Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΚΟΜΙΣΙΟΝ : Εκσυγχρονισμός των τελωνειακών και φορολογικών αρχών

Η Επιτροπή υιοθέτησε το πρόγραμμα «Fiscus», για τον εκσυγχρονισμό τελωνειακών και φορολογικών αρχών.

Με στόχο τη συνεργασία μεταξύ τελωνειακών και φορολογικών αρχών, καθώς και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση για τη δημιουργία του προγράμματος «FISCUS».
Το εν λόγω πρόγραμμα προτείνεται να έχει προϋπολογισμό 777, 6 εκατ. ευρώ και, εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο έως το τέλος του 2012, θα είναι επταετούς διάρκειας, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της Επιτροπής, ο αρμόδιος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, επίτροπος Άλγκιντας Σεμέτα, δήλωσε ότι «αυτό το νέο πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μας στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων για τα προσεχή έτη» και πρόσθεσε ότι μέσω του προγράμματος FISCUS η ΕΕ «θα εξακολουθήσει να προστατεύει τους πολίτες μας, τις επιχειρήσεις και τους προϋπολογισμούς μας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ικανότητά μας για αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που ενδέχεται να προκύψουν».
Το πρόγραμμα θα παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα συνδρομής σε κάποια χώρα, θα διευκολύνει τη διεξαγωγή κοινών ενεργειών και την κοινή επιμόρφωση μεταξύ του προσωπικού φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών και παράλληλα θα χρηματοδοτεί πρωτοποριακά πληροφοριακά συστήματα που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών διοικήσεων στον τομέα των τελωνείων και της φορολογίας. Εκτιμάται ότι χάρη στην από κοινού ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, κάθε ευρώ που θα δαπανάται θα μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον τετραπλάσιου ποσού για τα κράτη - μέλη.
Στόχοι του FISCUS είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών - μελών, η διευκόλυνση του εμπορίου, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας από παράνομες ενέργειες, η βελτίωση των ικανοτήτων των τελωνειακών και φορολογικών αρχών και η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς αυτούς. Έχοντας αξιολογήσει τις προκλήσεις των προσεχών ετών, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της απάτης, στη μείωση του διοικητικού βάρους και στη συνεργασία με τρίτες χώρες.
Το FISCUS θα συμβάλει στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων της ΕΕ, ενδυναμώνοντας την εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση, προωθώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία, μέσω της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ψηφιακής εσωτερικής αγοράς.
Με το πρόγραμμα FISCUS συγχωνεύονται τα δύο προγράμματα για τη φορολογία και τα τελωνεία και επιτυγχάνονται με τον τρόπο αυτό οι στόχοι της Επιτροπής για απλούστευση και περιορισμό των δαπανών.
Πηγή: Καθημερινή
Αναδημοσίευση: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email:kourtesisa@hotmail.com
Tel:6977636709