Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ενέκρινε η ΕΕ τον πρώτο προβλήτα

Χωρίς «παρατράγουδα» συνεχίζουν κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής αλλά και της ανάπτυξης του εξοπλισμού του πρώτου προβλήτα που θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του ΟΛΠ ύστερα από θετική γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΕ.
Το θέμα ήταν υπό συζήτηση το τελευταίο και πλέον τρίμηνο καθώς στην αρχική γνωμοδότηση είχαν εντοπιστεί «προβλήματα» τα οποία χρειάστηκε η προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού να αποσαφηνίσει με αποτέλεσμα την θετική εξέλιξη παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν διακριτό το τμήμα εκείνο που θα μπορούσε υπό άλλη οπτική γωνία να θεωρηθεί ότι μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό.
Στο μεταξύ στον απόηχο των «ισχυρών κλυδωνισμών» που προκλήθηκε στο κυβερνητικό στρατόπεδο από τη διαφοροποίηση θέσεων και απόψεων σχετικά με το κόστος της εθελούσιας εξόδου που συμφωνήθηκε με τους συνδικαλιστικούς φορείς των λιμενεργατών αλλά και περί της δημιουργίας «αρχής λιμένων» η ηγεσία του ΟΛΠ πρόκειται να ασχοληθεί με το πενταετές πρόγραμμα επενδύσεων.
Στόχος βασικός του σχεδίου είναι η βελτίωση των υποδομών αλλά και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με έμφαση στο εμπορικό τμήμα του λιμένα ( προβλήτα Ι , car terminal) και εκείνο της κρουαζιέρας που όμως συνδέεται με τις γενικότερες εξελίξεις που αφορούν στο επιβατικό λιμάνι.
Πηγή:TheSeaNation
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνιστής http://ektelonismos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: