Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2006

Δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Στην άμεση λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων η καθιέρωση ταμειακών μηχανών στα πρατήρια καυσίμων, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου καυσίμων και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ο υφυπουργός Οικονομικών Αν. Μπέζας μιλώντας στην «Κ» τόνισε ότι θα ληφθουν συγκεκριμένα και αυστηρά μέτρα και σημείωσε παράλληλα ότι οι ενέργειες θα κλιμακωθουν σε δύο φάσεις. Οπως είπε, εντός του έτους θα τεθεί σε ισχύ η πρώτη δέσμη μέτρων, ενώ στα χέρια του έχει το προσχέδιο της επιτροπής που παρουσιάζει σήμερα η «Κ» για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.
Μεταξύ των μέτρων που προτείνει η επιτροπή είναι και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των καυσίμων και ήδη έχουν κληθεί τέσσερις εταιρείες για να παρουσιάσουν τα συστηματα και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Με την ηλεκτρονική παρακολούθηση των καυσίμων οι υπηρεσίες του υπουργείου θα είναι σε θεση να παρακολουθούν ηλεκτρονικά τη διακίνηση του πετρελαίου. Mε την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών συσκευών (δακτυλίων) σε όλα τα μέσα μεταφοράς καυσίμων από το διυλιστήριο μέχρι το ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων το υπουργείο εκτιμά ότι θα μπορέσει να περιορίσει έως και 50% τουλάχιστον το λαθρεμπόριο.
Στο πόρισμα που παρέδωσε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, η επιτροπή συστήνει τη λήψη μέτρων προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικός και συστηματικός έλεγχος τόσο επί των αποθηκευμένων όσο και επί των διακινούμενων καυσίμων. Οπως προκύπτει από πόρισμα, η νομοθεσία έχει πολλά παράθυρα βοηθώντας το έργο των επιτήδειων, ενώ συστήνει στους πολιτικούς ιθύνοντες την επανεξέταση των ποινών για κάθε αδίκημα σχετικό με το λαθρεμπόριο καυσίμων.
Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή του υπουργείου Οικονομικων ζητούν εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνο της κίνησης. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν στελέχη του υπουργείου, το μέτρο είναι δύσκολο στην εφαρμογή και απαιτεί υψηλό διοικητικό κόστος, γραφειοκρατία και ενδεχομένως να εμφανιστούν καταστρατηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το θέμα θα εξεταστεί από νέα επιτροπή που θα συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών αξιοποιώντας τα στοιχεία του υπουργείου που αφορούν την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης.
Προτάσεις
- Ενεργοποίηση της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την υποχρεωτική τήρηση φορολογικών μηχανισμών για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από τα πρατήρια.
- Την επανεξέταση της διαδιακασίας εφοδιασμού πλοίων με ναυτιλιακά καύσιμα. Η ισχύουσα απόφαση παρουσιάζει προβλήματα στην πράξη, ενώ με αυτήν καταργήθηκε το δελτίο παραγγελίας που προβλεπόταν από την προηγούμενη απόφαση, που είναι απαραίτητο στοιχείο για τον εφοδιασμό.
- Συγκρότηση και λειτουργία ομάδων ελέγχου από έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους, που θα διενεργούν συστηματικούς ελέγχους καθ’ όλο το 24ωρο επί των διακινούμενων καυσίμων. Η βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν τέτοιοι συστηματικοί έλεγχοι θα οδηγήσει σε μείωση των κρουσμάτων νοθείας και λαθρεμπορίας, αφού σήμερα κυριαρχεί το αίσθημα έλλειψης οργάνωσης και ελέγχου.
- Χρησιμοποίηση από τις ομάδες ελέγχου ειδικών χημικών αντιδραστήρων για την επιτόπια ανίχνευση των καυσίμων.
- Καθιέρωση συγκεκριμένων ποινών για παραβάσεις που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμέων επιτηδευματιών κ.λπ.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις για τις οποίες θα πρέπει να θεσπιστούν ποινές:
1. Μη τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων.
2. Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων.
3. Ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία.
4. Παράλειψη έκδοσης παραστατικών.
5. Μη αναγραφή ή ανακριβής αναγραφή στα σχετικά παραστατικά της επωνυμίας και του ΑΦΜ του αποστολέα και του παραλήπτη του είδους του προϊόντος, της ποσότητας κ.λπ.
6. Εκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
7. Παρεμπόδιση του φορολογικού ελέγχου.
8.Υπαρξη πελονασμάτων για τα οποία δεν υπάρχουν νομιμοποιητικά έγγραφα.
9. Μη διευκόλυνση της διενέργειας φυσικής απογραφής των φορολογικών αποθηκών.
- Καθορισμός χρόνου διατήρησης των βιβλίων που τηρούνται από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές. Σήμερα δεν υπάρχει σχετική διάταξη που να αντιμετωπίζει το θέμα αυτό κατά τα ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
- Εξίσωση των συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης στις βενζίνες
- Αγορά και διάθεση στην τελωνειακή υπηρεσία (π.χ. Ζ΄ Τελωνείο Πειραιά) δύο μικρών ταχύπλοων σκαφών για την πραγματοποίηση ουσιαστικών και συστηματικών ελέγχων κυρίως στον τομέα των εφοδιαστικών - μεταφορικών. Συγκεκριμένα, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του παραπάνω τελωνείου υπάγεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση 50 μικρων δεξαμενόπλοιων, τα οποία χρησιμοποιούνται έπειτα από έγκριση του τελωνείου για τον εφοδιασμό με αφορολόγητα καύσιμα των πλοίων. Λόγω έλλειψης των απαραίτητων υλικοτεχνικών μέσων, καθίσταται αδύνατη η διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων, δεδομένου ότι πολλές φορές ελλιμενίζονται σκόπιμα σε τέτοια σημεία (στο τέλος σειράς μεγάλου αριθμού παροπλισμένων πλοίων κ.λπ.), ώστε η πρόσβαση των ελεγκτικών οργάνων από την ξηρά να είναι όχι μόνο επικίνδυνη, αλλά δυσχερής και πολλές φορές αδύνατη.
- Καθορισμός μόνιμου χώρου ελλιμενισμού των εφοδιαστικών, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός και ο έλεγχος αυτών.
- Δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων και πλοίων, ώστε να ελέγχονται απόλυτα οι εφοδιασμοί των πλοίων. Αρχικά να δημιουργηθούν στον Πειραιά και στη συνέχεια και σε άλλα μέρη (Ελευσίνα, Λαύριο).
- Να μελετηθεί η αναγκαιότητα ορισμένων απαλλαγών που ισχύουν σήμερα στα ενεργειακά προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος επιστροφής μεγάλων ποσών με την προσκόμιση πλαστών και εικονικών παραστατικών στοιχείων, όπως έχει διαπιστωθεί ότι γίνεται με τις επιστροφές ΦΠΑ.
- Καθιέρωση προϋποθέσεων - διαδικασίας παραλαβής αγροτικού πετρελαίου από δικαιούχα πρόσωπα (π.χ. κατοχή γεωργικών μηχανημάτων, δημιουργία μητρώου δικαιούχων).
- Επανεξέταση της διαδικασίας παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης από δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες παρατηρούνται ελλειμματικές παραδόσεις, και εξέταση χρησιμοποίησης από αυτές φυσικού αεριου.
- Απαγόρευση στα πρατήρια των μεγάλων πόλεων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) να πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης ή αγροτικό με αντλία εγκατεστημένη στον χώρο του πρατηρίου.
- Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των φορολογικών αποθηκών, προκειμένου η παρακολούθηση της διακίνησης των προϊόντων να ελέγχεται με ηλεκτρονικό τρόπο (παραλαβές, εισαγωγές, εξαγωγές, εφοδιασμοί, αποθέματα) με βάση τα σχετικά φορολογικά και τελωνειακά παραστατικά.
- Οι συναρμόδιες τελωνειακές και λιμενικές υπηρεσίες που παρακολουθούν της αφίξεις - αναχωρήσεις των πλοίων και τα τελωνεία που έχουν αρμοδιότητα καυσίμων (Ζ΄ Πειραιά και ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης) θα πρέπει να μηχανογραφηθούν ώστε με την on line πρόσβαση στα δεδομένα κατάπλου-απόπλου των πλοίων να αποφεύγονται οι εικονικοί εφοδιασμοί.
- Αντκατάσταση των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τελωνειακές αρχές με νέου τύπου πλαστικές ή μεταλλικές, που να είναι περισσότερο ασφαλείς και να μην παραβιάζονται εύκολα.
- Τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής σφράγισης των διαμερισμών των βυτιοφόρων οχημάτων.
- Απογραφή νομιμότητας όλων των κυκλοφορούντων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων.
- Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ναυτιλιακών ή αεροπορικών καυσίμων να φέρουν εδικά σήματα, για να είναι έυκολος ο εντοπισμός και ο έλεγχός τους από τα αρμόδια οργανα.
- Απογραφή και ογκομέτρηση όλων των δεξαμενών των πρατηρίων και πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.
Τρόποι λαθρεμπορίας
Η παράνομη διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων οφείλεται κυρίως:
— Στη χρησιμοποίηση του πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση οχημάτων, είτε αυτούσιο είτε έπειτα από πρόσμιξη με πετρέλαιο κίνησης ή για άλλες χρήσεις (μαγειρεία, αρτοποιεία).
— Στην παροχέτευση πετρελαίου θέρμανσης από το βυτιοφόρο στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με παράνομη σύνδεση.
— Στην αδυναμία εξακρίβωσης πολλαπλής παραγγελίας εφοδιασμού πλοίων.
— Στη μη παράδοση της παραγγελμένης ποσότητας καυσίμου, λόγω εικονικής εμφάνισης του εφοδιαζόμενου πλοίου.
— Στην παράδοση από τα μεταφορικά μέσα (βυτιοφόρα-σλέπια) μικρότερης ποσότητας από την εμφανιζόμενη ως παραληφθείσα από το εφοδιαζόμενο πλοίο και τη διάθεση της υπόλοιπης ποσότητας παράνομα στην εσωτερική κατανάλωση.
— Στις εικονικές εξαγωγές με διάθεση του καυσίμου στην εσωτερική κατανάλωση και αντικατάστασή του με νερό ή με τη νόθευσή του με αντίστοιχη ποσότητα άλλων παραγώγων πετρελαίου (τολουόλη, βενζόλιο, white spirit).
— Στην παράνομη επανεισαγωγή καυσίμου στη χώρα.
— Στη χρησιμοποίηση τολουόλης, βενζολίου, ως διαλυτικού χρωμάτων ή για ανάμειξη με βενζίνες και όχι για παραγωγή προϊόντων από βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
— Στη νοθεία των βενζινών super και super plus με την προσθήκη σε αυτές απλής βενζίνης ή άλλων παραγώγων πετρελαίου (white spirit), με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να κερδίσουν τη σημαντική διαφορά τιμής μεταξύ των συγκεκριμένων προϊόντων.
Πηγή:Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια: