Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Εξοργίζει ο αιφνιδιασμός των απεργιών

Για αιφνιδιασμό κάνουν λόγο κύκλοι της αγοράς, κύκλοι των παραγωγικών τάξεων αλλά και των χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς υπήρξαν πληροφορίες ότι αιφνιδίως οι συνδικαλιστικοί φορείς των τελωνειακών επισπεύδουν το κύκλο των κινητοποιήσεων, λόγω των γενικότερων συζητήσεων των σχετικών ν/σ στη Βουλή.
 Οι απόψεις συντάσσονται με την ανακοίνωση της ΔΝΕ, η οποία επεσήμανε τους κινδύνους για την κρουαζιέρα, το εξαγωγικό αλλά και το εισαγωγικό εμπόριο της χώρας.
Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της ΔΝΕ αναφέρονται τα εξής:
"Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος, έχουν προκηρυχθεί τρείς 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των Τελωνειακών Υπαλλήλων για την 18-19/10/11, 20-21/10/11 και 22-23/10/11, γεγονός που θα προκαλέσει προβλήματα αφ’ ενός μεν στην απρόσκοπτη προσέγγιση των κρουαζιεροπλοίων και των εμπορικών εν γένει πλοίων στα λιμάνια, αφ’ ετέρου δε στην διακίνηση και ομαλή ροή των εμπορευμάτων από και προς την Χώρα μας.
Επισημαίνουμε ότι ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα θα προκληθούν κατά την εξαγωγική διαδικασία, λαμβανομένου υπόψη ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της Χώρας ευρίσκεται ήδη σε έξαρση με συνέπεια, όπως αντιλαμβάνεσθε, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των Τελωνειακών Υπαλλήλων να επιφέρουν καίρια πλήγματα προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα αυτήν την συγκεκριμένη περίοδο.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε κ. Διευθυντά για τις άμεσες ενέργειες και παρεμβάσεις σας στις Τελωνειακές Υπηρεσίες προς την κατεύθυνση όχι μόνον της πρόβλεψης και συγκρότησης του αναγκαίου προσωπικού ασφαλείας Τελωνειακών Υπαλλήλων, για την εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης προσέγγισης και ελευθεροεπικοινωνίας των κρουαζιεροπλοίων και των εμπορικών εν γένει πλοίων κατά τις ως άνω ημερομηνίες, αλλά και της επίδειξης στη κρίσιμη αυτή φάση ιδιαίτερης ευαισθησίας προς εξυπηρέτηση της διεκπεραίωσης και του εκτελωνισμού των προς εξαγωγή εμπορευμάτων σε όλη την Επικράτεια".
Αξίζει τέλος να υπενθυμιστεί ότι και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις των τελωνειακών υπαλλήλων η ΔΝΕ είχε επισημάνει την αναγκαιότητα ύπαρξης προσωπικού ασφαλείας.
Πηγή:TheSeaNations
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης . Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων.
http://www.ektelonismos.com
email:kourtesisa@hotmail.com