Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ & COSCO PACIFIC LIMITED

Το Θριάσιο - Αεροφωτογραφία
Η συνεργασία του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ – μέσω της θυγατρικής της DIAKINISIS PORT με την PIRAEUS CONTAINER TERMΙNAL SA (PCT), θυγατρική της COSCO, μπαίνει σε νέα τροχιά μετά από την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων συνολικής επιφάνειας 7.000 m2 στις εγκαταστάσεις του νέου Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, στην Προβλήτα ΙΙ του Λιμένα Πειραιώς.
Το εκτιμώμενο συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 5 εκ. €, ενώ για τη λειτουργία του Κέντρου θα δημιουργηθούν 50 περίπου νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, δημιουργείται κοινό εταιρικό σχήμα μεταξύ της COSCO και της DIAKINISIS PORT, με συμμετοχή 50% - 50% στο κεφάλαιο του νέου εταιρικού σχήματος. Το μνημόνιο περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της συνεργασίας των δύο εταιριών και θα ακολουθήσει η υπογραφή της συμφωνίας που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες. «Η συγκεκριμένη στρατηγικής σημασίας συνεργασία των δύο ομίλων δημιουργεί νέες προϋποθέσεις στον ευρύτερο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.
Πρόκειται για μια ακόμα συμφωνία στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με την COSCO, που ισχυροποιεί και ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της Eλλάδας με την Κίνα, δίνοντας πνοή στην εγχώρια οικονομία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο» επισημαίνει ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ και προσθέτει: « Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία αυτή επισφραγίζεται σε συνέχεια της υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών για την εκτέλεση έργου φορτοεκφορτώσεων και διακίνησης των containers που καταφθάνουν στο λιμάνι του Πειραιά. Η συνέπεια, η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα που επέδειξε η DIAKINISIS PORT, σε συνδυασμό με την υποστήριξη που παρέχει το σύνολο του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, ο οποίος παρουσίασε τζίρο €320 εκατομμύρια το 2009 και απασχολεί 1.750 άτομα προσωπικό, οδήγησαν στην επιλογή της από την COSCO ως βασικό συνεργάτη για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της στο λιμάνι του Πειραιά.»
Πηγή:MariNews,Elgeka
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί , http://customs.ektelonismos.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: