Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Ο Νέος (2015) ενημερωμένος Πίνακας συντελεστών Φ.Π.Α στις χώρες της Ε.Ε

Δημοσιεύθηκε από την Taxud (01-01-15) ο νέος ενημερωμένος πίνακας συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει στις χώρες μέλη της Ε.Ε .

Posted by Taxud (01-01-15) the new updated table VAT rates applicable in the Member States of the EU.

Εδώ μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον Πίνακα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του.

Πηγή: Taxud
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Δεν υπάρχουν σχόλια: