Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2006

Προσοδοφόρα και θωρακισμένα τελωνεία με 15,3 εκατ

Εννέα προτάσεις συνολικού ποσού 15,3 εκατ. ευρώ έχει υποβάλει το υπουργείο Οικονομικών για τη θωράκιση των τελωνείων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου είναι η δημιουργία νέας τελωνειακής υπηρεσίας, προσαρμοσμένης στο νέο οικονομικό και αναπτυξιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα συνοριακά τελωνεία, που αποτελούν πύλες εισόδου της χώρας ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση αγαθών, εμπορευμάτων και να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, μέσα από την πάταξη του λαθρεμπορίου.
Νέος οργανισμός
Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στη σύνταξη του νέου Περιφερειακού Οργανισμού των Τελωνείων, επεκτείνοντας στα 22 μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας τα τμήματα πληροφοριών, «παραποιημένων» και δίωξης λαθρεμπορίου, ενώ συστήθηκαν 23 ειδικά τμήματα «εκ των υστέρων ελέγχων» στα μεγάλα τελωνεία, όπου εκτελωνίζεται το 90% των εμπορευμάτων της χώρας.
Πλέον οι έλεγχοι θα «αποφασίζονται» από τα ηλεκτρονικά συστήματα, οι ενδείξεις των οποίων θα καταδεικνύουν τις ύποπτες εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων. Επιπλέον, συστήθηκε επιτροπή η οποία έχει ήδη τελειώσει τις εργασίες της για την αναμόρφωση του τελωνειακού κώδικα, ενώ υπεγράφη το σχέδιο Π.Δ. για το νέο καθηκοντολόγιο των τελωνειακών υπαλλήλων και για πρώτη φορά τέθηκαν ετήσιοι στόχοι στα πενήντα μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας όσον αφορά τις εισπράξεις και τους διενεργούμενους ελέγχους των τελωνείων μέχρι το τέλος του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2005 υπεγράφη στην Κέρκυρα πρωτόκολλο διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών κατά μήκος του Πανευρωπαϊκού Αξονα Χ. (Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, Γιουγκοσλαβία, FYROM, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ελλάδα). Εχει ήδη συσταθεί εκτελεστική γραμματεία για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και όταν οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο εφαρμοστούν, θα δοθεί νέα ώθηση στη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων μέσω των τελωνείων που βρίσκονται κατά μήκος του Πανευρωπαϊκού Αξονα Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: