Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2006

Ηλεκτρονικά τελωνεία για πάταξη λαθρεμπορίου στην Ε.Ε.

Ενιαίο δόγμα κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που θα καλύπτει ηλεκτρονικά όλες τις τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών, προτίθεται να εφαρμόσει η Ε.Ε. μετά τις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο συνεπεία του ανοίγματος των συνόρων. Στις προθέσεις της Ε.Ε. είναι η on line ανταλλαγή στοιχείων για όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές που διενεργούνται εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, ενώ θα καταγραφούν όλες οι επιχειρήσεις που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Μάλιστα σε υποθέσεις που υπάρχουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο οι έλεγχοι θα είναι εξονυχιστικοί και θα γίνονται τόσο κατά την έξοδο των προϊόντων από τη χώρα αλλά και όταν θα φθάνουν τα εμπορεύματα στη χώρα προορισμού.
Τα τεράστια ποσά που χάνουν σε ετήσια βάση οι χώρες της Ευρώπης ανέρχονται σε δισ. ευρώ και γι’ αυτό το λόγο αποφασίσθηκε πρόσφατα στην Αυστρία η δημιουργία του ηλεκτρονικού τελωνείου προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες εσόδων των κρατών που ανέρχονται σε δεκάδες δισ. ευρώ ετήσια βάση.
- Κοινή βάση ηλεκτρονικής πρόσβασης για τυποποιημένες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών ηλεκτρονικών εγγράφων)
- Ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα που θα επιτρέπει την καταχώρηση τυποποιημένων πληροφοριών και εγγράφων σε μία κοινή βάση ηλεκτρονικής πρόσβασης προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές κανονιστικές προϋποθέσεις για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση.
- Ολες οι τελωνειακές υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση σε εισαγωγές-εξαγωγές που πραγματοποιούνται εντός των συνόρων.
Παράλληλα, το ηλεκτρονικό σύστημα θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να καταχωρούν πληροφορίες και να λαμβάνουν σχετικές απαντήσεις μέσω ενός ενιαίου ηλεκτρονικού μηνύματος. Είσης το σύστημα θα επιτρέπει την on line ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο των εμπορευμάτων, όπως οι φυτοϋγειονομικές αρχές ή η αστυνομία κλπ.
Το πιλοτικό πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει μία γενική δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων να υλοποιήσουν ηλεκτρονικό σύστημα για το διεθνές εμπόριο σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
Το οργανωτικό πλαίσιο θα προβλέπει:
α) την επαρκή και τακτική ανταλλαγή πληροφορικών και ενδοεπικοινωνία των εμπλεκομένων (ομάδα για το ηλεκτρονικό τελωνείο, συντονιστικές συναντήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)
β) Την ενιαία και συμπληρωματική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ) Τη βάση για μία ενιαία κυβερνητική προσέγγιση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα μέτρα του διεθνούς εμπορίου.
Στελέχη του υπουργείου οικονομικών αναφέρουν ότι η φοροδιαφυγή στο ενδοκοινοτικό εμπόριο έχει απασχολήσει όλες της χώρες της Eυρωπαϊκής Ενωσης. Aπό σχετικές μελέτες της E.E. προέκυψε ότι οι περισσότερες απάτες στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ως προς το ΦΠA διενεργούνται μέσω των εξής μηχανισμών:
α) Ψευδείς ενδοκοινοτικές παραδόσεις εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος της E.E., χωρίς να χρεωθεί ο ΦΠA στο τιμολόγιο (όπως άλλωστε προβλέπεται), ενώ στην πραγματικότητα τα εμπορεύματα ήδη έχουν πωληθεί στην εσωτερική αγορά και ο ΦΠA δεν έχει αποδοθεί είτε έχουν ληφθεί εικονικά τιμολόγια αγορών από την αγορά και στη συνέχεια ζητείται η επιστροφή αυτών.
β) Eνδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών από άλλο κράτος μέλος, οι οποίες είτε δεν καταχωρούνται στα βιβλία και δηλώνονται στις οικείες δηλώσεις, είτε δηλώνονται με διαφορετική αξία.
γ) Παρόμοια με τη φοροδιαφυγή στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι η απάτη που αφορά ψευδείς εξαγωγές προς τρίτες χώρες, όπου χρησιμοποιούνται παραποιημένα έγγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: