Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Κλείνει το Γ' Τελωνείο από 1η Φεβρουαρίου


Στην αναστολή λειτουργίας και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προχωράει από την 1η Φεβρουαρίου ο υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με το υπουργείο οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου η Τελωνειακή Υπηρεσία να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της εποχής, αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, με παράλληλη ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.Κρίθηκε, επίσης, επείγουσα η αναστολή λειτουργίας των τελωνείων και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση προσωπικού.
Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Δ6Β 1168860 που προβλέπει τα πιο πάνω συμπεριλαμβάνει στην Αναστολή λειτουργίας και το Γ’ Τελωνείο εξαγωγής Πειραιά και μεταφέρει την αρμοδιότητα εξαγωγής στο ΣΤ’ Τελωνείο Εισαγωγής εκτός των αρμοδιοτήτων που Αφορούν θαλάσσιες εξαγωγές, οι οποίες περιέρχονται Στο Ε’ Τελωνείο Εισαγωγής.
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων.
Πηγή: Εκτελωνιστική Συσπείρωση .
http://www.ektelonismos.com
email:kourtesisa@hotmail.com
Tel:6977636709