Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών εμπορικών συναλλαγών

ΣΕ δημόσια διαβούλευση δόθηκαν από τον ΟΠΕ τα τεύχη δημοπράτησης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος Single Window. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.090.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών και προβλέπεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργεί πλήρως εντός 18 μηνών.
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας πανεθνικής διαδικτυακής πλατφόρμας μιας στάσης για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών εμπορικών εξαγωγών- εισαγωγών, όπως η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών, εγγράφων συγκαταθέσεων. Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών θα υλοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:
Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία όπου ο χρήστης του συστήματος, εισάγοντας τα στοιχεία που χρειάζονται στην αίτηση, θα παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική του θυρίδα το έγγραφο ή τα έγγραφα που έχει αιτηθεί.
Ημι-αυτοματοποιημένη διαδικασία όπου ο χρήστης του συστήματος, εισάγοντας τα στοιχεία που χρειάζονται στην αίτηση, θα παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική του θυρίδα ενημέρωση για την παραλαβή των εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία όταν αυτά είναι έτοιμα.
Συνοπτικά, οι κυριότερες υπηρεσίες που θα προσφέρει το Single Window είναι:
Λειτουργία Υπηρεσίας Μιας Στάσης όπου τα δεδομένα καταχωρούνται μία φορά
Ελαχιστοποίηση απαιτήσεων φυσικής παρουσίας
Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών που μέχρι τώρα διεκπεραιώνονται χειρόγραφα
Γενικευμένη χρήση προτυποποιημένων δεδομένων και ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών
Αυτοματοποιημένη υποβολή, διαβίβαση, λήψη, διεκπεραίωση, ενημέρωση κ.λπ.
Διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα (ΓΕΜΗ, ICISnet, ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΠΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΓΕΜΕ)
Παρακολούθηση αιτήματος/υπόθεσης εξαγωγέα σε όλα τα στάδια και σε πραγματικό χρόνο
Παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών
Τροφοδότηση Γενικού Μητρώου Εξαγωγών.
Εδώ η απόφαση του Υπουργείου ανάπτυξης

Πηγή:ΕΞΠΡΕΣ
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709