Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Υψηλή κερδοφορία εμφανίζει ο ΟΛΠ

Θετικά είναι τα αποτελέσματα για τα οικονομικά του ΟΛΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναλύθηκαν στο Δ.Σ από τον Πρόεδρο και Διεθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, κ. Γιώργο Ανωμερίτη.
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την εισήγηση του για τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις:
α. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9.807.668 ευρώ (έναντι 2.777.203 την αντίστοιχη περίοδο του 2010), ποσοστό αύξησης 353%
β. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5.554.138 ευρώ (έναντι 1.865.200 του εννιαμήνου 2010), ποσοστό αύξησης 298%
γ. Κέρδη ανά μετοχή 0,2222 (έναντι 0,0746 του εννιαμήνου 2010)
Τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης προς το Διοικητικό συμβούλιο θα εγκριθούν στις 28-11-2011 κατά την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις εννιαμήνου θα δημοσιευθούν στο site της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου την 28-11-2011 μετά τη λήξη της συνεδρίασης και θα δημοσιευθούν στον τύπο την επόμενη μέρα
Πηγή:TheSeaNation
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email:kourtesisa@hotmail.com