Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Με ζημιές - ρεκόρ η Cosco Holdings το 2011

Cosco Pacific
Τις μεγαλύτερες ίσως μέχρι στιγμής ζημιές που παρουσίασε ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε η Cosco Holdings. Η μητρική εταιρεία του Cosco Group, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ανακοίνωσε για το 2011 ζημιές ύψους 10,5 δισ. RMB ή περίπου 1,68 δισ. δολ., έναντι κερδών 6,79 δισ. RMB (περίπου 1 δισ. δολ.) το 2010.
Η διοίκηση του ομίλου αποδίδει τα αρνητικά αποτελέσματα στο συνδυασμό υπερπροσφοράς χωρητικότητας και τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου, συνδυασμός που πίεσε τους ναύλους σε χαμηλά επίπεδα.
Από την άλλη πλευρά, την ίδια περίοδο αυξήθηκε σημαντικά το κόστος καυσίμων. 
Πάντως, ο πρόεδρος της Cosco, Wei Jiafu, εκτίμησε ότι θα υπάρξει βελτίωση εντός του 2012 και ιδιαίτερα από το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 12,3% στα 84,6 δισ. RMB (13,47 δισ. δολ.), σε σύγκριση με το 2010, ενώ η διοίκηση του ομίλου ανακοίνωσε ότι δεν θα διανείμει μέρισμα.
Κατά τομέα δραστηριότητας, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 11%, στα 41,4 δισ. RMB (6,59 δισ. δολ.), ενώ αυξήθηκε ο όγκος σε μεταφερόμενα TEU στα 6,91 εκατ. ή 11,2%.
 Επίσης, το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά 36,6% το ίδιο διάστημα. Το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά 31,7%. Η εταιρεία έχει υπό παραγγελία 32 containerships συνολικής μεταφορικής ικανότητας 244.168 TEUs.
Στο ξηρό φορτίο, ο όγκος μεταφερόμενου φορτίου από τον όμιλο μειώθηκε το 2011 κατά 6,18%, στα 262,8 εκατ. τόνους, ενώ τα τονομίλια αυξήθηκαν κατά 7,04% στα 1,32 τρισ.
Τα έσοδα μειώθηκαν 29% στα 23,4 δισ. MRB (3,72 δισ. δολ.). Ο όμιλος έχει υπό παραγγελία 374 πλοία ξηρού φορτίου, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 33,8 εκατ. dwt, ενώ μόνο εντός του 2011 τοποθέτησε σε παραγγελίες 20 πλοία χωρητικότητας 1,9 εκατ. dwt.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι ο τομέας των Logistiscs συνεχώς αναπτύσσεται, ενώ o τομέας των Terminals, στον οποίο εντάσσεται και η Cosco Pacific, αναπτύσσεται σημαντικά στον τομέα των λιμενικών υπηρεσιών.
Σημειώνεται ότι στην εν λόγω εταιρεία ανήκει και η ΣΕΠ Πειραιά, για την οποία η ανακοίνωση της Cosco Holdings επισημαίνει ότι είναι κερδοφόρα νωρίτερα του αναμενόμενου.
Όπως έχει αναφέρει η «Ν», η ΣΕΠ έκλεισε θετικά το 2011, με κέρδη ύψους 6,5 εκατ. δολαρίων, από ζημιές 10,1 εκατ. δολαρίων το 2010 και ενώ έχει σε πλήρη εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα αξίας 400 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα της Cosco Pacific ανήλθαν στα 599,1 εκατ. δολ., έναντι 446,5 εκατ. δολ. το 2010 και τα κέρδη στα 259 εκατ. δολ., έναντι 166,7 εκατ. δολ. πέρυσι.
Πηγή: Ναυτεμπορική
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Επείγον :Εκτός Λειτουργίας το ICIS σε όλα τα τελωνεία της χώρας

Την Τρίτη 3 Απριλίου ώρα 10:00 π.μ θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το υποσύστημα εξαγωγών του ICISNET.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ICIS) θα τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλα τα τελωνεία της χώρας από την Παρασκευή 30 Μαρτίου και ώρα 17:00 μ.μ μέχρι το Σάββατο 31 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να διενεργηθεί η μετάπτωση των δεδομένων που αφορούν τα παραστατικά των εξαγωγών από το ICIS στο ICISnet.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Τ 2556/80/Α0019/24-5-07 (σημείο 6.4.2.), δηλαδή η χειρόγραφη καταχώρηση των γραπτών διασαφήσεων εισαγωγής στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης και των δηλωτικών στο Βιβλίο Καταχώρησης Δηλωτικών.
Σε όλες τις διασαφήσεις εξαγωγής που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μέχρι την Παρασκευή 17:00 μ.μ. θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις στα τελωνεία εξαγωγής, δηλαδή να έχει εκτυπωθεί το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ) και να έχει αποσταλεί το μήνυμα ΙΕ 501 (κατάσταση F02 «παραλαβή προς εξαγωγή» ). 
Για τις συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Χ και Ζ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και να έχουν λάβει τον τύπο κατάστασης F01 («Ουδέν»).
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι όσον αφορά στις εξαγωγές, θα τηρείται η εφεδρική διαδικασία από την Παρασκευή 30 Μαρτίου και ώρα 17:00 μ.μ. μέχρι την Τρίτη 3 Απριλίου ώρα 10:00 π.μ οπότε και θα τεθεί σε λειτουργία το υποσύστημα εξαγωγών του ICISNET και οι διασαφήσεις εξαγωγής θα υποβάλλονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα στο μεσολαβούν χρονικό διάστημα, οι εξαγωγές θα διεκπεραιώνονται με την κατάθεση στο τελωνείο γραπτής διασάφησης εξαγωγής (ΕΔΕ εξαγωγής και Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας) δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης.
Η εν λόγω διασάφηση θα καταχωρείται κατά τα γνωστά στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης και θα εκδίδεται χειρόγραφη άδεια παράδοσης. Υπενθυμίζεται ότι στο συνυποβαλλόμενο Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας, αποδίδεται ο ίδιος αριθμός καταχώρησης με την γραπτή διασάφηση. 
Το αντίτυπο 3 της διασάφησης εξαγωγής θα συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι το τελωνείο εξόδου, στο οποίο θα συμπληρώνονται κατά τα γνωστά τα αποτελέσματα του ελέγχου που τυχόν πραγματοποίησε το τελωνείο και θα βεβαιώνεται η φυσική έξοδος των εμπορευμάτων.
Με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICIS net θα καταχωρηθούν από το περιβάλλον του τελωνείου οι ως άνω γραπτές διασαφήσεις εξαγωγής στο νέο υποσύστημα, συμπληρώνοντας το πεδίο χειρόγραφης καταχώρησης με το έτος και τον α/α καταχώρησης του παραστατικού από το Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης.
Ως ημερομηνία αποδοχής θα καταχωρείται η πραγματική (προγενέστερη) ημερομηνία αποδοχής της γραπτής διασάφησης. Εν συνεχεία, θα αποδίδεται MRN και ο επόπτης μέσα από το Υποσύστημα Υποθέσεων, θα επιλέγει την ως άνω διασάφηση είτε με το MRN, είτε με την ημερομηνία αποδοχής και θα την δρομολογεί «κατά δήλωση». 
Με την ενέργεια αυτή, η διασάφηση θα λάβει τον τύπο κατάστασης «Παραλαβή προς εξαγωγή» (FO2). Επισημαίνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις, απενεργοποιούνται όλα τα μηνύματα κοινού και εξωτερικού πεδίου και δεν εκτυπώνεται Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι θα υπάρχει συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης καταχώρησης της διασάφησης εξαγωγής και στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης.
Με την επιστροφή του βεβαιωμένου ως προς την έξοδο αντιτύπου 3 της διασάφησης, ο εξαγωγέας/ διασαφιστής θα το προσκομίζει στο τελωνείο εξαγωγής και αντίγραφο του οποίου θα επισυνάπτεται στη διασάφηση για περαιτέρω τακτοποίησή της σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Εν συνεχεία το τελωνείο εξαγωγής θα ανακτά την εν λόγω διασάφηση, την οποία και θα οριστικοποιεί κατά τα γνωστά (μενού «Ενέργειες», επιλογή «Οριστικοποίηση ΕΔΕ»).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των τελωνείων παρακαλούνται όπως προβούν στις κατά περίπτωση δέουσες ενέργειες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των τελωνείων κατά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.
Τέλος, τα συλλογικά όργανα των οικονομικών φορέων στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των μελών τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΣΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Προοπτική οι μισθοί Κίνας...

«"Αν η Κίνα (...) αν ή Κίνα γίνει μεγάλη βιομηχανική χώρα, δε βλέπω πώς ο εργατικός πληθυσμός της Ευρώπης θα αντέξει στον ανταγωνισμό, χωρίς να κατέβει ίσαμε το επίπεδο των ανταγωνιστών του" (Time 3 Σεπτέμβρη 1873)». Κ. Μαρξ, «Το Κεφάλαιο», τόμος 1ος, σελ. 622 (140 Χρόνια Μετά !!)

Ο Καρλ Χάινριχ Μαρξ (Karl Heinrich Marx) (Τριέρη 1818- Λονδίνο 1883) ήταν Γερμανός !!! φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, ιστορικός, πολιτικός οικονομολόγος.  Ασχολήθηκε με πολλά ζητήματα ως φιλόσοφος και δημοσιογράφος. 
Μαθήματα Ιστορίας της Οικονομίας 
Πηγή: Ριζοσπάστης 
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709


ΔΥΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι μισθοί και οι εσωτερικές συναλλαγές, αγορές κλπ θα γίνονται σε άλλο νόμισμα όχι σε ευρώ. Οι καταθέσεις και οι διεθνείς συναλλαγές θα μείνουν στο ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει υποτίμηση σε μισθούς και πτώση των τιμών ώστε να μπορέσουν οι Έλληνες να αντέξουν την μείωση μισθών και συντάξεων, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας και ταυτόχρονα η χώρα θα παραμείνει στην ευρωζώνη.
Αυτή είναι με λίγα λόγια η πρόταση του κεντρικού τραπεζίτη της Πολωνίας Μάρεκ Μπέλκα που έδωσε συνέντευξη στους Financial Times Deutschland.
"Δεν ζητώ να βγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη, όμως για εσωτερικούς σκοπούς θα μπορούσε να εξεταστεί ένα εργαλείο πληρωμών που θα χρησιμοποιείται μέσα στη χώρα, κυρίως από το δημόσιο τομέα"
λέει ο κύριος Μπέλκα που θεωρεί οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια “απέλπιδα”
Εξάλλου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας επεσήμανε ότι με ένα διπλό νομισματικό σύστημα οι καταθέσεις στις τράπεζες θα παραμείνουν σε ευρώ και δεν θα χάσουν την αξία τους. Όμως οι μισθοί στην Ελλάδα θα πληρώνονται με ένα νέο νόμισμα το οποίο θα είναι υποτιμημένο σε σχέση με το ευρώ.
Ο Μπέλκα δήλωσε ότι αυτή η "κρυφή υποτίμηση" θα κάνει τις ελληνικές υπηρεσίες και τα προϊόντα πιο φτηνά και πιο ανταγωνιστικά:
"Οι Έλληνες θα πρέπει να κάνουν και άλλες θυσίες, αλλά τουλάχιστον έτσι θα γίνει με πολιτισμένο τρόπο. Πρέπει να κάνουν τον τουρισμό και άλλες υπηρεσίες πιο ελκυστικές. Η Ελλάδα πρέπει να επανεφεύρει τον εαυτό της"
Πηγή: Capital
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Κυριαρχεί ο Πειραιάς στην τροχιά ανάπτυξης της Cosco Pacific

Στα 101,4 εκατ. δολάρια έφτασαν τα έσοδα της Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ) το 2011, ποσό που αντιπροσωπεύει το 17% του συνόλου των εσόδων του ομίλου Cosco Pacific και το 31% των εσόδων του κλάδου διαχείρισης container terminal.
Ειδικότερα, χθες, η Cosco Pac. ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της για το 2011 έφτασαν τα 599,1 εκατ. δολάρια για το 2011, αυξημένα κατά 34,2% έναντι του 2010, όταν και είχαν ανέλθει στα 440,4 εκατ. δολάρια. Από αυτά, τα 323,3 εκατ. δολάρια προήλθαν από τη διαχείριση εμπορευματικών σταθμών, με αύξηση κατά 65,3% σε σχέση με το 2010 και τα 276,5 εκατ. δολάρια από τον τομέα των containers.
Από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας της, η ΣΕΠ αποδεικνύει τη στρατηγική σημασία που έχει για την ανάπτυξη της Cosco Pac, η οποία, σύμφωνα με την Drewry, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος όμιλος στο κόσμο στη διαχείριση Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων, αφού έχει το 8,8% του παγκόσμιου μεριδίου.
Στη διάρκεια του 2011, από τους σταθμούς του ομίλου διακινήθηκαν 50,69 εκατ. teu, από 44,04 εκατ. teu το 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,1%. Από αυτά, τα 43,98 εκατ. teu διακινήθηκαν στους εμπορευματικούς σταθμούς που διαθέτει ο όμιλος στην Κίνα, έναντι 38,6 εκατ. teu το 2010. Εκτός Κίνας, ο όμιλος διακίνησε 6,7 εκατ. teu, έναντι 5,4 εκατ. teu το 2010.
Η ΣΕΠ έκλεισε θετικά το 2011, με κέρδη ύψους 6,5 εκατ. δολαρίων, από ζημιές 10,1 εκατ. δολαρίων το 2010 και ενώ έχει σε πλήρη εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα αξίας 400 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη του ομίλου από τη διαχείριση όλων των Σ.ΕΜΠΟ. ανήλθαν σε 184,8 εκατ. δολάρια, έναντι 119,8 εκατ. δολαρίων το 2010. Διακίνησε 1,188 εκατ. teu, έναντι 684.881 teu το 2010 και είχε έσοδα 101,4 εκατ. δολαρίων, από 83,3 εκατ. δολάρια το 2010. Σημειώνεται ότι ο στόχος της εταιρείας για το 2012 είναι η διακίνηση 2 εκατ. teu.
Οι επενδύσεις της ΣΕΠ
Η εκτίμηση της συνολικής επένδυσης, μέχρι στιγμής, εκτιμάται από τη ΣΕΠ για το προβλήτα ΙΙ και ΙΙΙ (κατασκευή και μηχανήματα) στα 240 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται να δαπανηθούν με την ολοκλήρωση της επένδυσης ακόμα 160 εκατ. ευρώ, συνολικά δηλαδή 400 εκατ. ευρώ. Σε δεύτερη φάση, υπολογιζόμενα με τα σημερινά δεδομένα, εκτιμάται ότι η εταιρεία θα επενδύσει ακόμα 300 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας για ανανέωση εξοπλισμού και υποδομών.
Η χωρητικότητά του προβλήτα ΙΙ αυξάνεται στα 2,6 εκατ. teu ετησίως από 1,6 εκατ. teu ετησίως που ήταν πριν και θα έχει ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα, δύο χρόνια πριν από το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης παραχώρησης που έχει υπογράψει με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά Α.Ε.
Στον προβλήτα ΙΙ, έχουν εγκατασταθεί έξι καινούργιες super post panamax γερανογέφυρες και 12 Post panamax, που σύμφωνα με την εταιρεία εξασφαλίζουν την επάρκεια της εξυπηρέτησης των containerships. Το Μάρτιο του 2011, η ΣΕΠ παρέλαβε οκτώ ημιαυτόματα RMG πυκνής στοιβασίας και τον Απρίλιο αναμένεται να εγκατασταθούν τα τελευταία οκτώ.
Στον προβλήτα ΙΙΙ, θα προστεθούν εφτά νέες super - super post panamax γερανογέφυρες και, μέχρι το τέλος του 2015, 25 γερανογέφυρες σε πλήρη λειτουργία. Στον ίδιο προβλήτα, θα προστεθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ακόμα 12 νέα RMG. Σημειώνεται όμως ότι η ΣΕΠ έχει δεσμευθεί στους πελάτες της ότι τα πρώτα 450 μέτρα της προβλήτας ΙΙΙ θα είναι έτοιμα και εξοπλισμένα με πέντε γερανογέφυρες super super post panamax το Μάιο του 2013.
Οι προοπτικές
Ο όμιλος, για το 2012, αναμένει να έχει μικρότερη ποσοστιαία αύξηση διακίνησης containers από τους Σταθμούς Εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίζεται, συγκριτικά με την αύξηση που καταγράφηκε το 2011 έναντι του 2010.
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, η ΣΕΠ στον Πειραιά, της οποίας οι επιδόσεις χαρακτηρίζονται «εξαιρετικές» από τον όμιλο και το Guangzhou, θα συνεχίσουν σε συνέχεια του 2011 να καταγράφουν αύξηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και θα βρίσκονται στη θέση του «οδηγού» σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ομίλου.
Πηγή:
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

ΟΛΠ: Κερδοφόρος για 2η συνεχόμενη χρονιά

Για δεύτερη συνεχή χρονιά και παρά τη συνεχιζόμενη κρίση ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) παρουσίασε θετικά αποτελέσματα (κέρδη) κατά την οικονομική χρήση του έτους 2011.
Τα έσοδα χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού ανήλθαν σε 105,1 εκ. Ευρώ, έναντι 98,7 εκ. Ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5 %.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 6.466.154 (έναντι 7.126.348 το 2010).
Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε από 116,7 εκ. Ευρώ το 2010 σε 105,1 εκ. Ευρώ το 2011, (μείωση 9,93% ), λόγω της σημαντικής μείωσης των εξόδων διοίκησης και των λειτουργικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων ακολούθησαν μικρή πτώση, 10,7 εκ. Ευρώ έναντι 11,3 εκ. Ευρώ το 2011.
Ο τομέας εμπορευματοκιβωτίων, παρά την αύξηση της διακίνησης TEU’s παρουσίασε ζημιές (τα στοιχεία μεταξύ 2011 και 2010 δεν είναι συγκρίσιμα, λόγω της διακίνησης το 2010 μέσω ΣΕΠ).
Σημειώνεται ότι ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν 
κατείχε ομόλογα, 
 • δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, 
 • δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα και 
 • δεν αντιμετωπίζει έτσι πιστωτικούς ή συναλλαγματικούς κινδύνους.
Παρά την πτωτική πορεία του εσωτερικού εμπορίου, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις στο διεθνές φορτίο διαμετακόμισης στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται να κινηθεί ανοδικά, με θετικές επιδράσεις στον κύκλο εργασιών της εταιρίας. 
Θετικές επιδράσεις αναμένεται να υπάρξουν και από το επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού αφού:
α) σημαντικά έργα αυτού έχουν προκηρυχθεί μέσω Παραχωρήσεων και
β) σημαντικά επίσης έργα έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ).
Το 2011 ήταν μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά για το μέλλον του λιμανιού, αφού όλα τα έργα που έχουν προγραμματισθεί “ωρίμασαν” πλήρως τεχνικά και οικονομικά, καθώς επίσης και ενεκρίθησαν από όλα τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας.
Μερική αναδημοσίευση : ΟΛΠ, MariNews
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Υποστελεχωμένα τα Τελωνεία, ανθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων - ποτών

Εικόνα διάλυσης επικρατεί στα Τελωνεία της χώρας, με σαφή επίπτωση στις εξαγωγές και σοβαρούς κινδύνους από τη δράση κυκλωμάτων λαθρεμπορίας. Η υποστελέχωση στις κύριες πύλες εισόδου της Ελλάδας από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τα Σκόπια έχει ως αποτέλεσμα τον ανεπαρκή έλεγχο των εισερχόμενων οχημάτων καθώς ορισμένες νύχτες υπηρετούν μόλις δύο υπάλληλοι...
«Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα αποδεκατισμένα από προσωπικό Τελωνεία είναι δραματικά εκρηκτική» δηλώνει από την πλευρά του στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος των τελωνειακών υπαλλήλων Μακεδονίας Θ. Κρέτσης. Η έλλειψη προσωπικού και τεχνικών μέσων λειτουργεί προς όφελος των λαθρεμπόρων. Οι τελωνειακοί ενημέρωσαν με υπόμνημα τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Π. Οικονόμου και απειλούν με απεργιακές κινητοποιήσεις.
Η κατάσταση που επικρατεί στα βόρεια σύνορα της χώρας είναι από δύσκολη έως επικίνδυνη. Στο συνοριακό Τελωνείο Κήπων Νομού Εβρου το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αντί για τους 65 υπαλλήλους στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, υπηρετούν μόνο 22. Τις νύχτες τα δεκάδες φορτηγά ελέγχονται από τρεις μόλις υπαλλήλους και αν κάποιος αρρωστήσει από δύο.
Το Τελωνείο Ευζώνων (με 55 οργανικές θέσεις) στα σύνορα με τα Σκόπια, η μεγαλύτερη χερσαία πύλη εισόδου στη χώρα, ενοποιήθηκε με το σιδηροδρομικό Τελωνείο Ειδομένης (18 οργανικές θέσεις). Συνολικά, υπηρετούν 34 υπάλληλοι. Η κάθε βάρδια λειτουργεί με 4 - 5 υπαλλήλους. «Τα χιλιάδες Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα που εισέρχονται κάθε μέρα ελέγχονται από έναν υπάλληλο» λέει στα «ΝΕΑ» τελωνειακός που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Κάθε 24ωρο βγαίνουν 300-400 φορτηγά και βυτία. Οι ουρές είναι μεγάλες, οι ρυθμοί εργασίας ψυχοφθόροι και εξοντωτικοί. Η πιθανότητα διάπραξης ανθρώπινου λάθους μεγάλη» προσθέτει. Οι λαθρέμποροι, λένε οι γνωρίζοντες, γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει και λειτουργούν με «λαγούς». Ενα ύποπτο φορτηγό αρκεί για να απασχολήσει τους 2-3 υπαλλήλους της βάρδιας ώστε να περάσει ανενόχλητο το όχημα με τα λαθραία προϊόντα.
Στη μεθόριο με τη Βουλγαρία γίνεται πάρτι από τις λαθραίες εισαγωγές γνήσιων οινοπνευματωδών ποτών με χαμηλό ΦΠΑ από τη Βουλγαρία. «Μόνο το κλιμάκιο στον Προμαχώνα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στην Εξοχή (Δράμα) και στο Ορμένιο (Εβρο) περιστασιακά, αφού δεν επαρκούν οι υπάλληλοι» σημειώνει τελωνειακός που υπηρετεί στην περιοχή. Οι διαφορές φόρων στα ποτά, τα τσιγάρα και τα καύσιμα είναι μεγάλες. Ο φόρος για γνήσιο ουίσκι στη Βουλγαρία είναι κάτω από 3 ευρώ ενώ στην Ελλάδα αγγίζει τα 10 ευρώ. Καθημερινά σχεδόν οι τελωνειακοί του Προμαχώνα παραπέμπουν στον εισαγγελέα περιπτώσεις λαθρεμπορίας. Τα μέσα είναι πενιχρά. «Γεφυροπλάστιγγες και μηχανήματα σκάνερ έχουν οι Βούλγαροι, εμείς έχουμε κατσαβίδια και φακούς» λέει ο ίδιος.
Πηγή:Τα Νέα
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

ΓΑΙΑΟΣΕ: Νέος διαγωνισμός για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο

Στον … «αέρα» βγήκε για μια ακόμα φορά από την ΓΑΙΑΟΣΕ το έργο κατασκευής του εμπορευματικού κέντρου στο Θριασιο Πεδίο.
Η εταιρεία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ μετά από πολλές άκαρπες προσπάθειες δημοπράτησης του έργου αποφάσισε στις 15 Μαρτίου να υιοθετήσει τη μέθοδο της ανάθεσης του έργου ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων εκδήλωσης δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι η Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012 και ώρα 16:00.
Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος διαγωνισμός αν και είχε προσελκύσει «ηχηρά» ονόματα του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου άλλα και διεθνείς επιχειρήσεις όπως η Cosco, κηρύχθηκε άγονος τον περασμένο Ιούλιο, παρά τις τουλάχιστον πέντε παρατάσεις στην τελική προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών.
Ετσι η ΓΑΙΟΣΕ ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε πρόσκληση εκδήλωσης δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου. Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους του τεύχους της πρόσκλησης και του σχεδίου σύμβασης παραχώρησης, που διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΓΑΙΟΣΕ μέχρι την 25η Μαρτίου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 18η Απριλίου και οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν ύστερα από έγγραφο αίτημά τους, στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία τους, καταβάλλοντας παράλληλα 50 ευρώ.
Κομβικό σημείο
Το Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς της προσπάθειας για την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθώς σε αυτό αναμένεται να συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος όγκος από τις εμπορευματικές δραστηριότητες της Αττικής και θα αποτελέσει το κεντρικό εμπορευματικό σταθμό της Ελλάδας. Ο συνολικός χώρος που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις στο Θριάσιο Πεδίο έχει έκταση περίπου 2.200 στρέμματα.
Το τμήμα του Εμπορευματικού Κέντρου που έχει ολοκληρωθεί σήμερα περιλαμβάνει, 
 • Δέσμη γραμμών υποδοχής – άφιξης αμαξοστοιχιών, 
 • Διαλογής, σύνθεσης – αναχώρησης αμαξοστοιχιών και 
 • Γραμμές αμαξοστασίου για την εναπόθεση κενών φορταμαξών.
 • Έχει κατασκευασθεί δέσμη τεσσάρων γραμμών για την φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων. 
 • Έχει προβλεφθεί μελλοντικά η χρήση γερανογέφυρας για την φορτοεκφόρτωση και τη μεταφόρτωση σε οδικά οχήματα. 
Στη σημερινή φάση λειτουργίας, η φορτοεκφόρτωση επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού οχήματος.
Επίσης, έχει κατασκευαστεί δέσμη γραμμών για την φορτοεκφόρτωση μέσω ειδικής ράμπας επιβατικών αυτοκινήτων σε σιδηροδρομικά οχήματα
Πηγή: MariNews (Μερική Αναδημοσίευση)
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Ρευστότητα 1 δισ. στις μικρομεσαίες από το Ταμείο Εγγυήσεων

Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο Εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του οποίου σχεδιάζεται να διοχευτευθεί ρευστότητα ύψους 1 δισ. ευρώ στις ελληνικές ΜμΕ έως το τέλος του 2013, με ευνοϊκά δάνεια από τις τράπεζες.
Σήμερα, υπεγράφη η συμφωνία για τη σύσταση του Ταμείου μεταξύ της υπουργού Ανάπτυξης 'Αννας Διαμαντοπούλου και του Έλληνα Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ Πλούταρχου Σακελλάρη, παρουσία του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Γιοχάνες Χαν.
Τόσο η κ. Διαμαντοπούλου όσο και ο κ. Σακελλάρης επισήμαναν τον στρατηγικό ρόλο που έχουν οι ελληνικές τράπεζες για την επιτυχία του Ταμείου. Συγκεκριμένα η υπουργός έκανε έκκληση στους τραπεζίτες και στις τράπεζες να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα την εκταμίευση κονδυλίων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τονίζοντας μάλιστα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί εθνική ανάγκη.
Σκοπός του Ταμείου, όπως τονίσθηκε και από την υπουργό και από τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, είναι η άμεση χορήγηση κεφαλαίων για επενδύσεις και κεφαλαίο κίνησης και κατά προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη λαμβάνουν βοήθεια από διαρθρωτικά ταμεία. Σημειώθηκε ότι οι πόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση και επισημάνθηκε ότι την τελική επιλογή για να δοθούν τα κεφάλαια θα την έχουν οι ίδιες οι τράπεζες. Οι όροι των δανείων θα μοιάζουν με τα δάνεια που δίνει η ΕΤΕπ και δεν αφορά μόνο νέες επιχειρήσεις αλλά και παλαιές.
Πηγή: Μερική Αναδημοσίευση , Κέρδος
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Το Νέο Portal του ICISnet για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Ελληνικών Τελωνείων.

Το Ηλεκτρονικό τελωνείο είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την τελωνειακή ένωση της ΕΕ που στοχεύει στην παροχή διαλειτουργικών τελωνειακών συστημάτων, προσβάσιμων στους οικονομικούς φορείς σε ολόκληρη την Κοινότητα με αντικατάσταση των τελωνειακών διαδικασιών που σήμερα βασίζονται στο χαρτί, με αντίστοιχες διασαφήσεις ηλεκτρονικής μορφής σε όλο το εύρος της ΕΕ, δημιουργώντας έτσι ένα πιο αποτελεσματικό, απλούστερο και σύγχρονο τελωνειακό περιβάλλον.
Το ICISnet το Νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα αντικαταστήσει το υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων και θα υποστηρίζει την λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με χρήση κεντροποιημένων λειτουργιών και υπηρεσιών που θα προσφέρονται στους συναλλασσόμενους ηλεκτρονικά. Το νέο Site Άρχισε να λειτουργεί απο σήμερα Δευτέρα 19-03-2012 
Μετά τις πρώτες δοκιμές (Test Drive) και διαπιστώσεις , φάνηκε ότι είναι Περισσότερο :

 • Λειτουργικό, 
 • Φιλικό, 
 • Αναλυτικό.
 • Ελαφρύτερο .

Ελπίσουμε να βοηθήσει τους συναδέλφους στην εξέλιξη  τους ώστε να προσφέρουν καλύτερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες στον τομέα του Εξαγωγικού εμπορίου. Ελπίζουμε στα λιγότερα προβλήματα , και στην ανοχή των τελωνειακών αρχών,  γιατί κάθε αρχή και δύσκολη.
Εδώ οι βασικές αρχές του κόμβου και τι υποστηρίζει
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709 

Βουτιά θανάτου στο λιμάνι του Πειραιά για πατέρα 3 παιδιών

Άγνωστο ακόμη το γιατί. Αλλά μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε. Η βουτιά θανάτου που επιχείρησε ένας μεσήλικας άνδρας στο λιμάνι του Πειραιά είχε την πιο τραγική κατάληξη.

Λίγα λεπτά μετά τις 09:00, οι δύτες του λιμανικού ανέσυραν νεκρό τον άνδρα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν χωρισμένος και πατέρας τριών παιδιών, επιχειρηματίας στο επάγγελμα. Μέσα στο αυτοκίνητό του, που ανασύρθηκε από το λιμάνι λίγα λεπτά μετά το πτώμα του, βρέθηκε η άδεια που ήταν στο όνομά του και επαγγελματικά έγγραφα με γερμανικές σημειώσεις.
"Άντε γεια" είπε κι έπεσε στο λιμάνι! - Το χρονικό
Βρισκόταν παρκαρισμένος στην προβλήτα από τις 05:30. Καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Δε μίλησε με κανέναν. Μέχρι τη μοιραία στιγμή, όταν πήρε μαύρη Mercedes και έκανε βουτιά θανάτου, μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.
Ξαφνικά, περίπου στις 07:55, όσοι ήταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι είδαν τον οδηγό μιας μαύρης Mercedes να βάζει μπροστά το αυτοκίνητο και να το ρίχνει στη θάλασσα. Από τις 05:30 είχε πάει στην προβλήτα είπαν αυτόπτες μάρτυρες.
Και κάποια στιγμή, άνοιξε τα παράθυρα και την ηλιοροφή, τους είπε "άντε γεια", γκάζωσε και έπεσε στη θάλασσα! Το τραγικό περιστατικό έγινε μεταξύ της πύλης Ε-7 και Ε-8.
Στις 08:01 έγινε το τηλεφώνημα στην αστυνομία για να ενημερώσουν για το τραγικό γεγονός.
Άμεσα στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία, η Πυροσβεστική. Οι δύτες και το ειδικό όχημα έφτασαν
στο σημείο στις 08:50.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός ήταν αποφασισμένος και τη στιγμή που έπεσε στη θάλασσα ήταν ψύχραιμος και είχε τα παράθυρα του αυτοκινήτου ανοιχτά.
Η σορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου πρόκειται να γίνει νεκροψία νεκροτομή.
Μοιραία καθυστέρηση
Οι δύτες που κλήθηκαν αμέσως μετά τη βουτιά θανάτου του 67χρονου άνδρα καθυστέρησαν να φτάσουν, γιατί έπρεπε να ξεκινήσουν από τη βάση τους στον Άγιο Κοσμά.
Κανονικά, υπάρχει βάρδια που βρίσκεται σε σημείο του λιμανιού, κοντά στην προβλήτα που δένουν τα κρουαζιερόπλοια. Σήμερα όμως, δεν βρίσκονταν εκεί γιατί στο σημείο γίνονται έργα ανακατασκευής του χώρου.
Μοιραία, η ομάδα των δυτών έπρεπε να ξεκινήσει από τον Άγιο Κοσμά για να φτάσει στον Πειραιά.
Πηγή:NewsIt
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

ΟΛΠ: Εργα 80 εκατ. ευρώ για αναμόρφωση του λιμανιού

Η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που αναμορφώνει όλη την περιοχή και καθιστά τον ΟΛΠ  την κύρια Πύλη Τουρισμού και Πολιτισμού της χώρας ξεκινά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε. για την Ανάπτυξη και Λειτουργία της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία έχει γίνει πρόσφατα στη χώρα μας από Επιχείρηση, σχολίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης, αμέσως μετά την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής της Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΟΛΠ Α.Ε.
Το μνημόνιο αφορά το έργο "Πολιτιστική Ακτή Πειραιά", το οποίο ο ΟΛΠ Α.Ε. σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού αναπτύσσει στην Ηετιώνια Ακτή του Κεντρικού Λιμανιού. Ποτέ στην ιστορία του Πειραιά και του ΟΛΠ δεν εκτελούνται τόσα πολλά και σύνθετα έργα ταυτοχρόνως, συνολικού μάλιστα προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια του ΟΛΠ Α.Ε., το πρόγραμμα Jessica (  ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas -Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) , το ΕΣΠΑ και την ΕΤΕΠ, τονίζεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού.
Πηγή: Ναυτεμπορική
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Σε λαβύρινθο 30 υπηρεσιών για μια εξαγωγή

Σε 10 διαφορετικά υπουργεία και 30 υπηρεσίες χρειάζεται να αποταθούν ορισμένες φορές οι εξαγωγείς προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια εξαγωγή, συμπληρώνοντας περίπλοκα και δύσχρηστα έντυπα. Επιπλέον, για την ολοκλήρωση των τελωνειακών ελέγχων στην Ελλάδα απαιτούνται κατά μέσο όρο *20 ημέρες έναντι 10 ημερών που είναι ο μέσος κοινοτικός όρος. Τις διαπιστώσεις αυτές κάνει η Task Force στη δεύτερη τριμηνιαία έκθεσή της.
Για την απλούστευση των διαδικασιών πριν τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, καθώς και για τις τελωνειακές διαδικασίες έχει ήδη ξεκινήσει η παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα με εμπειρογνώμονες από τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE). Σύμφωνα με την έκθεση της Task Force οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να απλουστεύσουν όλες τις προ του εκτελωνισμού διαδικασίες (π.χ. πιστοποιητικά, άδειες κ.λπ.) έως το τέλος του 2012. Παράλληλα, στόχος είναι οι απλουστευμένες διαδικασίες να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, ενώ στην περίπτωση των τελωνειακών διαδικασιών θα δημιουργηθεί σύστημα ηλεκτρονικών τελωνείων.
Η Task Force επισημαίνει και το άλλο ζήτημα που «καίει» τους εξαγωγείς, και είναι αυτό της καθυστέρησης επιστροφής του ΦΠΑ από το κράτος, που φτάνει έως και 2 έτη. Επίσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων που υποβάλλουν οι Ελληνες εξαγωγείς δεν γίνονται πάντα δεκτές από τους αντισυμβαλλόμενους σε άλλα κράτη-μέλη. Η Task Force διερευνά από κοινού με τις ελληνικές αρχές τα περιθώρια παροχής τεχνικής βοήθειας κυρίως για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικές λύσεις.
Ενα άλλο θέμα που τίθεται τέλος είναι η ανάγκη συντονισμού των διαφόρων υπηρεσιών στήριξης στους εξαγωγείς (υπουργεία, ενώσεις εξαγωγέων, τράπεζες) ώστε να εφαρμοσθεί μια συνεκτική εξαγωγική στρατηγική.
*Πλάκα μας κάνουν οι Κοινοτικοί μήπως μιλάνε για κάποια άλλη χώρα ? άκου 20 ημέρες έλεγχοι , δεν το πιστεύω οτι βγάλανε τέτοια ανακοίνωση 
Πηγή: Καθημερινή
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

'Ιδρυση επιχείρησης με κεφάλαιο 1 ευρώ.

Οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου μεταξύ άλλων προβλέπουν τη δημιουργία και στην Ελλάδα ελεύθερων ζωνών επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Πολυνομοσχέδιο για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καταθέτει στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα, η υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Άννα Διαμαντοπούλου.
Το κείμενο είχε ετοιμαστεί από τον προκάτοχό της Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, αλλά η νέα υπουργός προχώρησε και σε κάποιες αλλαγές.
Οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου μεταξύ άλλων προβλέπουν τη δημιουργία και στην Ελλάδα ελεύθερων ζωνών επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, θεσπίζεται νέα εταιρική μορφή που απαιτεί κεφάλαιο μόλις 1 ευρώ, απλοποιείται κι άλλο το καθεστώς αδειοδοτήσεων με τη διαδικασία του φαστ τρακ όπως και η έκδοση αδειών για εξαγωγές κι αίρεται ολικώς το καμποτάζ.
Άλλη μία αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι και η υποχρέωση όλων των αρχών αδειοδότησης επιχειρήσεων να αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις άδειες, τα δικαιολογητικά, τις αποφάσεις κι εγκρίσεις για την έκδοση αδειών λειτουργίας κι εγκατάστασης επιχειρήσεων. Οι αρχές αδειοδότησης διασυνδέονται μεταξύ τους και η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από τον επιχειρηματία.
Πηγή: TaxHaven

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Πραγματικότητα η νέα ιστοσελίδα του ΣΕΠΑ

Καλωσόρισμα Προέδρου
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες
Σας καλωσορίζω στο νέο ιστοχώρο του Συλλόγου Εκτελωνιστών Αθηνών Πειραιώς.
Φιλοδοξία του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αποφάσισε την αναβάθμιση του προηγούμενου δικτυακού χώρου μας ήταν και είναι να μπορεί να προσφέρει ένα σύγχρονο, χρήσιμο και ταυτόχρονα άμεσης ενημέρωσης ιστοχώρο στα μέλη του, που να δίνει απαντήσεις αλλά και λύσεις σ’ όλα τα επαγγελματικά τους ερωτήματα.
Μπροστά στην ηλεκτρονική επανάσταση που μέσα στο 2012 αναμένεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την μέχρι σήμερα μορφή της δουλειάς μας, έρχεται ο νέος δικτυακός χώρος του Σ.Ε.Π.Α να γίνει ο καθημερινός σύντροφος-σύμβουλος κάθε επαγγελματία εκτελωνιστή και να του καλύπτει με έγκυρη και άμεση πληροφόρηση κάθε επαγγελματική του ανησυχία.
Θέλω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω τα μέλη της επιτροπής αλλά και τον τεχνικό σύμβουλο για το χρόνο που αφιέρωσαν για τη δημιουργία του νέου μας ιστοχώρου αλλά και να σας ζητήσω να μη διστάσετε να μας πείτε τόσο τη γνώμη σας αλλά και τις προτάσεις σας για να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΣΕΠΑ

Πηγή:ΣΕΠΑ
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Με το Καλό , και πάντα ενημερωμένο.

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Κατάργηση ΟΔΔΥ και μεταφορά υπαλλήλων στα τελωνεία

Την απόφαση για την κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος και ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντ. Ρόβλιας.
Οι αρμοδιότητες του καταργηθέντος οργανισμού θα ασκούνται εφεξής από το υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.
Το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΟΔΔΥ ΑΕ μεταφέρθηκε και εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ωστόσο πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
Πάντως, ελάχιστοι από το προσωπικό του ΟΔΔΥ λάμβαναν αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα μεγαλύτερα από αυτά των τελωνειακών υπαλλήλων. Έτσι, με την αλλαγή του καθεστώτος παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο η πλειονότητα του προσωπικού να λάβει αυξήσεις μισθού έως και 25%.
Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΔΔΥ περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αξιώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο.
Πηγή: Capital
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Κυριακή 11 Μαρτίου 2012

Λιμάνια: Στο «βατήρα» για τις ιδιωτικοποιήσεις

Ο προβλήτας Ι  του ΟΛΠ
την εποχή που κατασκευάζονταν
Θέσεις στο... βατήρα της εκκίνησης παίρνουν σιγά - σιγά ο ένας μετά τον άλλον οι ενδιαφερόμενοι για τις τύχες της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας.
Η είσοδος ιδιωτών στα ελληνικά λιμάνια θεωρείται δεδομένη, αλλά οι απαντήσεις για το μοντέλο που θα επιλεχθεί, αναμένεται να δοθούν «άμεσα», μόλις δηλαδή οι μελετητές, που έχουν επιλεγεί από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, για να προτείνουν τα υπέρ και τα κατά των μοντέλων της παραχώρησης, ή της πώλησης πλειοψηφικών πακέτων μετοχών του Δημοσίου, καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Το σημείο που συμφωνούν όλοι είναι το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας του ελληνικού λιμενικού συστήματος έχει εξαντλήσει τα όριά του και απαιτείται άμεσα μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία αναδιοργάνωσής του, με τη δυναμική είσοδο του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο
Αντίθετα, υπάρχουν έντονες διαφωνίες σε ό,τι αφορά την επιλογή του μοντέλου.
Η Cosco
Ο μεγάλος ενδιαφερόμενος, για να προχωρήσει σε περαιτέρω επενδύσεις στη λιμενική βιομηχανία της χώρας, μετά την παραχώρηση των προβλητών Ι και ΙΙ του Σ.ΕΜΠΟ. είναι η Cosco. Ο κινεζικός ναυτιλιακός όμιλος έχει εκφράσει επίσημα στην ελληνική κυβέρνηση να επενδύσει περισσότερο στα ελληνικά λιμάνια και έχει τονίσει ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει και το πλειοψηφικό πακέτο του ΟΛΠ.
Ωστόσο, όπως φαίνεται από τη τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του αναπληρωτή εμπορικού διευθυντή της Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε (Cosco) Τάσου Βαμβακίδη, αφήνει την επιλογή του μοντέλου εισόδου ιδιωτών στα λιμάνια στα χέρια της κυβέρνησης.
Η "κυβέρνηση έχει να επιλέξει ανάμεσα στην πλήρη αποκρατικοποίηση ή την μερική ιδιωτικοποίηση". Για να υποστηρίξει τα λεγόμενά του σημείωσε ότι η Cosco μέσα σε ενάμιση ουσιαστικά χρόνο έχει ξεπεράσει κατά πολύ το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεών της. Έχει κάνει επενδύσεις ύψους 240 εκατ. ευρώ, για τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σ.ΕΜΠΟ, ενώ προβλέπονται 165 εκατ. ευρώ για το τέλος της α΄ φάσης, ενώ υπολογίζονται ακόμα 300 εκατ. ευρώ, υπολογισμένα στα σημερινά δεδομένα, σε βάθος 30 ετών.
Οι γρήγορες κινήσεις της Cosco, όπως ανέφερε ο κ. Βαμβακίδης, φαίνονται και στα αποτελέσματα που παρουσιάζει. Η εταιρεία πέτυχε να ανεβάσει από 680.000 teu τη διακίνηση του 2010, στα 1,18 εκατ. το 2011 ενώ οι στόχοι για το 2012 είναι τα 2 εκατ. teu.
Οι επενδύσεις αποτελούν το αντίδοτο στην ύφεση και όπως υπογράμμισε μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να τις προσφέρει άμεσα και χωρίς αγκυλώσεις και καθυστερήσεις, και να προλάβει τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, ειδικά από τη Τουρκία.
Το μεικτό μοντέλο
Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Γιώργος Ανωμερίτης τάχθηκε υπέρ της συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα λιμάνια.
Έκλεισε δε την ομιλία του λέγοντας ότι τάσσεται υπέρ των μεικτών επιχειρήσεων, με την έννοια ότι ούτε οι αμιγώς δημόσιες επιχειρήσεις ούτε οι αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν στο χώρο της λιμενικής βιομηχανίας να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματά τους.
Πλήρης ιδιωτικοποίηση
Αντίθετα υπέρ της πλήρους ιδιωτικοποίησης των φορέων παροχής λιμενικών υπηρεσιών, τάχθηκε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, Νίκος Αρβανίτης. "
Η επιτυχία της σύμβασης παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ π2 Ικονίου (Cosco) και η αποδοχή της από τους παράγοντες της αγοράς θα πρέπει να γίνει ο φάρος και άλλων αναπτυξιακών έργων".
Σημείωσε ότι η χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ αναπτυξιακών έργων με εξωστρέφεια χωρίς τις προκαταλήψεις του παρελθόντος.
Αμεσα αποτελέσματα
Τα πρώτα αποτελέσματα επί της μορφής των αποκρατικοποίησεων, που εξετάζει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου αναμένονται άμεσα.
Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος υπογράμμισε ότι χρειάζεται ένας ισχυρός δημόσιος φορέας διαχείρισης των λιμένων που διασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση του εθνικού εμπορίου.
"Ενισχύεται ο εποπτικός και ρυθμιστικός του ρόλος όντας απαλλαγμένος από την προσφορά λιμενικών υπηρεσιών", ανέφερε και προσέθεσε: "Αυτή πραγματοποιείται πλέον από ιδιώτες με επαρκή κεφαλαιακή επιφάνεια και σημαντική τεχνογνωσία.
Πηγή: Ναυτεμπορική 
Μερική αναδημοσίευση: Κουρτέσης Αλέξανδρος, Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709
 

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Αγονος ο διεθνής διαγωνισμός ΟΛΘ

Αύξηση στη διακίνηση εμπορευμάτων 
κατά 3,93%,
με 1.393.414 τόνους τον 
Ιανουάριο του 2012.
«Ατελέσφορος λόγω μη συμμετοχής» απέβη τελικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΘ Α.Ε., κ.Στέλιο Αγγελούδη, ο διεθνής δημόσιος διαγωνισμός του ΟΛΘ για την 25ετή παραχώρηση σε ιδιώτη του τέταρτου προβλήτα, όπου βρίσκονται τα σιλό δημητριακών και την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στον εν λόγω προβλήτα.
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να αναλάβουν τη λειτουργία των σιλό και την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης δημητριακών με την αρχή εξυπηρέτησης "κοινού χρήστη" και να προβούν σε επενδύσεις της τάξης των 5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό-επέκταση των εγκαταστάσεων σιλό.
Από πλευράς ΟΛΘ η έλλειψη συμμετοχής στο διαγωνισμό (δεν κατατέθηκε καμία προσφορά) αποδίδεται όχι στην έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος, ούτε και στην προωθούμενη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, αλλά στη μεγάλη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και ο κ.Αγγελούδης δηλώνει ότι ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί εντός τριμήνου.
Αξίζει, δε, επίσης να σημειωθεί ότι μέσω του εν λόγω διαγωνισμού επικοινωνιακά ο ΟΛΘ θέλησε να περάσει το μήνυμα του ανοίγματος του λιμανιού στις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση.
Θετικές, στον αντίποδα, προδιαγράφονται οι εξελίξεις - άνευ απροόπτου - όσον αφορά το έργο της επέκτασης του έκτου προβλήτα, καθώς σύμφωνα με τον κ.Αγγελούδη το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση του έργου, σε συνέχεια της άρσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας τον περασμένο Δεκέμβριο, της προσφυγής που είχε κατατεθεί από εταιρεία που είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Αύξηση εμπορευμάτων
Επίσης θετική είναι η πορεία της διακίνησης εμπορευμάτων μέσω του ΟΛΘ στον πρώτο μήνα του έτους, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της διοίκησης της εταιρείας για αναμενόμενη αύξηση της εμπορευματικής κίνησης το 2012.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου, που δημοσιοποίησε ο ΟΛΘ στην ιστοσελίδα του, καταγράφηκε συνολική αύξηση στη διακίνηση εμπορευμάτων κατά 3,93%, με 1.393.414 τόνους έναντι 1.340.767 τόνων τον Ιανουάριο του 2011.
Αξιοσημείωτη άνοδος σημειώθηκε στο κομμάτι των εμπορευματοκιβωτίων, με αύξηση συγκεκριμένα κατά 8,25% σε TEU και κατά 3,70% σε τεμάχια, ενώ κατά 33,06% ήταν αυξημένοι και οι επιβάτες, σε αντίθεση με το συνολικό αριθμό των πλοίων που "έδεσαν" στον ΟΛΘ, τα οποία ανήλθαν σε 141 έναντι 169 πέρυσι.

Πηγή: Ναυτεμπορική
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

X-ray στα λιμάνια

Συζητούν γ.γ. Ναυτιλίας και Εμπορικός Σύλλογος για την πάταξη του παρεμπορίου

Η τρίτη κατά σειρά συνάντηση μεταξύ γ.γ. ναυτιλίας και εκπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά  που έγινε στα πλαίσια της ευρείας διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων και ενδιαφερόμενων φορέων, για την πάταξη της μάστιγας του λαθρεμπορίου, του παρεμπορίου και της παραοικονομίας, οδηγεί όπως όλα δείχνουν στην υιοθέτηση της τοποθέτησης συστημάτων ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ στα Λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα σε δελτίο Τύπου του ΕΣΠ που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας μετά τη συνάντηση αναλυτικά αναφέρονται τα εξής : «Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση που πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος και ο Αν. Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς κ.κ. Γ. Ζησιμάτος και Θ. Καπράλος αντίστοιχα με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Ν. Λύτινα και εκπροσώπους της εταιρείας «Rapiscan Systems».
Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς η διενέργεια σύγχρονων ελέγχων στα τελωνεία μέσω ειδικών αψίδων scanner στις πύλες εισόδου της χώρας, θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του εξελισσόμενου φαινομένου, που εξουθενώνει οικονομικά το νόμιμο εμπόριο, στερώντας από τα δημόσια ταμεία πολύτιμα έσοδα, απειλώντας ταυτόχρονα τη δημόσια υγεία.
Αναμένουμε να τεθεί το συντομότερο σε εφαρμογή το νέο ηλεκτρονικό σύστημα των τελωνείων, για την οριστική εξάλειψη των δικτύων διακίνησης προϊόντων απομιμήσεων και την αποκόμιση όλων των σημαντικών οφελών που θα προκύψουν όσον αφορά στη διασφάλιση του εισοδήματος του καταναλωτή, στην προστασία του μικρομεσαίου επιχειρηματία και στην μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων».
Πηγή:PortNet
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

ΣΕΠ: Συνεχίζονται οι εξοπλισμοί

Στο τέλος του τρέχοντος μηνός, αρχές του επόμενου, θα ολοκληρωθεί μια ακόμη φάση του εξοπλισμού της ΣΕΠ Α.Ε.  για την επίγεια εξυπηρέτηση των εμπορευματοκιβωτίων   που καταπλέουν στις εγκαταστάσεις με πλοία μεταφοράς Containers
Ο νέος μηχανικός εξοπλισμός θα παράσχει τη δυνατότητα στην εταιρεία να μειώσει τους χρόνους εξυπηρέτησης των πλοίων, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένων των συνθηκών που διέπουν τη διεθνή αγορά η οποία και επιτάσσει ταχύτατη εξυπηρέτηση.
Πηγή: TheSeaNations
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών εμπορικών συναλλαγών

ΣΕ δημόσια διαβούλευση δόθηκαν από τον ΟΠΕ τα τεύχη δημοπράτησης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος Single Window. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.090.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών και προβλέπεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργεί πλήρως εντός 18 μηνών.
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας πανεθνικής διαδικτυακής πλατφόρμας μιας στάσης για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών εμπορικών εξαγωγών- εισαγωγών, όπως η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών, εγγράφων συγκαταθέσεων. Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών θα υλοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:
Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία όπου ο χρήστης του συστήματος, εισάγοντας τα στοιχεία που χρειάζονται στην αίτηση, θα παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική του θυρίδα το έγγραφο ή τα έγγραφα που έχει αιτηθεί.
Ημι-αυτοματοποιημένη διαδικασία όπου ο χρήστης του συστήματος, εισάγοντας τα στοιχεία που χρειάζονται στην αίτηση, θα παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική του θυρίδα ενημέρωση για την παραλαβή των εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία όταν αυτά είναι έτοιμα.
Συνοπτικά, οι κυριότερες υπηρεσίες που θα προσφέρει το Single Window είναι:
Λειτουργία Υπηρεσίας Μιας Στάσης όπου τα δεδομένα καταχωρούνται μία φορά
Ελαχιστοποίηση απαιτήσεων φυσικής παρουσίας
Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών που μέχρι τώρα διεκπεραιώνονται χειρόγραφα
Γενικευμένη χρήση προτυποποιημένων δεδομένων και ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών
Αυτοματοποιημένη υποβολή, διαβίβαση, λήψη, διεκπεραίωση, ενημέρωση κ.λπ.
Διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα (ΓΕΜΗ, ICISnet, ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΠΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΓΕΜΕ)
Παρακολούθηση αιτήματος/υπόθεσης εξαγωγέα σε όλα τα στάδια και σε πραγματικό χρόνο
Παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών
Τροφοδότηση Γενικού Μητρώου Εξαγωγών.
Εδώ η απόφαση του Υπουργείου ανάπτυξης

Πηγή:ΕΞΠΡΕΣ
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Ιωάννινα Τελωνείο Μέρτζιανης: Γυαλιά Βουλγαρίας με προορισμό την Αλβανία

Κύκλωμα παράνομης διακίνησης προϊόντων φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από μία σημαντική υπόθεση που εξιχνίασαν οι τελωνειακοί της Μέρτζιανης.
Στα χέρια των τελωνειακών έπεσαν 3.500 περίπου γυαλιά ηλίου, τα οποία μετέφερε Αλβανός με το αυτοκίνητό του, χωρίς να υπάρχει κανένα παραστατικό.
Τα γυαλιά κατασχέθηκαν και από τις πληροφορίες που συνέλεξαν οι τελωνειακοί της Μέρτζιανης άνοιξε ο δρόμος ώστε να εντοπιστεί και να συλληφθεί στην Αθήνα ο πωλητής της μεγάλης ποσότητας γυαλιών.
Η υπόθεση έχει δρόμο μπροστά της, όπως σημειώνουν έγκυροι και καλά ενημερωμένοι κύκλοι και τονίζουν με νόημα ότι αυτό που πρέπει να διαλευκανθεί είναι ο χώρος προέλευσης των προϊόντων αυτών.
Μία από τις πιο συνηθισμένες οδούς ήταν η εισαγωγή από την Βουλγαρία και η εξαγωγή στη συνέχεια στην Αλβανία. Ένας μεγάλος δρόμος δηλαδή παράνομης δραστηριότητας, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να φωτιστεί μετά την επιτυχία της Μέρτζιανης.
Πηγή: EpirusPost
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Στον Δήμο Πειραιά το κτήριο του παλιού σταθμού του ΟΣΕ

Photo: filckr
Ο Δήμος Πειραιά,  και ο Δ.Σ της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. , υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης στο Δήμο του κτιρίου του παλαιού σταθμού του ΟΣΕ στο λιμάνι, των παλαιών γραμμών, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου.
Η Δημοτική Αρχή προχωρά πλέον στις διαδικασίες αξιοποίησης της συγκεκριμένης περιοχής, με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, περιπάτου, ποδηλατοδρόμου και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Ο Δήμαρχος δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον Πειραιά, καθώς μπήκε ο θεμέλιος λίθος στην αναμόρφωση ενός ιστορικού και σημαντικού κομματιού της πόλης. Βήμα-βήμα αλλάζουμε την πόλη μας και της ξαναδίνουμε την χαμένη της λάμψη και αρχοντιά. Έχω πει επανειλημμένως, πως βασικός μας στόχος είναι να βάλουμε και πάλι τον Πειραιά σε αναπτυξιακή τροχιά και να τον καταστήσουμε σύμβολο αναγέννησης και εξόδου της πατρίδας μας από την μιζέρια. 
Χαίρομαι ιδιαίτερα, που σ' αυτή μας την προσπάθεια βρήκαμε συμπαραστάτη τον πρόεδρο της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Ιωαννίδη, τον οποίο και ευχαριστώ βαθύτατα για τη θετική του ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημά μας».
Από την πλευρά του, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε: «Ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο λεφτά, αλλά και κοινωνική προσφορά».
Πηγή: Δήμος Πειραιά
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709