Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2007

ΟΛΠ: Νέος πρόεδρος ο κ. Διονύσης Μπεχράκης

Το Δ.Σ. της ΟΛΠ ΑΕ κατά τη συνεδρίασή του στις 1/11/2007 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Μπεχράκη Διονύσιο και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Μπεχράκης Διονύσιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος Δ.Σ, μη εκτελεστικό μέλος.
2. Αναστασόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
3. Φίλιππας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Μαννές Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Μιχελάκος Δημήτριος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
6. Κουτσιούμπας Θεόδωρος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
7. Γιολδασέας Ηλίας, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
8. Αλεφαντίνος - Λαϊς Αλέξανδρος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
9. Μαντζουνέας Ηλίας, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
10. Μπαλαμπανίδης Ευστράτιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος.
11. Νουχουτίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος.
12. Κυριακού Πέτρος, εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος.
13. Φασούλας Παναγιώτης, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, Δήμαρχος Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος.

Πηγή:Port News

Δεν υπάρχουν σχόλια: