Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Λουκέτο στον Ο.Δ.Δ.Υ

Τίτλοι τέλους για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού έπειτα από 35 χρόνια, με τους εργαζομένους του να μετατίθενται στον στενό δημόσιο τομέα, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Το οριστικό τέλος στον ΟΔΔΥ εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής συρρίκνωσης του Δημοσίου, με τις αρμοδιότητές του να μεταβιβάζονται πλέον στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών του υπουργείου Οικονομικών, ενώ η περιουσία του που περνάει στο Δημόσιο θα μπορεί να παραχωρείται για αξιοποίηση.
Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΟΔΔΥ, καθώς και όσοι απασχολούνταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρονται και εντάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ «πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά».
Ποια είναι όμως τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΔΔΥ που μπορούν να παραχωρούνται για αξιοποίηση;

  •  Το δικαίωμα διαχείρισης και εκποίησης τροχοφόρων οχημάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου ως αζήτητα και ως αποτέλεσμα δήμευσης. 
  • Επίσης το δικαίωμα διαχείρισης και εκποίησης πάσης φύσεως κινητών, όπως πλωτών μέσων, εφοδίων, μηχανημάτων, τροχοφόρων.

Πηγή:Τα Νέα
Αναδημοσίευση: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email:kourtesisa@hotmail.com
Tel:6977636709