Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008

Με καρότο και μαστίγιο ο Αναστασόπουλος

Με δεύτερη επιστολή του ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, κ. Ν. Αναστασόπουλος, αυτή τη φορά όχι προς τους 1.501 λιμενεργάτες «για να δουν το συμφέρον τους», αλλά προς τους συνδικαλιστές, τους καθιστά ολοκληρωτικά υπεύθυνους για την άγνοια των εργαζομένων στον εμπορευματικό σταθμό, αλλά και για την επικείμενη οικονομική καταστροφή του Οργανισμού».
Πέντε ημέρες μετά την επιστολή προς κάθε εργαζόμενο στις «πόστες» και τις γερανογέφυρες με την προτροπή «να επιστρέψουν στις εργασίες τους και να ενημερωθούν λεπτομερέστατα για το μέλλον του Οργανισμού και το δικό τους», ο διορισμένος από την κυβέρνηση διευθύνων σύμβουλος με τη δισέλιδη επιστολή του προς τους προέδρους των 4 συνδικαλιστικών οργανώσεων ζητεί «άμεση επιστροφή στην εργασία ώστε να επιστρέψει το λιμάνι στη φυσική του λειτουργία». Συγκεκριμένα αναφέρει: «Οι κινητοποιήσεις σας, που δεν έχουν καμιά νόμιμη βάση, αφού δεν θίγονται τα συμφέροντα των 1.500 εργαζομενων, έχουν πλήξει τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της. Παράλληλα βλάπτεται και η αξιοπιστία τού ΟΛΠ, δεν εξυπηρετούνται οι πελάτες-χρήστες του λιμανιού, δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΟΛΠ είτε από τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο είτε από άλλες συμφωνίες. Η εταιρεία στερείται εσόδων που είναι απολύτως απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών της, η δε συμπεριφορά των μελών σας είναι αδικαιολόγητη και αναιτιολόγητη». Και συνεχίζει στο ίδιο ύφος: «Επειδή θεωρούμε ότι τα μέλη σας δεν είναι επαρκώς ενημερωμένα για τις υπό υλοποίηση αποφάσεις της διοίκησης που είναι εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες, ούτε όμως και για τις συνέπειες των ενεργειών τους, καλούμε εσάς και τα μέλη σας όπως άμεσα και χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση επανέλθετε στα εργασιακά σας καθήκοντα και είμαστε βέβαιοι ότι του λοιπού θα πρυτανεύσει το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ΟΛΠ και των μελών σας».
Πηγή:Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια: