Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

584 διορισμοί σε εφορίες και τελωνεία

Την πρόσληψη 584 διοριστέων στο υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε χτες ο αρμόδιος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Ρέππας, προκειμένου να ενισχυθούν κυρίως οι εφορίες και τα τελωνεία.

Την πρόσληψη 584 διοριστέων στο υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε χτες ο αρμόδιος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Ρέππας, προκειμένου να ενισχυθούν κυρίως οι εφορίες και τα τελωνεία. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν από την 1-1-2012 και αφορούν επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα από το 2009.
Οι συγκεκριμένοι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν σε μια κρίσιμη φάση των υπηρεσιών του υπ. Οικονομικών, οι οποίες θα αποδυναμωθούν με την ένταξη σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ενός μεγάλου αριθμού υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν:
584 διοριστέοι, εκ των οποίων
297 εφοριακοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
74 εφοριακοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην ειδικότητα Κτηματικού,
92 τελωνειακοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και
77 υπάλληλοι στην κατηγορία ΠΕ Δημοσιονομικών.
Επίσης θα κατανεμηθούν 44 διοριστέοι στις παρακάτω ειδικότητες.
25 παν/κής εκπαίδευσης - Χημικών
16 παν/κής εκπαίδευσης - Μηχανικών
3 παν/κής εκπαίδευσης - Πληροφορικής
Οι προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν από την επόμενη χρονιά θα συνυπολογιστούν στην αναλογία προσλήψεων-αποχωρήσεων του 2012.
Από το επόμενο έτος αναμένεται να διοριστούν και οι 600 επιτυχόντες σε διαγωνισμούς στους ΟΤΑ που έχουν πετύχει από το 2009.
Πηγή: Έθνος
Αναδημοσίευση: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email:kourtesisa@hotmail.com
Tel:6977636709