Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Τα τελωνεία της ΕΕ παρακρατούν πάνω από 100 εκ. προϊόντα απομίμησης στα σύνορα

Το 2011 τα τελωνεία της ΕΕ παρακράτησαν περίπου 115 εκατομμύρια προϊόντα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) έναντι 103 εκατομμυρίων το 2010. Ο αριθμός των περιπτώσεων ανάσχεσης προϊόντων αυξήθηκε κατά 15% σε σύγκριση με το 2010. Η αξία των ανασχεθέντων εμπορευμάτων αντιπροσωπεύει περίπου 1,3 δισ. ευρώ έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 2010, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την ανάληψη τελωνειακών ενεργειών για την επιβολή των ΔΔΙ. Οι σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που κατασχέθηκαν από τα τελωνεία ήταν φάρμακα (24%), υλικά συσκευασίας (21%) και τσιγάρα (18%). Τα προϊόντα καθημερινής χρήσης και τα προϊόντα που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών αντιπροσώπευαν συνολικά 28,6% του συνολικού ποσού των παρακρατηθέντων προϊόντων, έναντι 14,5% το 2010. Η αύξηση του αριθμού των παρακρατηθέντων ταχυδρομικών δεμάτων συνεχίστηκε το 2011, όπου 36% των παρακρατηθέντων ειδών ήταν φάρμακα.
Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, κ. Algirdas Šemeta δήλωσε τα εξής: «Τα τελωνεία αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας της ΕΕ κατά των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης που απειλούν την ασφάλεια των πολιτών μας και υπονομεύουν τις νόμιμες επιχειρήσεις. Η σημερινή έκθεση δείχνει την ένταση και τη σημασία του έργου που επιτελούν τα τελωνεία στον τομέα αυτόν. Θα συνεχίσω να πιέζω για ακόμη μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, με τις εργασίες μας με τους διεθνείς εταίρους, τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη».
Διαβάστε την νομοθεσία σχετικά με τα παραποιημένα !!!
Πηγή:Agrotypos
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709