Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Τελωνεία: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, και η προστασία των πολιτών της ΕΕ στον 21ο αιώνα

Ο Αlgirdas Šemeta, Επίτροπος για τη φορολογία, τελωνειακή ένωση, την καταπολέμηση της απάτης και ελέγχου, δήλωσε τα εξής:
"Η τελωνειακή ένωση είναι ο θεμέλιος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάνω από 4 δεκαετίες, και ένας αξιόπιστος θεματοφύλακας της εσωτερικής αγοράς. Σήμερα, καθώς προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ,  από την  αποτροπή νέων κινδύνων για την ασφάλεια και την προστασία μας, οι υπηρεσίες που παρέχουν τα τελωνεία της ΕΕ   είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Η προστασία των πολιτών μας, η ευημερία των επιχειρήσεών μας και η προώθηση του εμπορίου της ΕΕ εξαρτώνται απο τις  υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχονται από την απρόσκοπτη  λειτουργία της τελωνειακής ένωσης. Αυτό  σκοπεύουμε να παραδώσουμε. "

Κάθε χρόνο, τα τελωνεία της ΕΕ, προχωρούν σε  διαδικασία (εκτελωνισμού) .......

  • δισεκατομμυρίων τόνων αγαθών αξίας € 3 300 δισ. ευρώ, και 
  • εισπράττουν € 16,6 δισεκατομμύρια σε τελωνειακούς δασμούς. 

Ωστόσο, τα τελωνεία της ΕΕ είναι σήμερα κάτι περισσότερο από εισπρακτικός μηχανισμός εσόδων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 δεκαετιών, η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σε ένα πολυ-λειτουργικό φορέα παροχής υπηρεσιών, παρέχοντας υπηρεσίες  τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κοινωνία στο σύνολό της. Τα Τελωνεία δεν εξασφαλίζουν μόνο την ομαλή ροή του εμπορίου και την προστασία από κινδύνους και την ασφάλεια ,  βοηθούν επίσης στην επιβολή  πολιτικών, όπως η 

  • δημόσια υγεία, η 
  • προστασία των καταναλωτών, τα 
  • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, του 
  • περιβάλλοντος και 
  • της γεωργίας.

Το μήνυμα εδώ όπως δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα της Ε.Ε
Πηγή:Ε.Ε
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Δεν υπάρχουν σχόλια: