Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΣΕΠ: Συνεχίζονται οι εξοπλισμοί

Στο τέλος του τρέχοντος μηνός, αρχές του επόμενου, θα ολοκληρωθεί μια ακόμη φάση του εξοπλισμού της ΣΕΠ Α.Ε.  για την επίγεια εξυπηρέτηση των εμπορευματοκιβωτίων   που καταπλέουν στις εγκαταστάσεις με πλοία μεταφοράς Containers
Ο νέος μηχανικός εξοπλισμός θα παράσχει τη δυνατότητα στην εταιρεία να μειώσει τους χρόνους εξυπηρέτησης των πλοίων, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένων των συνθηκών που διέπουν τη διεθνή αγορά η οποία και επιτάσσει ταχύτατη εξυπηρέτηση.
Πηγή: TheSeaNations
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709