Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Ισοτιμίες EURO για δασμούς, ΦΠΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015


Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι από τις 18/11/15 και μέχρι το τέλος του μηνός Νοεμβρίου 2015 οι τιμές αναφοράς της ΕΚΤ για τα παρακάτω νομίσματα θα πρέπει να εφαρμόζονται για τα τον καθορισμό της φορολογητέας αξίας

Εδώ όλες οι Ισοτιμίες των νομισμάτων έναντι Ευρώ € για το 2014
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2015) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email: kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709 

Δεν υπάρχουν σχόλια: