Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ΦΠΑ

ΦΠΑ ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Από την 1η Ιανουαρίου 2013, εφαρμόζονται νέοι κανόνες της ΕΕ για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που θα έχουν ως στόχο να διευκολύνουν και θα εξοικονομούν μεγάλα ποσά για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η έντυπη τιμολόγηση, επιτρέποντας στις εταιρείες να επιλέξουν τη λύση τιμολόγησης ΦΠΑ που λειτουργεί καλύτερα για αυτές.
Το μέτρο αυτό έχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσει από τις επιχειρήσεις μέχρι και €18 δισ. το χρόνο που οφείλεται σε μείωση του κόστους διαχείρισης.
Τα ηλεκτρονικά και έντυπα τιμολόγια, στο πλαίσιο της οδηγίας, τοποθετούνται επί ίσοις όροις με κοινούς κανόνες, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

  • Τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν πλέον να ορίζουν προϋποθέσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικές υπογραφές, και τα τιμολόγια θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα. 
  • Δεύτερον, οι επιχειρήσεις των κρατών μελών, με κύκλο εργασιών κάτω από €2 εκατομμύρια το χρόνο, δεν θα πρέπει να πληρώνουν το ΦΠΑ μέχρι την εξόφληση του τιμολογίου, αποφεύγοντας έτσι προβλήματα ταμειακής ροής για αυτούς. 

Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που μπορεί να προκύψει μεταξύ τιμολόγησης του πελάτη και της λήψης της πληρωμής, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό θα τους προσφέρει ανακούφιση στο θέμα της ταμειακής ροής. 
Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων τιμολόγησης ΦΠΑ στην ΕΕ των 27 κρατών μελών είναι επίσης μια βασική δράση στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.
Ο κ. Algirdas Semeta, Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και ελέγχου, δήλωσε: «Οι νέοι κανόνες για το ΦΠΑ αντικατοπτρίζουν τις σημερινές πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων με πιο απλές διαδικασίες και μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων».

Πηγή:Ε.Ε
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Δεν υπάρχουν σχόλια: