Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Κατάργηση της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων

Με το Αρ. Πρωτ.  Δl 9Α5045276 ΕΞ2012  έγγραφο του Υπ. Οικονομικών καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα εξαγωγέων για την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής.


εδώ το έγγραφο
Κατάργηση της εγγραφής στο Ειδεικό  Μητρώο Εξαγωγέων

Πηγή:ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Δεν υπάρχουν σχόλια: