Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση ΟΛΠ για το κόστος της εθελούσιας εξόδου των λιμενεργατών

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε προ ολίγου ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά, δεδομένου ότι και χθες ο κ. Ανωμερίτης είχε διευκρινίσει ότι το συγκεκριμένο κόστος δεν πρόκειται να βαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά τον ΟΛΠ.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση του ο ΟΛΠ αναφέρει τα εξής:

"-Η Σύμβαση Παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων από τον ΟΛΠ ΑΕ στην ΣΕΠ ΑΕ (Cosco) βάση του Ν.3755/2009 προϋπόθετε την αποχώρηση εθελουσίως μέρους του προσωπικού του ΟΛΠ. Για το σκοπό αυτό ψηφίστηκε νόμος για την εθελούσια έξοδο στον ΟΛΠ (Ν.3654/2008). Επομένως, η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για την εθελούσια έξοδο από τον ΟΛΠ σήμερα, δεν αποτελεί προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης ΟΛΠ, αλλά εφαρμογή διατάξεων νόμου, τον οποίο ψήφισε το 2008 η προηγούμενη κυβέρνηση.
-Βάσει του άρθρου 7 του κεφ. Β του νόμου αυτού (Ν.3654/2008) το κόστος εθελουσίας βαρύνει τον ΟΛΠ. Επομένως όχι μόνο τα Ταμεία δεν επιβαρύνονται, αλλά αντιθέτως θα εισπράξουν το σύνολο των εσόδων τα οποία προβλέπονται κατά την περίοδο της πρόωρης συνταξιοδότησης ενός εκάστου εργαζομένου.
-Η εθελούσια δεν αφορά τους «300 λιμενεργάτες». Αφορά το σύνολο του προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει (ηλικία και ένσημα) δικαίωμα συνταξιοδότησης και εθελουσίως να συνταξιοδοτηθεί κατά την επόμενη πενταετία. Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση 47 εργαζόμενοι.
-Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη η οποία συντάχθηκε το 2008, η πληρωμή συντάξεων και εισφορών για όλους τους δυνητικά δικαιούμενους ανέρχεται σε 56 εκατ. Ευρώ και η ωφέλεια λόγω μη καταβολής μισθών, υπερωριών κλπ σε 67 εκατ. Ευρώ. Επομένως από την εθελούσια έξοδο προκαλείται μεσοπρόθεσμα θετικό υπόλοιπο για τον ΟΛΠ 11 εκατ. Ευρώ.
-Το όποιο κόστος επιβάρυνσης του ΟΛΠ υπερκαλύπτεται από το ετήσιο τίμημα (ενοίκια) της Cosco ύψους 25,3 εκατ. Ευρώ και την υπεργολαβία ύψους 4,6 εκατ. Ευρώ.
-Το κόστος της εθελούσιας αποτελείται από τα ποσά των συντάξεων και των εισφορών και μόνο.
Επομένως οι εργαζόμενοι εκτός το δικαιούμενο από το Επικουρικό τους εφάπαξ, θα λαμβάνουν μόνο τη σύνταξή τους βάσει του Ν. 3654/2008 κατά το χρόνο της πρόωρης συνταξιοδότησης τους (από 1 έως και 5 χρόνια). Το μεγάλο κόστος της εθελούσιας που είναι οι εισφορές θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον ΟΛΠ χωρίς επιβάρυνση των Ταμείων και του Δημοσίου.
Όλα όσα αναφέρονται ως οικονομικά μεγέθη και ως επιβαρύνσεις του δημοσίου είναι ανακριβή.
Η διοίκηση του ΟΛΠ και τα συνδικάτα των εργαζομένων συμφώνησαν σε μια διαδικασία εργασιακής ειρήνης με βάση τα νέα δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από τη Σύμβαση Παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ στην Cosco και το νέο επιθετικό επενδυτικό πρόγραμμα έργων του ΟΛΠ.
Η εθελούσια έξοδος του Ν.3645/2008 δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και προσθήκης νέων όρων, διότι οι όροι εμπεριέχονται σε νόμο του Κράτους".
Πηγή:TheSeanation
Σχόλιο Αναδημοσίευση: Αλέξανδρός Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί , http://ektelonismos.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: