Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

Ο ΟΛΠ παραχώρησε χρήση χώρου στην ΣΕΠ-(Cosco)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης χώρου στην εταιρία ΣΕΠ Α.Ε. (COSCO) στην περιοχή του Ν.Ικονίου, προκειμένου να εγκατασταθεί ένα ακόμα φωτοβολταϊκό πάρκο.
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίσθηκε ίση με τον χρόνο παραχώρησης στη ΣΕΠ του Προβλήτα ΙΙ ΣΕΜΠΟ.
Η ισχύς της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι 99,00 KWp και θα βρίσκεται σε χώρο του Νέου Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.
Όπως είναι γνωστό ήδη το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει εγκρίνει επίσης την εγκατάσταση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στον εμπορευματικό σταθμό του Ο.Λ.Π. Α.Ε.(Προβλήτας Ι), ισχύος 3.382KWp με ετήσια συνολική παραγωγή ενέργειας 4.778.480KWp. Το περιβαλλοντικό όφελος μόνο στο λιμάνι Ικονίου θα ανέλθει σε μείωση εκπομπών ίση με 2.948,85 τόνους CO2. Μαζί δε με το φωτοβολταϊκό πάρκο του Κεντρικού Λιμένος, η συνολική εγκαταστημένη ισχύς θα ανέρχεται σε 4.386,12MWp με τεράστια μείωση εκπομπών CO2.
Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων στο λιμάνι, αποτέλεσε σημαντική ενίσχυση της αναγνώρισης του Πειραιά ως οικολογικού λιμανιού (ECOPORT)
Πηγή:MariNews
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων. http://www.ektelonismos.com

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων

Η ΕΕΤΤ έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατά τον εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού (χώρες εκτός ΕΕ). Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να ελέγχουν τις σχετικές χρεώσεις και τα τέλη που τους επιβάλλονται, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1) Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τον εκτελωνισμό βασίζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική τελωνειακή νομοθεσία περί τριτοχωρικών εμπορευμάτων εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 22€, ή μη εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 45€.
2) Τα τέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Τέλη προς το Δημόσιο (δασμοί, ΦΠΑ, ΔΕΤΕ)
Τα τέλη αυτά καταβάλλονται ανεξαρτήτως του παρόχου που έχει αναλάβει τη διακίνηση της αποστολής. Τα αντικείμενα μη εμπορικού χαρακτήρα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 350€ υπόκεινται σε κατ' αποκοπήν δασμό 3,5%, εκτός κι αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον εκτελωνισμό με βάση τη δασμολογική κατάταξη του είδους. Ως εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη, χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς τους, (μικρή) προορίζονται, χωρίς καμία αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών. Για αξίες από 22€ μέχρι 150€ επιβάλλεται μόνο ο ΦΠΑ. Αν η αξία του αντικειμένου είναι πάνω από 150€ τότε επιβάλλονται ΦΠΑ και δασμοί.
Τέλη εκτελωνισμού από ΕΛ.ΤΑ.
Τα τέλη που προβλέπονται στον τιμοκατάλογο των ΕΛ.ΤΑ. είναι:
«Τέλος εκτελωνισμού» : 8€ για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε γι' αυτά τελωνειακή διασάφηση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου ή δέματα.
«Τέλος διαχείρισης δασμών» : 4€, πλέον των τελών εκτελωνισμού, για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε γι' αυτά τελωνειακή διασάφηση, η οποία δεν είναι "ατελής" αλλά προβλέπει την είσπραξη από τον παραλήπτη τους και την απόδοσή τους στις Τελωνειακές Αρχές δασμών ή φόρων από τα ΕΛΤΑ.
«Τέλος αναθεώρησης δασμών» : 10€ πλέον των τελών εκτελωνισμού και των τελών διαχείρισης δασμών μόνο στην περίπτωση που ο παραλήπτης επιθυμεί την αναθεώρηση των δασμών που περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση για τα αντικείμενα που εκτελωνίστηκαν.
Τέλη εκτελωνισμού από εταιρεία ταχυμεταφορών
Εργατικά και έξοδα αποθήκευσης
Αμοιβή εκτελωνιστή, που συνήθως ξεκινά από τα 50 - 60€ και αυξάνει ανάλογα με την αξία του τιμολογίου
Εναλλακτικά ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει δικό του εκτελωνιστή ή να κάνει τον εκτελωνισμό ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πληρώνει αμοιβή εκτελωνιστή στην εταιρεία ταχυμεταφορών, αλλά απαιτείται η "Έκδοση Διατακτικής" με κόστος από 0€ μέχρι 35€, συν το κόστος του τρίτου εκτελωνιστή (αν υπάρξει).
3) Τα ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού είτε διακινούνται από τα ΕΛ.ΤΑ. είτε από εταιρείες ταχυμεταφορών, οφείλουν να επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη.
4) Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται από τους τιμοκαταλόγους των εταιρειών για τα ισχύοντα τέλη.
Κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με την επιβολή από τα ΕΛΤΑ "τέλους παρουσίασης στο τελωνείο" στα "τελωνειακώς ελεύθερα" ταχυδρομικά αντικείμενα, η ΕΕΤΤ διερεύνησε τη νομιμότητα του εν λόγω τέλους κατά τον εκτελωνισμό των εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων από χώρες εκτός ΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης και του εθνικού κανονιστικού πλαισίου. Ως αποτέλεσμα, έκρινε ότι τα ΕΛΤΑ δεν θα έπρεπε να επιβάλουν το συγκεκριμένο τέλος στους χρήστες. Σύμφωνα με το Ν. 3185/03, η ΕΕΤΤ κατέθεσε σχετική εισήγηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την επιβολή κύρωσης στα ΕΛΤΑ και σύστασης όπως εντός 2 μηνών προβούν στον επαναπροσδιορισμό των τελών που επιβάλλουν, κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφής η νομική βάση επιβολής τους και να μην προκαλείται σύγχυση στον τελικό χρήστη. Εδώ ο συνοπτικός πίνακας κόστους
Για περισσότερες πληροφορίες:
κα Δήμητρα Νικολακοπούλου, Τμήμα Δημοσιών Σχέσεων,
τηλ. 210 6151011,
email: dnikolakopoulou@eett.gr
Πηγή: ΕΕΤΤ
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων. http://www.ektelonismos.com 

«Ιστορικό Αρχείο Λιμένος Πειραιά»

Την ίδρυση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με τον τίτλο «Ιστορικό Αρχείο Λιμένος Πειραιά», αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε..Σκοπός του Ιστορικού Αρχείου είναι η συλλογή, καταγραφή και μελέτη του διασκορπισμένου ιστορικού υλικού, το οποίο έχει σχέση με το Λιμάνι του Πειραιά και ιδιαίτερα με τα αρχεία της «Επιτροπής Λιμένος» (1830-1930) και του «Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς» (1930-1999). 
Στους στόχους του Ιστορικού Αρχείου είναι να συλλεγούν έγγραφα, κείμενα, χάρτες και σχέδια της πιο πάνω περιόδου, να προβληθεί το έργο των εργαζομένων διαχρονικά στο λιμάνι, να συλλεγούν ειδικά μηχανήματα, καλλιτεχνικά έργα εργαζομένων, να υποστηριχθούν και εκδοθούν βιβλία και αρχεία κ.ά.
Η στέγαση των συλλογών αποφασίσθηκε να γίνει σε τμήμα της «Πέτρινης Αποθήκης», η οποία βρίσκεται εντός του χώρου της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά και στην οποία πρόκειται επίσης να στεγασθεί το «Μουσείο Μετανάστευσης και Προσφυγιάς», το οποίο προετοιμάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει επεξεργασθεί τα σχέδια αναπαλαίωσης της Πέτρινης Αποθήκης, η οποία αποτελεί διατηρητέο κτίριο της ιστορίας του λιμανιού. 
Συνιδρυτές της Εταιρίας θα είναι επίσης τα Συνδικάτα του Οργανισμού, αλλά μελλοντικά και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του Αρχείου.
Πηγή:MariNews
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί. http://www.ektelonismos.com 

ΟΛΠ: Παραχωρήθηκαν στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έκταση 3.300 τ.μ.

- Δύο αποφάσεις κοινωνικής ευθύνης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου του Γιώργου Ανωμερίτη προχώρησε στη λήψη δύο σημαντικών αποφάσεων στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας για την περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
1.Παραχώρηση στο Δήμο έκτασης 3.300 τ.μ. ,η οποία βρίσκεται στο χώρο του πρώην εργοστασίου κατασκευής υάλου (γυαλάδικο) και περικλείεται από τις οδούς Ακτή Ιωνίας,Δωδεκανήσου και την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
Ο χώρος παραχωρήθηκε για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των παροδίων δημοτών του Δήμου και για δημιουργία χώρων πρασίνου ώστε η περιοχή να αποκτήσει ένα ακόμα χώρο πρασίνου και αναψυχής.
2. Αποχαρακτήρισε από χώρο Ελευθέρου Τελωνειακού Ελέγχου,τμήμα της χερσαίας λιμενικής Ζώνης στην περιοχή του Γ1 car-Terminal,που βρίσκεται δίπλα στον Μώλο Δραπετσώνας,προκειμένου τα φορτηγά εμπορευματικά αυτοκίνητα, τα οποία κατευθύνονται προς τον χώρο ελλιμενισμού Ro-Ro εσωτερικού,να μη διέρχονται από το άκρο έστω της πόλης,αλλά από ειδικό παράλιο δρόμο δυτικά της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και εντός ζώνης λιμένα.
Ήδη η Τεχνική υπηρεσία του ΟΛΠ Α.Ε. κατασκευάζει το νέο οδικό τμήμα,ώστε εντός των προσεχών εβδομάδων να παραδοθεί στην κυκλοφορία.
Με την κατασκευή και λειτουργία της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τον ΟΛΠ Α.Ε. και με την χάραξη του νέου επιλιμένιου δρόμου από τον ΟΛΠ κανένα πλέον φορτηγό αυτοκίνητο προς το λιμάνι δεν διέρχεται μέσω της πόλης.
Πηγή: MariNews 
Αναδημοσίευση Σχόλιο: Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων. http://www.ektelonismos.com  Επιτέλους μετά από χρόνια το όνειρο των κατοίκων της περιοχής αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά (Ίδωμεν) 

Κυριακή 17 Ιουλίου 2011

ΕΕ: Αυξήθηκε το εμπόριο πλαστών προϊόντων το 2010

Οι τελωνειακοί κατάσχεσαν πλαστά προϊόντα αξίας, συνολικώς, η οποία «υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, στα εξωτερικά όρια της ΕΕ, όλο το 2010» (διπλάσια πρακτικά ποσότητα σε σύγκριση με το 2009 λαμβανομένου υπόψη του διαδικτυακού εμπορίου) την ώρα, ακριβώς, που δινόταν η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στο διαδικτυακό μεγάλο σε όγκο εμπόριο, τόνισε σήμερα η Επιτροπή των Βρυξελλών.
Οι Ευρωπαίοι τελωνειακοί στην Επιτροπή των Βρυξελλών έδωσαν τα εξής στοιχεία:
- «Η αφετηρία των πλαστών προϊόντων σε ποσοστό έως 85% ήταν η Κίνα, ενώ μεγάλα ποσοστά αυτών διακινήθηκε μέσω: της Τουρκίας, της Ταϊλάνδης, της Ινδίας, του Χονγκ Κονγκ».
- «Όλο το 2010 κατάσχεσαν οι τελωνειακοί περίπου 80 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια--με ρουχισμό, τσιγάρα, παιχνίδια, φάρμακα...Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια περιείχαν, συνολικώς, 103 εκατομμύρια πλαστά προϊόντα».
Ο Επίτροπος για τα Τελωνεία, κ. Αλγίρντας Σεμέτα (Λιθουανία), επισήμανε ότι διαπιστώνεται πως στα εξωτερικά όρια της ΕΕ «τα πλαστά προϊόντα καταφθάνουν σε μεγάλους αριθμούς, αλλά και σε μικρότερης χωρητικότητας εμπορευματοκιβώτια, δημιουργώντας πρόσθετο φόρτο εργασίας στα μεγάλα και πολυαπασχολούμενα τελωνεία όλης της ΕΕ».
Μελέτες που προέρχονται από κλαδικές και διεθνείς οργανώσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή αύξηση του εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας και συμπεραίνουν ότι το εμπόριο αυτό:
Mειώνει σημαντικά τις επενδύσεις σε καινοτομία και καταστρέφει θέσεις απασχόλησης.
Aπειλεί την υγεία και την ασφάλεια των Eυρωπαίων καταναλωτών.
Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις ΜμΕ της Ευρώπης.
Eχει ως αποτέλεσμα απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω της μείωσης των δηλούμενων πωλήσεων.
Προσελκύει το οργανωμένο έγκλημα.
Σε πρόσφατη μελέτη, η οποία ανατέθηκε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και εκπονήθηκε το 2010 αναφέρεται ότι το 2008 στην Ε.Ε. σημειώθηκε απώλεια 10 δισ. ευρώ και άνω των 185.000 θέσεων απασχόλησης, μόνο εξαιτίας της πειρατείας.
Πηγές:Καθημερινή,Ημερησία
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων http://www.ektelonismos.com

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

Συμφωνία M.S.C. Hellas με ΟΛΠ, για υπηρεσίες μεταφόρτωσης

Συμφωνία συνεργασίας με πενταετή διάρκεια και με ισχύ από 01/07/2012 έως 01/07/2017, προσυπέγραψαν σήμερα στον Πειραιά, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς κ. Γιώργος Ανωμερίτης και η πρόεδρος της διεθνής εταιρίας θαλασσίων μεταφορών M.S.C. Hellas κ. Χριστίνα Αρβανιτοπούλου-Θεοδωρίκα.
Η συμφωνία, μετά και από τη συνυπογραφή της φιλικής διευθέτησης ορισμένων θεμάτων μεταξύ Ο.Λ.Π. και Σ.Ε.Π., θα έχει 5ετή διάρκεια, με αυτόματη ανανέωση για μία ακόμα 5ετία.
Σημειώνεται ότι ΟΛΠ και ΣΕΠ (COSCO) είχαν συμφωνήσει ότι σχετικά με το θέμα των εμπορικών συμφωνιών με την M.S.C δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης.
Επίσης είχε γίνει κοινά αποδεκτό από τους δύο, ότι ο ΟΛΠ μπορεί να υπογράψει δεσμευτική συμφωνία εξυπηρέτησης με την M.S.C και να εφαρμόζει τα τιμολόγιά του μεγάλων πελατών για όλες τις εταιρείες και με την M.S.C σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ του οργανισμού.
Η συμφωνία με την Μ.S.C. S.A., τη δεύτερη παγκοσμίως εταιρία στο χώρο των θαλασσίων μεταφορών, που αποτελεί επίσης και έναν από τους 3 μεγαλύτερους πελάτες του ΟΛΠ και στον χώρο της κρουαζιέρας, αφορά υπηρεσίες μόνο μεταφόρτωσης (transhipment).  Η M.S.C S.A. τόσο για τον Ο.Λ.Π., όσο και για τη Σ.Ε.Π. παραμένει η πρώτη σε κινήσεις εταιρία του λιμανιού.
Η M.S.C. S.A., όπως και οι άλλες 3 μεγάλες εταιρίες κρουαζιέρας έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στην επέκταση του λιμένα κρουαζιέρας του Ο.Λ.Π. Α.Ε., καθώς επίσης και σε έργα αναδομών άλλων λιμένων κρουαζιέρας της χώρας.
Πηγή: Καθημερινή
Αναδημοσίευση : Αλέξανδρος Κουρτέσης . Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων. http://www.ektelonismos.com

