Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

2/01/2012 - Η επίσημη πρώτη της PCDC

Οι Αποθήκες όπως ήταν 12 ημέρες
πριν. 
Την 2α /01/2012 προσανατολίζετε η PCDC Θυγατρική της cosco να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εντός των προσεχών ημερών η διοίκηση της ΣΕΠ - PCT θα έχει συνάντηση με όλους τους Forwaders που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Πειραιά και όχι μόνο να τους ενημερώσει σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες , αλλά και με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας που πάντα με τις πληροφορίες θα είναι πολύ ανταγωνιστικές ή μάλλον  για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους δεν θα έχουν καμία σχέση με τις μέχρι τώρα τιμές, πρακτορειακών και αποθηκεύτρων . Ήδη την επόμενη εβδομάδα η κατασκευάστρια εταιρεία παραδίδει το έργο και η αποθήκη θα αρχίσει να δέχεται τα πρώτα Containers προς εκκένωση .
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα ανακοίνωση της εταιρείας η δραστηριότητα της PCDC θα είναι:
  • Εκκενοπληρώσεις groupage containers και Tir
  • Φορτοεκφορτώσεις και αποθηκεύσεις γενικού φορτίου.
  • Φορτοεκφορτώσεις και αποθηκεύσεις ΙΜΟ φορτίων
  • Φορτοεκφορτώσεις και αποθηκεύσεις προϊόντων ψύξης 
Οι εγκαταστάσεις  βρίσκονται μέσα στην  ελεύθερη ζώνη του λιμανιού και οι Εκκενοπληρώσεις , φορτοεκφορτώσεις  των Containers, Tir και λοιπών μέσων θα γίνονται στην αποθήκη απευθείας.χωρίς διατυπώσεις . Επίσης στο ισόγειο του Ε' τελωνείου  η εταιρεία  θα ανοίξει  γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών για  " Βεβαιώσεις και εξοφλήσεις"  διασαφήσεων με on Line σύνδεση της αποθήκης.  
Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων .