Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

Οι Ισοτιμίες του EURO για δασμούς, ΦΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2014
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ ολες οι Ισοτιμίες του 2016
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2017
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2018

Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2017) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Τελωνειακές διαδικασίες με την Βόρεια ΜακεδονίαΓια το πλήρες κείμενο της συμφωνίας πατήστε εδώ 
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019

Brexit: Η Ελλάδα Η Ευρώπη Προετοιμάζονται

Τι Πραγματικά Συμβαίνει τώρα ?
Τι Θα συμβεί μετά τις 30/03/2019 ?
Τι θα γίνει Αν υπάρξει Συμφωνία ?
Τι Θα Συμβεί αν δεν υπάρξει συμφωνία ?

Οι Βαρικές Απαντήσεις :

  • Αν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν περιθώριο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 να διαπραγματευτούν την νέα εμπορική και οικονομική τους σχέση.
  • Αν δεν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, από 30 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός ΕΕ για φορολογικούς, δασμολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς.
  • Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, πρέπει να ετοιμαστούν επιχειρησιακά και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες πριν την 29η Μαρτίου 2019 για να αποφύγουν καθυστερήσεις ή οικονομικές συνέπειες.

    Ειδικότερα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις
  • Τελωνειακές διατυπώσειςς

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273