Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Κατάργηση ΟΔΔΥ και μεταφορά υπαλλήλων στα τελωνεία

Την απόφαση για την κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος και ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντ. Ρόβλιας.
Οι αρμοδιότητες του καταργηθέντος οργανισμού θα ασκούνται εφεξής από το υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.
Το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΟΔΔΥ ΑΕ μεταφέρθηκε και εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ωστόσο πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
Πάντως, ελάχιστοι από το προσωπικό του ΟΔΔΥ λάμβαναν αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα μεγαλύτερα από αυτά των τελωνειακών υπαλλήλων. Έτσι, με την αλλαγή του καθεστώτος παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο η πλειονότητα του προσωπικού να λάβει αυξήσεις μισθού έως και 25%.
Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΔΔΥ περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αξιώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο.
Πηγή: Capital
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709