Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Αποθήκη 7.000 τ.μ. της Cosco στον Πειραιά

Η Αποθήκη λίγο πριν
την ολοκλήρωση της 
Ανακοίνωση με δελτίου τύπου έβγαλε η PCDC

Η εταιρεία ΣΕΠ Α.Ε , θυγατρική της cosco, από τις αρχές Ιανουαρίου παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης εμπορευμάτων ξηρού, ψυχόμενου και επικίνδυνου φορτίου. Η στεγασμένη αποθήκη αποτελείται από 5.200 τ.μ. για ξηρό φορτίο, 630 τ.μ. για συντήρηση και κατάψυξη και 554 τ.μ. για επικίνδυνο φορτίο.

«Σκοπός μας είναι με τη βοήθεια της νέας αποθήκης να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ασφάλεια και εξοικονόμηση χρόνου μέσω απλοποιημένων διαδικασιών στους πελάτες μας» ανέφεραν στελέχη της ΣΕΠ και συμπλήρωσαν: «Μετά αρκετά χρόνια μια σύγχρονη αποθήκη εντός Ελεύθερης Ζώνης Τύπου I με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας θα παρέχει σε όλους τους χρήστες υπηρεσίες όπως: 
  • εκκενοπλήρωση εμπορευματοκιβωτίων, 
  • αποθήκευση και φύλαξη για μικρό χρονικό διάστημα, 
  • παλετοποίηση, 
  • αποσυσκευασία και ενοποίηση φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων, 

με πολύ ανταγωνιστικό τιμολόγιο και με τη χρήση νέων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών». Στελέχη της ΣΕΠ ανέφεραν ότι σχεδιάζονται σημαντικές επενδύσεις και στο εξοπλιστικό κομμάτι, ώστε ο προβλήτας ΙΙ που διαχειρίζεται η Cosco, μέσω της ΣΕΠ, να μπορέσει να αυξήσει την πελατεία του προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Χρήστες του εμπορικού λιμένα υποστήριξαν στην «Κ» ότι το κράτος δεν θα πρέπει να φοβάται την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των φορέων παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Αντιθέτως θα έπρεπε να είχε προχωρήσει νωρίτερα στη θέσπιση των κατάλληλων κανόνων και τη δημιουργία ρυθμιστικών φορέων.(????)
Πηγή: Καθημερινή 
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709