Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Σε λαβύρινθο 30 υπηρεσιών για μια εξαγωγή

Σε 10 διαφορετικά υπουργεία και 30 υπηρεσίες χρειάζεται να αποταθούν ορισμένες φορές οι εξαγωγείς προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια εξαγωγή, συμπληρώνοντας περίπλοκα και δύσχρηστα έντυπα. Επιπλέον, για την ολοκλήρωση των τελωνειακών ελέγχων στην Ελλάδα απαιτούνται κατά μέσο όρο *20 ημέρες έναντι 10 ημερών που είναι ο μέσος κοινοτικός όρος. Τις διαπιστώσεις αυτές κάνει η Task Force στη δεύτερη τριμηνιαία έκθεσή της.
Για την απλούστευση των διαδικασιών πριν τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, καθώς και για τις τελωνειακές διαδικασίες έχει ήδη ξεκινήσει η παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα με εμπειρογνώμονες από τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE). Σύμφωνα με την έκθεση της Task Force οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να απλουστεύσουν όλες τις προ του εκτελωνισμού διαδικασίες (π.χ. πιστοποιητικά, άδειες κ.λπ.) έως το τέλος του 2012. Παράλληλα, στόχος είναι οι απλουστευμένες διαδικασίες να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, ενώ στην περίπτωση των τελωνειακών διαδικασιών θα δημιουργηθεί σύστημα ηλεκτρονικών τελωνείων.
Η Task Force επισημαίνει και το άλλο ζήτημα που «καίει» τους εξαγωγείς, και είναι αυτό της καθυστέρησης επιστροφής του ΦΠΑ από το κράτος, που φτάνει έως και 2 έτη. Επίσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων που υποβάλλουν οι Ελληνες εξαγωγείς δεν γίνονται πάντα δεκτές από τους αντισυμβαλλόμενους σε άλλα κράτη-μέλη. Η Task Force διερευνά από κοινού με τις ελληνικές αρχές τα περιθώρια παροχής τεχνικής βοήθειας κυρίως για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικές λύσεις.
Ενα άλλο θέμα που τίθεται τέλος είναι η ανάγκη συντονισμού των διαφόρων υπηρεσιών στήριξης στους εξαγωγείς (υπουργεία, ενώσεις εξαγωγέων, τράπεζες) ώστε να εφαρμοσθεί μια συνεκτική εξαγωγική στρατηγική.
*Πλάκα μας κάνουν οι Κοινοτικοί μήπως μιλάνε για κάποια άλλη χώρα ? άκου 20 ημέρες έλεγχοι , δεν το πιστεύω οτι βγάλανε τέτοια ανακοίνωση 
Πηγή: Καθημερινή
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709