Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007

Τούρκοι, Αιγύπτιοι, Ελληνες πουλάνε τα λιμάνια τους

Μονομερώς και ενάντια στη γνώμη της Ομοσπονδίας των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ), που αντιτίθενται στην ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων των εμπορικών λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η διοίκηση του ΟΛΠ προανήγγειλε χθες, σε συνέντευξη Τύπου, την άμεση παραχώρησή τους σε ιδιώτες.
Επίσης γνωστοποίησε αύξηση κατά 7,9% του κύκλου εργασιών του Οργανισμού, στο 9μηνο του 2007.Στην άμεση υλοποίηση της απόφασης της κυβέρνησης και ειδικά του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, για ιδιωτικοποίηση των δύο σταθμών, που είναι «αιμοδότες» των δύο Οργανισμών Διαχείρισης, αναφέρθηκε ο διορισμένος διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Νίκος Αναστασόπουλος, παρουσία του νέου προέδρου Διον. Μπεχράκη, διορισμένου, μέχρι πρόσφατα, διευθύνοντος συμβούλου στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου.Για τους δύο σταθμούς, για τους οποίους ενδιαφέρονται έντονα αραβικές, αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες, ο κ. Αναστασόπουλος προέβαλε ως αναγκαίο να συναφθεί στρατηγική συμφωνία με ιδιώτες και έφερε ως παράδειγμα ανάλογες συμφωνίες για τα τουρκικά λιμάνια Σμύρνης και Μυρσίνης και τα αιγυπτιακά Σόχα και Πορτ Σάιντ.
Ο Καραμανλής είχε υποσχεθεί τα λιμάνια στους ΚινέζουςΟ ΟΛΠ καθυστερεί τις επενδύσειςΠρόσθεσε μάλιστα πως ο ΟΛΠ «καθυστερεί ήδη στην εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου» κάνοντας λόγο για ενίσχυση της δυναμικότητάς του και ανάληψη κυρίαρχου ρόλου στο έργο μεταφόρτωσης εμπορευμάτων στη Μεσόγειο.Επίσης, επικαλέστηκε τον ανταγωνισμό των λιμένων της περιοχής για να στηρίξει την άμεση υλοποίηση του γιγαντιαίου, όπως είπε, επενδυτικού σχεδίου του ΟΛΠ «που χρειάζεται συμμαχία με το ιδιωτικό κεφάλαιο».Η προοπτική αυτή, εκτίμησε, «θα αποτρέψει καταχρηστικές πρακτικές και θα εξασφαλίσει στο βασικό μέτοχο, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, την απαραίτητη πρόσβαση στο λιμενικό γίγνεσθαι της χώρας».Ο κ. Αναστασόπουλος απέδωσε την άνοδο του τζίρου του ΟΛΠ κυρίως στις αυξήσεις κατά 23% των αυτοκινήτων που διακινήθηκαν από το λιμάνι, κατά 22% του εγχώριου φορτίου στα εμπορευματοκιβώτια και στον κατάπλου πλοίων. Τα προ φόρων κέρδη της περιόδου είπε ότι θα φτάσουν τα 26,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 54,8%.
Πηγή:ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Ασφάλεια των παιχνιδιών: η Επιτροπή επανεξετάζει τα µέτρα για την ασφάλεια των προϊόντων

Bρυξέλλες , Ασφάλεια των παιχνιδιών: η Επιτροπή επανεξετάζει τα µέτρα για την ασφάλεια των προϊόντων και χαιρετίζει τη «σηµαντική πρόοδο» που σηµειώνει η Κίνα
Η Επίτροπος κα Meglena Kuneva παρουσίασε σήµερα µια σειρά πρωτοβουλιών για τη λήψη µέτρων µε σκοπό την ενίσχυση της επιβολής της νοµοθεσίας και της εφαρµογής των ελέγχων που εκτελούνται σήµερα στην ΕΕ σχετικά µε την ασφάλεια των προϊόντων. Κατά τους προσεχείς µήνες προτεραιότητα θα έχουν τα εξής µέτρα: διεξοδική εξέταση των µέτρων που
λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασµού των παιχνιδιών (θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίµηνο του 2008)· σειρά συγκεκριµένων µέτρων για την ενίσχυση της επιτήρησης βάσει επικινδυνότητας από τα εθνικά όργανα εποπτείας της αγοράς και τις τελωνειακές αρχές – συµπεριλαµβανοµένου µέτρου της Επιτροπής που θα
αφορά αποκλειστικά τους κινδύνους από τους µαγνήτες στα παιχνίδια. Τα αποτελέσµατα της τελευταίας έκθεσης RAPEX για την Κίνα (δηλ. του συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα) δείχνουν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη λήψη διορθωτικών µέτρων για να σταµατήσει η εισροή
επικίνδυνων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύµφωνα µε την έκθεση διερευνήθηκαν πλήρως 184 υποθέσεις τους τελευταίους τρεις µήνες, δηλ. το διάστηµα Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 2007, σε σύγκριση µε 84 µόνο υποθέσεις που αναφέρονται στις δύο προηγούµενες εκθέσεις µαζί (Ιούλιος 2007, ∆εκέµβριος 2006). ∆ιορθωτικά µέτρα ελήφθησαν στο 43% των περιπτώσεων. Έως το ∆εκέµβριο του 2007, η Κίνα θα πρέπει να έχει θέσει σε λειτουργία ένα
εγχώριο σύστηµα προειδοποίησης βάσει του συστήµατος RAPEX για το συντονισµό του έργου µε τις περιφέρειες και τη βελτίωση της συνεργασίας.
Η Επίτροπος κα Kuneva είπε: «Στον κόσµο που ζούµε δεν µπορούµε να προσφέρουµε 100% εγγυήσεις. Αλλά µπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι το σύστηµα είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι δεν λείπει κανένας κρίκος της αλυσίδας. Μπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι παραγωγοί, εισαγωγείς, έµποροι και κυβερνήσεις και η ΕΕ είναι έτοιµοι να εντοπίζουν ταχύτατα και να επιλύουν νέα προβλήµατα, τη στιγµή που αυτά εµφανίζονται. Σας διαβεβαιώνω ότι δεσµεύοµαι 100% να ασκήσω πίεση για να εξασφαλίσω το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες µας».

Τα αποτελέσµατα του απολογισµού
1. Οικονοµικοί συντελεστές
Η πρώτη νοµική ευθύνη για τη διάθεση ασφαλών παιχνιδιών στην αγορά βαρύνει τη βιοµηχανία. Τα µέτρα που έχει λάβει η βιοµηχανία σε σχέση µε τις τελευταίες ανακλήσεις προϊόντων από την αγορά είναι αποτελεσµατικά, αλλά η συνεχής ροή µηνυµάτων στο σύστηµα RAPEX φανερώνει ότι υπάρχουν ακόµη σηµαντικά προβλήµατα που έχει να επιλύσει η βιοµηχανία προκειµένου να διασφαλίσει, ιδίως στο τελευταίο σκαλοπάτι της αγοράς, ότι τα παιχνίδια είναι ασφαλή. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δράση στους εξής τοµείς:
- ∆ιεξοδική εξέταση των µέτρων που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασµού των παιχνιδιών – αποτελέσµατα το πρώτο τρίµηνο του 2008.
- Εκπαίδευση και κατάρτιση των εµπλεκοµένων σχετικά µε τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών για τους κινέζους εταίρους και άλλες αγορές, καθώς και µέτρα για τη βελτίωση των ποσοστών απόσυρσης παιχνιδιών από την αγορά.
- Σειρά συγκεκριµένων µέτρων, που θα συµφωνηθούν το 2008, και θα επιδιώκουν την εµπλοκή κατασκευαστών, εµπόρων λιανικής, εισαγωγέων – ένα «σύµφωνο για την ασφάλεια» - για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
2. Μέτρα σε επίπεδο κρατών µελών
Οι εποπτικές αρχές των κρατών µελών υπήρξαν σε γενικές γραµµές προσεκτικές και
έλαβαν συνοδευτικά µέτρα για τις «εκούσιες ανακλήσεις». Προτεραιότητα πρέπει να
δοθεί στη δράση στους εξής τοµείς, µεταξύ άλλων:
- Επειδή δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τους µαγνήτες στα παιχνίδια και εν αναµονή της αναθεώρησης του σχετικού προτύπου, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων για να υποβάλει ειδική νοµοθετική πράξη βάσει της οποίας θα είναι υποχρεωτική η κατάλληλη επισήµανση για τους κινδύνους από τους µαγνήτες στα παιχνίδια.
- Τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει τον πίνακα αποτελεσµάτων για τις καλύτερες αγορές καταναλωτικών προϊόντων για τη δηµοσίευση συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε την εποπτική ικανότητα κάθε κράτους µέλους, ώστε να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω συζήτηση. Το 2008 η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα µιας τριετούς µελέτης (EMARS) στην οποία αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της εποπτείας της αγοράς σε 15 κράτη µέλη.
- Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ τελωνειακών αρχών και αρχών εποπτείας της αγοράς, ιδίως για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του συστήµατος RIF (έντυπο πληροφοριών στα τελωνεία σχετικά µε τους κινδύνους) µε τα συστήµατα RAPEX και RASFF (σύστηµα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα πλην τροφίµων και συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιιµα, αντίστοιχα).
- Η ιχνηλασιµότητα στην αλυσίδα εφοδιασµού προϊόντων έχει καίρια σηµασία για τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων στην περίπτωση των επικίνδυνων προϊόντων. Η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους διεθνείς εταίρους για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων στον τοµέα αυτόν και θα εξετάσει τη δυνατότητα µιας πιο επίσηµης νοµικής απαίτησης για την ιχνηλασιµότητα στον τοµέα των καταναλωτικών αγαθών.
3. ∆ιεθνής συνεργασία – Κίνα και ΗΠΑ
Η ανάλυση της έκθεσης RAPEX για την Κίνα έδειξε ότι η κινεζική διοίκηση έχει καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες σε ό,τι αφορά τα µέτρα για την επιβολή του RAPEX.
- H Επιτροπή θα αυξήσει την τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση, ιδίως σε σχέση µε το νέο εγχώριο σύστηµα έγκαιρης ειδοποίησης στην κινεζική αγορά. Η ιχνηλασιµότητα θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα.
- Στο πλαίσιο του σχεδίου ΕΕ-Κίνα στον εµπορικό τοµέα θα πραγµατοποιηθεί µελέτη για τους µηχανισµούς ελέγχου της ασφάλειας των προϊόντων στην Κίνα, ώστε να εντοπιστούν οι τοµείς για περαιτέρω συνεργασία.
- Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινό συµφέρον να συνεργαστούν για την αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων στον τοµέα της ασφάλειας των προϊόντων και των ελέγχων των εισαγωγών. Η αυξηµένη συνεργασία των τελευταίων µηνών θα συνεχιστεί σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, ιδίως µε τη σύσταση µικτής οµάδας εργασίας για την ασφάλεια των προϊόντων/εισαγωγών στο πλαίσιο του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού Συµβουλίου.
4. Κανονιστικό πλαίσιο
- Αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια – προτάσεις το πρώτο τρίµηνο του 2008.
- Έγκριση της δέσµης προτάσεων της «νέας προσέγγισης» µε σκοπό τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και της τελωνειακής επιτήρησης.
http://ec.europa.eu/

ΟΛΠ: Αυξημένα κέρδη και ώρα αποφάσεων για νέες επενδύσεις

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ για το μέλλον του ΟΛΠ , εάν δεν ληφθούν γρήγορα οι αποφάσεις για τις νέες επενδύσεις, ήταν ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Νίκος Αναστασόπουλος, στη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου, όπου παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα εννεάμηνου του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.
Ο κ. Αναστασόπουλος έκανε έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας του ΟΛΠ και, μιλώντας, όπως συχνά υπογράμμιζε, ως «καθαρός τεχνοκράτης», υποστήριξε ότι ο ΟΛΠ κινδυνεύει να χάσει και το τελευταίο βαγόνι του τρένου του ανταγωνισμού, εάν δεν προχωρήσει άμεσα στις επενδύσεις, στις παραχωρήσεις δηλαδή σε ιδιώτες του ΣΕΜΠΟ.
Πρόκειται για τους διαγωνισμούς παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) σε ιδιώτες. Μεταρρύθμιση που συζητείται δύο χρόνια τώρα, χωρίς όμως ακόμη να έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις από την κυβέρνηση για το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού. Χθες, πάντως, τόσο ο κ. Αναστασόπουλος όσο και ο παριστάμενος πρόεδρος του ΟΛΠ, Διονύσιος Μπεχράκης, θεώρησαν ότι η κυβέρνηση έχει καταλήξει στη θέση ότι δεν μπορούμε στη θέση ενός δημοσίου μονοπωλίου να δημιουργήσουμε ένα ιδιωτικό, θέση που υποδηλώνει ότι στον εμπορευματικό σταθμό θα έχουμε δύο τουλάχιστον παρόχους υπηρεσιών. Ωστόσο, στο ερώτημα πότε πρόκειται να γίνει ο πολυθρύλητος πλέον διαγωνισμός, τόσο ο κ. Αναστασόπουλος όσο και ο παριστάμενος νέος πρόεδρος του ΟΛΠ, κ. Μπεχράκης, χαμογελούσαν με νόημα και «έδειχναν» προς την Ακτή Βασιλειάδη όπου και τα γραφείο του υπουργού κ. Βουλγαράκη.

Ανταγωνισμός από Τουρκία
Στο μεταξύ και όσο η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μεταρρύθμιση, η Τουρκία και η Αίγυπτος, χώρες κατ' εξοχήν ανταγωνιστικές προς τον Πειραιά για την προσέλκυση φορτίου μεταφόρτωσης και τη δημιουργία λιμενικών κόμβων, ήδη προχώρησαν σε σημαντικές παραχωρήσεις λιμενικών υποδομών στους κύριους παγκόσμιους λιμενικούς διαχειριστές που ανέλαβαν την επέκταση και την αναβάθμιση των νέων υποδομών των χωρών αυτών, πέρα από τις λιμενικές υποδομές που ήδη οι εταιρείες αυτές κατέχουν στην περιοχή.
Οπως ανέφερε ο κ. Αναστασόπουλος, η Τουρκία παραχώρησε τα λιμάνια της Σμύρνης και της Μυρσίνης στις εταιρείες Hutchinson και PSA αντίστοιχα.
Ενώ η Αίγυπτος συμφώνησε ήδη για περαιτέρω επέκταση του τερματικού του Port Said με την κοινοπραξία Maersk και Cosco και ταυτόχρονα παραχώρησε στην DP WORLD τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Σόχα του εγγύτερου λιμένα στο Κάιρο που μέχρι το 2009 θα διαθέτει δυναμικότητα 1,2 εκατ. TEU.
Ο ΟΛΠ καθυστερεί ήδη στην εφαρμογή του επενδυτικού του σχεδίου, ενώ, ταυτόχρονα, η ανάγκη για επέκταση της δυναμικότητάς του και η ανάληψη ηγετικού ρόλου στο μεταφορτωτικό εμπόριο της Μεσογείου προβάλλει ακόμη πιο επιτακτική, τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος και πρόσθεσε ότι η έξαρση του λιμενικού ανταγωνισμού και η ανάγκη για άμεση υλοποίηση του γιγαντιαίου επενδυτικού σχεδίου του Οργανισμού δημιουργεί την ανάγκη για τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με τον ιδιωτικό τομέα, που θα συμβάλλει τόσο με κεφάλαια όσο και με την ανάληψη μέρους του επιχειρηματικού κινδύνου.
Ο διευθύνων σύμβουλος αναφέρθηκε και στα εμπόδια που τίθενται στην ανάπτυξη του ΟΛΠ από τη γραφειοκρατία του Δημοσίου, είτε αυτή αφορά τις προσλήψεις είτε επενδυτικές κινήσεις και εξέφρασε την άποψη ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρισθεί τι ακριβώς είναι ο ΟΛΠ. Επίσης, αναφέρθηκε στη δυσλειτουργία του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου, λόγω διαφωνιών και στις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στη λήψη αποφάσεων. Διευκρίνισε ότι είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορές μεταξύ μελών του δ.σ., από τη στιγμή που δεν είναι όλοι τεχνοκράτες και ορισμένοι δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας, αφού δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε αυτόν, αφήνοντας αιχμές για την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου και κυρίως τα πρόσωπα που είχε τοποθετήσει στο δ.σ. του οργανισμού. Για όσο διάστημα οι δυσλειτουργίες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται από το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο συνεχίζονται, οι στρατηγικοί και άλλοι στόχοι του Οργανισμού θα καθυστερούν στην υλοποίηση με απροσδιόριστες συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού, είπε ο κ. Αναστασόπουλος.
Ο κ. Αναστασόπουλος εξέφρασε ακόμη την εκτίμηση ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα δικαιώσει τον ΟΛΠ σε ό,τι αφορά τη σύμβαση με την MSC, σημειώνοντας ότι κακώς η Επιτροπή παρενέβη στις εσωτερικές λειτουργίες μίας επιχείρησης.
Στο μεταξύ, αύξηση κατά 7,9% παρουσιάζει ο Κύκλος Εργασιών του 9μήνου 2007 του ΟΛΠ. Η σημαντική άνοδος του τζίρου οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων κατά 21,3%, στην αύξηση του εγχώριου φορτίου κατά 22% στα εμπορευματοκιβώτια, στη δραστηριότητα της κρουαζιέρας που για 2η συνεχή χρονιά παρουσιάζει θεαματική ανάπτυξη της τάξης του 45% περίπου.
Τα κέρδη προ φόρων της περιόδου ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ., σημειώνοντας αύξηση 54,8%. Ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη των χρηματικών διαθεσίμων του Οργανισμού στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007, που πλησιάζουν τα 44 εκατ., αντανακλώντας την ενίσχυση της κερδοφορίας, σε συνδυασμό με το χαμηλό ρυθμό επενδύσεων, που ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ, υλοποιώντας μόνο το 26% του προϋπολογισμού, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών και των δυσλειτουργιών της διοίκησης.
Δύο ενδιαφερόμενοι
Δύο ήταν τελικά οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό για τις τρεις γερανογέφυρες, συνολικής αξίας 18 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τις εταιρείες «Ρόκας» και ZPMC, η οποία είναι κινεζικών συμφερόντων.
Επίσης, όπως έγινε γνωστό, για το Νέο Εκθεσιακό Κέντρο κατατέθηκε προσφορά από μία κοινοπραξία στην οποία περιλαμβάνονται οι εταιρείας JP-AVAX, DAMKO, ROTA και Κ. Ρούτσης και η διοίκηση του ΟΛΠ αξιολογεί ήδη την προσφορά αυτή.
Πηγή:Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Στη Βουλή το νέο λιμάνι της Χίου

Παρέμβαση Ελπίδας Τσουρή για την ασφάλεια των λιμένων
Για το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των πλοίων, των λιμανιών και των λιμενικών εγκαταστάσεων, μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής, η βουλευτής Χίου Ελπίδα Τσουρή, θέτοντας, παράλληλα, στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το ζήτημα κατασκευής νέου λιμανιού στη Χίο.
Η κυρία Τσουρή, αφού επεσήμανε ότι: «η Ελλάδα, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να δραστηριοποιείται ενεργά, θέτοντας υψηλούς στόχους και προδιαγραφές, για την προστασία των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων», έθεσε στον Υπουργό επτά κρίσιμα ερωτήματα, από τα οποία προκύπτει ότι ούτε σχεδιασμός, ούτε πόροι υπάρχουν, για την υλοποίηση ενός ιδιαίτερα κρίσιμου έργου:
Πρώτον: Γνωρίζουμε ότι, ακόμη, δεν έχουν καν ολοκληρωθεί και πολύ περισσότερο εγκριθεί οι προβλεπόμενες μελέτες αξιολόγησης ασφαλείας και σχεδίων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων, για το σύνολο των δημόσιων λιμενικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα υλοποίησης. Γιατί τόση καθυστέρηση; Ποια είναι η κατάσταση στα εξήντα οκτώ λιμάνια, στα οποία φορείς διαχείρισης είναι τα λιμενικά ταμεία;.............
Συνέχεια στην Δημοκρατική Χιου

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007

ΟΛΠ: Αύξηση 63,06% στα καθαρά κέρδη 9μηνου

Αύξηση 7,89% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ στο 9μηνο και διαμορφώθηκε σε 126,14 εκατ. ευρώ έναντι 116,92 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου εννεαμήνου του 2006.
Η αύξηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού φορτίου, μεγάλο μέρος του οποίου μεταφέρθηκε από το 2006, η οποία υπερκάλυψε την μείωση του μεταφορτωμένου (transit) φορτίου, καθώς και η σημαντική αύξηση των εσόδων από την διακίνηση των αυτοκινήτων (car terminal) και την επιβατική κίνηση αποτελούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αύξησης του κύκλου εργασιών.
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου εμφανίζουν οριακή μείωση και ανήλθαν σε 5,84 εκατ. έναντι 5,88 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006.
Τα συνολικά έξοδα της περιόδου σημείωσαν οριακή αύξηση 0,44% και ανήλθαν σε 105,69 εκατ. έναντι 105,22 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006.
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος αυξήθηκαν κατά 7,9% και ανήλθαν σε 7,32 εκατ. έναντι 6,79 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006.
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της περιόδου εμφανίζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2006 λόγω κυρίως της αύξησης των εσόδων κεφαλαίων, στην οποία οδήγησε η αξιοποίηση των υψηλότερων χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρίας.
Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανέρχεται σε 26,73 εκατ. έναντι 17,27 εκατ. του αντιστοίχου εννεαμήνου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 54,83%.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) λόγω της επίδρασης του μειωμένου φορολογικού συντελεστή, παρουσιάζουν αύξηση 63,06%. (Φορολογικός συντελεστής 2007: 25%, 2006: 29%).
Η κατάσταση ταμειακών ροών στις 30.9.2007 απεικονίζει την μεταβολή των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρίας η οποία προέρχεται μέσα από τις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 30.9.2007 ανήλθαν σε Ευρώ 43,22 εκατ. έναντι Ευρώ 22,62 εκατ. στις 31.12.2006 και Ευρώ 26,64 εκατ. στις 30.9.2006.
ΠΗΓΗ:Ημερησία

Κόκα απ' το Κόσοβο


Ομάδες Κοσοβάρων που ελέγχουν πολλές δραστηριότητες του διαβαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται πίσω από τη διακίνηση συνολικά 160 κιλών κοκαΐνης, σε δύο φορτία, από τον περασμένο Αύγουστο μέσω του λιμανιού του Πειραιά.


Από την πολύμηνη επιχείρηση που οργάνωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της ΥπΕΕ και στην οποία συμμετείχαν οι Αρχές της Σερβίας, της Κροατίας και των Σκοπίων, στην Κροατία σταμάτησαν 80 κιλά της κοκαΐνης και άλλα 80 στην Ελλάδα. Πιάστηκαν έξι στο εξωτερικό και ένας Ελληνας 34 ετών, στην Αθήνα, ο οποίος δούλευε για λογαριασμό δύο Αλβανών που καταζητούνται.Οι Αρχές των άλλων βαλκανικών χωρών είναι βέβαιες ότι τα φορτία της κοκαΐνης που έφτασαν στην Ελλάδα από τον Ισημερινό, με διαμετακομιστικό σταθμό τον Πειραιά και τελικό προορισμό τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μέσω Κροατίας, εξυπηρετούσαν σκοπούς κοσοβάρικων ομάδων.Η αρχή για την εξάρθρωση της υπόθεσης έγινε τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι κροατικές αρχές εντόπισαν ένα κοντέινερ με 80 κιλά κοκαΐνης που προερχόταν από τον Ισημερινό και παρέμεινε για λίγες ημέρες στο λιμάνι του Πειραιά. Υστερα από λίγο -και αφού είχαν ειδοποιηθεί οι ελληνικές Αρχές- έφτασε ακόμη ένα κοντέινερ στον Πειραιά. Ενώ με αυτό μεταφερόταν ξυλεία, στα δοκάρια του σκελετού, στο πάτωμα αλλά και στην οροφή ήταν κρυμμένα 139 πακέτα με άλλα 80 κιλά κόκας. Επίσημος προορισμός ήταν Μπάνια Λούκα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ενώ προορισμός της πρώτης ήταν η πόλη Κότορ Βάρος, επίσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.Τα στελέχη της ΥπΕΕ άρχισαν τότε να καταστρώνουν τα σχέδιά τους. Οι Αρχές της Κροατίας αλλά και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είχαν διατυπώσει αίτημα δικαστικής συνδρομής προς την Ελλάδα. Κατόπιν, λοιπόν, έγκρισης του εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, αφαιρέθηκαν τα 80 κιλά από το κοντέινερ και έμειναν μέσα μόνο 200 γραμμάρια, ώστε το κοντέινερ -για νομικούς λόγους- να περιέχει ναρκωτικά. Κι έτσι, στελέχη της ΥπΕΕ, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ανέλαβαν να παρακολουθούν την ελεγχόμενη μεταφορά του στο λιμάνι Ριέκα της Κροατίας. Εκεί περίμεναν την εμφάνιση του παραλήπτη.Στις 15 Νοεμβρίου, ένας 34χρονος άντρας από την Ελλάδα εμφανίστηκε στο τελωνείο της Ριέκα και ζήτησε τη μεταφορά του κοντέινερ οδικώς στην Ελλάδα. Τότε οι αρχές της Κροατίας, της Σερβίας και της ΠΓΔΜ, απ' όπου θα περνούσε το φορτίο, συνεννοήθηκαν και το παρέδωσαν στα στελέχη της ΥπΕΕ στις 21 Νοεμβρίου. Η νταλίκα που το μετέφερε τράβηξε χειρόφρενο σε μια αποθήκη στον Ασπρόπυργο Αττικής, σε μια τοποθεσία που λέγεται Κουτάλα. Και δύο ημέρες μετά την έναρξη του ταξιδιού, έγινε έφοδος στην αποθήκη και συνελήφθη ο 34χρονος άντρας που ζει στην περιοχή του Ελληνικού. Ο ίδιος είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τον είχαν πλησιάσει δύο άντρες από την Αλβανία και τον είχαν πείσει να ανοίξει μια εταιρεία γενικού εμπορίου με έδρα τον Ασπρόπυργο. Οι Αρχές πιστεύουν ότι κατάφεραν σημαντικό πλήγμα στο διαβαλκανικό οργανωμένο έγκλημα.

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007

«Ανεπίσημη η εντολή απαγόρευσης εισαγωγής εμπορευμάτων με το ακρωνύμιο ΠΓΔΜ»

Την αντίδραση του υπουργού Οικονομικών της ΠΓΔΜ Τράικο Σλάβεσκι προκάλεσε η οδηγία που υπέγραψε ο διευθυντής των τελωνείων της χώρας Βάντσο Κάργκοφ, βάσει της οποίας οι τελωνειακές αρχές δεν επιτρέπουν την εισαγωγή εμπορευμάτων, στα συνοδευτικά έγγραφα των οποίων η χώρα αναφέρεται με το ακρωνύμιο ΠΓΔΜ.
Ο κ. Σλάβεσκι δήλωσε ότι η απαγόρευση αυτή δεν είναι επίσημη και σημείωσε πως πρόκειται για ένα ευαίσθητο ζήτημα, για το οποίο θα εξευρεθεί λύση στις διαβουλεύσεις με τον υπουργό Εξωτερικών και την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ, αρμόδια για θέματα που αφορούν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.
Το θέμα έφερε στην επικαιρότητα, με σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της η εφημερίδα «Ντνέβνικ» των Σκοπίων, στην οποία εκπρόσωποι εκτελωνιστικών εταιριών της ΠΓΔΜ δήλωσαν ότι αιφνιδιάστηκαν από το μέτρο αυτό, διότι δεν είχαν έγκαιρη ενημέρωση.
Οι ίδιοι υποστήριξαν ακόμη ότι οι τελωνειακές αρχές δεν επιτρέπουν ούτε τη μεταφορά εμπορευμάτων, στα συνοδευτικά έγγραφα των οποίων η χώρα αναφέρεται με το πλήρες προσωρινό όνομά της, δηλαδή πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κάτι που όμως διέψευσε ο διευθυντής των τελωνείων.
Η «Ντνέβνικ» αναφέρει στο δημοσίευμά της ότι εξαιτίας της διαταγής αρκετά φορτηγά, κυρίως με ελληνικά εμπορεύματα, εδώ και δύο ημέρες, παραμένουν ακινητοποιημένα στα σύνορα.
Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των τελωνείων Δοϊράνης, Νίκης και Ευζώνων διαψεύδουν την ύπαρξη προβλήματος στη ροή των οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα προς την ΠΓΔΜ.
Μέχρι στιγμής η ροή των οχημάτων προς την ΠΓΔΜ συνεχίζεται κανονικά, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος του τελωνείου Νίκης, Γεώργιος Ιωάννου, ενώ ο τελωνειακός Ανδρέας Μπέντζης, από το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά μετέβη στην άλλη πλευρά των συνόρων και διαπίστωσε ότι η ροή των οχημάτων από και προς τη γειτονική χώρα γίνεται κανονικά και χωρίς προβλήματα.
Πηγή:ΑΠΕ,Ναυτεμπορική

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης


Στα χέρια των ελληνικών, έπεσε διεθνές κύκλωμα το οποίο διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης με εμπορευματοκιβώτια από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κλιμάκιο υπαλλήλων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής της Υπ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τελωνειακούς του Ε' Τελωνείου Πειραιά μετά από πολύμηνη παρακολούθηση, ανακάλυψε και κατέσχεσε στο λιμάνι του Πειραιά, 80 κιλά κοκαϊνης που περιέχονταν σε εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από τον Ισημερινό, με προορισμό την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μέσω Κροατίας.

Το κοντέϊνερ μετέφερε νόμιμο φορτίο ξυλείας και η κοκαΐνη ήταν συσκευασμένη σε 139 πακέτα, και κρυμμένη στις δοκούς του σκελετού, στο δάπεδο την οροφή και την πόρτα.

Από την προανάκριση προέκυψε η συμμετοχή δυο ατόμων αλβανικής καταγωγής τα οποία και καταζητούνται. Ταυτόχρονα οι διωκτικές αρχές στην Βοσνία- Ερζεγοβίνη και την Κροατία, προχώρησαν σε συλλήψεις έξι ατόμων που ενέχονται στην ίδια υπόθεση
Πηγή:Ναυτεμπορική

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2007

Τελωνείο Κακαβιάς- Εντοπίστηκε νταλίκα με δύο τόνους χασίς


Ινδική κάνναβη αξίας 2 εκατ. ευρώ έκρυβε κάτω από μαρμάρινες πλάκες ο οδηγός νταλίκας, που εντοπίστηκε στο τελωνείο της Κακαβιάς από Αλβανούς αστυνομικούς. Οι 2 τόνοι χασίς, ήταν κρυμμένοι μέσα σε 85 σάκους, κάτω από τις μαρμάρινες πλάκες και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο οδηγός δεν πίστευε ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι της Αλβανίας θα έψαχναν το αυτοκίνητό του. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχουν κατασχεθεί ποτέ στη γειτονική χώρα, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις της Ιντερπόλ και άλλων υπηρεσιών, η Αλβανία αποτελεί μια από τις χώρες παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως χασίς, αλλά και ενδιάμεσο σταθμό κατά τη μεταφορά των ναρκωτικών από την Ανατολή και τα Βαλκάνια προς την Ευρώπη.
Πηγή:Ημερησία

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2007

Ε.Ε.: Σημαντική η πρόοδος της Κίνας στην ασφάλεια των προϊόντων


Σειρά πρωτοβουλιών για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας και της εφαρμογής των ελέγχων που εκτελούνται σήμερα στην ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων παρουσίασε σήμερα η Επίτροπος Meglena Kuneva.Κατά τους προσεχείς μήνες προτεραιότητα θα έχουν τα εξής μέτρα: - διεξοδική εξέταση των μέτρων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού των παιχνιδιών (θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2008)- σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της επιτήρησης βάσει επικινδυνότητας από τα εθνικά όργανα εποπτείας της αγοράς και τις τελωνειακές αρχές – συμπεριλαμβανομένου μέτρου της Επιτροπής που θα αφορά αποκλειστικά τους κινδύνους από τους μαγνήτες στα παιχνίδια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας έκθεσης RAPEX για την Κίνα (δηλ. του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα) δείχνουν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη λήψη διορθωτικών μέτρων για να σταματήσει η εισροή επικίνδυνων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση διερευνήθηκαν πλήρως 184 υποθέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, δηλ. το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2007, σε σύγκριση με 84 μόνο υποθέσεις που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες εκθέσεις μαζί (Ιούλιος 2007, Δεκέμβριος 2006). Διορθωτικά μέτρα ελήφθησαν στο 43% των περιπτώσεων. Έως το Δεκέμβριο του 2007, η Κίνα θα πρέπει να έχει θέσει σε λειτουργία ένα εγχώριο σύστημα προειδοποίησης βάσει του συστήματος RAPEX για το συντονισμό του έργου με τις περιφέρειες και τη βελτίωση της συνεργασίας.Η Επίτροπος κα Kuneva δήλωσε σχετικά: «Στον κόσμο που ζούμε δεν μπορούμε να προσφέρουμε 100% εγγυήσεις. Αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν λείπει κανένας κρίκος της αλυσίδας. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι παραγωγοί, εισαγωγείς, έμποροι και κυβερνήσεις και η ΕΕ είναι έτοιμοι να εντοπίζουν ταχύτατα και να επιλύουν νέα προβλήματα, τη στιγμή που αυτά εμφανίζονται. Σας διαβεβαιώνω ότι δεσμεύομαι 100% να ασκήσω πίεση για να εξασφαλίσω το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες μας».
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου

Θετικές επιπτώσεις από την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διευρύνονται οι ευεργετικές επιπτώσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), καθώς μόλις προχθές την ενέκρινε και η Σερβία. Η Σερβία έτσι μαζί με τις Αλβανία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Μολδαβία και Κόσοβο, που ήδη έχουν θέσει σε ισχύ την CEFTA, οδεύουν με ταχείς ρυθμούς στην κατάργηση όλων των τελωνειακών δασμών, περιορισμών και διατυπώσεων. Σε πρακτικό επίπεδο, ωφελημένες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν παραγωγικές μονάδες στις χώρες της CEFTA και πραγματοποιούν εξαγωγές προϊόντων τους στις υπόλοιπες χώρες της Συμφωνίας.
Η ελληνική επιχειρηματική παρουσία είναι ισχυρή στις περισσότερες χώρες της CΕFΤΑ.
Στη Σερβία και το Μαυροβούνιο, που πλέον είναι αυτόνομο, οι άμεσες-έμμεσες επενδύσεις της χώρας μας υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ από το 1996 έως το 2006, με τουλάχιστον 80 αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις και 150 μεικτές. Την ίδια στιγμή και στην Αλβανία η Ελλάδα είναι ο πρώτος επενδυτής με κεφάλαια 500 εκατομμύρια ευρώ και 220-250 επιχειρήσεις. Παράλληλα, από τις δεκαεπτά μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στην ΠΓΔΜ, οι επτά είναι ελληνικές.

Νέο μηνιαίο ρεκόρ η Κίνα

Νέο μηνιαίο ρεκόρ σημείωσε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας τον μήνα Οκτώβριο, φθάνοντας τα 27,05 δις δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα για το εξωτερικό εμπόριο η υπηρεσία τελωνείων

Ενδιαφέρον για ΟΛΠ και ΟΛΘ από την DubaiΤης Αγγελικής Καλλή - Ημερησία
Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Γ. Βουλγαράκης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Palanco, Διονύση Στεριώτη και όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας «επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της DP World για τα ελληνικά λιμάνια».
Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο κ. Βουλγαράκης είχε ανάλογες συναντήσεις τις προηγούμενες ημέρες με τους εκπροσώπους όλων των εταιρειών που κατά διαστήματα εγγράφως και προφορικά έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να επενδύσουν στα ελληνικά λιμάνια, ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την πλευρά τουλάχιστον δύο εξ αυτών. Εκτός από τη MAERSK και την DPW ενδιαφέρον να επενδύσουν στα λιμάνια έχουν επιδείξει κατά το παρελθόν η Cosco, η MSC και η Ηutchison.
Το κυβερνητικό σχέδιο της παραχώρησης των εμπορικών λιμένων ΟΛΠ και ΟΛΘ ( 26,70€ 3,73%) σε ιδιώτες συζητήθηκε εκ νέου χθες στη συνάντηση που είχαν στο μέγαρο Μαξίμου με τον Κ. Καραμανλή, οι υπουργοί Οικονομίας και Ναυτιλίας, Γ. Αλογοσκούφης και Γ. Βουλγαράκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν λήφθηκαν οριστικές αποφάσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη των διεθνών διαγωνισμών για τις παραχωρήσεις και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το θέμα μετατίθεται για τις αρχές του 2008. Ο κ. Βουλγαράκης εξερχόμενος από το Μαξίμου περιορίστηκε σε μία γενικόλογη αναφορά λέγοντας ότι συζητήθηκε η ανάδειξη των λιμένων, ο εκσυγχρονισμός τους και η δυνατότητα συνεισφοράς στην εθνική οικονομία στο μέλλον.
Dubai Ο εκπρόσωπος της Dubai στην Ελλάδα ανέφερε στον υπουργό Ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ότι το ενδιαφέρον της συνεργασίας εστιάζεται κυρίως στην αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζουν τα ελληνικά λιμάνια και ιδιαίτερα των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.
ΤεχνογνωσίαΜετά τη συνάντηση ο Δ. Στεριώτης ανέφερε πως η DP World είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης, κατασκευής λιμένων και λιμενικών σταθμών με παρουσία σε όλες σχεδόν τις ηπείρους. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της, η ισχυρή κεφαλαιοποίηση και η πολύπλευρη επενδυτικής της δραστηριότητα τη διαφοροποιεί και την καθιστά πρωτοπόρο παγκοσμίως στον τομέα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ηγεσία του υπουργείου αναλύθηκαν οι νέοι στόχοι του κυβερνητικού σχεδίου για τα λιμάνια και ιδιαίτερα, όσον αφορά τον ΟΛΠ, τη βούληση, που υπάρχει ο ίδιος ο οργανισμός να διατηρήσει παρουσία μέσα στο ΣΕΜΠΟ, με τη διαχείριση του υπό κατασκευή προβλήτα Ι.

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007

Αυξήσεις έως 4,2% στα τιμολόγια των υπηρεσιών

Αυξήσεις έως και 4,2% στα τιμολόγια του ΟΛΠ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να εγκρίνει σε επόμενη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Οι αυξήσεις θα αφορούν όλα τα βασικά τιμολόγια του Οργανισμού και κρίνονται αναγκαίες από τη διοίκησή του παρά το γεγονός ότι όποτε αποφασίζεται η αναπροσαρμογή τους ακολουθούν διαμαρτυρίες από ναυτιλιακά πρακτορεία και εταιρείες.

Εν τω μεταξύ η διοίκηση του ΟΛΠ πρόκειται στις 28 Νοεμβρίου να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης για το εννεάμηνο του 2007, τα οποία εκτιμάται ότι θα κινούνται σε θετικά επίπεδα όσο αφορά την κερδοφορία.

Την επόμενη εβδομάδα λήγουν και οι προθεσμίες σε δύο διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει ο ΟΛΠ. Πρόκειται για τον διαγωνισμό προμήθειας τριών μεγάλων γερανογεφυρών με option για άλλους τρεις. Η επένδυση για τις πρώτες τρεις γερανογέφυρες είναι της τάξεως των 18 εκατ. ευρώ.

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση έκτασης εντός της λιμενικής ζώνης στο Παλατάκι, για να κατασκευαστεί εκθεσιακός χώρος με εμπορικές χρήσεις και χώρους εστίασης. Ο διαγωνισμός μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν είχε συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Πηγή:Ημερησία

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2007

Παραχώρηση εκτάσεων του ΟΛΠ σε δήμους


ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΠΕΡΑΜΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ εκτάσεων προς δήμους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά προχώρησε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΟΛΠ [OLPr.AT] ), προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει αναμφίβολα η παραχώρηση χώρου της λιμενικής ζώνης, επιφάνειας 16,3 στρεμμάτων, στο δήμο Δραπετσώνας.

Το οικόπεδο βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο ανάμεσα στην περιφερειακή λεωφόρο και τη Δραπετσώνα και συγκεκριμένα στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ του Πυροσβεστικού Σταθμού και της απόληξης της οδού Αναλήψεως. Απώτερος σκοπός του ΟΛΠ είναι η έκταση να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης πρότασης αξιοποίησης της περιοχής που αφορά τους δήμους Δραπετσώνας - Κερατσινίου.

Ο λόγος για την περίφημη ανάπλαση της Δραπετσώνας, για την οποία αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαιτούμενες επενδύσεις για την ανάπλαση της περιοχής και την επανένταξη στον κοινωνικό και οικοδομικό ιστό. Σημειώνεται ότι οικόπεδο 672 τ.μ. έλαβε και ο δήμος Περάματος στο χώρο της λιμενικής ζώνης, ώστε να ανεγείρει γηροκομείο.

Πηγή : Ναυτεμπορική

OΛΠ-ΟΛΘ: Ιδιώτες στα λιμάνια στις αρχές του 2008

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 22/11/2007 8:19:50 πμ
Το θέμα της εισόδου ιδιωτών στα εμπορικά λιμάνια του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, άνοιξε χθες από το Λονδίνο ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιώργος Βουλγαράκης. Ο υπουργός «άδραξε» την ευκαιρία να μιλήσει για το ζήτημα της παραχώρησης των εμπορικών λιμανιών σε επενδυτές μετά τη συνάντηση που είχε στη βρετανική πρωτεύουσα με τον Τούρκο υπουργό Μεταφορών.
Είναι η πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που ο κ. Βουλγαράκης κάνει επίσημα αναφορά στην ιδιωτικοποίηση των εμπορικών λιμανιών. Οπως είπε: «Από τον Τούρκο υπουργό ζήτησα την εμπειρία του από την παραχώρηση λιμανιών σε ιδιώτες. Οπως γνωρίζετε η Τουρκία έχει παραχωρήσει όλα της τα λιμάνια σε ιδιώτες. Συζήτησα τους εναλλακτικούς τρόπους που το έκανε το τουρκικό κράτος, το τι ενδιαφέρον υπήρξε από τους διάφορους διεθνείς «παίκτες» στα θέματα του operation, κυρίως».
Στη συνέχεια ο κ. Βουλγαράκης διευκρίνισε ότι το τουρκικό μοντέλο της πλήρους παραχώρησης δεν είναι δυνατό σήμερα να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, διότι εκ των πραγμάτων υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, καθώς είναι χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες η κυβέρνηση θα επιδιώξει στις αρχές του 2008 να προχωρήσει στο σχέδιό της για την παραχώρηση σε ιδιώτες των εμπορευματικών σταθμών του ΟΛΠ και του ΟΛΘ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε σχέση με το αρχικό σχέδιο τώρα μελετάται όσο αφορά τον ΟΛΠ, ο Οργανισμός να κρατήσει ένα μέρος του ΣΕΜΠΟ και συγκεκριμένα τον Προβλήτα Ι και να παραχωρήσει τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, εκ των οποίων ο τελευταίος δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί.
Τέλος, ενδιαφέρον για τα ελληνικά λιμάνια έχουν εκφράσει επισήμως οι όμιλοι: Cosco, Maersk, Dubai Ports World, MSC και Hutchison
Α. Καλλή

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2007

Dubai Ports: ΙΡΟ -μαμούθ για τη χρηματοδότηση εξαγορών

Κατά 19 φορές καλύφθηκε η δημόσια προσφορά της , με το ύψος των προσφορών να ανέρχεται σε 100 δισ. δολάρια.

Πρόκειται ουσιαστικά για την μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή εταιρείας στην Μέση Ανατολή.

Η DP World συγκέντρωσε τελικά 4,96 δισ. δολάρια διαθέτοντας το 23% των μετοχών της στην τιμή του 1,3 δολ. ανά μετοχή.

Η DP διαθέτει στην αγορά το 23% των μετοχών της, με στόχο να χρηματαδοτήσει την επέκτασή της, και να προχωρήσει σε νέες εξαγορές.

Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως η Dubai Ports γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της για επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια, και ιδιαίτερα στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ και του ΟΛΘ

Η ενημέρωση έγινε μέσω της εταιρείας Palanco που εκπροσωπεί τον ομιλο στην Ελλάδα.

"Το ενδιαφέρον της συνεργασίας των δύο εταιριών εστιάζεται κυρίως στην αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζουν τα ελληνικά λιμάνια και ιδιαίτερα των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης", αναφέρεται στην ανακοίνωση της Palanco.
Πηγή:Ημερησία

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2007

Το χρηματιστήριο της «φούντας»

Το ελληνικό «χόρτο», το χασίς, που μπήκε σε κάθε σπίτι με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις από τα Ζωνιανά, ακολουθώντας κι αυτό τους κανόνες της παγκοσμιοποίησης και του ανοίγματος των αγορών, όπως κάθε προϊόν, έχει γίνει πανάκριβο. Στις διεθνείς αγορές - παράνομες και νόμιμες - θεωρείται πολυτελές και δεν το βρίσκεις πια παντού. Χρόνια τώρα λέγονται ιστορίες, ενίοτε και παραμύθια, για τις ελληνικές ποιότητες ινδικής κάνναβης που «απολαμβάνουν» οι ημεδαποί και μαζί τους οι εκατοντάδες έλληνες επισκέπτες των ολλανδικών coffee shops, εκεί όπου το χόρτο καπνίζεται (ή σωστότερα, στη γλώσσα των χασισοποτών, πίνεται) νόμιμα. Ο μύθος του «καλαματιανού» και της «κοκκινόφουντας» καλά κρατεί, κατά πόσον όμως ανταποκρίνεται σήμερα στην πραγματικότητα;
Ανθρωποι που έζησαν χρόνια στην Ολλανδία και αντιμετώπισαν το ζήτημα με την ψυχρότητα του μονίμου κατοίκου και όχι με τον ενθουσιασμό του νεαρού τουρίστα διαψεύδουν κατηγορηματικά την «ελληνικότητα» της κάνναβης των χασισοποτείων της Ολλανδίας. «Μάλλον είναι προϊόν επιμελούς τουριστικής καμπάνιας» λέει κάποιος που έχει καλή γνώση του θέματος. «Εζησα τόσα χρόνια εκεί, πήγαινα καθημερινά στα coffee shops, δοκίμασα τα πάντα, τα περισσότερα ήταν κακής ποιότητας μαροκινά, τουρκικά ή αλβανικά "χόρτα" και κόστιζαν 12-15 ευρώ το πολύ. Παρ' ότι οι "τιμοκατάλογοι" των καταστημάτων έγραφαν για "καλαματιανό", εν τούτοις είμαι βέβαιος ότι ήταν κάτι άλλο» δηλώνει με βεβαιότητα. «Ελάχιστες φορές βρήκα ελληνικό "χόρτο" και αυτό δεν ήταν σε coffee shop» συνεχίζει. «Είναι σπάνιο να βρεις ελληνικό στην Ολλανδία, αν βρεις θα πωλείται διπλή τιμή (γύρω στα 25 ευρώ), αλλά δεν είναι εύκολο. Θεωρείται είδος πολυτελείας».
Την ίδια άποψη συμμερίζεται και ένας ακόμη άνδρας ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια στις Κάτω Χώρες. «Οσο πιθανόν είναι να βρεις ελληνικό χόρτο στην Ολλανδία άλλο τόσο είναι να πιεις παραδοσιακό κρασί σε τουριστική ταβέρνα στο Μοναστηράκι» λέει και προσθέτει: «Η ανεκτική αντιμετώπιση των ολλανδικών αρχών σε αυτό το θέμα βοήθησε τη δημιουργία μύθων που δεν υφίστανται στην πραγματικότητα. Οσες φορές βρήκα ελληνικό (και αυτές ήταν ελάχιστες), δεν ήταν σε coffee shop αλλά το είχε φέρει κάποιος κρυφά από την Ελλάδα - γενικά είναι δυσεύρετο και ακριβό, το "πίνουν" λίγοι» καταλήγει.
* Κίνητρο η υψηλή τιμή
Η υψηλή τιμή στην αγορά είναι προφανώς και ένα από τα κίνητρα για τις εκτεταμένες καλλιέργειες που αποκαλύπτονται κάθε λίγο και λιγάκι όχι μόνο στα Ζωνιανά αλλά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Βορρά στον Νότο και από την Ανατολή στη Δύση, οι αστυνομικοί βρίσκουν «χόρτο» παντού, όταν ψάχνουν. Η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα, η Ξάνθη και η Δράμα εμφανίζονται ως «πρωταθλήτριες» περιοχές στην παραγωγή του ελληνικού χασίς, η καλλιέργεια του οποίου συνεχίζεται όσο κι αν ειδικοί και αστυνομικοί συμφωνούν ότι «διέρχεται κρίση λόγω της εισβολής του πιο φθηνού αλβανικού στην αγορά».
Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια ελέγχων και κυρίως έπειτα από... «αξιοποίηση πληροφοριών» εντοπίζουν φυτείες στα πιο πιθανά ή απίθανα μέρη. Δενδράκια έχουν μαζευτεί από αυλές και μπαλκόνια σπιτιών, από αυλές σχολείων και φυσικά από περιβάλλοντες χώρους πανεπιστημίων. Μέχρι και σε αχανή στρατόπεδα φύεται και για αυτό συχνά-πυκνά το Γενικό Επιτελείο Στρατού στέλνει εμπιστευτικές διαταγές για εξονυχιστικούς ελέγχους στις περιμέτρους στρατοπέδων.
* Οι φυτείες της Ηλείας
Υψηλή θέση στον πίνακα με τις περιοχές καλλιέργειας χασίς κρατάει εδώ και πολλά χρόνια ο Πύργος Ηλείας. Μάλιστα τον περασμένο Αύγουστο των πυρκαϊών κυκλοφόρησε το ανέκδοτο ότι οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και τους «έφευγε» η φωτιά επειδή «μεθούσαν» από τις αναθυμιάσεις των φλεγόμενων χασισοφυτειών. Πέρυσι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν εντοπίσει τη μεγαλύτερη ως τότε ποσότητα, 1.000 δενδρύλλια, στις όχθες του ποταμού Ερύμανθου, ενώ εφέτος τη Δίωξη Ναρκωτικών έχουν απασχολήσει ως τώρα 30 υποθέσεις, 20 άτομα έχουν παραπεμφθεί στο Αυτόφωρο και έχουν ξεριζωθεί 2.000 δέντρα.
Τελευταία πάντως η πλειονότητα των καλλιεργητών επιλέγει να «εγκαταστήσει» τη φυτεία κοντά σε κατοικημένη περιοχή - κινούνται λιγότερες υποψίες έτσι. Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., με την καλλιέργεια χασίς ασχολούνται κυρίως ντόπιοι. Ορισμένοι ακόμη που κατάγονται από τον Πύργο και μένουν μόνιμα στην Αθήνα «προσλαμβάνουν» Αλβανούς να φυλάνε τη φυτεία. Στη Μεσσηνία ετησίως κατά μέσον όρο οι αστυνομικοί εντοπίζουν 20 φυτείες με 100 δενδρύλλια η καθεμιά, ενώ πέρυσι είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης 18 άτομα. Το 2006 ξεριζώθηκαν συνολικά 2.557 φυτά χασίς.
Στο Αγρίνιο, αντίθετα, υπάρχει «αναδουλειά» καθώς η περιοχή αποτελεί πέρασμα για τους διακινητές του φθηνού χασίς από την Αλβανία. Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν μια φυτεία με 100 δενδρύλλια στη Βόνιτσα, όπου συνελήφθησαν οι δύο καλλιεργητές. Το αποτέλεσμα είναι οι παλιοί καλλιεργητές να έχουν μετατραπεί σε μεταφορείς χασίς από την Αλβανία. Στην Πέλλα από την αρχή του χρόνου οι αστυνομικοί έχουν ξεριζώσει 190 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης και έχουν συλλάβει 12 άτομα, ενώ στη Φθιώτιδα έχουν εντοπιστεί φυτείες με 380 φυτά.
* Από την Κρήτη στην Ευρώπη
Στην Κρήτη πέρυσι εντόπισαν 4.430 δενδρύλλια στα Χανιά, 4.988 στο Ρέθυμνο, 1.514 στο Λασίθι και 7.211 στο Ηράκλειο. Επίσης στη Λακωνία ξεριζώθηκαν 845 δενδρύλλια και στην Κόρινθο 555.
Οσο για τις... κεντρικές αγορές από όπου μοιράζονται μεγάλα φορτία και ατομικές δόσεις, οι αστυνομικοί τις εντοπίζουν στο Ζεφύρι στην Αττική και στον Δενδροπόταμο στη Θεσσαλονίκη.
Πάντως, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το τελευταίο χρονικό διάστημα το 90% των ποσοτήτων χασίς που κατάσχεται προέρχεται από την Αλβανία. Εδώ και αρκετά χρόνια η ελληνική αγορά έχει στραφεί προς το ξένο και δεν προτιμά το εγχώριο όχι λόγω της ποιότητας αλλά λόγω της τιμής, καθώς το αλβανικό κοστίζει 500 ευρώ το κιλό ενώ το ελληνικό τιμάται 200 ευρώ περισσότερο σκαρφαλώνοντας στα 700 ευρώ.
Η μεγαλύτερη ποσότητα ελληνικού χασίς που εξάγεται προέρχεται από τις φυτείες της Κρήτης. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι από το νησί αναχωρούν για το εξωτερικό και κυρίως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης πολλά «νόμιμα» φορτία μέσα στα οποία οι διακινητές κρύβουν τα δικά τους. Εκτός από τα λιμάνια της Κρήτης, αλλά και τις ακτές του νησιού στο Λιβυκό Πέλαγος, ως «πύλες εξόδου» χασίς προς την Ευρώπη λειτουργούν τα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας (χρησιμοποιείται κυρίως από αλβανούς διακινητές του «δικού» τους προϊόντος) και ορισμένα τελωνεία στα βόρεια της χώρας.
ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2007

Piraeus port an appealing investment for foreigners

One of the companies to bid for the port of Piraeus is China’s Cosco. Its President has written to the Greek government asking it to pen privatization procedures for Piraeus and Thessaloniki ports.

A number of international giants in the areas of seaborne transport and port management, such as China’s Cosco, Italy’s MSC, Denmark’s Maersk, Saudi Arabia’s Dubai Ports World and Israel’s ZIM, have all expressed interest in investing in commercial Greek ports, with their targets including boosting container transit and upgrading the quality of and expanding current port services.

Recently, Maersk officials repeated their interest in the Port of Piraeus, noting however that they would wait for a fresh tender procedure to be announced. The tender, according to reports, may include certain changes in the requirements envisaged to bar the emergence of monopolies, which would otherwise have a negative impact on treating all of the interested companies on an equal footing.

Wei Jiafu, President of state-owned China Ocean Shipping Group Co (Cosco), is reported to have sent a letter to Prime Minister Costas Karamanlis, asking for the opening of privatization procedures for the country’s two largest ports.

Jiafu is said to have reiterated in his letter a Cosco proposal for investing in the Piraeus port, with regard to both the container station and land areas to be used for assembly operations of electrical appliances. China has repeatedly underlined its interest in the Piraeus port, wishing to transform it into a transit hub for Chinese products destined for the Balkans and the rest of Europe.

On the other hand, Italian-Swiss MSC, which has signed a contract with Piraeus Port Authority (OLP) and currently handles 70 percent of the port’s container operations, has announced it would use the rights it has now gained in the port, despite its contract having been disputed by the Competition Commission. The Commission is expected to issue a verdict by the end of the year and this could be critical for the future of the port’s privatization process.

Officials from ZIM, one of the largest container shipping companies in the world, have been making certain plans, insisting on their intention to raise container operations in the port of Piraeus by 100,000 containers on an annual basis. The Israelis have made it clear in a number of ways that their presence in Piraeus is imperative, given that they have been using the port in recent years as a second central port in cases of hostilities or industrial action taking place in their region.

The Piraeus Container Station (SEMPO) is seen as a fine investment by a number of foreign investors. The station contributes 75 percent to PPA’s turnover and 50 percent to earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA).

The station’s current annual handling capacity stands at approximately 1.5 million TEU (20-foot equivalent units), but this would be raised to 4.5 million TEU under an eight-year investment plan, valued at 400 million euros. Most of the container operations at Piraeus port are currently taking place at Pier II, but construction of Pier I, currently under way, is expected to raise capacity.

An updated business plan for the container station includes the completion of the Pier I infrastructure, to be equipped with advanced container loading-unloading and stacking machinery to enable facilities to serve new-generation vessels of capacities of over 10,000 TEU. The plan also provides for the construction of a third pier, Pier III, valued at 450 million euros. The time schedule for the above projects is especially demanding, providing for the conclusion and full operation of the station by the year 2014. In addition, construction of a new railway station to be located within the port is expected to conclude in the early days of next year
Πηγή:http://grhomeboy.wordpress.com

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2007

Οι ξένοι αδημονούν για τον γόρδιο δεσμό της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών


Ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα υπάρξουν διεθνείς διαγωνισμοί για την παραχώρηση της διαχείρισης των εμπορευματικών σταθμών των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 2008 .

Την ενημέρωση όλων των άμεσα εμπλεκομένων στο θέμα των λιμένων για τις επερχόμενες αλλαγές θεωρεί προαπαιτούμενο για την επιτυχία του εγχειρήματος της μεταρρύθμισης στα ελληνικά λιμάνια ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργος Βουλγαράκης.
«Δεν θα αιφνιδιάσω κανέναν και όλοι θα είναι ενημερωμένοι για όσα θα ακολουθήσουν» διεμήνυσε ο κ. Βουλγαράκης σχολιάζοντας την απόφαση της εταιρείας Palanco, που εκπροσωπεί την Dubai Ports World, να ανακοινώσει τόσο το ενδιαφέρον για τα εμπορευματικά κέντρα του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης όσο και το ότι έχει καταθέσει επισήμως το ενδιαφέρον της αυτό προς τον κ. υπουργό.
Σε ανάλογες συναντήσεις έχει προχωρήσει ο κ. Βουλγαράκης με όλους τους ενδιαφερομένους, κάτι που άλλωστε επιβεβαιώνει και ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι «έχω συναντηθεί με όλους ανεξαιρέτως».
Στις συναντήσεις αυτές ο κ. Βουλγαράκης άκουγε και δεν μιλούσε, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν ότι διανύει μια περίοδο κατά την οποία συλλέγει πληροφορίες περισσότερο για το περιβάλλον των λιμένων και λιγότερο για τη μεταρρύθμιση αυτή καθαυτή.
Ενα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται αυτή την περίοδο ο κ. Βουλγαράκης είναι το γεγονός ότι η ενημέρωσή του δεν προέρχεται μόνο από τον γενικό γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Γιώργο Βλάχο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΠ ΑΕ κ. Νίκο Αναστασόπουλο.
Ο κ. Βουλγαράκης, είτε έμμεσα είτε άμεσα, έχει απευθυνθεί σε έναν ευρύ κύκλο προσώπων που συνδέονται με κάθε πιθανό τρόπο με τα λιμάνια, από όπου και αντλεί πληροφορίες, διασταυρώνοντας ταυτόχρονα πολλές φορές την ενημέρωση που έχει ήδη λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει, είτε επισήμως είτε ανεπισήμως.
Για τον λόγο αυτόν προτιμά να κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά του θέλοντας προηγουμένως να έχει διευκρινίσει επαρκώς τους ρόλους των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση των λιμένων, τις συμμαχίες που υπάρχουν, εφόσον υπάρχουν, καθώς επίσης και τις υπόγειες διαδρομές μέσω των οποίων πιθανότατα συνδέονται τα πρόσωπα αυτά μεταξύ τους.
Ολη αυτή την προεργασία το επιτελείο του τη θεωρεί άκρως απαραίτητη προκειμένου να επιτύχει το εγχείρημα της μετάβασης των εμπορευματικών σταθμών των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, από τον κρατικό έλεγχο σε ιδιωτικό περιβάλλον. Στην πορεία αυτή κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επέλθουν και νέες αλλαγές στο σχήμα των διοικήσεων των λιμένων όπως το γνωρίζουμε ως σήμερα.
* Εχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις
Ο πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής είναι ξεκάθαρο ότι έχει ήδη λάβει τις οριστικές αποφάσεις του αναφορικά με το μέλλον της μεταρρύθμισης στα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας.
Η επιτυχία του εγχειρήματος χωρίς τα παρατράγουδα της διοίκησης Κεφαλογιάννη, που κινήθηκε στον άξονα των μετωπικών συγκρούσεων με ολέθρια αποτελέσματα για την εθνική οικονομία της χώρας, αποτελεί πλέον το στοίχημα του κ. Βουλγαράκη, ο οποίος έχει λάβει εντολή να κλείσει το θέμα.
Ο κ. Βουλγαράκης ωστόσο δεν έχει αφεθεί μόνος του να βγάλει το φίδι από την τρύπα αλλά συχνά-πυκνά ενισχύεται από στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι μετέχουν στις σχετικές διεργασίες, όπως π.χ. η παρουσία του γενικού γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και νομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού κ. Αργύρη Καρρά.
Ο κ. Καρράς ήταν παρών, αν όχι σε όλες, σίγουρα στις σημαντικότερες συναντήσεις του κ. Βουλγαράκη με τους εκπροσώπους των εταιρειών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα εμπορευματικά κέντρα των δύο λιμένων αλλά και με άλλους παράγοντες των λιμανιών.
Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, θα υπάρξουν διεθνείς διαγωνισμοί για την παραχώρηση της διαχείρισης των εμπορευματικών σταθμών των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Οι δύο αυτοί διαγωνισμοί, οι οποίοι αναμένεται να εκδηλωθούν στις αρχές του νέου έτους 2008, είναι ποσοτικοί και δεν εμπεριέχουν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ποιοτικά κριτήρια, προβλέπουν δε ότι ο τελικός πλειοδότης θα αναλάβει τη διαχείριση των δύο terminals για περισσότερο από 25 χρόνια αντί του μεγαλύτερου δυνατού αντιτίμου που θα προσφέρει τόσο σε εφάπαξ καταβολή όσο και σε ετήσια βάση.
Αρκετοί ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό τους για την απουσία ποιοτικών κριτηρίων, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνουν αποφασισμένοι να μετέχουν στους διαγωνισμούς, στοιχείο που ενισχύει την αρχική πεποίθηση του κ. Βουλγαράκη ότι το ενδιαφέρον θα είναι ζωηρό και έντονο. Ερώτημα αποτελεί το αν θα παραμείνει και στο νέο κείμενο η προϋπόθεση ο πλειοδότης να διαθέτει τα εχέγγυα και μιας ελάχιστης δυνατής ετήσιας διακίνησης κοντέινερ της τάξεως των 5.000.000 κουτιών.
* Το προφίλ των ενδιαφερομένων
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, έξι διεθνείς εταιρείες που διαθέτουν μακρά εμπειρία στις διά θαλάσσης τακτικές μεταφορές έχουν εκδηλώσει ως τώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αν και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών τευχών που ήδη συντάσσονται εκ νέου.
1. Ο κρατικός ναυτιλιακός όμιλος της Κίνας Cosco ήταν ο πρώτος που εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για να αναλάβει τη διαχείριση των terminals κατ' αρχάς μέσω διακρατικής συμφωνίας η οποία συνήφθη στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας στον λιμενικό τομέα που επιτεύχθηκε μεταξύ του πρωθυπουργού κ. Καραμανλή και του προέδρου της Κίνας κ. Χου Τζιντάο.
Το σενάριο της ανάληψης της διαχείρισης μέσω διακρατικής συμφωνίας, στο μοντέλο της διακρατικής συμφωνίας που υπήρξε για τον αγωγό Αλεξανδρούπολης - Μπουργκάς, σύντομα εγκαταλείφθηκε καθώς υπήρξαν ενστάσεις αναφορικά με το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ενωση θα ενέκρινε μια τέτοια ενέργεια.
Τότε έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του το σενάριο των διαγωνισμών, μια εξέλιξη που προκάλεσε προς στιγμήν την αντίδραση των Κινέζων, οι οποίοι τελικά πείστηκαν από τον υπουργό Οικονομίας κ. Γιώργο Αλογοσκούφη για την αναγκαιότητα των διαγωνισμών ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον.
Το κομμάτι του ναυτιλιακού ομίλου Cosco που τελεί υπό τη διοίκηση του κ. Γουέι Τζιανφού, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, η οποία αποτελείται από 72 μέλη και ασχολείται με τη διαχείριση λιμένων, είναι η Cosco Pacific, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Cosco Hellas, η οποία αναπτύσσει συνάμα δραστηριότητα και στον τομέα των τακτικών διά θαλάσσης μεταφορών.
2. Μετά την Cosco την εμφάνισή της έκανε η Dubai World Ports, η οποία εισήλθε δυναμικά στον τομέα της διαχείρισης λιμένων το 2005 εξαγοράζοντας την Ρ&Ο Ports. Η DP Worlds αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παραλαβής των λιμένων που ήλεγχε η Ρ&Ο Ports στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Το αμερικανικό Κογκρέσο αρνήθηκε να εγκρίνει τη μεταβίβαση του ελέγχου περίπου 11 λιμανιών της χώρας από τους Αγγλους στους Αραβες και συνάμα ζήτησε από την DP Worlds να μεταπωλήσει τα ποσοστά που κατείχε στα εν λόγω αμερικανικά λιμάνια σε μια νέα κοινοπρακτική εταιρεία διαχείρισης λιμένων που συγκροτήθηκε μέσα σε μια νύχτα για τον σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Λιμένος της Νέας Υόρκης.
Η σημειολογία της ηγεσίας του νέου εταιρικού σχήματος από το λιμάνι της Νέας Υόρκης δεν άφησε κανένα σημάδι παρερμηνείας για τους λόγους για τους οποίους οι Αμερικανοί αρνήθηκαν να δεχθούν τον έλεγχο λιμανιών τους από Αραβες, αν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων του λιμένος της Νέας Υόρκης, σχεδόν 120 άνθρωποι, χάθηκε στο τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, αφού τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού ήταν στους Δίδυμους Πύργους.
Η αποτυχία αυτή δεν πτόησε την DP World, που συνέχισε ακάθεκτη να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλον τον πλανήτη. Σήμερα με μια κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 20 δισ. δολαρίων ετοιμάζεται να εισέλθει στο Χρηματιστήριο του Ντουμπάι με στόχο να διανέμει το 20% των μετοχών της σε ξένους επενδυτικούς ομίλους αλλά και σε τοπικούς ιδιώτες επενδυτές.
Η DP Wοrld εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την εταιρεία Palanco, η οποία αρχικά εκπροσωπούσε την Ρ&Ο Ports. Η εταιρεία Palanco ανήκει στα συμφέροντα του κ. Διονύση Στεριώτη, γιου της κυρίας Νόνης Καλλίτση, η οποία έχει να επιδείξει μια μακρά και πετυχημένη πορεία στον τομέα των τακτικών διά θαλάσσης μεταφορών στην Ελλάδα.
3. Ο επόμενος διεκδικητής των δύο terminals είναι η εταιρεία Hutchison Port Holdings (ΗΡΗ) από το Χονγκ Κονγκ. Η εταιρεία ΗΡΗ διεθέτει μια μακρά εμπειρία στη διαχείριση εμπορευματικών σταθμών σε διεθνές επίπεδο.
Στα μέσα του τρέχοντος έτους η ΗΡΗ «κατέπλευσε» στη γειτονιά μας εξαγοράζοντας αντί 850 εκατ. δολαρίων περίπου το λιμάνι της Σμύρνης. Στην Ελλάδα η εν λόγω εταιρεία εκπροσωπείται από την εταιρεία Γεώργιος Α. Καλλίτσης Διάδοχοι ΑΕ, η οποία υπήρξε η πρώτη εταιρεία που διακίνησε κοντέινερ στην Ελλάδα και το 2005 γιόρτασε τα 100 χρόνια λειτουργίας της. Η εν λόγω ελληνική εταιρεία ελέγχεται σήμερα από τον κ. Γιώργο Καλλίτση και την κυρία Κατερίνα Καλλίτση.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κυρία Νόνη Καλλίτση, ο κ. Γιώργος Καλλίτσης και η κυρία Κατερίνα Καλλίτση συνδέονται συγγενικά, πλην όμως δεν έχουν καμία απολύτως επιχειρηματική σχέση.
4. Ακολουθεί η Zim Lines, η οποία προέρχεται από το Ισραήλ και η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την ομώνυμη εταιρεία. Η Zim Lines υπήρξε από τις πρώτες εταιρείες που έσπευσαν εγγράφως να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους για τα ελληνικά λιμάνια πριν από περίπου δύο χρόνια. Σήμερα όλα δείχνουν ότι καθώς διακινούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό όγκο φορτίων από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη θα επιδιώξουν να συμμετάσχουν και αυτοί στον διαγωνισμό.
5. Εξάλλου έντονο ενδιαφέρον για τα ελληνικά λιμάνια έχει επιδείξει και η εταιρεία Maersk Line, θυγατρική του επιχειρηματικού ομίλου Α.Ρ. Moller από τη Δανία. Εφέτος η Maersk Line γιορτάζει τα δέκα χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα και στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα υψηλόβαθμα στελέχη της απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ανέφεραν ότι η εταιρεία τους ενδιαφέρεται για τα ελληνικά λιμάνια.
Λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς ναυτιλιακού Τύπου, έσπευσαν να διαψεύσουν τις δηλώσεις αυτές αποδίδοντάς τες σε αδυναμία ορθής απόδοσής τους από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ο όμιλος Α.Ρ. Moller διάγει μια περίοδο κρίσης έχοντας καταγράψει στη διάρκεια της τελευταίας περιόδου σημαντικές οικονομικές ζημιές που οδήγησαν σε συνεχείς αναδιατάξεις στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του. Το ενδιαφέρον της Maersk Line για τα λιμάνια της Ελλάδας παραμένει αμείωτο αλλά αποτελεί ερωτηματικό το αν θα κατέλθει μόνη της στον διαγωνισμό ή θα προτιμήσει να συμμετάσχει σε κάποιο άλλο σχήμα.
6. Τέλος, ενδιαφέρον για τις εξελίξεις φέρεται να έχει και η MSC, η οποία επί σειρά ετών διατηρούσε και τυπικά συνεχίζει να διατηρεί προνομιακές σχέσεις με το λιμάνι του Πειραιά, οι οποίες επετεύχθησαν μέσω συμφωνίας για την ανάδειξη του Πειραιά ως διαμετακομιστικού κέντρου εκ μέρους της εν λόγω εταιρείας.
Οι συμφωνίες αυτές σήμερα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο των σχετικών διαδικασιών και αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει την απόφασή της για το μέλλον τους.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι περισσότερες από τις παραπάνω εταιρείες ήδη μετέχουν από κοινού σε πολλούς και διαφορετικούς συνδυασμούς στη διαχείριση εμπορευματικών κέντρων στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καθώς θα εισερχόμαστε στην τελική ευθεία για τους διαγωνισμούς πιθανότατα να προκύψουν κοινοπρακτικά σχήματα που θα συγκροτηθούν από τις παραπάνω εταιρείες, τα οποία και τελικά θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Πηγή:Το Βήμα

Το ζήτημα των εργατών του ΟΛΠ


Το μείζον θέμα που καλείται να διαχειριστεί ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας για τη μεταρρύθμιση των λιμένων αφορά τους εργαζομένους και τη σταθερή άρνησή τους να αποδεχθούν την προοπτική εισόδου ιδιωτών στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Τα αντανακλαστικά των εργαζομένων απέναντι στην πολιτική αυτή «εκπαίδευσε», ηθελημένα ή όχι είναι ένα ερώτημα, ο πρώην υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος συγκρούστηκε μαζί τους δύο φορές για να χάσει και τις δύο.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι ισχυρότερες αντιδράσεις που συνάντησε ο κ. Κεφαλογιάννης προέρχονταν από τη ΔΑΚΕ, η οποία δεν απέφυγε να συγκρουστεί μαζί του πρωτοστατώντας σε πολλές περιπτώσεις στις κινητοποιήσεις.
Οι συγκρούσεις αυτές τις περισσότερες φορές δεν αφορούσαν τις διαφωνίες επί του πρακτέου αλλά τη σταθερή βούληση του κ. Κεφαλογιάννη να μεταβάλει, είτε έτσι είτε αλλιώς, τα μισθολογικά κεκτημένα των λιμενεργατών, τα οποία θεωρούσε σκανδαλώδη.
Σήμερα η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και κυρίως των λιμενεργατών που πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις τηρεί στάση αναμονής, διαθέτει ωστόσο μια κεκτημένη ταχύτητα ικανή να την οδηγήσει και πάλι σε μια σύγκρουση την οποία όλες οι πλευρές απεύχονται.
Ο κ. Βουλγαράκης από την πρώτη κιόλας στιγμή που κατέφθασε στο υπουργείο έσπευσε να ρίξει γέφυρες συνεργασίας με την πλευρά των εργαζομένων τηρώντας ένα χαμηλό προφίλ το οποίο έχει ήδη εκτιμηθεί από τους συνδικαλιστές του λιμανιού, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μη συγκρουστούν μαζί του προτού τον ακούσουν.
Από την πλευρά του, ο κ. Βουλγαράκης επεξεργάζεται ήδη ένα ιδιαίτερα ευρύ πακέτο παροχών προς την πλευρά των εργαζομένων, το οποίο θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που συμφωνήσουν να δώσουν το πράσινο φως για τη μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Βήματος», παρόμοια πακέτα παροχών επεξεργάζονται και οι παραπάνω εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Πηγή:Το βήμα της Κυριακής

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2007

Οι Αραβες διεκδικούν και τα λιμάνια


Η κυβέρνηση προετοιμάζει διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση των εμπορευματικών κέντρων σε ΟΛΠ και ΟΛΘ- Επίσημη υποψηφιότητα από την Dubai Ρorts World

Tην ανάδειξη των λιμένων, τον εκσυγχρονισμό τους και τη δυνατότητα συνεισφοράς στην εθνική οικονομία συζήτησαν χθες στη διάρκεια συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός κ. Κ.Καραμανλής και οι υπουργοί Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας κκ. Γ. Αλογοσκούφης και Γ.Βουλγαράκης , αντίστοιχα. Την ίδια ώρα η εταιρεία Ρalanco, η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα την Dubai Ρorts World (DΡWorld) ανακοίνωνε και επισήμως το ενδιαφέρον της για τα τέρμιναλ κοντέινερ των Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχει ενημερωθεί ο κ. Βουλγαράκης για τις προθέσεις των Αράβων να συμμετάσχουν σε διεθνή διαγωνισμό. Δυναμικά όμως διεκδικούν τα ίδια τέρμιναλ και οι Κινέζοι μέσω της Cosco Ρacific, η οποία εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια έχει ενημερώσει την κυβέρνηση και για το δικό της ενδιαφέρον να αναλάβει τη διαχείριση των κοντέινερ τέρμιναλ των Οργανισμών των Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Πέραν όμως των Αράβων και των Κινέζων ενδιαφέρον για τα δύο τέρμιναλ δείχνουν η δανέζικη εταιρεία , η Ηutchinson, η Ζim Lines, ενώ ένα μεγάλο ερώτημα συνοδεύει τη ΜSC, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν η παραπάνω εταιρεία θα ενδιαφερθεί για τα δύο λιμάνια ή όχι. Οι πληροφορίες του «Βήματος» αναφέρουν ότι όλα θα εξαρτηθούν από τους όρους και τις προϋποθέσεις των δύο διαγωνισμών, παράμετρος η οποία δεν ισχύει μόνον για την περίπτωση της ΜSC, αλλά και για αρκετές ακόμη εταιρείες οι οποίες πιθανότατα θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συν τω χρόνω. Εξάλλου κανείς δεν πρέπει να αποκλείει αλλά αντιθέτως θα πρέπει να θεωρεί βέβαιο ότι στη διαδρομή ως τον διεθνή διαγωνισμό, τον οποίο προγραμματίζει η κυβέρνηση για τις αρχές του νέου έτους, θα υπάρξουν συμπράξεις και συνέργειες μέσα από τις οποίες θα προκύψουν κοινοπρακτικά σχήματα τα οποία θα διεκδικήσουν τα δύο τέρμιναλ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποσύρει τους προηγούμενους διαγωνισμούς τους οποίους επεξεργάζονταν το επιτελείο του πρώην υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Εμμ.Κεφαλογιάννη και ήδη έχουν προχωρήσει στη σύνταξη νέων διαγωνισμών, οι οποίοι προβλέπουν πολυετείς παραχωρήσεις της διαχείρισης μεταξύ 25 και 30 ετών, καθώς επίσης και σειρά διαφόρων προϋποθέσεων που θα πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι.
Η ανακοίνωση της Ρalanco
Το ενδιαφέρον της για τα εμπορευματικά κέντρα των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης εξεδήλωσε χθες και επίσημα η Dubai Ρorts World (DΡWorld) μέσω της εταιρείας Ρalanco, συμφερόντων κ. Διονύση Στεριώτη , η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον αραβικό όμιλο ο οποίος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και στην εκμετάλλευση λιμένων. Οπως αναφέρει η Ρalanco σε ανακοίνωσή της « ο κ.Στεριώτης, πρόεδρος της εταιρείας Ρalanco και επίσημος εκπρόσωπος της DΡWorld,σε πρόσφατη συνάντησή του με τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γ.Βουλγαράκη,επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της DΡWorld για τα ελληνικά λιμάνια». Αναφερόμενος στο ενδιαφέρον της DΡWorld για τα ελληνικά λιμάνια ο κ. Στεριώτης ανέφερε ότι «ο αραβικός όμιλος είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης και κατασκευής λιμένων και λιμενικών σταθμών με παρουσία σχεδόν σε όλες τις ηπείρους.Η τεχνογνωσία και εμπειρία της,η ισχυρή κεφαλαιοποίησή της,η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας,αλλά και η πολύπλευρη επενδυτική της δραστηριότητατη διαφοροποιούν και την καθιστούν αναμφισβήτητα πρωτοπόρο παγκοσμίως στον τομέα της».
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
Copyright © ΤΟ ΒΗΜΑ

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2007

Οι Κινέζοι εκτόξευσαν τα κέρδη του ΟΛΠ

Η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα, που σημειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, εκτόξευσε την κερδοφορία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, που όμως άρχισε να αισθάνεται τον ανταγωνισμό και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και του Terminal του Αστακού. Στο παιχνίδι μπαίνει δυναμικά και ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου, ο οποίος εξασφάλισε τη διαχείριση των προβλητών των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που γειτνιάζουν με εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα φορτηγά οχηματαγωγά πλοία. Πάντως η θεαματική άνοδος των κερδών του σηματοδοτεί τις τεράστιες δυνατότητες που έχει το πρώτο λιμάνι της χώρας. Τα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 7,1 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα κέρδη αποδίδονται κυρίως στην αύξηση κατά 26% των εισαγωγών από την Κίνα, αλλά και στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών, στον ορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, στην είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων, στην επιτυχή διαχείριση των διαθεσίμων καθώς και στη μείωση του φορολογικού συντελεστή.
Τρεις προκλήσεις
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ έχει τρεις προκλήσεις στους προσεχείς μήνες:- Την προώθηση του διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στο Παλατάκι. Ο διαγωνισμός είναι να ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, αλλά αναμένεται να παραταθεί για ένα μήνα λόγω εκλογών.- Την επίσπευση των εργασιών για την ολοκλήρωση της πρώτης προβλήτας του ΟΛΠ, που αναμένεται να παραδοθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Το στοίχημα είναι αν θα μπορέσει να αγοράσει ο Οργανισμός τρεις, νέας τεχνολογίας, γερανογέφυρες, αξίας 18 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός θα βγει στον αέρα αμέσως μετά τις εκλογές.- Το μεγάλο ζητούμενο είναι βεβαίως αν θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Βέβαια, για το τι θα γίνει στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών και από το ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση του διοικητικού φορέα της ναυτιλίας.Επίσης να συμπληρώσουμε στα οικονομικά μεγέθη του ΟΛΠ, ότι ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 9,1% έναντι του αντίστοιχου εξάμηνου του 2006 και ανήλθε στα 81,3 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκε κατά 26%, δηλαδή κατά 60.000, η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων, αυξήθηκαν κατά 13% (32.000 επιπλέον κινήσεις) τα διακινηθέντα οχήματα στο car terminal και τέλος αυξήθηκαν άνω του 30% οι αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων για δεύτερη συνεχή χρονιά. Επίσης ο επιτυχής χειρισμός υποθέσεων παλαιών οφειλών είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη επιπλέον 1,35 εκατ. ευρώ εκ των επισφαλών απαιτήσεων.Συνολικά προκύπτει ότι τα έσοδα του Οργανισμού το α' εξάμηνο του 2007 ήταν κατά 7,0 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006 και υπερέβησαν κατά 5,5% τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό. Εξάλλου, το κόστος μισθοδοσίας για την ίδια περίοδο είναι μειωμένο κατά 2,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, εξισορροπώντας τις δαπάνες, με αποτέλεσμα τη συγκράτηση του συνολικού κόστους σε χαμηλότερα του πληθωρισμού επίπεδα. Η συνεχιζόμενη για τρίτη χρονιά μείωση του κόστους μισθοδοσίας προέρχεται από τη συγκράτηση υπερωριών - αργιών και τον ορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο ΟΛΘ και το Πλατυγιάλι
Εξάλλου, σημαντική βελτίωση εμφανίζουν τα οικονομικά τα μεγέθη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Αναλυτικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 6,60 εκατ. ευρώ από 2,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006, εμφανίζοντας αύξηση 181,37%. Εξάλλου τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 132,67% στα 9,92 εκατ. ευρώ από 4,23 εκατ. ευρώ. Επίσης ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 31,71 εκατ. ευρώ από 23,83 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 33,20%. Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Πλατυγιάλι του Αστακού και η πρώτη εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ύστερα από την άδεια που δόθηκε από την κυβέρνηση για λειτουργία ελεύθερης ζώνης στο νέο λιμάνι της Αιτωλοακαρνανίας. Η εταιρεία Akaport, που διαχειρίζεται το λιμάνι, διαθέτει τρεις γερανογέφυρες 50 τόνων και 2 κινητές 100 τόνων, ενώ υπάρχουν αποθήκες 20.000 τ.μ. για Logistics. Επίσης να αναφερθεί ότι την τελευταία τριετία έχουν προσεγγίσει στο λιμάνι 785 πλοία, όπως μας δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Akaport κ. Β. Κούτσης. Τις εγκαταστάσεις στο Πλατυγιάλι έχει αναλάβει η εταιρεία Akaport, στην οποία συμμετέχει η ΑΕΓΕΚ. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση του λιμένα ΝΑΒΙΠΕ Αστακού, καθώς επίσης και να ασχοληθεί με τις θαλάσσιες, χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, υπηρεσίες Logistics, παροχή διευκολύνσεων για τη διακίνηση φορτίων γενικά, πώληση εμπορευματοκιβωτίων για λογαριασμό τρίτων και ανακύκλωση προϊόντων.
Το λιμάνι του Λαυρίου ταράζει τα νερά
Η είδηση, πάντως, που ταράζει τα νερά στον τομέα των λιμένων είναι η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας Ντεπώ, που διαχειρίζεται τους χερσαίους χώρους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου. Το περίεργο είναι ότι η κυβέρνηση επέτρεψε να πάρει τη διαχείριση της προβλήτας του Σκαραμαγκά - μπορεί να εξυπηρετήσει τρία φορτηγά πλοία - ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου και όχι ο ΟΛΠ. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΛ κ. Διονύσιος Μπεχράκης με ενημερωτική του επιστολή προς τις εφοπλιστικές ενώσεις επισημαίνει ότι ο Οργανισμός Λαυρίου στα πλαίσια «υλοποίησης των επιχειρηματικών του σχεδίων, επέκτεινε τις δραστηριότητές του για την εξυπηρέτηση πλοίων φορτηγών οχηματαγωγών, σε λιμενική εγκατάσταση της περιοχής Σκαραμαγκά την οποία διαχειρίζεται». Επίσης τονίζει στην επιστολή του ότι η συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση, η οποία γειτνιάζει του εθνικού οδικού δικτύου, διαθέτει τελωνειακά ελεγχόμενη ζώνη 10.000 τ.μ., λειτουργικά βάθη 8,5 μέτρων, προβλήτα μήκους 370 μέτρων, θέσεις πρυμνοδέτησης πλοίων έως έξι, αποθήκες εμβαδού 2.000 τ.μ. και ικανούς χερσαίους χώρους για την εξυπηρέτηση των φορτηγών οχημάτων που θα απο-επιβιβάζονται στα φορτηγά οχηματαγωγά πλοία. Επίσης ο κ. Μπεχράκης τονίζει ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης αντιμετώπισης των χρηστών, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού πλοίων και με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών, απαιτείται αυστηρός προγραμματισμός των αφίξεων - αναχωρήσεων των πλοίων φορτηγών οχηματαγωγών, σε βάθος χρόνου - τουλάχιστον πενταετίας - με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου κατά τον οποίον θα παραμένουν οι προβλήτες κενές πλοίων. Εξάλλου ο κ. Μπεχράκης υπογραμμίζει ότι οι δυνητικοί χρήστες των υποδομών της λιμενικής εγκατάστασης του Σκαραμαγκά, εφόσον το επιθυμούν, καλούνται όπως μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου υποβάλλουν εγγράφως προτάσεις, προϋποθέσεις και τον προγραμματισμό αφιξο-αναχωρήσεων πλοίων που διαχειρίζονται, σε βάθος πενταετίας, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 2012, συνοδευόμενα με εγγυητική επιστολή υπέρ του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου, ύψους 30.000 ευρώ, η οποία θα επιστραφεί μετά την ανάληψη των σχετικών δεσμεύσεων και από τις δύο πλευρές. Σημειώνεται, επίσης, ότι γίνονται δεκτές προτάσεις και προγραμματισμός και για μικρότερο χρονικό διάστημα.
πηγή:kerdos.gr

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2007

Ο Δ. Μπεχράκης στον ΟΛΠ

Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου είναι ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά κ. Δ. Μπεχράκης, ο οποίος ανέλαβε χθες επίσημα τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΟΛΠ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου το λιμάνι προχώρησε σε σειρά έργων υποδομής τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί και όταν ολοκληρωθούν εκτιμάται ότι θα αναδείξουν τη χρηστικότητα του Λαυρίου. Το γεγονός ότι αναλαμβάνει την προεδρία του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας σε μια περίοδο έντονων διεργασιών μέσα από τις οποίες αναμένεται το λιμάνι του Πειραιά να κάνει ένα βήμα μπροστά παρέχοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες να εισέλθουν στη διαχείρισή του, αποτελεί ένα στοίχημα για τον κ. Μπεχράκη κυρίως σε ό,τι αφορά τις αναγκαίες ισορροπίες που καλείται να επιτύχει.
Copyright © ΤΟ ΒΗΜΑ

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2007

ΟΛΠ: Νέος πρόεδρος ο κ. Διονύσης Μπεχράκης

Το Δ.Σ. της ΟΛΠ ΑΕ κατά τη συνεδρίασή του στις 1/11/2007 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Μπεχράκη Διονύσιο και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Μπεχράκης Διονύσιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος Δ.Σ, μη εκτελεστικό μέλος.
2. Αναστασόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
3. Φίλιππας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Μαννές Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Μιχελάκος Δημήτριος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
6. Κουτσιούμπας Θεόδωρος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
7. Γιολδασέας Ηλίας, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
8. Αλεφαντίνος - Λαϊς Αλέξανδρος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
9. Μαντζουνέας Ηλίας, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
10. Μπαλαμπανίδης Ευστράτιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος.
11. Νουχουτίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος.
12. Κυριακού Πέτρος, εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος.
13. Φασούλας Παναγιώτης, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, Δήμαρχος Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος.

Πηγή:Port News