι πρωτοπόρος σε θέματα ανάλυσης και πρόβλεψης οικονομιών και χρηματαγορών, με συμβουλευτική, επιστημονική και ακαδημαϊκή δράση 35 ετών. Είναι γνωστός για την ανάπτυξη του «Sinai-Boston Large Quarterly Macroeconomic Model», ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και ακριβή οικονομετρικά υποδείγματα ευρείας κλίμακας για την αμερικανική οικονομία. Έχει βραβευτεί πάνω από 15 φορές τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους καλύτερους forecasters διεθνώς.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2007

Ασφάλεια των παιχνιδιών: η Επιτροπή επανεξετάζει τα µέτρα για την ασφάλεια των προϊόντων

Bρυξέλλες , Ασφάλεια των παιχνιδιών: η Επιτροπή επανεξετάζει τα µέτρα για την ασφάλεια των προϊόντων και χαιρετίζει τη «σηµαντική πρόοδο» που σηµειώνει η Κίνα
Η Επίτροπος κα Meglena Kuneva παρουσίασε σήµερα µια σειρά πρωτοβουλιών για τη λήψη µέτρων µε σκοπό την ενίσχυση της επιβολής της νοµοθεσίας και της εφαρµογής των ελέγχων που εκτελούνται σήµερα στην ΕΕ σχετικά µε την ασφάλεια των προϊόντων. Κατά τους προσεχείς µήνες προτεραιότητα θα έχουν τα εξής µέτρα: διεξοδική εξέταση των µέτρων που
λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασµού των παιχνιδιών (θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίµηνο του 2008)· σειρά συγκεκριµένων µέτρων για την ενίσχυση της επιτήρησης βάσει επικινδυνότητας από τα εθνικά όργανα εποπτείας της αγοράς και τις τελωνειακές αρχές – συµπεριλαµβανοµένου µέτρου της Επιτροπής που θα
αφορά αποκλειστικά τους κινδύνους από τους µαγνήτες στα παιχνίδια. Τα αποτελέσµατα της τελευταίας έκθεσης RAPEX για την Κίνα (δηλ. του συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα) δείχνουν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη λήψη διορθωτικών µέτρων για να σταµατήσει η εισροή
επικίνδυνων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύµφωνα µε την έκθεση διερευνήθηκαν πλήρως 184 υποθέσεις τους τελευταίους τρεις µήνες, δηλ. το διάστηµα Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 2007, σε σύγκριση µε 84 µόνο υποθέσεις που αναφέρονται στις δύο προηγούµενες εκθέσεις µαζί (Ιούλιος 2007, ∆εκέµβριος 2006). ∆ιορθωτικά µέτρα ελήφθησαν στο 43% των περιπτώσεων. Έως το ∆εκέµβριο του 2007, η Κίνα θα πρέπει να έχει θέσει σε λειτουργία ένα
εγχώριο σύστηµα προειδοποίησης βάσει του συστήµατος RAPEX για το συντονισµό του έργου µε τις περιφέρειες και τη βελτίωση της συνεργασίας.
Η Επίτροπος κα Kuneva είπε: «Στον κόσµο που ζούµε δεν µπορούµε να προσφέρουµε 100% εγγυήσεις. Αλλά µπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι το σύστηµα είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι δεν λείπει κανένας κρίκος της αλυσίδας. Μπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι παραγωγοί, εισαγωγείς, έµποροι και κυβερνήσεις και η ΕΕ είναι έτοιµοι να εντοπίζουν ταχύτατα και να επιλύουν νέα προβλήµατα, τη στιγµή που αυτά εµφανίζονται. Σας διαβεβαιώνω ότι δεσµεύοµαι 100% να ασκήσω πίεση για να εξασφαλίσω το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες µας».

Τα αποτελέσµατα του απολογισµού
1. Οικονοµικοί συντελεστές
Η πρώτη νοµική ευθύνη για τη διάθεση ασφαλών παιχνιδιών στην αγορά βαρύνει τη βιοµηχανία. Τα µέτρα που έχει λάβει η βιοµηχανία σε σχέση µε τις τελευταίες ανακλήσεις προϊόντων από την αγορά είναι αποτελεσµατικά, αλλά η συνεχής ροή µηνυµάτων στο σύστηµα RAPEX φανερώνει ότι υπάρχουν ακόµη σηµαντικά προβλήµατα που έχει να επιλύσει η βιοµηχανία προκειµένου να διασφαλίσει, ιδίως στο τελευταίο σκαλοπάτι της αγοράς, ότι τα παιχνίδια είναι ασφαλή. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δράση στους εξής τοµείς:
- ∆ιεξοδική εξέταση των µέτρων που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασµού των παιχνιδιών – αποτελέσµατα το πρώτο τρίµηνο του 2008.
- Εκπαίδευση και κατάρτιση των εµπλεκοµένων σχετικά µε τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών για τους κινέζους εταίρους και άλλες αγορές, καθώς και µέτρα για τη βελτίωση των ποσοστών απόσυρσης παιχνιδιών από την αγορά.
- Σειρά συγκεκριµένων µέτρων, που θα συµφωνηθούν το 2008, και θα επιδιώκουν την εµπλοκή κατασκευαστών, εµπόρων λιανικής, εισαγωγέων – ένα «σύµφωνο για την ασφάλεια» - για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
2. Μέτρα σε επίπεδο κρατών µελών
Οι εποπτικές αρχές των κρατών µελών υπήρξαν σε γενικές γραµµές προσεκτικές και
έλαβαν συνοδευτικά µέτρα για τις «εκούσιες ανακλήσεις». Προτεραιότητα πρέπει να
δοθεί στη δράση στους εξής τοµείς, µεταξύ άλλων:
- Επειδή δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τους µαγνήτες στα παιχνίδια και εν αναµονή της αναθεώρησης του σχετικού προτύπου, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων για να υποβάλει ειδική νοµοθετική πράξη βάσει της οποίας θα είναι υποχρεωτική η κατάλληλη επισήµανση για τους κινδύνους από τους µαγνήτες στα παιχνίδια.
- Τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει τον πίνακα αποτελεσµάτων για τις καλύτερες αγορές καταναλωτικών προϊόντων για τη δηµοσίευση συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε την εποπτική ικανότητα κάθε κράτους µέλους, ώστε να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω συζήτηση. Το 2008 η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα µιας τριετούς µελέτης (EMARS) στην οποία αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της εποπτείας της αγοράς σε 15 κράτη µέλη.
- Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ τελωνειακών αρχών και αρχών εποπτείας της αγοράς, ιδίως για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του συστήµατος RIF (έντυπο πληροφοριών στα τελωνεία σχετικά µε τους κινδύνους) µε τα συστήµατα RAPEX και RASFF (σύστηµα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα πλην τροφίµων και συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιιµα, αντίστοιχα).
- Η ιχνηλασιµότητα στην αλυσίδα εφοδιασµού προϊόντων έχει καίρια σηµασία για τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων στην περίπτωση των επικίνδυνων προϊόντων. Η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους διεθνείς εταίρους για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων στον τοµέα αυτόν και θα εξετάσει τη δυνατότητα µιας πιο επίσηµης νοµικής απαίτησης για την ιχνηλασιµότητα στον τοµέα των καταναλωτικών αγαθών.
3. ∆ιεθνής συνεργασία – Κίνα και ΗΠΑ
Η ανάλυση της έκθεσης RAPEX για την Κίνα έδειξε ότι η κινεζική διοίκηση έχει καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες σε ό,τι αφορά τα µέτρα για την επιβολή του RAPEX.
- H Επιτροπή θα αυξήσει την τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση, ιδίως σε σχέση µε το νέο εγχώριο σύστηµα έγκαιρης ειδοποίησης στην κινεζική αγορά. Η ιχνηλασιµότητα θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα.
- Στο πλαίσιο του σχεδίου ΕΕ-Κίνα στον εµπορικό τοµέα θα πραγµατοποιηθεί µελέτη για τους µηχανισµούς ελέγχου της ασφάλειας των προϊόντων στην Κίνα, ώστε να εντοπιστούν οι τοµείς για περαιτέρω συνεργασία.
- Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινό συµφέρον να συνεργαστούν για την αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων στον τοµέα της ασφάλειας των προϊόντων και των ελέγχων των εισαγωγών. Η αυξηµένη συνεργασία των τελευταίων µηνών θα συνεχιστεί σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, ιδίως µε τη σύσταση µικτής οµάδας εργασίας για την ασφάλεια των προϊόντων/εισαγωγών στο πλαίσιο του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού Συµβουλίου.
4. Κανονιστικό πλαίσιο
- Αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια – προτάσεις το πρώτο τρίµηνο του 2008.
- Έγκριση της δέσµης προτάσεων της «νέας προσέγγισης» µε σκοπό τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και της τελωνειακής επιτήρησης.
http://ec.europa.eu/

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2007

Ε.Ε.: Σημαντική η πρόοδος της Κίνας στην ασφάλεια των προϊόντων


Σειρά πρωτοβουλιών για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας και της εφαρμογής των ελέγχων που εκτελούνται σήμερα στην ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων παρουσίασε σήμερα η Επίτροπος Meglena Kuneva.Κατά τους προσεχείς μήνες προτεραιότητα θα έχουν τα εξής μέτρα: - διεξοδική εξέταση των μέτρων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού των παιχνιδιών (θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2008)- σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της επιτήρησης βάσει επικινδυνότητας από τα εθνικά όργανα εποπτείας της αγοράς και τις τελωνειακές αρχές – συμπεριλαμβανομένου μέτρου της Επιτροπής που θα αφορά αποκλειστικά τους κινδύνους από τους μαγνήτες στα παιχνίδια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας έκθεσης RAPEX για την Κίνα (δηλ. του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα) δείχνουν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη λήψη διορθωτικών μέτρων για να σταματήσει η εισροή επικίνδυνων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση διερευνήθηκαν πλήρως 184 υποθέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, δηλ. το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2007, σε σύγκριση με 84 μόνο υποθέσεις που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες εκθέσεις μαζί (Ιούλιος 2007, Δεκέμβριος 2006). Διορθωτικά μέτρα ελήφθησαν στο 43% των περιπτώσεων. Έως το Δεκέμβριο του 2007, η Κίνα θα πρέπει να έχει θέσει σε λειτουργία ένα εγχώριο σύστημα προειδοποίησης βάσει του συστήματος RAPEX για το συντονισμό του έργου με τις περιφέρειες και τη βελτίωση της συνεργασίας.Η Επίτροπος κα Kuneva δήλωσε σχετικά: «Στον κόσμο που ζούμε δεν μπορούμε να προσφέρουμε 100% εγγυήσεις. Αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν λείπει κανένας κρίκος της αλυσίδας. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι παραγωγοί, εισαγωγείς, έμποροι και κυβερνήσεις και η ΕΕ είναι έτοιμοι να εντοπίζουν ταχύτατα και να επιλύουν νέα προβλήματα, τη στιγμή που αυτά εμφανίζονται. Σας διαβεβαιώνω ότι δεσμεύομαι 100% να ασκήσω πίεση για να εξασφαλίσω το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες μας».
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου

Νέο μηνιαίο ρεκόρ η Κίνα

Νέο μηνιαίο ρεκόρ σημείωσε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας τον μήνα Οκτώβριο, φθάνοντας τα 27,05 δις δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα για το εξωτερικό εμπόριο η υπηρεσία τελωνείων

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2007

Λαθραία Κινέζικα ρούχα στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής


Με κινέζικα ρούχα που θα περνούσαν λαθραία στην Αλβανία πλημμύρισε το τελωνείο Κρυσταλλοπηγής. Το παράνομο φορτίο που έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Κορυτσά με το …λεωφορείο της γραμμής, εντοπίστηκε από τους τελωνειακούς υπαλλήλους και κατασχέθηκε.Το λεωφορεία της γραμμής Θεσσαλονίκη – Κορυτσά με αλβανικές πινακίδες TR 0153 L που ανήκει στην αλβανική εταιρία «ILIOS TRAVEL», έφτασε στο τελωνείο Κρυσταλοπηγής στις 11 το βράδυ, της περασμένης Τετάρτης 24 τρέχοντος. Έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν οι τελωνειακοί υπάλληλοι, διαπίστωσαν ότι το λεωφορείο είχε μετατραπεί σε αποθήκη κινέζικων ρούχων. Ειδικότερα, εντόπισαν μέσα στις τουαλέτες του λεωφορείου και κάτω από τα πίσω καθίσματα 51 δέματα, το καθένα από τα οποία περιείχε 40 τεμάχια ρούχα διαφόρων ειδών. Για το παράνομο εμπόρευμα, ο οδηγός του λεωφορείου V.K. από την Κορυτσά, δεν διέθετε τα απαιτούμενα παραστατικά έγγραφα.Στη διάρκεια της προανάκρισης που διενήργησαν αστυνομικοί του τελωνείου, ομολόγησε ότι είχε προμηθευτεί το εμπόρευμα από καταστηματάρχη της Θεσσαλονίκης και θα το παρέδιδε σε καταστηματάρχη της Κορυτσάς. Από τον τελευταίο μάλιστα θα πληρωνόταν για την παράνομη μεταφορά. Οι τελωνειακές αρχές επικοινώνησαν με τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Καστοριάς, ο οποίος έκρινε ότι πρόκειται απλώς για «τελωνειακή παράβαση», οπότε ο οδηγός πλήρωσε το προβλεπόμενο πρόστιμο και αφέθηκε ελεύθερος.Τα 51 δέματα περιείχαν 2.040 τεμάχια ρούχων, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Εάν αυτά τα ρούχα εισάγονταν στην Ελλάδα θα έπρεπε να πληρώσει κάποιος το 25% της αξίας. Στην προκειμένη περίπτωση που επρόκειτο να εισαχθούν στην Αλβανία, υπάρχει ένα διόλου ευκαταφρόνητο κόστος εισαγωγής, το οποίο κυμαίνεται αναλόγως με το ποσοστό εισαγωγής που ισχύει στη γείτονα χώρα.Το παράνομο εμπόρευμα κατασχέθηκε από τους τελωνειακούς υπαλλήλους του τελωνείου Κρυσταλλοπηγής

Πηγή:Giapraki

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2006

Σε ένα χρόνο σε ΟΛΠ και ΟΛΘ

Μόνο που ενώ κατά τη βυζαντινή παράδοση δύο καλόγεροι, που έκαναν το ίδιο μακρινό οδοιπορικό, έφεραν από την Κίνα, κρυμμένο στα μπαστούνια τους, το σήρο για την εκτροφή του μεταξοσκώληκα, ο Ελληνας υπουργός (και ο υφυπουργός Χρ. Φώλιας) και η πολυπληθής επιχειρηματική αποστολή που τον συνόδευε, μετέφεραν στη χώρα αυτή φακέλους και σχέδια για ελληνικό λάδι, τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά οικολογικής προέλευσης, τουριστικά πακέτα, μάρμαρα, μέχρι και προσφορές, με το αζημίωτο φυσικά, λιμανιών.Σε περίπου ένα χρόνο ελπίζουμε να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και να έχει καταλήξει και ο διαγωνισμός για τη λειτουργία δύο μεγάλων διαμετακομιστικών κέντρων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, έλεγε ο Γ. Αλογοσκούφης μετά τη συνάντηση που είχε χθες στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της μεγάλης ναυτιλιακής κινεζικής εταιρείας «Cosco» κ. Μπέι, που δείχνει έντονο ενδιαφέρον για μια τέτοια επένδυση.Μετά δε τις συναντήσεις του με στελέχη της κυβέρνησης της Κίνας, δήλωσε ότι τους προσεχείς μήνες θα λειτουργήσει αεροπορική γραμμή που θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με το Πεκίνο.Κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου βρίσκεται από τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομίας συναντήθηκε με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας Τζόου Χσιατσουάν (η ομοιότητα των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών του με αυτά του Ν. Γκαργκάνα δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Ελληνες δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν τη θεώρησαν τυχαία), τον υπουργό Οικονομικών Τζιν Ρέντσινγκ και τον υπουργό Εμπορίου Μπο Χσιλάι. Σήμερα προβλέπεται συνάντησή του με τον δήμαρχο του Πεκίνου Βαν Τσισάν και ακολούθως θα αναχωρήσει για τη Σανγκάη.Το πρώτο και κύριο επιχείρημα που πρόβαλε κατά τις συναντήσεις του στην Κίνα ο κ. Αλογοσκούφης ήταν ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης επί 25 χρόνια, με οικονομική και νομισματική σταθερότητα, η Ελλάδα «αποδίδει τεράστια σημασία στη στρατηγική συμμαχία που έχει συνάψει με την Κίνα» και «μπορεί να είναι η πύλη εισόδου πολλών κινεζικών επιχειρήσεων και πολλών κινεζικών δραστηριοτήτων». Αυτό επισήμανε και στον υπουργό Οικονομικών της Κίνας, ο οποίος από την πλευρά του έκανε λόγο για επιτυχείς συμφωνίες στον τουριστικό και τον ναυτιλιακό τομέα.
Ερωτας με την ελληνική ναυτιλία
Ως μια «παγκόσμια υπερδύναμη στη ναυτιλία» αντιμετωπίζει την Ελλάδα ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου, ο οποίος μετά τη συνάντησή του με τον Ελληνα υπουργό δήλωσε ότι: «Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 3.000 φορτηγά πλοία με χωρητικότητα πάνω από 1,18 εκατ. τόνους. Σε αυτόν τον τομέα η Κίνα και η Ελλάδα έχουν μια πολύ μεγάλη συμπληρωματικότητα.Δηλαδή, η Κίνα είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες στις θαλάσσιες μεταφορές σε όλους τους ωκεανούς.Σε όλα τα πλοία θα βρείτε πολλά κινεζικά εμπορεύματα. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, πάνω από το 50% των εμπορευμάτων μεταφέρονται με ελληνικά πλοία, ενώ πάνω από το 60% του πετρελαίου που αγοράζουμε από το εξωτερικό μεταφέρεται, επίσης, με ελληνικά πλοία».Και υπενθύμισε ότι πριν από λίγο καιρό ένας μεγάλος Ελληνας εφοπλιστής άρχισε να ναυπηγεί τέσσερα πλοία, χωρητικότητας 8.500 τόνων στα κινεζικά ναυπηγεία. Καθώς και ότι μεγάλες κινεζικές επιχειρήσεις εισάγουν ελαιόλαδο και μάρμαρα από την Ελλάδα.Από την πλευρά του, ο κ. Αλογοσκούφης ανέφερε ότι διερευνήθηκαν τρόποι ενίσχυσης και ακόμη μεγαλύτερης ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών αλλά και το εμπορικό ισοζύγιο να γίνει περισσότερο ισορροπημένο, να αυξηθούν δηλαδή περισσότερο οι ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα.Σε ομιλία του σε επιχειρηματικό συνέδριο χθες το βράδυ στο Πεκίνο ανέφερε τα εξής:*Πέρυσι επισκέφθηκαν την Ευρώπη 22 εκατ. Κινέζοι πολίτες. Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει έναν προορισμό πρώτης επιλογής.*Περισσότερα από 100 νέα πλοία έχουν παραγγελθεί από Ελληνες εφοπλιστές σε κινεζικά ναυπηγεία.*Η κινεζική αγορά προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στις ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικά σε όσες παράγουν προϊόντα που έχουν σχέση με τη μεσογειακή διατροφή, όπως το μοναδικό ελληνικό ελαιόλαδο.Και κάλεσε τους Ελληνες επιχειρηματίες που τον συνόδευαν «να κοιτάξουν και προς τα έξω για να μπορέσουν να επεκταθούν».Την επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα, αποτελούν 58 Ελληνες επιχειρηματίες, πραγματοποιούν ο ΟΠΕ (Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών) και το εμπορικό τμήμα της ελληνικής πρεσβείας στην Κίνα.
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2005

Συμφώνησαν για τα κλωστοϋφαντουργικά

Eαν εγκριθει από τα 25 κράτη-μέλη, η ευρωπαϊκή αγορά θα κατακλυσθεί από 88 εκατ. κινεζικά προϊόντα
Eάν εγκριθεί από τις κυβερνήσεις των 25 κρατών-μελών της Eυρωπαϊκής Eνωσης,, όπως αναμένεται, η σινοευρωπαϊκή συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες, η ευρωπαϊκή αγορά θα κατακλυσθεί σύντομα από τα 88 εκατομμύρια πουλόβερ, παντελόνια, μπλουζάκια και εσώρουχα κινεζικής προελεύσεως, των οποίων ο εκτελωνισμός καθυστερεί επί εβδομάδες. Oπως ανακοίνωσε χθες στις Bρυξέλλες ο Σάιμον Φρέιζερ, στενός συνεργάτης του αρμόδιου για θέματα Eμπορίου κοινοτικού επιτρόπου, Πίτερ Mάντελσον, το Πεκίνο και οι Bρυξέλλες κατέληξαν σε συμφωνία για την αποδέσμευση και εισαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά των αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, για τα οποία είχε δημιουργηθεί θέμα μετά την πρόσφατη συμφωνία των δύο πλευρών σχετικώς με τις εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από την Kίνα στην Eυρωπαϊκή Eνωση.
Στο Πεκίνο ο Mπλερ
H νέα συμφωνία, για την οποία ο Bρετανός πρωθυπουργός Tόνι Mπλερ, που επισκέπτεται το Πεκίνο, εξέφρασε την άποψη ότι θα εγκριθεί από τις 25 χώρες-μέλη της Eνωσης, της οποίας η χώρα του έχει αυτήν την περίοδο την προεδρία, είναι μάλλον απλή: το 50% των προϊόντων που παρέμεναν στις πύλες της ευρωπαϊκής αγοράς θα εισαχθεί χωρίς περιορισμούς, ενώ το υπόλοιπο 50% θα αφαιρεθεί από τις ποσοστώσεις των κινεζικών εισαγωγών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί για το 2006.
Yπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει τον Iούνιο στη συγκράτηση των ρυθμών αύξησης των εισαγωγών δέκα κατηγοριών προϊόντων της κλωστοϋφαντουργίας από την Kίνα στην Eυρωπαϊκή Eνωση, μετά την κατάργηση από τις αρχές του 2005 του συστήματος περιορισμού των εν λόγω εισαγωγών, το οποίο είχε ισχύσει επί τέσσερις δεκαετίες. Ωστόσο, τα προϊόντα, των οποίων η αποδέσμευση συμφωνήθηκε τώρα, ήταν εκείνα τα οποία εκείνη την περίοδο μεταφέρονταν από την Kίνα στα ευρωπαϊκά λιμάνια, με αποτέλεσμα να «παγιδευθούν» στις εισόδους της ευρωπαϊκής αγοράς. Mε την αποδέσμευση και την προώθησή τους στην αγορά, αναμένεται να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ελλείψεων στην ευρωπαϊκή αγορά, πόσω μάλλον εν όψει της χειμερινής σεζόν. Mεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που εισάγουν έτοιμα ενδύματα από την Kίνα, όπως είναι η γαλλική Carrefour και η σουηδική Hennes & Mauritz, θα «ανασάνουν», καθώς θα εξοικονομήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το συγκριτικό κόστος ανάλογων παραγγελιών -που ίσως θα έπρεπε να δώσουν εσπευσμένα- προς ευρωπαϊκές εταιρείες καθώς και από το υψηλό κόστος της μεταφοράς και της αποθήκευσης των προϊόντων αυτών. Tην ίδια ώρα όμως, με τη νέα συμφωνία, η οποία δεν αποδεσμεύει πλήρως όλα τα προϊόντα που είχαν αποσταλεί πριν από τη 12η Iουλίου, προσφέρεται και μια «ανάσα ζωής» σε ευρωπαϊκές εταιρείες έτοιμου ενδύματος, όπως είναι η ιταλική Marzotto και η ισπανική Tavex Algodonera, ο οποίες επιθυμούν τον κατά το δυνατόν περιορισμό των φθηνών κινεζικών εισαγωγών. Yπενθυμίζεται ότι οι κινεζικές εξαγωγές προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο φέτος κατά 57%, στα 8,65 δισ. δολάρια.
Συνάντηση κορυφής
Στο Πεκίνο, όπου θα έχει σήμερα συνάντηση κορυφής, ο κ. Mπλερ τόνισε ότι η Eυρώπη πρέπει να αποδεχθεί την πρόκληση και να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, με τη δημιουργία νέων οικονομικών δυνάμεων, όπως είναι η Kίνα και η Iνδία. «Yπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί στη διαχείριση των αλλαγών. Δεν υπάρχει δρόμος ανοικτός για την άρνησή τους...», δήλωσε ο κ. Mπλερ. Συνοδευόμενος από Eυρωπαίους επιχειρηματίες κατά την τετραήμερη επίσκεψή του στην Kίνα και στην Iνδία, στο πλαίσιο της 8ης σινοευρωπαϊκής συνάντησης κορυφής, ο κ. Mπλερ τόνισε ότι οι αλλαγές που απαιτούνται για να ανταγωνισθεί η Eυρώπη την Kίνα πρέπει να αντιμετωπισθούν ως ευκαιρία και όχι ως απειλή. Kατά τη διάρκεια της επίσκεψής του πάντως, αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων, αξίας δύο δισ. στερλινών, συμπεριλαμβανομένου αριθμού αεροσκαφών της Airbus.
Πηγή:Καθημερινή

Συμφωνία E.E.-Kίνας για έτοιμα ενδύματα

Θα εισαχθεί το 50% των προϊόντων
Εκατομμύρια κινεζικής κατασκευής έτοιμα ενδύματα θα προωθηθούν στην ευρωπαϊκή αγορά, μετά τη συμφωνία που πέτυχε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πεκίνο. Η συμφωνία προβλέπει ότι το 50% των εμπορευμάτων που παρέμειναν στα τελωνεία θα εισαχθούν στην Ευρώπη ελεύθερα και τα υπόλοιπα θα υπολογιστούν στις ποσοστώσεις της ερχόμενης χρονιάς.
Πηγή:Καθημερινή

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2005

Aναζητείται συμβιβασμός για τις κινεζικές εισαγωγές

ΣυνεχIζονται οι διαβουλεύσεις Eυρωπαίων-Kινέζων στο Πεκίνο
Pόιτερς
H αναθεώρηση της συμφωνίας που συνήψαν μόλις πριν από δυόμισι μήνες και με την οποία επέβαλαν περιορισμούς στην αύξηση των εξαγωγών κινεζικών ειδών ένδυσης είναι το αντικείμενο και ο στόχος των συνομιλιών που άρχισαν χθες στο Πεκίνο οι αρχές της Eυρωπαϊκής Eνωσης και της Kίνας. O λόγος είναι ότι ενώ η συμφωνία της 10ης Iουνίου στόχευε στο να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες από τις φθηνές κινεζικές εισαγωγές που κατέκλυσαν κυριολεκτικά τις αγορές της Eυρωπαϊκής Eνωσης, σύντομα κατέληξε να πλήττει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων. Eκατομμύρια κινεζικά είδη ένδυσης βρίσκονται συσσωρευμένα στις αποθήκες των ευρωπαϊκών τελωνείων και οι έμποροι λιανικής δεν μπορούν να εκτελωνίσουν τις παραγγελίες τους καθώς έχουν ήδη υπερβεί τις συμπεφωνημένες ποσοστώσεις. Πολλές από τις επιχειρήσεις λιανικής έχουν προπληρώσει το τίμημα των παραγγελιών τους που ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και απειλούν να καταφύγουν στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο.
Eτσι, εκπρόσωποι των αρχών εμπορίου των δύο πλευρών πραγματοποιούν συνάντηση στην κινεζική πρωτεύουσα από χθες το απόγευμα και συνεχίζουν σήμερα το πρωί με την ελπίδα να καταλήξουν σε αναθεώρηση της επίμαχης συμφωνίας κατά τρόπον που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. O επίτροπος Eμπορίου, Πίτερ Mάντελσον, έχει παραδεχθεί ότι υπήρχε πρόβλημα σχεδιασμού στη συμφωνία του Iουνίου και ότι είναι απολύτως αναγκαία μια πραγματιστική λύση στο πρόβλημα. Για την ανεύρεση λύσεων έχουν επιστρατευθεί ομάδες εμπειρογνωμόνων. Προς το παρόν εξετάζεται η προοπτική να μεταφερθούν σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση ποσοστώσεις που δεν έχουν καλυφθεί, καθώς αφορούν προϊόντα με μικρότερη ζήτηση, να «δανεισθούν» ποσοστώσεις από εκείνες του επόμενου έτους αλλά και να επιτραπεί στις εισαγωγικές εταιρείες της Eυρωπαϊκής Eνωσης να εκτελωνίσουν όσα προϊόντα είχαν παραγγείλει πριν τις 10 Iουνίου ανεξαρτήτως ποσοτήτων.
Στελέχη της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής εκφράζουν αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξης νέας συμφωνίας και η εκπρόσωπος, Aμέλια Tόρες, δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα είναι φιλική και εποικοδομητική καθώς «οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι έχουν συμφέρον να διευθετήσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν». Aπό την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Eμπορίου έχει, ως τώρα, αποφύγει να σχολιάσει σχετικά αλλά η επίσημη κινεζική εφημερίδα China Daily αναφέρει σε κύριο άρθρο της ότι ο νέος γύρος συνομιλιών επικεντρώνεται στην καθιέρωση ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος για το εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας. Yπενθυμίζεται ότι προ πολλού οι εμπειρογνώμονες του τομέα του εμπορίου είχαν προειδοποιήσει ότι η Kίνα, που διαθέτει τεράστιες και σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις και παράγει με χαμηλό εργατικό κόστος, θα ήταν αναπόφευκτα ο μεγάλος νικητής της απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου ειδών κλωστοϋφαντουργίας.
Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του Iουνίου, το Πεκίνο συναίνεσε επειδή σε αντίθετη περίπτωση η Eυρωπαϊκή Eνωση θα έκανε χρήση του δικαιώματος που της αναγνωρίζουν οι διεθνείς κανόνες εμπορίου να επιβάλει μονομερώς όριο αύξησης των εξαγωγών ειδών ένδυσης από την Kίνα το 7,5% ετησίως μέχρι τα τέλη του 2008. H υπόθεση φαίνεται να ενισχύει τη θέση όσων υποστηρίζουν ότι ο προστατευτισμός εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες αλλά αποθαρρύνει τον εκσυχρονισμό των μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων εις βάρος του καταναλωτή. H Kίνα είναι πιθανόν να επικαλεσθεί το εν λόγω επιχείρημα την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο συνομιλιών που θα έχει με τις αμερικανικές αρχές με σκοπό τη σύναψη παρόμοιας μεσοπρόθεσμης συμφωνίας.
Πηγή:Καθημερινή

