Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομικών για τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων

Τα μέτρα που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών για τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων, με στόχο απλούστερες διαδικασίες εκτελωνισμού που αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Π.Οικονόμου στο 32ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών Ελλάδας (ΟΕΤΕ).
Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε τη σημασία που δίνει το ΥΠ.ΟΙΚ στην απλοποίηση των μεθόδων εργασίας και των τελωνειακών διαδικασιών, «με στόχο τη μείωση του χρόνου τελωνισμού των εμπορευμάτων όσο και την αντιμετώπιση της μάστιγας του λαθρεμπορίου».
Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται, όπως ανέφερε, παρεμβάσεις για το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας των πλοίων (AIS), ολοκληρωμένα συστήματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας και ψηφιακής επαλήθευσης στα προϊόντα καπνού και στα αλκοολούχα ποτά, αυτοκινούμενα συστήματα ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ για κάλυψη αναγκών ανίχνευσης καπνικών προϊόντων και έξι συστήματα X-RAY σταθερής θέσης για έλεγχο αποσκευών και δεμάτων.
Επιπλέον, συνέχισε ο υπουργός, προωθούνται ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης καταγραφής οχημάτων για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, τα οποία θα εγκατασταθούν σε 8 τελωνεία, σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης βυτιοφόρων και τα πλοία δίωξης του ΣΔΟΕ.
Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των τελωνείων εντάσσεται και το νέο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων (ICISNET), το οποίο πρόκειται να εφαρμοσθεί από το επόμενο έτος.
Η εφαρμογή του συστήματος, σε συνδυασμό με τη θέσπιση των προβλεπόμενων από τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα απλουστευμένων διαδικασιών θα επιφέρουν, όπως εκτίμησε ο κ. Οικονόμου, «μια ουσιαστική ποιοτική αλλαγή στις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο προς τους εισαγωγείς και εξαγωγείς, όσο και προς τους εκτελωνιστές».
Πηγή: Τα Νέα
Αναδημοσίευση: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email:kourtesisa@hotmail.com
Tel:6977636709