Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΟΛΠ: Κερδοφόρος για 2η συνεχόμενη χρονιά

Για δεύτερη συνεχή χρονιά και παρά τη συνεχιζόμενη κρίση ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) παρουσίασε θετικά αποτελέσματα (κέρδη) κατά την οικονομική χρήση του έτους 2011.
Τα έσοδα χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού ανήλθαν σε 105,1 εκ. Ευρώ, έναντι 98,7 εκ. Ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5 %.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 6.466.154 (έναντι 7.126.348 το 2010).
Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε από 116,7 εκ. Ευρώ το 2010 σε 105,1 εκ. Ευρώ το 2011, (μείωση 9,93% ), λόγω της σημαντικής μείωσης των εξόδων διοίκησης και των λειτουργικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων ακολούθησαν μικρή πτώση, 10,7 εκ. Ευρώ έναντι 11,3 εκ. Ευρώ το 2011.
Ο τομέας εμπορευματοκιβωτίων, παρά την αύξηση της διακίνησης TEU’s παρουσίασε ζημιές (τα στοιχεία μεταξύ 2011 και 2010 δεν είναι συγκρίσιμα, λόγω της διακίνησης το 2010 μέσω ΣΕΠ).
Σημειώνεται ότι ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν 
κατείχε ομόλογα, 
  • δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, 
  • δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα και 
  • δεν αντιμετωπίζει έτσι πιστωτικούς ή συναλλαγματικούς κινδύνους.
Παρά την πτωτική πορεία του εσωτερικού εμπορίου, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις στο διεθνές φορτίο διαμετακόμισης στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται να κινηθεί ανοδικά, με θετικές επιδράσεις στον κύκλο εργασιών της εταιρίας. 
Θετικές επιδράσεις αναμένεται να υπάρξουν και από το επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού αφού:
α) σημαντικά έργα αυτού έχουν προκηρυχθεί μέσω Παραχωρήσεων και
β) σημαντικά επίσης έργα έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ).
Το 2011 ήταν μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά για το μέλλον του λιμανιού, αφού όλα τα έργα που έχουν προγραμματισθεί “ωρίμασαν” πλήρως τεχνικά και οικονομικά, καθώς επίσης και ενεκρίθησαν από όλα τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας.
Μερική αναδημοσίευση : ΟΛΠ, MariNews
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709