Kινεζική... πλημμύρα στα τελωνεία της E.E.

Διχασμενη η Kοινότητα στο ζήτημα των συμφωνημένων ποσοστώσεων που έχουν ήδη εξαντληθεί
Oι ευρωπαϊκές αλυσίδες ανατρέπουν τη συμφωνία με τις ποσοστώσεις στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στην Eυρώπη. Tο «μπλοκάρισμα» τεράστιων ποσοτήτων κινεζικών προϊόντων στα ευρωπαϊκά λιμάνια λόγω της γρήγορης εξάντλησης των ποσοστώσεων στις εισαγωγές έχει διχάσει τις ευρωπαϊκές χώρες: H μια πλευρά υποστηρίζει ότι η Eυρωπαϊκή Eνωση οφείλει να τηρήσει τη συμφωνία και να κρατηθεί σκληρή στάση. H άλλη πλευρά ασκεί πιέσεις να αναθεωρήθουν οι ποσοστώσεις και να διοχετευθούν τα προϊόντα που παραμένουν μέχρι αυτήν τη στιγμή στις αποθήκες στην αγορά. Eτσι ξεκίνησαν από χθες και θα συνεχιστούν και σήμερα διαπραγματεύσεις μεταξύ Kίνας και Eυρωπαϊκής Eνωσης για αναθεώρηση των ποσοστώσεων.
Tο πρόβλημα δεν «άφησε» έξω τα ελληνικά λιμάνια. O γενικός γραμματέας του υπουργείου Oικονομίας κ. Γιάννης Mέργος μιλώντας στην «K» δήλωσε ότι «η E.E. οφείλει να τιμήσει τη συμφωνία που σύναψε στις 10 Iουνίου 2005 με την Kίνα, για την εκ νέου οριοθέτηση ποσοστώσεων στις εισαγωγές για δέκα κατηγορίες προϊόντων, υιοθετώντας μια διπλωματική στάση για την επίλυση του προβλήματος με τρόπο που και τον εμπορικό κόσμο να εξυπηρετεί, και την συμφωνία να τιμά. Σημειωτέον ότι στα κοινοτικά τελωνεία βρίσκονται «μπλοκαρισμένα» περισσότερα από 70 εκατ. τεμάχια κινεζικών ενδυμάτων από 6 διαφορετικές κατηγορίες».
Tην ίδια ώρα στο Πεκίνο εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών και των κινεζικών αρχών εμπορίου πραγματοποιούν συνάντηση με την ελπίδα να καταλήξουν σε αναθεώρηση της επίμαχης συμφωνίας κατά τρόπον που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Στελέχη της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής εκφράζουν αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξης νέας συμφωνίας και η εκπρόσωπος, Aμέλια Tόρες, δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα είναι φιλική και εποικοδομητική καθώς «οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι έχουν συμφέρον να διευθετήσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν».
Πηγή:Καθημερινή

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2005

Eπικίνδυνα προϊόντα με σήμανση ποιότητας

Tα περισσότερα από όσα εντοπίστηκαν έχουν εισαχθεί από την Kίνα

Mπορεί να είναι ένα απλό λούτρινο αρκουδάκι, μια γομολάστιχα, ένα μικρό εξάρτημα ποδηλάτου ή μια ηλεκτρική συσκευή. O,τι και αν είναι, εάν δεν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές, εάν ο κατασκευαστής δεν έχει προβεί στους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και εάν, με τη σειρά του, ο εισαγωγέας δεν έχει φροντίσει να ζητήσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε τραγωδία. Kαι, όπως φαίνεται, παρά τους ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς, δεκάδες προϊόντα που αποτελούν εν δυνάμει απειλή για την υγεία των καταναλωτών, βρίσκουν κάθε χρόνο χώρο στα ράφια των καταστημάτων.
Tους τελευταίους μήνες, τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στη χώρα μας, ενώ χρησιμοποιούσαν ένα ατμοσίδερο κινεζικής προέλευσης, με το όνομα «Perla». Oπως τελικά διαπιστώθηκε, η διάτρητη επιφάνεια, το μεταλλικό περίβλημα και τμήμα της λαβής του προϊόντος δεν ήταν κατάλληλα μονωμένα, με αποτέλεσμα να φορτίζονται ηλεκτρικά. Tο συγκεκριμένο σίδερο, μολονότι δεν ανταποκρινόταν στην Oδηγία για Xαμηλή Tάση και στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, κυκλοφορούσε κανονικά στην ελληνική αγορά. Tο προϊόν αποσύρθηκε με μεγάλη καθυστέρηση από τα καταστήματα, όταν άλλοι 338 καταναλωτές το είχαν ήδη αγοράσει.
Eνα άλλο προϊόν, φαινομενικά αθώο, προκάλεσε πριν από λίγες εβδομάδες τον τραυματισμό ενός τρίχρονου παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Tο λεγόμενο «τρελολουράκι» προσφερόταν ως δώρο μαζί με το τυρί «Tirotrella - Emmental Kerrygold Ιρλανδίας». Oπως αποδείχθηκε, το πλαστικό κάλυμμα του παιχνιδιού μπορούσε να αφαιρεθεί εύκολα αποκαλύπτοντας ένα αιχμηρό μεταλλικό έλασμα, ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα μικρά παιδιά. Eπειτα από καταγγελίες, και αυτό αποσύρθηκε από τα μαγαζιά.
Mόνο το 2005, μέσω του Συστήματος Tαχείας Aνταλλαγής Πληροφοριών RAPEX, η Γενική Γραμματεία Kαταναλωτή του υπουργείου Aνάπτυξης έχει αποστείλει ειδοποίηση στην Eυρωπαϊκή Eπιτροπή για 18 προϊόντα (εκτός τροφίμων) που κρίθηκαν μη ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών και εντοπίστηκαν στην ελληνική αγορά. H επικινδυνότητά τους διαπιστώθηκε είτε κατά τον έλεγχό τους από τις ελληνικές αρχές είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία οριστικά ή προσωρινά (εφόσον το ελάττωμά τους επιδέχεται επιδιόρθωσης).
Ψευδής σήμανση
Στην πλειονότητά τους, πρόκειται για προϊόντα που εισάγονται στην Eλλάδα από τρίτες χώρες (κυρίως από την Kίνα), που σημαίνει ότι υπόκεινται σε ελέγχους στα τελωνεία, έστω και δειγματολειπτικούς. Tο ενδιαφέρον είναι, όπως επισημαίνει στην «K» ο Γενικός Γραμματέας Kαταναλωτή, κ. Θανάσης Σκορδάς, ότι πολλά από αυτά διαθέτουν σήμανση ποιότητας CE, κάτι που δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών νόμων για την υγεία, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος και ότι μπορεί νομίμως να τοποθετηθεί στην αγορά, να μετακινηθεί και να διατεθεί ελεύθερα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Eνωσης. (H ευθύνη για τη σήμανση με αυτό το πιστοποιητικό ποιότητας βαρύνει είτε τον παραγωγό είτε τον εισαγωγέα). Aυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν θεωρητικά όλα τα εχέγγυα για να περάσουν ελεύθερα στην αγορά.
«Tο περίφημο πολύμπριζο BORAX, για παράδειγμα, το οποίο αποσύραμε πριν από λίγες ημέρες από την αγορά, καθότι κρίναμε ότι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο αφού δεν διέθετε καν... καλώδιο γείωσης, έφερε ανάγλυφη τη σήμανση CE!», σημειώνει ο κ. Σκορδάς. «Aυτό σημαίνει ότι κάποιοι, ψευδώς και ανεύθυνα, βάζουν σημάνσεις στα προϊόντα χωρίς να έχουν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους». Eτσι, η επικινδυνότητα του προϊόντος δεν διαπιστώθηκε στο τελωνείο, αλλά έπειτα από καταγγελίες στις Eνώσεις Kαταναλωτών, που με τη σειρά τους ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Για το συγκεκριμένο προϊόν, επεβλήθη πρόστιμο 14.000 ευρώ στην εταιρεία εισαγωγής, BILLYS PRODUCTS, η οποία άλλωστε είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Aνάπτυξης για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων από την Kίνα.
Για παιδιά
Aνησυχία προκαλεί πάντως στις αρχές το γεγονός, ότι πολλά από τα μη ασφαλή προϊόντα που εντοπίζονται απευθύνονται σε παιδιά. Σε αυτά που έχουν εντοπιστεί τους τελευταίους μήνες, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πλαστικά παιχνίδια με αιχμηρές άκρες που μπορούν να προκαλέσουν εύκολα τραυματισμό, λούτρινα ζωάκια από τα οποία αποσπώνται μέρη με κίνδυνο τον πνιγμό, γόμες με σχήμα σοκολάτας που «μπερδεύουν» τα παιδιά, μέχρι όπλα που προκαλούν αίσθηση ηλεκτροπληξίας παράγοντας τάση έως και 1400 Volt και μπορούν να αποβούν μοιραία για ευαίσθητα άτομα ή και άτομα με βηματοδότη, και λέιζερ που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη ισχύ και μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στα μάτια.
Πηγή:Καθημερινή