Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Το Νέο Portal του ICISnet για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Ελληνικών Τελωνείων.

Το Ηλεκτρονικό τελωνείο είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την τελωνειακή ένωση της ΕΕ που στοχεύει στην παροχή διαλειτουργικών τελωνειακών συστημάτων, προσβάσιμων στους οικονομικούς φορείς σε ολόκληρη την Κοινότητα με αντικατάσταση των τελωνειακών διαδικασιών που σήμερα βασίζονται στο χαρτί, με αντίστοιχες διασαφήσεις ηλεκτρονικής μορφής σε όλο το εύρος της ΕΕ, δημιουργώντας έτσι ένα πιο αποτελεσματικό, απλούστερο και σύγχρονο τελωνειακό περιβάλλον.
Το ICISnet το Νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα αντικαταστήσει το υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων και θα υποστηρίζει την λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με χρήση κεντροποιημένων λειτουργιών και υπηρεσιών που θα προσφέρονται στους συναλλασσόμενους ηλεκτρονικά. Το νέο Site Άρχισε να λειτουργεί απο σήμερα Δευτέρα 19-03-2012 
Μετά τις πρώτες δοκιμές (Test Drive) και διαπιστώσεις , φάνηκε ότι είναι Περισσότερο :

  • Λειτουργικό, 
  • Φιλικό, 
  • Αναλυτικό.
  • Ελαφρύτερο .

Ελπίσουμε να βοηθήσει τους συναδέλφους στην εξέλιξη  τους ώστε να προσφέρουν καλύτερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες στον τομέα του Εξαγωγικού εμπορίου. Ελπίζουμε στα λιγότερα προβλήματα , και στην ανοχή των τελωνειακών αρχών,  γιατί κάθε αρχή και δύσκολη.
Εδώ οι βασικές αρχές του κόμβου και τι υποστηρίζει
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709