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011

Τελωνειακοί πίσω από τα 8 κλεμμένα κοντέινερ;

φωτό Αρχείου
"Κάνουν τα στραβά μάτια", με το κόλπο των εικονικών εξαγωγών ?
Κύκλωμα κυρίως τελωνειακών, αλλά και αστυνομικών φαίνεται να κρύβεται πίσω από την κλοπή των οκτώ κοντέινερ με τσιγάρα, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από αποθήκη της Λαμίας.
Στο τελωνείο του Πειραιά διεξάγεται εκτεταμένο λαθρεμπόριο τσιγάρων με τη συμμετοχή επίορκων υπαλλήλων . Τα κοντέινερ αυτά με πλαστά έγγραφα εμφανίζεται να μεταφέρουν, κυρίως σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης(?), άλλου είδους εμπορεύματα.
Οι τελωνειακοί που είναι στο κόλπο κάνουν τα στραβά μάτια και τα εκτελωνίζουν, με αποτέλεσμα στη συνέχεια τα κοντέινερ με τα τσιγάρα να οδηγούνται στη Βουλγαρία(?) και τα λαθραία τσιγάρα να διοχετεύονται στην αγορά αυτής της χώρας. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται ότι… κάτι στράβωσε.
Οι διεφθαρμένοι τελωνειακοί, προφανώς, ενημερώθηκαν ότι υπάρχει κίνδυνος η κομπίνα να έχει διαρρεύσει. Έτσι, αποφάσισαν να τηρήσουν τα προσχήματα και να ζητήσουν από τους μεταφορείς του φορτίου, να προσκομίσουν, δήθεν, τις απαραίτητες διασαφήσεις, προκειμένου να γίνει ο εκτελωνισμός.
Ταυτόχρονα όμως τους έδωσαν τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τα οκτώ κοντέινερ με τα τσιγάρα και… να εξαφανιστούν! Αντί να τα κρατήσουν στο χώρο του τελωνείου του Πειραιά, τα έστειλαν, στις 27 Ιουνίου, για φύλαξη σε αποθήκη… στη Λαμία, η οποία είχε μισθωθεί από εταιρεία με έδρα την Αθήνα!
Κάποιοι τελωνειακοί σφράγισαν την αποθήκη και θεώρησαν ότι έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους. Δύο μέρες αργότερα ο ιδιοκτήτης της αποθήκης διαπίστωσε, τυχαία, ότι οι πόρτες της αποθήκης είχαν παραβιαστεί και τα κοντέινερ μαζί με το εμπόρευμα είχαν κάνει φτερά. Τώρα, αρμόδιο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ έχει βάλει στο μικροσκόπιο τη συγκεκριμένη υπόθεση επιχειρώντας να βρει την άκρη του νήματος.
Πηγή:Newsbeast
Αναδημοσιεύεται με κάθε επιφύλαξη: Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων. http://www.ektelonismos.com

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

ΟΛΠ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του car-terminal στον Πειραιά

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του car-terminal (Σταθμός Διακίνησης Οχημάτων) στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά (Ικόνιο), έργο το οποίο είχε ενταχθεί στο Επενδυτικό Πρόγραμμα του ΟΛΠ Α.Ε. 2010-2014 συνολικής δαπάνης 1 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με το νέο terminal ενοποιήθηκαν ανενεργοί χώροι συνολικής έκτασης 145.000 τ.μ., με μήκος κρηπιδώματος 1.167 μ. για εξυπηρέτηση 4-5 πλοίων μεταφοράς οχημάτων και χωρητικότητα θέσεων στάθμευσης 7.000 αυτοκινήτων.
Για τη δημιουργία του νέου σύγχρονου car-terminal του ΟΛΠ αναδιαμορφώθηκε ο περιβαλλοντικά επιβαρυμένος χώρος της πρώην Καρβουνόσκαλας, ο οποίος σήμερα μετατράπηκε σε έναν από πλέον καθαρούς χώρους του λιμανιού, ενώ διατηρήθηκαν ως ελεύθεροι χώροι με νέα χάραξη οι κρηπιδότοιχοι προς την πόλη. Για τη δημιουργία του νέου σύγχρονου terminal, απομακρύνθηκαν όλες οι εγκαταστάσεις τρίτων ρυπογόνων επιχειρήσεων, καθαιρέθηκαν παλαιά κτίρια, απομακρύνθηκαν τα Ro-Ro και τα πλοία χύδην φορτίου και χιλιάδες τόνοι άχρηστων υλικών.
Το νέο terminal στο Ικόνιο μετατρέπεται σε ένα διεθνές λιμάνι transit φορτίου οχημάτων, στο οποίο ήδη διακινείται το 78% των διεθνών οχημάτων, έναντι 12% του 2001 και 43% του 2006. Το transit φορτίο Α΄ εξαμήνου 2011 αναμένεται να οριστικοποιηθεί αυξητικά στο +18,37%, παρά την κρίση και τα γεγονότα στην Ιαπωνία. Αντιθέτως, για το ίδιο διάστημα το εγχώριο φορτίο αναμένεται να έχει πτώση (-52,98%).
Ο ΟΛΠ μαζί και με το παλαιό car-terminal στην περιοχή Διαχείρισης Γ1 (Δραπετσώνα), αποκτά μια συνολική δυναμικότητα 192.140 τ.μ. και εξυπηρέτησης 10.000 αυτοκινήτων.
Με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, κ. Γιώργος Ανωμερίτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με την ολοκλήρωση των έργων του νέου car-terminal ο Πειραιάς καθίσταται το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο car-terminal της Μεσογείου. Με υψηλό δείκτη παραγωγικότητας, με μόνιμο έμπειρο προσωπικό και χαμηλό δείκτη ζημιών, με σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με τον υπό κατασκευή επιλιμένιο σιδηροδρομικό σταθμό μεταφοράς οχημάτων και λόγω της θέσης του, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά το ΣΕΜΠΟ και την Κρουαζιέρα αποκτά ένα ακόμα λιμάνι διεθνών προδιαγραφών, με τους πιο υψηλούς δείκτες περιβαλλοντικής προστασίας. Χαίρομαι γιατί με το επενδυτικό μας πρόγραμμα μετατρέψαμε την παλιά Καρβουνόσκαλα σε σύγχρονο λιμάνι διακίνησης καινούριων οχημάτων».
Πηγή:capital.gr
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων, Εκτελωνιστές Πειραιά.
http://www.ektelonismos.com

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Φου Τσενγκτσιόου: «Η Αριστερά δημιουργεί απλώς εντυπώσεις...»

Το μεγάλο αφεντικό της Cosco στην Ελλάδα λύνει για πρώτη φορά τη σιωπή του και δηλώνει πεπεισμένος ότι η χώρα θα ξεπεράσει την κρίση.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ σύμμαχος της Ελλάδας και βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα ξεπεράσει την κρίση δηλώνει το αφεντικό της Cosco κάπτεν Φου Τσενγκτσιόου στην πρώτη του συνέντευξη από τότε που ανέλαβε τα ηνία του λιμανιού του Πειραιά. Ο διευθύνων σύμβουλος της Cosco Ηellas και της ΣΕΠ ΑΕ (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά) που διαφεντεύει την προβλήτα 2 και επιβλέπει την κατασκευή της προβλήτας 3 στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας εκφράζει για πρώτη φορά δημοσίως το ενδιαφέρον της Cosco για άλλα λιμάνια της χώρας αλλά και για τον σταθμό του Θριασίου, τονίζοντας όμως με νόημα ότι θα πρέπει και η κυβέρνηση να αποφασίσει τι είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει σε ιδιώτες.
- Οταν η Cosco επιχείρησε να εγκατασταθεί στο λιμάνι του Πειραιά, ο κ. Γ. Παπανδρέου σας υποδέχθηκε με διαδηλώσεις μαζί με τους εργαζομένους που ζητούσαν να εγκαταλείψετε τη χώρα. Εξακολουθείτε να νιώθετε ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα;
«Οχι πια. Οταν η Cosco πρωτοήλθε στην Ελλάδα, μας υποδέχθηκαν πράγματι με πανό που έγραφαν “Cosco go home”. Η νέα κυβέρνηση διατύπωνε παράπονα. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Cosco.
Αλλά η επιμονή μας στην οικοδόμηση ενός πλαισίου έντιμου διαλόγου με τις ελληνικές αρχές έπεισε την ελληνική κυβέρνηση για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Τώρα πια στελέχη της κυβέρνησης μας στηρίζουν στην προσπάθειά μας, έστω και αν υπάρχουν ακόμη ορισμένοι που μας θεωρούν ανεπιθύμητα πρόσωπα».
- Η εμπειρία σας από τη διετή συνεργασία σας με το Ελληνικό Δημόσιο τι αίσθηση σας δημιουργεί; Θα συνιστούσατε σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα;
«Πιστεύω αληθινά ότι η Ελλάδα προσφέρεται ακόμη και σήμερα για επενδύσεις. Σας ομιλώ από καρδιάς. Ο ελληνικός λαός είναι ένας εργατικός και ευγενικός λαός που αφοσιώνεται στην αποστολή του εφόσον διαπιστώσει ότι αξίζει τον κόπο. Οι Ελληνες έχετε φιλότιμο. Εχετε “τσαγανό”, όπως λέτε και εσείς. Και παρά τα προβλήματα γραφειοκρατίας και δυσκαμψίας του κράτους που αντιμετωπίσαμε εμείς, σας απαντώ “ναι”. Θα σύστηνα ανεπιφύλακτα σε κινεζικές εταιρείες αλλά και σε φίλους μου να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα».
- Μιλάτε πολύ θερμά για τους Ελληνες. Αλλά τι απαντάτε στακόμματα της Αριστεράς που ισχυρίζονται ότι στη ΣΕΠ ΑΕ επικρατεί εργασιακός Μεσαίωνας;
«Δεν συμμερίζομαι τέτοια σχόλια, είτε προέρχονται από την Αριστερά είτε από άλλα κόμματα. Καθήκον μου είναι να προστατεύω και να διασφαλίζω όλους τους υπαλλήλους και τα στελέχη της ΣΕΠ ΑΕ. Υπάρχουν στελέχη της Αριστεράς που κατά καιρούς προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε βάρος της εταιρείας μας. Η δική μας πολιτική είναι ότι δεν απαντάμε με εντυπώσεις στις εντυπώσεις αλλά με το έργο μας που φαίνεται πια καθαρά. Ορισμένοι υποστήριζαν πως θα κάνουμε το λιμάνι κινεζικό προτεκτοράτο και θα το γεμίσουμε Κινέζους. Σήμερα εργάζονται στην εταιρεία μας 700 Ελληνες και έξι Κινέζοι».
- Δημιουργείται ορισμένες φορές η εντύπωση ότι με τον ΟΛΠ δεν λειτουργείτε ως συνεργάτες αλλά ως ανταγωνιστές...
«Πράγματι στο παρελθόν ο ΟΛΠ δημιούργησε κάποια προβλήματα στη ΣΕΠ ΑΕ. Αυτό συνέβη επειδή είχε μάθει να λειτουργεί μονοπωλιακά. Σήμερα η ΣΕΠ ΑΕ αποτελεί έναν ισχυρό αντίπαλο στο παιχνίδι και αυτό έχει ανησυχήσει τον ΟΛΠ και δημιουργεί πίεση. Η εταιρεία μας λειτουργεί με αποδοχές εξορθολογισμένες. Σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού και πρωτοφανούς ύφεσης η ΣΕΠ και ο ΟΛΠ πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά με όλα τα άλλα μεγάλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου (σε Αίγυπτο, Ιταλία, Τουρκία, Λίβανο). Με αυτή τη λογική εν μέσω παγκόσμιας κρίσης ο όγκος διακινούμενου φορτίου με κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά σημείωσε ταχύτατη αύξηση, η οποία εφέτος έφτασε σχεδόν το 40%».
- Μήπως γι΄ αυτό το κλίμα καχυποψίας ευθύνεται και το Πεκίνο; Ο ελληνικός λαός περιμένει δικαιολογημένα κάποια στήριξη από ισχυρές οικονομίες όπως αυτή της Κίνας. Και δεν την έχει δει ως τώρα...
« Σε αυτό το ερώτημα μόνο οι κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν απάντηση. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι η Κίνα βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας».
- Ως παράγοντας της αγοράς που έχει πλέον γνώση της ελληνικής οικονομίας και του μεγέθους της ύφεσης, πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα κατορθώσει να βγει από την οικονομική κρίση;
«Ως διευθύνων σύμβουλος της ΣΕΠ ΑΕ παρακολουθώ κι εγώ την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης με αγωνία. Πιστεύω ειλικρινά ότι το μέλλον της Ελλάδας θα είναι λαμπρό. Αρκεί να δεχθούν και οι Ελληνες ότι ορισμένα μέτρα είναι πια απολύτως αναγκαία. Πρέπει να προχωρήσουν ταχύτατα οι ιδιωτικοποιήσεις. Να δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Και θα πρέπει και η πολιτεία να σέβεται περισσότερο τα χρήματα των επενδυτών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα. Είστε ένας λαός που πολλές φορές στο παρελθόν αντιμετώπισε δυσκολίες και πάντοτε τα κατάφερε να τις ξεπεράσει.
«ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ, ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ»
- Εξακολουθεί η Cosco να ενδιαφέρεται για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο;
«Οπως έχει δηλώσει και ο κάπτεν Γουέι από το Πεκίνο σε έλληνες δημοσιογράφους, η Cosco ποτέ δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο. Φυσικά δεν μπορώ να πάρω θέση για το αν και πότε θα ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη για το έργο αυτό, αλλά όλοι μας στην Αθήνα παροτρύνουμε την εταιρεία να επιδιώξει τη μελέτη του θέματος και έχουμε τακτικές τηλεφωνικές επαφές με τα κεντρικά ώστε να ετοιμάσουμε την πρότασή μας».
- Σας ενδιαφέρει η επέκτασή σας και σε άλλα λιμάνια τώρα που η κυβέρνηση εξαγγέλλει την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και του ΟΛΘ;
«Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η ιδιωτικοποίηση και η στρατηγική της κυβέρνησης δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη. Εμείς λέμε στην ελληνική κυβέρνηση: “Πείτε μας τι θέλετε να κάνετε για να σας πούμε αν μας ενδιαφέρει”. Με τα στοιχεία που έχω ως τώρα στη διάθεσή μου δεν μπορώ να απαντήσω με σαφήνεια, αλλά μπορώ να βεβαιώσω ότι από πλευράς Cosco υπάρχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί το θέμα περαιτέρω και ότι θα γίνει σοβαρή μελέτη επί του θέματος».
- Σας ενδιαφέρει ακόμη και στην περίπτωση που το Δημόσιο θελήσει να κρατήσει το 51%;
«Αυτό εξαρτάται από το πλαίσιο της συμφωνίας και από στοιχεία που δεν αφορούν μόνο το ποσοστό συμμετοχής. Μεγαλύτερη σημασία έχει το πώς θα ασκείται το μάνατζμεντ σε ένα λιμάνι και αν θα υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των μετόχων. Ολόκληρο το πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων είναι ακόμη θολό, ενώ παρατηρώ ότι υπάρχουν και αντιδράσεις τις οποίες οι αρμόδιοι υπουργοί δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να εξουδετερώσουν. Εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει να εμπιστευθεί σε ιδιώτες την ανάπτυξη των λιμανιών της Αττικής, εμείς το συζητάμε. Έχει όμως αποδειχθεί ότι το μάνατζμεντ στα λιμάνια δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκείται όπως ασκείται σήμερα».
Πηγή: Το Βήμα
Αναδημοσίευση : Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων. http://www.ektelonismos.com