Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Κατάσχεση Λαθραίων Τσιγάρων στο Ε' Τελωνείο Πειραιά


Αρ. Πρωτ: 21                                                                                     
Ημερρομηνία: 31-01-2012

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 

ΘΕΜΑ: Κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων και καπνού

Στις 18-01-2012 και στις 20-01-2012 υπάλληλοι του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά, στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιούν στα εισαγόμενα εμπορεύματα της ελεύθερης ζώνης, ανακάλυψαν και κατάσχεσαν οκτακόσια ογδόντα (880) κιλά καπνού για ναργιλέ και είκοσι εκατομμυρίων τρακοσίων χιλιάδων (20.300.000) τεμαχίων τσιγάρων μάρκας JACKMAN και WALTON.
Η Ομοσπονδία μας συγχαίρει τους Υπαλλήλου του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά για την επιτυχία τους και καλεί όλους τους συναδέλφους να εντείνουν τις προσπάθειες τους, τόσο κατά της παράνομης διακίνησης των εμπορευμάτων όσο και για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Τ.Υ.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ         
 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΕΛΕΝΗ ΡΕΤΣΙΝΑ

Πηγή: ΟΤΥΕ
Συγχαρητήρια και από εμάς παιδιά πάντα τέτοια  
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel:6977636709